TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 30:1--31:31

Konteks
Perkataan-perkataan Agur bin Yake
30:1 Perkataan n  Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu: Aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah, sampai habis tenagaku. 30:2 Sebab aku ini lebih bodoh dari pada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. 30:3 Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Mahakudus. o  30:4 Siapakah yang naik p  ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? q  Siapakah yang telah membungkus air r  dengan kain? s  Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya t  dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu! 30:5 Semua firman Allah adalah murni 1 . u  Ia adalah perisai v  bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya. 30:6 Jangan menambahi w  firman-Nya 2 , supaya engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta. 30:7 Dua hal aku mohon kepada-Mu, jangan itu Kautolak sebelum aku mati, yakni: 30:8 Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan 3 . Biarkanlah aku menikmati makanan x  yang menjadi bagianku. 30:9 Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal-Mu y  dan berkata: Siapa TUHAN z  itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku. a  30:10 Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. 30:11 Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. b  30:12 Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, c  tetapi belum dibasuh dari kotorannya d  sendiri. 30:13 Ada keturunan yang berpandangan angkuh, e  yang terangkat kelopak matanya. 30:14 Ada keturunan yang giginya f  adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, g  untuk memakan habis h  dari bumi orang-orang yang tertindas, i  orang-orang yang miskin di antara manusia. j  30:15 Si lintah mempunyai dua anak perempuan: "Untukku!" dan "Untukku!" Ada tiga hal yang tak akan kenyang, k  ada empat hal yang tak pernah berkata: "Cukup!" 30:16 Dunia orang mati, l  dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata: "Cukup!" 30:17 Mata yang mengolok-olok m  ayah, dan enggan mendengarkan ibu 4  akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak rajawali. n  30:18 Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan, ada empat hal yang tidak kumengerti: 30:19 jalan rajawali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. 30:20 Inilah jalan perempuan yang berzinah: ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata: Aku tidak berbuat jahat. o  30:21 Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan, karena empat hal ia tidak dapat tahan: 30:22 karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, p  karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, 30:23 karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. 30:24 Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan: 30:25 semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, q  30:26 pelanduk, r  bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu, 30:27 belalang s  yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, 30:28 cicak yang dapat kautangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. 30:29 Ada tiga binatang yang gagah langkahnya, bahkan, empat hal yang gagah jalannya, yakni: 30:30 singa, yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. 30:31 Ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. 30:32 Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut! t  30:33 Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.
Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya
31:1 Inilah perkataan u  Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. 31:2 Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nazarku? v  31:3 Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. w  31:4 Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur 5 , x  ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras, 31:5 jangan sampai karena minum y  ia melupakan apa yang telah ditetapkan, z  dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. 31:6 Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa 6 , dan anggur a  itu kepada yang susah hati. 31:7 Biarlah ia minum b  dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. 31:8 Bukalah mulutmu c  untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. 31:9 Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin d  hak mereka.
Puji-pujian untuk isteri yang cakap
31:10 Isteri yang cakap 7  e  siapakah akan mendapatkannya? f  Ia lebih berharga dari pada permata. 31:11 Hati suaminya g  percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. h  31:12 Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 31:13 Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. i  31:14 Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. 31:15 Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. 31:16 Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. 31:17 Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. 31:18 Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. 31:19 Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. 31:20 Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. j  31:21 Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. 31:22 Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. 31:23 Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua k  negeri. 31:24 Ia membuat pakaian dari lenan, dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. 31:25 Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. 31:26 Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. l  31:27 Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. 31:28 Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia: 31:29 Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. 31:30 Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji. 31:31 Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji m  dia di pintu-pintu gerbang!
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[30:5]  1 Full Life : SEMUA FIRMAN ALLAH ADALAH MURNI.

Nas : Ams 30:5

Lihat art. PENGILHAMAN DAN KEKUASAAN ALKITAB.

[30:6]  2 Full Life : JANGAN MENAMBAHI FIRMAN-NYA.

Nas : Ams 30:6

Firman Allah tidak boleh dicampur dengan pikiran dan perkiraan manusia, sebagaimana yang dijumpai dalam filsafat, psikologi, sihir, dan spiritisme duniawi. Kebenaran Allah yang dinyatakan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan rohani umat manusia. Orang yang mengajarkan bahwa sesuatu harus ditambahkan kepada kebenaran alkitabiah supaya melengkapi kehidupan kita dalam Kristus adalah pendusta (bd. Wahy 22:18;

lihat cat. --> 2Pet 1:3).

[atau ref. 2Pet 1:3]

[30:8]  3 Full Life : KEMISKINAN ATAU KEKAYAAN.

Nas : Ams 30:8

Kita harus berdoa memohon penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, menyokong pekerjaan Tuhan, dan memberi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan (lih. 2Kor 9:8-12).

