TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 11:10-11

11:10 <01004> Ktyb <0413> la <03381> tdry <03808> al <04069> ewdm <0935> ab <0859> hta <01870> Krdm <03808> awlh <0223> hyrwa <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw <01004> wtyb <0413> la <0223> hyrwa <03381> dry <03808> al <0559> rmal <01732> dwdl <05046> wdgyw(11:10)

11:10 kai <2532> anhggeilan <312> tw <3588> dauid legontev <3004> oti <3754> ou <3364> katebh <2597> ouriav <3774> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> eipen dauid prov <4314> ourian <3774> ouci <3364> ex <1537> odou <3598> su <4771> erch <2064> ti <5100> oti <3754> ou <3364> katebhv <2597> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771>

11:11 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> hvea <0518> Ma <05315> Kspn <02416> yxw <02416> Kyx <0802> ytsa <05973> Me <07901> bkslw <08354> twtslw <0398> lkal <01004> ytyb <0413> la <0935> awba <0589> ynaw <02583> Mynx <07704> hdvh <06440> ynp <05921> le <0113> ynda <05650> ydbew <03097> bawy <0113> yndaw <05521> twkob <03427> Mybsy <03063> hdwhyw <03478> larvyw <0727> Nwrah <01732> dwd <0413> la <0223> hyrwa <0559> rmayw(11:11)

11:11 kai <2532> eipen ouriav <3774> prov <4314> dauid h <3588> kibwtov <2787> kai <2532> israhl <2474> kai <2532> ioudav <2455> katoikousin en <1722> skhnaiv <4633> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> iwab kai <2532> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> epi <1909> proswpon <4383> tou <3588> agrou <68> paremballousin kai <2532> egw <1473> eiseleusomai <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> mou <1473> fagein <2068> kai <2532> piein <4095> kai <2532> koimhyhnai <2837> meta <3326> thv <3588> gunaikov <1135> mou <1473> pwv <4459> zh <2198> h <3588> quch <5590> sou <4771> ei <1487> poihsw <4160> to <3588> rhma <4487> touto <3778>

2 Samuel 11:14

11:14 <0223> hyrwa <03027> dyb <07971> xlsyw <03097> bawy <0413> la <05612> rpo <01732> dwd <03789> btkyw <01242> rqbb <01961> yhyw(11:14)

11:14 kai <2532> egeneto <1096> prwi <4404> kai <2532> egraqen <1125> dauid biblion <975> prov <4314> iwab kai <2532> apesteilen <649> en <1722> ceiri <5495> ouriou <3774>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA