TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 6:16-17

6:16 <0854> Mtwa <0834> rsam <0854> wnta <0834> rsa <07227> Mybr <03588> yk <03372> aryt <0408> la <0559> rmayw(6:16)

6:16 kai <2532> eipen elisaie mh <3165> fobou <5399> oti <3754> pleiouv <4183> oi <3588> mey <3326> hmwn <1473> uper <5228> touv <3588> met <3326> autwn <846>

6:17 <0477> esyla <05439> tbybo <0784> sa <07393> bkrw <05483> Myowo <04390> alm <02022> rhh <02009> hnhw <07200> aryw <05288> renh <05869> ynye <0853> ta <03068> hwhy <06491> xqpyw <07200> haryw <05869> wynye <0853> ta <04994> an <06491> xqp <03068> hwhy <0559> rmayw <0477> esyla <06419> llptyw(6:17)

6:17 kai <2532> proseuxato <4336> elisaie kai <2532> eipen kurie <2962> dianoixon <1272> touv <3588> ofyalmouv <3788> tou <3588> paidariou <3808> kai <2532> idetw <3708> kai <2532> dihnoixen <1272> kuriov <2962> touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> to <3588> orov <3735> plhrev <4134> ippwn <2462> kai <2532> arma <716> purov <4442> perikuklw elisaieTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.16 detik
dipersembahkan oleh YLSA