[30:17]  4 Full Life : MENGOLOK-OLOK AYAH ... IBU.

Nas : Ams 30:17

Allah menuntut agar orang muda menghormati dan menaati orang-tua mereka. Menghormati orang-tua akan membawa berkat Allah (Kel 20:12; Ul 5:16; Ef 6:1-3); tidak taat dan mencemooh mereka dan didikan mereka akan mendatangkan kutukan Allah.

[31:4]  5 Full Life : TIDAKLAH PANTAS BAGI RAJA MEMINUM ANGGUR.

Nas : Ams 31:4-5

Allah memiliki standar yang tinggi sekali bagi para raja dan pemimpin umat-Nya, khususnya mengenai minum anggur yang difermentasi dan minuman memabukkan.

 1. 1) Bahasa Ibraninya secara harfiah mengatakan, "Janganlah ada yang minum." Ayat ini sama sekali tidak memberi peluang untuk minum secara terbatas

  (lihat cat. --> Ams 20:1;

  lihat cat. --> Ams 23:29-35;

  [atau ref. Ams 20:1; 23:29-35]

  lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

 2. 2) Alasan raja dan pemimpin tidak boleh minum minuman memabukkan ialah bahwa mereka mungkin akan melupakan apa yang ditetapkan hukum; minuman semacam itu akan melemahkan moral mereka dan menyebabkan mereka tidak menaati hukum Allah dan memutarbalikkan keadilan. Ayat ini membuat para rabi Yahudi menetapkan bahwa seorang hakim yang minum renuth (yaitu, segelas anggur) "tidak diizinkan duduk dalam sidang pengadilan, atau di sekolah, atau dalam keadaan yang serupa tidak diizinkan untuk mengajar" (Koplowitz, Midrush, yayin, hal.30).
 3. 3) Prinsip yang sama di dalam PL diterapkan pada para imam dan suku Lewi yang melayani di hadapan Allah untuk umat Israel (Im 10:8-11;

  lihat cat. --> Im 10:9).

  [atau ref. Im 10:9]

 4. 4) Semua orang percaya PB dianggap sebagai raja dan imam yang memerintah kerajaan rohani Allah (1Pet 2:9). Oleh karena itu, standar Allah bagi raja dan imam mengenai minuman yang memabukkan juga berlaku kepada kita (lih. Bil 6:1-3;

  lihat cat. --> Ef 5:18;

  lihat cat. --> 1Tim 3:3).

  [atau ref. Ef 5:18; 1Tim 3:3]

[31:6]  6 Full Life : BERIKANLAH MINUMAN KERAS ITU KEPADA ORANG YANG AKAN BINASA.

Nas : Ams 31:6-7

Mustahil penulis yang diilhamkan bermaksud membenarkan atau memerintahkan orang untuk mabuk sebagai upaya melupakan kesulitan-kesulitan hidup menjelang kematian. Jawaban Allah bagi penderitaan ialah berbalik kepada Dia di dalam doa, bukan minuman yang memabukkan (pasal Mazm 12:1-9; Mazm 25:1-22; 30:1-13; 34:1-23).

 1. 1) Kata-kata ini boleh dipandang sebagai ungkapan ejekan bahwa minuman memabukkan adalah bagi mereka yang sudah menghancurkan hidup mereka dan tanpa harapan lagi, berbeda dengan raja dan pemimpin bijaksana yang harus berpantang sama sekali (ayat Ams 31:4-5).
 2. 2) Ayat Ams 31:8-9 menyusul dengan tindakan yang patut diambil terhadap mereka yang menderita karena haknya dilanggar (bd. ayat Ams 31:5): orang benar harus membela hak-hak orang tertindas. Menganjurkan kemabukan untuk menolong mereka melupakan kesukaran mereka tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi hanya menciptakan yang baru. Berusaha mengurangi persoalan dengan menjadi mabuk mungkin merupakan cara dunia tetapi bukan cara Allah.

[31:10]  7 Full Life : ISTRI YANG CAKAP.

Nas : Ams 31:10-31

Ayat-ayat ini melukiskan istri dan ibu yang ideal. Seluruh hidupnya berkisar pada ketakutan yang menghormat kepada Allah (ayat Ams 31:30), belas kasihan bagi mereka yang mengalami kekurangan (ayat Ams 31:19-20), serta kesetiaan dan kasih kepada keluarga mereka (ayat Ams 31:27). Semua cita-cita yang diajukan di sini mungkin tidak akan digenapi dalam seorang istri atau ibu, tetapi setiap istri bisa berusaha untuk melayani Allah, keluarga, dan sesamanya dengan kemampuan dan sumber-sumber daya yang diberikan Allah kepadanya

(lihat cat. --> Ef 5:22;

lihat cat. --> 1Tim 2:15).

[atau ref. Ef 5:22; 1Tim 2:15]TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA