TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tesalonika 3:6-15

TSK Full Life Study Bible

3:6

dalam nama(TB)/dengan(TL) <1722 3686> [in the.]

menjauhkan diri(TB)/menjauhkan(TL) <4724> [that ye.]

pekerjaannya(TB)/kelakuannya(TL) <4043> [walketh.]

menurut(TB/TL) <2596> [after.]

3:6

Judul : Peringatan terhadap yang lalai bekerja

Perikop : 2Tes 3:6-15


Yesus Kristus,

1Kor 5:4

menjauhkan diri

2Tes 3:14; Rom 16:17; [Lihat FULL. Rom 16:17 ] [Semua]

melakukan pekerjaannya

2Tes 3:7,11 [Semua]

dari kami.

1Kor 11:2; [Lihat FULL. 1Kor 11:2]


Catatan Frasa: TIDAK MELAKUKAN PEKERJAANNYA.


3:7

bagaimana(TB/TL) <4459> [how.]

Sebab ........... karena(TB)/Karena ........... karena(TL) <1063 3754> [for.]

3:7

mengikuti teladan

2Tes 3:9; 1Kor 4:16; [Lihat FULL. 1Kor 4:16] [Semua]3:8

makan(TB/TL) <5315> [eat.]

tetapi(TB)/melainkan(TL) <235> [but.]

malam(TB/TL) <3571> [night.]

3:8

kami berusaha

Kis 18:3; [Lihat FULL. Kis 18:3]; Ef 4:28 [Semua]3:9

Bukan .... tidak(TB)/Bukannya .... tiada(TL) <3756> [Not.]

karena kami mau menjadikan .... patut .... supaya(TB)/supaya ......... patut(TL) <2443 1325 1519> [to make.]

3:9

untuk itu,

1Kor 9:4-14 [Semua]

kamu ikuti.

2Tes 3:7; 1Kor 4:16; [Lihat FULL. 1Kor 4:16] [Semua]3:10

waktu(TB)/pada(TL) <3753> [when.]

inilah(TL) <3754> [that.]

3:10

antara kamu,

1Tes 3:4

mau bekerja,

1Tes 4:113:11

hidupnya(TB)/senonoh(TL) <4043> [walk.]

6

bekerja(TB/TL) <2038> [working.]

3:11

tidak berguna.

2Tes 3:6,7; 1Tim 5:13 [Semua]3:12

kami peringati(TB)/pesan(TL) <3853> [we.]

6

supaya ... tetap ....... dengan(TB)/supaya ..... dengan(TL) <2443 3326> [that with.]

makan(TB/TL) <2068> [eat.]

3:12

Yesus Kristus,

1Tes 4:1

makanannya sendiri.

1Tes 4:11; Ef 4:28 [Semua]


Catatan Frasa: TETAP TENANG MELAKUKAN PEKERJAANNYA.


3:13

kamu(TB/TL) <5210> [ye.]

janganlah jemu-jemu(TB)/jangan(TL) <1573 3361> [be not weary. or, faint not.]

3:13

yang baik.

Gal 6:93:14

mendengarkan(TB)/menurut(TL) <5219> [obey.]

dalam surat ini tandailah ........ supaya(TB)/surat kiriman ini camkanlah ....... gaul .... supaya ... boleh menjadi malu(TL) <1223 1992 4593 5126 2443> [by this epistle, note that man. or, signify that man by an epistle.]

ini ......... supaya ia menjadi malu .... malu(TB)/ini camkanlah .......... supaya(TL) <5126 2443 1788> [that he.]

3:14

dengan dia,

2Tes 3:6; Rom 16:17; [Lihat FULL. Rom 16:17 ] [Semua]

menjadi malu,

1Kor 4:14; [Lihat FULL. 1Kor 4:14]3:15

anggap(TB)/hisabkan(TL) <2233> [count.]

tegorlah(TB)/nasehatkan(TL) <3560> [admonish.]

3:15

seorang saudara.

Gal 6:1; 1Tes 5:14; Filem 1:16 [Semua]
TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA