TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 4:7-11

TSK Full Life Study Bible

4:7

ini(TB)/kami(TL) <5126> [this.]

dalam(TB)/di(TL) <1722> [in.]

supaya(TB/TL) <2443> [that.]

4:7

tanah liat,

Ayub 4:19; Yes 64:8; 2Tim 2:20 [Semua]

dari Allah,

Hak 7:2; 1Kor 2:5; 2Kor 6:7 [Semua]


Catatan Frasa: HARTA INI ... DALAM BEJANA TANAH LIAT.


4:8

ditindas(TB)/disesakkan(TL) <2346> [troubled.]

namun ....... namun(TB)/tetapi ....... tetapi(TL) <235> [yet.]

tidak ....... tidak putus asa putus(TB)/tiada ....... tiada putus(TL) <3756 1820> [not in despair. or, not altogether without help, or means.]

4:8

segala hal

2Kor 7:5

habis akal,

Gal 4:20


Catatan Frasa: KAMI DITINDAS, NAMUN TIDAK TERJEPIT.


4:9

namun ....... namun(TB)/tetapi ...... tetapi(TL) <235> [but.]

dihempaskan(TB)/diempaskan(TL) <2598> [cast.]

4:9

kami dianiaya,

Yoh 15:20; Rom 8:35 [Semua]

ditinggalkan sendirian,

Ibr 13:5

tidak binasa.

Mazm 37:24; Ams 24:16 [Semua]4:10

membawa(TB)/mana-mana(TL) <4064> [bearing.]

supaya(TB/TL) <2443> [that.]

4:10

kematian Yesus

Rom 6:6; [Lihat FULL. Rom 6:6]; 2Kor 1:5; [Lihat FULL. 2Kor 1:5] [Semua]

tubuh kami,

Rom 6:5; [Lihat FULL. Rom 6:5]4:11

senantiasa terus-menerus diserahkan(TB)/senantiasa terserah(TL) <3860 104> [are alway.]

kami(TB)/kita(TL) <2257> [our.]

4:11

karena Yesus,

Rom 8:36


Catatan Frasa: DISERAHKAN KEPADA MAUT.

2 Korintus 6:3-10

TSK Full Life Study Bible

6:3

6:3

Judul : Kesukaran-kesukaran Paulus

Perikop : 2Kor 6:3-13


orang tersandung,

Mat 5:29; [Lihat FULL. Mat 5:29]; Rom 14:13,20; 1Kor 8:9,13; 9:12; 10:32 [Semua]6:4

dalam segala segala .......... dalam ...... dalam(TB)/di ... segala ........... dengan .... di .... di .... di(TL) <1722 3956> [in all.]

menunjukkan(TB)/menyatakan(TL) <4921> [approving. Gr. commending.]

menjadi(TL) <5613> [as.]

dalam ............ dalam ... banyak .... dalam(TB)/di ............. dengan banyak ... di .... di .... di(TL) <1722 4183> [in much.]

penderitaan(TB)/sengsara(TL) <2347> [afflictions.]

kesesakan(TB)/kesukaran(TL) <318> [necessities.]

kesukaran(TB)/ketakutan(TL) <4730> [distresses.]

6:4

Catatan Frasa: DALAM PENDERITAAN ... KESUKARAN.


6:5

dera(TB)/kena sesah(TL) <4127> [stripes.]

penjara(TB/TL) <5438> [imprisonments.]

[in tumults. or, in tossings to and fro.]

berjerih payah(TB)/berlelah(TL) <2873> [labours.]

berjaga-jaga(TB)/berjaga(TL) <70> [watchings.]

berpuasa(TB)/puasa(TL) <3521> [fastings.]

6:5

dalam penjara

Kis 16:23; 2Kor 11:23-25 [Semua]

dan berpuasa;

1Kor 4:116:6

kemurnian hati(TB)/kesucian(TL) <54> [pureness.]

pengetahuan(TB)/pengenalan(TL) <1108> [knowledge.]

kesabaran(TB)/panjang(TL) <3115> [long suffering.]

dalam ......... dalam ... Kudus Rohulkudus(TB)/dengan ... dengan ... dengan .... dengan ... di .... dengan(TL) <1722 40> [by the.]

kasih(TB/TL) <26> [love.]

6:6

Roh Kudus

1Kor 2:4; 1Tes 1:5 [Semua]

dan kasih

Rom 12:9; 1Tim 1:5 [Semua]6:7

pemberitaan(TB/TL) <3056> [the word.]

kekuasaan(TB)/kuasa(TL) <1411> [the power.]

senjata-senjata(TB)/senjata(TL) <3696> [the armour.]

menyerang(TB)/kanan(TL) <1188> [on the right.]

6:7

dalam pemberitaan

2Kor 4:2

kekuasaan Allah;

2Kor 4:7

senjata-senjata keadilan

Rom 13:12; 2Kor 10:4; Ef 6:10-18 [Semua]6:8

dihormati(TB)/kemuliaan(TL) <1391> [honour.]

diumpat(TB)/umpat(TL) <1426> [evil.]

dianggap sebagai(TB) <5613> [as.]

dipercayai(TB)/benar(TL) <227> [true.]

6:8

ketika dihina;

1Kor 4:10

ketika diumpat

1Kor 4:13

sebagai penipu,

Mat 27:636:9

yang tidak dikenal(TB)/laksana tiada berkenal(TL) <50> [unknown.]

terkenal(TB)/berkenal juga(TL) <1921> [well.]

sungguh(TB)/sesungguhnya(TL) <2400> [behold.]

sebagai ........ sebagai ....... disiksa .... sebagai ... yang dihajar(TB)/laksana ....... seperti ........ disiksa(TL) <5613 3811> [as chastened.]

6:9

nyaris mati,

Rom 8:36; [Lihat FULL. Rom 8:36]

kami hidup;

2Kor 1:8-10; 4:10,11 [Semua]6:10

berdukacita(TB)/laksana dukacita(TL) <3076> [sorrowful.]

orang miskin(TB)/miskin(TL) <4434> [poor.]

4

memperkaya(TB)/mengayakan(TL) <4148> [making.]

<2532> [and.]

6:10

senantiasa bersukacita;

Mat 5:12; [Lihat FULL. Mat 5:12]; 2Kor 7:4; Fili 2:17; 4:4; Kol 1:24; 1Tes 1:6 [Semua]

namun memperkaya

2Kor 8:9

tak bermilik,

Kis 3:6

segala sesuatu.

Rom 8:32; 1Kor 3:21 [Semua]


Catatan Frasa: ORANG MISKIN.

2 Korintus 11:23-28

TSK Full Life Study Bible

11:23

pelayan(TB)/Pesuruh(TL) <1249> [ministers.]

lebih ... Aku(TB)/aku(TL) <1473 5228> [I am.]

berjerih lelah ... kelelahan di dalam ......... dalam(TB)/Di dalam kelelahan .... di ......... di(TL) <1722 2873> [in labours.]

di dalam ... didera .... disesah .... dalam(TB)/Di dalam ..... di ..... disesah ..... di(TL) <1722 4127> [in stripes.]

di dalam ......... dalam(TB)/Di dalam ..... di ......... di(TL) <1722> [in prison.]

di dalam ......... dalam bahaya maut ... maut(TB)/Di dalam ..... di ......... di .... maut(TL) <1722 2288> [in deaths.]

11:23

pelayan Kristus?

1Kor 3:5; [Lihat FULL. 1Kor 3:5]

berjerih lelah;

1Kor 15:10; [Lihat FULL. 1Kor 15:10]

dalam penjara;

Kis 16:23; 2Kor 6:4,5 [Semua]

luar batas;

Kis 16:23; 2Kor 6:4,5 [Semua]

bahaya maut.

Rom 8:36; [Lihat FULL. Rom 8:36]


Catatan Frasa: PENDERITAAN PAULUS.


11:24

empat puluh(TB)/empat(TL) <5062> [forty.]

11:24

empat puluh

Ul 25:311:25

didera(TB)/dicemuk(TL) <4463> [I beaten.]

satu kali(TB)/sekali(TL) <530> [once.]

tiga kali .......... tiga kali(TB)/kali ........ kali(TL) <5151> [thrice.]

11:25

aku didera,

Kis 16:22

dengan batu,

Kis 14:19

karam kapal,

Kis 27:1-44 [Semua]11:26

Dalam perjalananku(TB)/banyak(TL) <3597> [journeyings.]

bahaya .... bahaya ... bahaya dari ...... dari ...... bahaya di ... bahaya di .... bahaya di tengah .... bahaya dari pihak(TB)/bahaya ...... bahaya ...... bahaya daripada ...... bahaya daripada ....... bahaya ...... bahaya di ....... bahaya di ...... bahaya di(TL) <2794 1537 1722> [in perils by mine.]

bahaya .... bahaya ... bahaya dari ...... dari ...... bahaya di ... bahaya di .... bahaya di tengah .... bahaya dari pihak(TB)/bahaya ...... bahaya ...... bahaya daripada ...... bahaya daripada ....... bahaya ...... bahaya di ....... bahaya di ...... bahaya di(TL) <2794 1537 1722> [in perils by the.]

bahaya .... bahaya ... bahaya ............ bahaya di kota bahaya di .... bahaya di tengah .... bahaya dari pihak(TB)/bahaya ...... bahaya ...... bahaya ....... bahaya ........ bahaya negeri ..... bahaya di ....... bahaya di ...... bahaya di(TL) <2794 1722 4172> [in perils in the city.]

11:26

orang-orang Yahudi

Kis 20:3; [Lihat FULL. Kis 20:3]

di kota,

Kis 21:31

saudara-saudara palsu.

Gal 2:411:27

bekerja berat(TB)/kelelahan(TL) <2873> [weariness.]

berjaga ..... tidak tidur(TB)/di dalam ...... berjaga di ....... di .... dengan(TL) <1722 70> [in watchings.]

kelaparan ..... lapar(TB)/di dalam ....... di ... kelaparan ..... di .... dengan(TL) <1722 3042> [in hunger.]

berpuasa(TB)/puasa(TL) <3521> [fastings.]

tanpa pakaian(TB)/bertelanjang(TL) <1132> [nakedness.]

11:27

bekerja berat;

Kis 18:3; [Lihat FULL. Kis 18:3]; Kol 1:29 [Semua]

aku berpuasa,

1Kor 4:11,12; 2Kor 6:5 [Semua]11:28

menyebut(TB)/lagi lain daripada ....... termasuk(TL) <3924> [those.]

memelihara(TB)/susah(TL) <3308> [the care.]

11:28

semua jemaat-jemaat.

1Kor 7:17; [Lihat FULL. 1Kor 7:17]
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA