Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Amsal 26:23-28

26:23 Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. 26:24 Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. 26:25 Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena tujuh kekejian ada dalam hatinya. 26:26 Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. 26:27 Siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. 26:28 Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Ams 26:23-28
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)