TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kisah Para Rasul 8:27

Konteks
8:27 Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, t  seorang sida-sida, u  pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. v 

Kisah Para Rasul 10:2

Konteks
10:2 Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah m  dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah.

Kisah Para Rasul 18:7

Konteks
18:7 Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Yustus, yang beribadah kepada Allah, t  dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat.

Yohanes 12:20

Konteks
Yesus memberitakan kematian-Nya
12:20 Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. f 


TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA