TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 10:1--12:28

Konteks
Kumpulan amsal-amsal Salomo
10:1 Amsal-amsal o  Salomo. p  Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, q  tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. 10:2 Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, r  tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut 1 . s  10:3 TUHAN tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan 2 , t  tetapi keinginan orang fasik u  ditolak-Nya. 10:4 Tangan yang lamban membuat miskin, v  tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. w  10:5 Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi; siapa tidur pada waktu panen 3  membuat malu. x  10:6 Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik y  menyembunyikan kelaliman. 10:7 Kenangan kepada orang benar z  mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik a  menjadi busuk. b  10:8 Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. c  10:9 Siapa bersih kelakuannya, d  aman jalannya, e  tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. f  10:10 Siapa mengedipkan mata, g  menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. 10:11 Mulut orang benar adalah sumber kehidupan 4 , h  tetapi mulut orang fasik i  menyembunyikan kelaliman. 10:12 Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. j  10:13 Di bibir orang berpengertian k  terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. l  10:14 Orang bijak menyimpan pengetahuan, m  tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan n  yang mengancam. 10:15 Kota yang kuat o  bagi orang kaya ialah hartanya 5 , tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat p  ialah kemiskinan. 10:16 Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, q  penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. r  10:17 Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, s  tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. 10:18 Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya; t  siapa mengumpat adalah orang bebal. 10:19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. u  10:20 Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. 10:21 Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. v  10:22 Berkat Tuhanlah w  yang menjadikan kaya 6 , x  susah payah tidak akan menambahinya. y  10:23 Berlaku cemar z  adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. 10:24 Apa yang menggentarkan a  orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, b  tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. c  10:25 Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas d  yang abadi. e  10:26 Seperti cuka bagi gigi dan asap f  bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. g  10:27 Takut akan TUHAN memperpanjang umur, h  tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. i  10:28 Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. j  10:29 Jalan TUHAN adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. k  10:30 Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. l  10:31 Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, m  tetapi lidah bercabang n  akan dikerat. 10:32 Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, o  tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. p  11:1 Neraca serong q  adalah kekejian bagi TUHAN 7 , tetapi Ia berkenan r  akan batu timbangan yang tepat. 11:2 Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, s  tetapi hikmat t  ada pada orang yang rendah hati. 11:3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. u  11:4 Pada hari kemurkaan v  harta w  tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. x  11:5 Jalan orang saleh diratakan y  oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. z  11:6 Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. a  11:7 Pengharapan orang fasik gagal b  pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. c  11:8 Orang benar diselamatkan dari kesukaran 8 , lalu orang fasik menggantikannya. d  11:9 Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan e  oleh pengetahuan. 11:10 Bila orang benar mujur, beria-rialah f  kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. g  11:11 Berkat orang jujur memperkembangkan kota, h  tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. i  11:12 Siapa menghina sesamanya, j  tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri. k  11:13 Siapa mengumpat, membuka rahasia, l  tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. m  11:14 Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah n  bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan o  ada. 11:15 Sangat malanglah orang yang menanggung p  orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah q  ia. 11:16 Perempuan yang baik hati beroleh hormat; r  sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. 11:17 Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. 11:18 Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala s  yang tetap. 11:19 Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup 9 , t  tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian 10 . u  11:20 Orang yang serong hatinya v  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang tak bercela, w  jalannya dikenan-Nya. x  11:21 Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. y  11:22 Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. 11:23 Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. 11:24 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya 11 , ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 11:25 Siapa banyak memberi z  berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. a  11:26 Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. 11:27 Siapa mengejar b  kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. 11:28 Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh; c  tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. d  11:29 Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin; orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. e  11:30 Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, f  dan siapa bijak, mengambil hati orang 12 . 11:31 Kalau orang benar menerima balasan g  di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa! 12:1 Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan; tetapi siapa membenci teguran, adalah dungu 13 . h  12:2 Orang baik dikenan TUHAN, i  tetapi si penipu j  dihukum-Nya. 12:3 Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. k  12:4 Isteri yang cakap l  adalah mahkota suaminya 14 , tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang m  suaminya. 12:5 Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. 12:6 Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. n  12:7 Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, o  tetapi rumah orang benar berdiri tetap. p  12:8 Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya, q  akan dihina. 12:9 Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, dari pada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. 12:10 Orang benar memperhatikan hidup hewannya 15 , r  tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. 12:11 Siapa mengerjakan tanahnya, akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, tidak berakal budi. s  12:12 Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. 12:13 Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, t  tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. u  12:14 Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan v  oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan w  dari pada yang dikerjakan tangannya. 12:15 Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, x  tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. y  12:16 Bodohlah z  yang menyatakan sakit hatinya seketika a  itu juga, tetapi bijak, yang mengabaikan cemooh. b  12:17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. c  12:18 Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, d  tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. e  12:19 Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. 12:20 Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan f  mendapat sukacita. 12:21 Orang benar tidak akan ditimpa g  oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. 12:22 Orang yang dusta bibirnya h  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang berlaku setia i  dikenan-Nya. j  12:23 Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, k  tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. l  12:24 Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. m  12:25 Kekuatiran dalam hati membungkukkan n  orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 12:26 Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan o  mereka sendiri. 12:27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. 12:28 Di jalan kebenaran terdapat hidup, p  tetapi jalan kemurtadan menuju maut.

2 Korintus 4:1-18

Konteks
Harta rohani dalam bejana tanah
4:1 Oleh kemurahan d  Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. e  4:2 Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan; f  kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. g  Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan h  oleh semua orang di hadapan Allah. 4:3 Jika Injil i  yang kami beritakan masih tertutup j  juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan binasa, k  4:4 yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan l  oleh ilah m  zaman n  ini 16 , sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, o  yang adalah gambaran Allah. p  4:5 Sebab bukan diri kami q  yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, r  dan diri kami sebagai hambamu s  karena kehendak Yesus. 4:6 Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit terang! t ", Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, u  supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. v  4:7 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat 17 , w  supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, x  bukan dari diri kami. 4:8 Dalam segala hal y  kami ditindas, namun tidak terjepit 18 ; kami habis akal, z  namun tidak putus asa; 4:9 kami dianiaya, a  namun tidak ditinggalkan sendirian, b  kami dihempaskan, namun tidak binasa. c  4:10 Kami senantiasa membawa kematian Yesus d  di dalam tubuh kami, e  supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 4:11 Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut 19  karena Yesus, f  supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 4:12 Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. g  4:13 Namun karena kami memiliki roh iman h  yang sama, seperti ada tertulis: "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata i ", maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 4:14 Karena kami tahu, bahwa Ia, yang telah membangkitkan j  Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. k  Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. l  4:15 Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia, yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur m  bagi kemuliaan Allah.
Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut
4:16 Sebab itu kami tidak tawar hati, n  tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah 20  o  kami dibaharui p  dari sehari ke sehari. 4:17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal 21  yang melebihi segala-galanya, q  jauh lebih besar dari pada penderitaan kami. 4:18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, r  karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:2]  1 Full Life : MENYELAMATKAN ORANG DARI MAUT.

Nas : Ams 10:2-7

Ayat-ayat ini membandingkan berkat-berkat hidup yang benar dengan ketidakbahagiaan hidup yang fasik.

[10:3]  2 Full Life : TIDAK MEMBIARKAN ORANG BENAR MENDERITA KELAPARAN.

Nas : Ams 10:3

Amsal ini menguraikan pemeliharaan dan penyediaan Allah yang umum dalam memenuhi kebutuhan jasmaniah umat-Nya (bd. Mat 6:11,33). Kebenaran ini tidak menyangkal bahwa mungkin adakalanya sukar bagi kita untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah kita atau keluarga kita. Masa perang, bencana kelaparan, atau keadaan sosial ekonomi yang menghancurkan, maupun masa-masa penganiayaan, mungkin mengakibatkan kesusahan berat bagi orang benar

(lihat cat. --> 3Yoh 1:2);

[atau ref. 3Yoh 1:2]

sekalipun demikian, Allah takkan pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang sepenuhnya percaya kepada-Nya.

[10:5]  3 Full Life : SIAPA TIDUR PADA WAKTU PANEN.

Nas : Ams 10:5

Betapa memalukan untuk bermalas-malas ketika ada pekerjaan jasmaniah yang harus dilakukan (bd. Ams 6:9-11; 19:15). Betapa lebih memalukan lagi bila demi kepentingan sendiri kita menolak untuk bekerja menuai jiwa-jiwa. Kita harus memperhatikan kata-kata Yesus dan bekerja sama dengan-Nya untuk keselamatan dunia (Mat 9:37-38).

[10:11]  4 Full Life : SUMBER KEHIDUPAN

Nas : Ams 10:11

(versi Inggris NIV -- Air mancur kehidupan). Orang yang mengetahui dan mengikuti jalan-jalan Allah akan menuntun orang lain kepada kepenuhan hidup yang diberikan Allah. Bandingkan Yeh 47:1-12 dengan Yoh 4:14; Yoh 7:38, di mana Roh yang tinggal di dalam orang percaya dipandang sebagai sumber air hidup. Ketika air hidup ini mengalir melalui orang percaya, itu membawa hidup kekal bagi orang lain. Orang percaya harus berdoa agar Roh Kudus memungkinkan mereka melaksanakan tugas besar ini (lih. 1Kor 12:4-10; 14:1-40).

[10:15]  5 Full Life : KOTA YANG KUAT BAGI ORANG KAYA IALAH HARTANYA.

Nas : Ams 10:15

Amsal ini mengamati keuntungan-keuntungan yang nyata dari kekayaan (bd. Ams 14:20; 19:4) dan keadaan yang merugikan dari kemiskinan (bd. Ams 18:23; 19:4,7). Mungkin seorang pengamat yang sambil lalu menganggap orang kaya itu sudah mapan (lih. Ams 11:4). Namun di mata Allah, "harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna" (ayat Ams 10:2). PB lebih menjelaskan keadaan orang kaya dan orang miskin. "Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?" (Yak 2:5; bd. Luk 2:7-12; 4:22). Seperti halnya dengan kitab-kitab PL lainnya, Amsal harus dibaca dengan mengingat penyataan Allah yang sempurna melalui Anak-Nya sebagaimana tercatat dalam PB (Ibr 1:1-3;

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA).

[10:22]  6 Full Life : BERKAT TUHANLAH YANG MENJADIKAN KAYA.

Nas : Ams 10:22

Terlalu sering kekayaan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan keserakahan sehingga dengan demikian tidak berasal dari Allah (ayat Ams 10:1). Kekayaan sejati terdiri atas berkat dari Tuhan. Apakah kita miskin atau kaya, kehadiran dan perkenan Tuhan adalah kekayaan terbesar kita.

[11:1]  7 Full Life : NERACA SERONG ADALAH KEKEJIAN BAGI TUHAN.

Nas : Ams 11:1

Pemakaian neraca yang tidak benar untuk menipu orang dikutuk oleh Allah (bd. Im 19:35). Ia memerintahkan agar kita bertindak jujur kepada semua orang, baik dalam hal keuangan maupun dalam keadaan lain yang memungkinkan penipuan. Kita harus senantiasa ingat bahwa hanya orang tulus yang akan melihat wajah Tuhan (Mazm 11:7) dan hidup di hadapan-Nya (Mazm 140:14; bd. Mazm 24:3-5).

[11:8]  8 Full Life : ORANG BENAR DISELAMATKAN DARI KESUKARAN.

Nas : Ams 11:8

Sebagai prinsip yang umum, hidup benar kurang menimbulkan persoalan-persoalan dibandingkan dengan hidup fasik (bd. ayat Ams 11:3-9). Ini tidak berarti bahwa orang yang mengikut Allah tidak akan pernah mengalami persoalan. Tetapi orang benar bisa yakin bahwa apabila mereka ditimpa penderitaan, mereka akhirnya akan dilepaskan pada waktu yang ditetapkan Allah.

[11:19]  9 Full Life : SIAPA BERPEGANG PADA KEBENARAN YANG SEJATI, MENUJU HIDUP.

Nas : Ams 11:19

Lihat cat. --> Ams 10:11.

[atau ref. Ams 10:11]

[11:19]  10 Full Life : SIAPA MENGEJAR KEJAHATAN, MENUJU KEMATIAN.

Nas : Ams 11:19

Allah telah menetapkan hukuman untuk tindakan yang melanggar hukum-hukum-Nya. Pada akhirnya orang yang tidak benar akan dihukum karena dosa-dosa mereka dan pengabaian terhadap Allah serta orang lain (lih. Ams 6:29; Kej 34:25-30; 49:7; Rom 6:23; Yak 1:15).

[11:24]  11 Full Life : MENYEBAR HARTA, TETAPI BERTAMBAH KAYA.

Nas : Ams 11:24-25

Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada yang diberinya. Tuhan memberkati orang yang baik hati dan bermurah hati, apakah itu pemberian uang atau diri sendiri. PB mengajarkan bahwa kita adalah pengawas karunia-karunia Allah dan harus memakainya demi kepentingan-Nya dan demi orang yang membutuhkan pertolongan (Mat 25:26-27;

lihat cat. --> 2Kor 8:2;

lihat cat. --> 2Kor 9:8).

[atau ref. 2Kor 8:2; 9:8]

[11:30]  12 Full Life : SIAPA BIJAK, MENGAMBIL HATI ORANG

Nas : Ams 11:30

(versi Inggris NIV -- yang memenangkan jiwa adalah bijak). Mempengaruhi orang kepada kebenaran adalah bijaksana. PB menekankan bahwa orang percaya harus menuntun orang lain kepada Kristus, keselamatan, dan hidup yang benar (lih. Yoh 14:6; 1Kor 9:20-22; 10:33; 1Pet 3:1-2; Yak 5:19-20).

[12:1]  13 Full Life : SIAPA MEMBENCI TEGURAN ADALAH DUNGU.

Nas : Ams 12:1

Kadang-kadang kita semua memerlukan teguran dan perbaikan. Orang sombong tidak senang dikoreksi, tetapi seorang yang rendah hati akan dengan tulus menerima kritikan serta menarik manfaat daripadanya (bd. Ams 1:7; Ams 6:23; 10:17).

[12:4]  14 Full Life : ISTRI YANG CAKAP ADALAH MAHKOTA SUAMINYA.

Nas : Ams 12:4

Biasanya hubungan antara manusia paling penting yang pernah akan kita miliki adalah dengan suami atau istri. Pasangan hidup yang baik akan ikut menyumbang kebahagiaan, sukacita, dan keberhasilan, sedangkan pasangan yang tidak baik akan menyebabkan banyak kesusahan dan kesedihan. Ketika mencari pasangan hidup, kita harus mempertimbangkan sifatnya dan komitmennya kepada Kristus dan standar-standar hidup kudus-Nya, sehingga kita tidak menikahi orang yang salah dan menyesal seumur hidup

(lihat cat. --> 1Kor 7:3;

lihat cat. --> 1Kor 7:14).

[atau ref. 1Kor 7:3,14]

[12:10]  15 Full Life : ORANG BENAR MEMPERHATIKAN HIDUP HEWANNYA.

Nas : Ams 12:10

Cara Allah untuk hidup benar mencakup bersikap baik bahkan kepada binatang. Binatang bermanfaat bagi manusia untuk persahabatan, kerja, dan makanan, dan mereka tidak boleh dianiaya atau dimanfaatkan dengan cara kejam (Kej 1:28; 9:3; 24:32; Ul 25:4).

[4:4]  16 Full Life : ILAH ZAMAN INI.

Nas : 2Kor 4:4

Perkataan "ilah zaman ini" menunjuk kepada Iblis (bd. Yoh 12:31; Yoh 14:30; 16:11; Ef 2:2; 1Yoh 5:19) yang memegang kuasa atas banyak kegiatan pada zaman sekarang ini. Akan tetapi, pemerintahannya itu bersifat sementara dan bersyarat. Dia melangsungkan pemerintahannya hanya dengan kehendak Allah yang mengizinkan sampai akhir sejarah (Wahy 19:11-20:10). Mereka yang tidak tunduk kepada Yesus Kristus, tetap berada di bawah kekuasaan Iblis. Dia membutakan mata mereka terhadap kebenaran dan kemuliaan Injil agar mereka tidak dapat diselamatkan. Pemecahan terhadap keadaan yang fatal ini ialah dengan mengikat kegiatannya melalui doa syafaat dan pemberitaan Injil dalam kuasa Roh (Kis 1:8) supaya orang dapat mendengarkan, mengerti dan memilih untuk percaya atau tidak (ayat 2Kor 4:5-6;

lihat cat. --> Mat 4:10

[atau ref. Mat 4:10]

mengenai Iblis).

[4:7]  17 Full Life : HARTA INI ... DALAM BEJANA TANAH LIAT.

Nas : 2Kor 4:7

Orang Kristen adalah "bejana-bejana tanah liat" yang kadang-kadang mengalami kesedihan, air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan (bd. 2Kor 1:4,8-9; 7:5). Namun, oleh karena "harta" sorgawi yang dalam diri mereka, maka mereka tidak dikalahkan. Kekristenan bukan hal menyingkirkan kelemahan, bukan juga semata-mata manifestasi kuasa ilahi. Tetapi, kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia (2Kor 12:9). Ini berarti bahwa:

  1. (1) dalam setiap penderitaan, kita bisa menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah (Rom 8:37), dan
  2. (2) kelemahan, kesusahan, dan penderitaan kita membuka peluang untuk menerima kasih karunia Kristus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kehidupan-Nya dinyatakan dalam tubuh kita (ayat 2Kor 4:8-11; bd. 2Kor 12:7-10).

[4:8]  18 Full Life : KAMI DITINDAS, NAMUN TIDAK TERJEPIT.

Nas : 2Kor 4:8

Jika kamu mengalami kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupanmu, maka sama sekali tidak ada kesusahan, kesakitan, atau tragedi yang akan menyebabkan kekalahan rohanimu. Ketika keadaan lahiriah tidak dapat tertahankan dan sumber daya manusia sudah habis, maka sumber daya Allah diberikan untuk membesarkan iman, pengharapan, dan kekuatanmu. Bagaimanapun juga Allah tidak akan meninggalkan anak-Nya yang setia (Rom 8:35-39; Ibr 13:5).

[4:11]  19 Full Life : DISERAHKAN KEPADA MAUT.

Nas : 2Kor 4:11-12

Untuk membagikan hidup kepada orang lain, maka kita harus ikut serta dalam penderitaan Kristus dan mengalami kegiatan maut dalam kehidupan kita sendiri (ayat 2Kor 4:12). Penyangkalan diri, kesusahan, kekecewaan, dan penderitaan demi Kristus akan mengizinkan kehidupan kita membagi kasih karunia kepada orang lain (bd. 2Kor 11:23-29; Rom 8:36-37; Fili 1:29; 1Pet 4:14). Yesus mengajarkan prinsip agung yang sama mengenai kematian di Yoh 12:24-25.

[4:16]  20 Full Life : LAHIRIAH ... BATINIAH.

Nas : 2Kor 4:16

"Lahiriah" menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan dan menuju kematian karena mortalitas dan kesusahan hidup (ayat 2Kor 4:17). "Batiniah" menunjuk kepada roh manusia yang memiliki hidup rohani Kristus. Sekalipun tubuh kita semakin tua dan merosot, kita mengalami pembaharuan yang terus-menerus melalui pemberian hidup dan kuasa Kristus yang terus berlangsung; pengaruh-Nya memungkinkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita disesuaikan dan menjadi serupa dengan Dia dan tujuan kekal-Nya.

[4:17]  21 Full Life : PENDERITAAN RINGAN YANG SEKARANG INI ... KEMULIAAN KEKAL.

Nas : 2Kor 4:17

Kesukaran yang dipikul oleh orang yang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang kita miliki melalui Kristus. Sebagian kemuliaan ini telah ada, tetapi akan dialami sepenuhnya pada masa yang akan datang (bd. Rom 8:18). Apabila kita mencapai warisan sorgawi kita, maka kita akan mengatakan bahwa kesengsaraan yang paling berat pun tidak berarti dibandingkan dengan kemuliaan kekal itu. Sebab itu, kita tidak boleh hilang pengharapan atau melepaskan iman kita sewaktu kita menghadapi berbagai masalah.TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA