TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 8:1--10:36

8:1 <08141> Myns <07651> ebs <0776> Urah <0413> la <0935> ab <01571> Mgw <07458> berl <03068> hwhy <07121> arq <03588> yk <01481> yrwgt <0834> rsab <01481> yrwgw <01004> Ktybw <0859> *ta {yta} <01980> yklw <06965> ymwq <0559> rmal <01121> hnb <0853> ta <02421> hyxh <0834> rsa <0802> hsah <0413> la <01696> rbd <0477> esylaw(8:1)

8:1 kai <2532> elisaie elalhsen <2980> prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> hv <3739> ezwpurhsen ton <3588> uion <5207> legwn <3004> anasthyi <450> kai <2532> deuro <1204> su <4771> kai <2532> o <3588> oikov <3624> sou <4771> kai <2532> paroikei ou <3739> ean <1437> paroikhshv oti <3754> keklhken <2564> kuriov <2962> limon <3042> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ge <1065> hlyen <2064> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> epta <2033> eth <2094>

8:2 <08141> Myns <07651> ebs <06430> Mytslp <0776> Urab <01481> rgtw <01004> htybw <01931> ayh <01980> Kltw <0430> Myhlah <0376> sya <01697> rbdk <06213> vetw <0802> hsah <06965> Mqtw(8:2)

8:2 kai <2532> anesth <450> h <3588> gunh <1135> kai <2532> epoihsen <4160> kata <2596> to <3588> rhma <4487> elisaie kai <2532> eporeuyh <4198> auth <846> kai <2532> o <3588> oikov <3624> authv <846> kai <2532> parwkei en <1722> gh <1065> allofulwn <246> epta <2033> eth <2094>

8:3 <07704> hdv <0413> law <01004> htyb <0413> la <04428> Klmh <0413> la <06817> qeul <03318> autw <06430> Mytslp <0776> Uram <0802> hsah <07725> bstw <08141> Myns <07651> ebs <07097> huqm <01961> yhyw(8:3)

8:3 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> to <3588> telov <5056> twn <3588> epta <2033> etwn <2094> kai <2532> epestreqen <1994> h <3588> gunh <1135> ek <1537> ghv <1065> allofulwn <246> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> hlyen <2064> bohsai <994> prov <4314> ton <3588> basilea <935> peri <4012> tou <3588> oikou <3624> eauthv <1438> kai <2532> peri <4012> twn <3588> agrwn <68> eauthv <1438>

8:4 <0477> esyla <06213> hve <0834> rsa <01419> twldgh <03605> lk <0853> ta <0> yl <04994> an <05608> hrpo <0559> rmal <0430> Myhlah <0376> sya <05288> ren <01522> yzxg <0413> la <01696> rbdm <04428> Klmhw(8:4)

8:4 kai <2532> o <3588> basileuv <935> elalei <2980> prov <4314> giezi to <3588> paidarion <3808> elisaie tou <3588> anyrwpou <444> tou <3588> yeou <2316> legwn <3004> dihghsai <1334> dh <1161> moi <1473> panta <3956> ta <3588> megala <3173> a <3739> epoihsen <4160> elisaie

8:5 <0477> esyla <02421> hyxh <0834> rsa <01121> hnb <02088> hzw <0802> hsah <02063> taz <04428> Klmh <0113> ynda <01522> yzxg <0559> rmayw <07704> hdv <05921> lew <01004> htyb <05921> le <04428> Klmh <0413> la <06817> tqeu <01121> hnb <0853> ta <02421> hyxh <0834> rsa <0802> hsah <02009> hnhw <04191> tmh <0853> ta <02421> hyxh <0834> rsa <0853> ta <04428> Klml <05608> rpom <01931> awh <01961> yhyw(8:5)

8:5 kai <2532> egeneto <1096> autou <846> exhgoumenou <1834> tw <3588> basilei <935> wv <3739> ezwpurhsen uion <5207> teynhkota <2348> kai <2532> idou <2400> h <3588> gunh <1135> hv <3739> ezwpurhsen ton <3588> uion <5207> authv <846> elisaie bowsa <994> prov <4314> ton <3588> basilea <935> peri <4012> tou <3588> oikou <3624> eauthv <1438> kai <2532> peri <4012> twn <3588> agrwn <68> eauthv <1438> kai <2532> eipen giezi kurie <2962> basileu <935> auth <3778> h <3588> gunh <1135> kai <2532> outov <3778> o <3588> uiov <5207> authv <846> on <3739> ezwpurhsen elisaie

8:6 P <06258> hte <05704> dew <0776> Urah <0853> ta <05800> hbze <03117> Mwym <07704> hdvh <08393> tawbt <03605> lk <0853> taw <0> hl <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <07725> bysh <0559> rmal <0259> dxa <05631> oyro <04428> Klmh <0> hl <05414> Ntyw <0> wl <05608> rpotw <0802> hsal <04428> Klmh <07592> lasyw(8:6)

8:6 kai <2532> ephrwthsen o <3588> basileuv <935> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> dihghsato <1334> autw <846> kai <2532> edwken <1325> auth <846> o <3588> basileuv <935> eunoucon <2135> ena <1519> legwn <3004> epistreqon <1994> panta <3956> ta <3588> authv <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> genhmata tou <3588> agrou <68> authv <846> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> katelipen <2641> thn <3588> ghn <1065> ewv <2193> tou <3588> nun <3568>

8:7 <02008> hnh <05704> de <0430> Myhlah <0376> sya <0935> ab <0559> rmal <0> wl <05046> dgyw <02470> hlx <0758> Mra <04428> Klm <01130> ddh <0> Nbw <01834> qvmd <0477> esyla <0935> abyw(8:7)

8:7 kai <2532> hlyen <2064> elisaie eiv <1519> damaskon <1154> kai <2532> uiov <5207> ader basileuv <935> suriav <4947> hrrwstei kai <2532> anhggeilan <312> autw <846> legontev <3004> hkei <1854> o <3588> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316> ewv <2193> wde <3592>

8:8 <02088> hz <02483> ylxm <02421> hyxah <0559> rmal <0853> wtwam <03069> hwhy <0854> ta <01875> tsrdw <0430> Myhlah <0376> sya <07125> tarql <01980> Klw <04503> hxnm <03027> Kdyb <03947> xq <02371> lahzx <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(8:8)

8:8 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> azahl labe <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> manaa kai <2532> deuro <1204> eiv <1519> apanthn tw <3588> anyrwpw <444> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> epizhthson <1934> ton <3588> kurion <2962> par <3844> autou <846> legwn <3004> ei <1487> zhsomai <2198> ek <1537> thv <3588> arrwstiav mou <1473> tauthv <3778>

8:9 <02088> hz <02483> ylxm <02421> hyxah <0559> rmal <0413> Kyla <07971> ynxls <0758> Mra <04428> Klm <01130> ddh <0> Nb <01121> Knb <0559> rmayw <06440> wynpl <05975> dmeyw <0935> abyw <01581> lmg <0705> Myebra <04853> avm <01834> qvmd <02898> bwj <03605> lkw <03027> wdyb <04503> hxnm <03947> xqyw <07125> wtarql <02371> lazx <01980> Klyw(8:9)

8:9 kai <2532> eporeuyh <4198> azahl eiv <1519> apanthn autou <846> kai <2532> elaben <2983> manaa en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> agaya <18> damaskou <1154> arsin tessarakonta <5062> kamhlwn <2574> kai <2532> hlyen <2064> kai <2532> esth <2476> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> eipen prov <4314> elisaie o <3588> uiov <5207> sou <4771> uiov <5207> ader basileuv <935> suriav <4947> apesteilen <649> me <1473> prov <4314> se <4771> legwn <3004> ei <1487> zhsomai <2198> ek <1537> thv <3588> arrwstiav mou <1473> tauthv <3778>

8:10 <04191> twmy <04191> twm <03588> yk <03068> hwhy <07200> ynarhw <02421> hyxt <02421> hyx <03808> *wl {al} <0559> rma <01980> Kl <0477> esyla <0413> wyla <0559> rmayw(8:10)

8:10 kai <2532> eipen elisaie deuro <1204> eipon autw <846> zwh <2222> zhsh <2198> kai <2532> edeixen <1166> moi <1473> kuriov <2962> oti <3754> yanatw <2288> apoyanh <599>

8:11 <0430> Myhlah <0376> sya <01058> Kbyw <0954> sb <05704> de <07760> Mvyw <06440> wynp <0853> ta <05975> dmeyw(8:11)

8:11 kai <2532> paresth <3936> tw <3588> proswpw <4383> autou <846> kai <2532> eyhken <5087> ewv <2193> aiscunhv <152> kai <2532> eklausen <2799> o <3588> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316>

8:12 <01234> eqbt <02030> Mhytrhw <07376> sjrt <05768> Mhyllew <02026> grht <02719> brxb <0970> Mhyrxbw <0784> sab <07971> xlst <04013> Mhyrubm <07451> her <03478> larvy <01121> ynbl <06213> hvet <0834> rsa <0853> ta <03045> ytedy <03588> yk <0559> rmayw <01058> hkb <0113> ynda <04069> ewdm <02371> lazx <0559> rmayw(8:12)

8:12 kai <2532> eipen azahl ti <5100> oti <3754> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> klaiei <2799> kai <2532> eipen oti <3754> oida osa <3745> poihseiv <4160> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kaka <2556> ta <3588> ocurwmata <3794> autwn <846> exaposteleiv <1821> en <1722> puri <4442> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588> autwn <846> en <1722> romfaia apokteneiv <615> kai <2532> ta <3588> nhpia <3516> autwn <846> enseiseiv kai <2532> tav <3588> en <1722> gastri <1064> ecousav <2192> autwn <846> anarrhxeiv

8:13 <0758> Mra <05921> le <04428> Klm <0854> Kta <03068> hwhy <07200> ynarh <0477> esyla <0559> rmayw <02088> hzh <01419> lwdgh <01697> rbdh <06213> hvey <03588> yk <03611> blkh <05650> Kdbe <04100> hm <03588> yk <02371> lahzx <0559> rmayw(8:13)

8:13 kai <2532> eipen azahl tiv <5100> estin <1510> o <3588> doulov <1401> sou <4771> o <3588> kuwn <2965> o <3588> teynhkwv <2348> oti <3754> poihsei <4160> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kai <2532> eipen elisaie edeixen <1166> moi <1473> kuriov <2962> se <4771> basileuonta <936> epi <1909> surian <4947>

8:14 <02421> hyxt <02421> hyx <0> yl <0559> rma <0559> rmayw <0477> esyla <0> Kl <0559> rma <04100> hm <0> wl <0559> rmayw <0113> wynda <0> la <0935> abyw <0477> esyla <0> tam <01980> Klyw(8:14)

8:14 kai <2532> aphlyen <565> apo <575> elisaie kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> autou <846> kai <2532> eipen autw <846> ti <5100> eipen soi <4771> elisaie kai <2532> eipen eipen moi <1473> zwh <2222> zhsh <2198>

8:15 P <08478> wytxt <02371> lahzx <04427> Klmyw <04191> tmyw <06440> wynp <05921> le <06566> vrpyw <04325> Mymb <02881> lbjyw <04346> rbkmh <03947> xqyw <04283> trxmm <01961> yhyw(8:15)

8:15 kai <2532> egeneto <1096> th <3588> epaurion <1887> kai <2532> elaben <2983> to <3588> macma kai <2532> ebaqen <911> en <1722> tw <3588> udati <5204> kai <2532> periebalen <4016> epi <1909> to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> ebasileusen <936> azahl ant <473> autou <846>

8:16 <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhy <01121> Nb <03088> Mrwhy <04427> Klm <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhyw <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <01121> Nb <03141> Mrwyl <02568> smx <08141> tnsbw(8:16)

8:16 en <1722> etei <2094> pemptw <3991> tw <3588> iwram <2496> uiw <5207> acaab basilei <935> israhl <2474> ebasileusen <936> iwram <2496> uiov <5207> iwsafat <2498> basileuv <935> iouda <2448>

8:17 <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> *Myns {hns} <08083> hnmsw <04427> wklmb <01961> hyh <08141> hns <08147> Mytsw <07970> Mysls <01121> Nb(8:17)

8:17 uiov <5207> triakonta <5144> kai <2532> duo <1417> etwn <2094> hn <1510> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> oktw <3638> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419>

8:18 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <0802> hsal <0> wl <01961> htyh <0256> baxa <01323> tb <03588> yk <0256> baxa <01004> tyb <06213> wve <0834> rsak <03478> larvy <04428> yklm <01870> Krdb <01980> Klyw(8:18)

8:18 kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> odw <3598> basilewn <935> israhl <2474> kaywv <2531> epoihsen <4160> oikov <3624> acaab oti <3754> yugathr <2364> acaab hn <1510> autw <846> eiv <1519> gunaika <1135> kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962>

8:19 <03117> Mymyh <03605> lk <01121> wynbl <05216> ryn <0> wl <05414> ttl <0> wl <0559> rma <0834> rsak <05650> wdbe <01732> dwd <04616> Neml <03063> hdwhy <0853> ta <07843> tyxshl <03068> hwhy <014> hba <03808> alw(8:19)

8:19 kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> kuriov <2962> diafyeirai <1311> ton <3588> ioudan <2455> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> autou <846> kaywv <2531> eipen dounai <1325> autw <846> lucnon <3088> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

8:20 <04428> Klm <05921> Mhyle <04427> wklmyw <03063> hdwhy <03027> dy <08478> txtm <0123> Mwda <06586> esp <03117> wymyb(8:20)

8:20 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autou <846> hyethsen <114> edwm upokatwyen ceirov <5495> iouda <2448> kai <2532> ebasileusan <936> ef <1909> eautouv <1438> basilea <935>

8:21 <0168> wylhal <05971> Meh <05127> onyw <07393> bkrh <08269> yrv <0853> taw <0413> wyla <05437> byboh <0123> Mwda <0853> ta <05221> hkyw <03915> hlyl <06965> Mq <01931> awh <01961> yhyw <05973> wme <07393> bkrh <03605> lkw <06811> hryeu <03141> Mrwy <05674> rbeyw(8:21)

8:21 kai <2532> anebh <305> iwram <2496> eiv <1519> siwr kai <2532> panta <3956> ta <3588> armata <716> met <3326> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> autou <846> anastantov <450> kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> edwm ton <3588> kuklwsanta <2944> ep <1909> auton <846> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> efugen <5343> o <3588> laov <2992> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> autwn <846>

8:22 <01931> ayhh <06256> teb <03841> hnbl <06586> espt <0227> za <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03063> hdwhy <03027> dy <08478> txtm <0123> Mwda <06586> espyw(8:22)

8:22 kai <2532> hyethsen <114> edwm upokatwyen ceirov <5495> iouda <2448> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> tote <5119> hyethsen <114> lobena en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565>

8:23 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> awlh <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <03141> Mrwy <01697> yrbd <03499> rtyw(8:23)

8:23 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> iwram <2496> kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegraptai <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448>

8:24 P <08478> wytxt <01121> wnb <0274> whyzxa <04427> Klmyw <01732> dwd <05892> ryeb <01> wytba <05973> Me <06912> rbqyw <01> wytba <05973> Me <03141> Mrwy <07901> bksyw(8:24)

8:24 kai <2532> ekoimhyh <2837> iwram <2496> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> en <1722> polei <4172> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> ebasileusen <936> ocoziav uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

8:25 <03063> hdwhy <04428> Klm <03088> Mrwhy <01121> Nb <0274> whyzxa <04427> Klm <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <01121> Nb <03141> Mrwyl <08141> hns <06240> hrve <08147> Myts <08141> tnsb(8:25)

8:25 en <1722> etei <2094> dwdekatw <1428> tw <3588> iwram <2496> uiw <5207> acaab basilei <935> israhl <2474> ebasileusen <936> ocoziav uiov <5207> iwram <2496>

8:26 <03478> larvy <04428> Klm <06018> yrme <01323> tb <06271> whylte <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <0259> txa <08141> hnsw <04427> wklmb <0274> whyzxa <08141> hns <08147> Mytsw <06242> Myrve <01121> Nb(8:26)

8:26 uiov <5207> eikosi <1501> kai <2532> duo <1417> etwn <2094> ocoziav en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> eniauton <1763> ena <1519> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> goyolia yugathr <2364> ambri basilewv <935> israhl <2474>

8:27 <01931> awh <0256> baxa <01004> tyb <02860> Ntx <03588> yk <0256> baxa <01004> tybk <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <0256> baxa <01004> tyb <01870> Krdb <01980> Klyw(8:27)

8:27 kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> odw <3598> oikou <3624> acaab kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> kaywv <2531> o <3588> oikov <3624> acaab

8:28 <03141> Mrwy <0853> ta <0761> Mymra <05221> wkyw <01568> delg <07433> tmrb <0758> Mra <04428> Klm <02371> lahzx <05973> Me <04421> hmxlml <0256> baxa <01121> Nb <03141> Mrwy <0854> ta <01980> Klyw(8:28)

8:28 kai <2532> eporeuyh <4198> meta <3326> iwram <2496> uiou <5207> acaab eiv <1519> polemon <4171> meta <3326> azahl basilewv <935> allofulwn <246> en <1722> remmwy galaad kai <2532> epataxan <3960> oi <3588> suroi <4948> ton <3588> iwram <2496>

8:29 P <01931> awh <02470> hlx <03588> yk <03157> laerzyb <0256> baxa <01121> Nb <03141> Mrwy <0853> ta <07200> twarl <03381> dry <03063> hdwhy <04428> Klm <03088> Mrwhy <01121> Nb <0274> whyzxaw <0758> Mra <04428> Klm <02371> lahzx <0854> ta <03898> wmxlhb <07414> hmrb <0761> Mymra <05221> whky <0834> rsa <04347> Mykmh <04480> Nm <03157> laerzyb <07495> aprthl <04428> Klmh <03141> Mrwy <07725> bsyw(8:29)

8:29 kai <2532> epestreqen <1994> o <3588> basileuv <935> iwram <2496> tou <3588> iatreuyhnai en <1722> iezrael apo <575> twn <3588> plhgwn <4127> wn <3739> epataxan <3960> auton <846> en <1722> remmwy en <1722> tw <3588> polemein <4170> auton <846> meta <3326> azahl basilewv <935> suriav <4947> kai <2532> ocoziav uiov <5207> iwram <2496> katebh <2597> tou <3588> idein <3708> ton <3588> iwram <2496> uion <5207> acaab en <1722> iezrael oti <3754> hrrwstei autov <846>

9:1 <01568> delg <07433> tmr <01980> Klw <03027> Kdyb <02088> hzh <08081> Nmsh <06378> Kp <03947> xqw <04975> Kyntm <02296> rgx <0> wl <0559> rmayw <05030> Myaybnh <01121> ynbm <0259> dxal <07121> arq <05030> aybnh <0477> esylaw(9:1)

9:1 kai <2532> elisaie o <3588> profhthv <4396> ekalesen <2564> ena <1519> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> eipen autw <846> zwsai <2224> thn <3588> osfun <3751> sou <4771> kai <2532> labe <2983> ton <3588> fakon tou <3588> elaiou <1637> toutou <3778> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> kai <2532> deuro <1204> eiv <1519> remmwy galaad

9:2 <02315> rdxb <02315> rdx <0853> wta <0935> taybhw <0251> wyxa <08432> Kwtm <06965> wtmqhw <0935> tabw <05250> ysmn <01121> Nb <03092> jpswhy <01121> Nb <03058> awhy <08033> Ms <07200> harw <08033> hms <0935> tabw(9:2)

9:2 kai <2532> eiseleush <1525> ekei <1563> kai <2532> oqh <3708> ekei <1563> iou uion <5207> iwsafat <2498> uiou <5207> namessi kai <2532> eiseleush <1525> kai <2532> anasthseiv <450> auton <846> ek <1537> mesou <3319> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> kai <2532> eisaxeiv <1521> auton <846> eiv <1519> to <3588> tamieion en <1722> tw <3588> tamieiw

9:3 <02442> hkxt <03808> alw <05127> htonw <01817> tldh <06605> txtpw <03478> larvy <0413> la <04428> Klml <04886> Kytxsm <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw <07218> wsar <05921> le <03332> tquyw <08081> Nmsh <06378> Kp <03947> txqlw(9:3)

9:3 kai <2532> lhmqh <2983> ton <3588> fakon tou <3588> elaiou <1637> kai <2532> epiceeiv <2022> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> eipon tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kecrika <5548> se <4771> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> anoixeiv <455> thn <3588> yuran <2374> kai <2532> feuxh <5343> kai <2532> ou <3364> meneiv <3306>

9:4 <01568> delg <07433> tmr <05030> aybnh <05288> renh <05288> renh <01980> Klyw(9:4)

9:4 kai <2532> eporeuyh <4198> to <3588> paidarion <3808> o <3588> profhthv <4396> eiv <1519> remmwy galaad

9:5 <08269> rvh <0413> Kyla <0559> rmayw <03605> wnlkm <04310> ym <0413> la <03058> awhy <0559> rmayw <08269> rvh <0413> Kyla <0> yl <01697> rbd <0559> rmayw <03427> Mybsy <02428> lyxh <08269> yrv <02009> hnhw <0935> abyw(9:5)

9:5 kai <2532> eishlyen <1525> kai <2532> idou <2400> oi <3588> arcontev <758> thv <3588> dunamewv <1411> ekayhnto <2521> kai <2532> eipen logov <3056> moi <1473> prov <4314> se <4771> o <3588> arcwn <757> kai <2532> eipen iou prov <4314> tina <5100> ek <1537> pantwn <3956> hmwn <1473> kai <2532> eipen prov <4314> se <4771> o <3588> arcwn <757>

9:6 <03478> larvy <0413> la <03068> hwhy <05971> Me <0413> la <04428> Klml <04886> Kytxsm <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0> wl <0559> rmayw <07218> wsar <0413> la <08081> Nmsh <03332> quyw <01004> htybh <0935> abyw <06965> Mqyw(9:6)

9:6 kai <2532> anesth <450> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> epeceen <2022> to <3588> elaion <1637> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> eipen autw <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> kecrika <5548> se <4771> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> laon <2992> kuriou <2962> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

9:7 <0348> lbzya <03027> dym <03068> hwhy <05650> ydbe <03605> lk <01818> ymdw <05030> Myaybnh <05650> ydbe <01818> ymd <05358> ytmqnw <0113> Kynda <0256> baxa <01004> tyb <0853> ta <05221> htykhw(9:7)

9:7 kai <2532> exoleyreuseiv ton <3588> oikon <3624> acaab tou <3588> kuriou <2962> sou <4771> ek <1537> proswpou <4383> mou <1473> kai <2532> ekdikhseiv <1556> ta <3588> aimata <129> twn <3588> doulwn <1401> mou <1473> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> ta <3588> aimata <129> pantwn <3956> twn <3588> doulwn <1401> kuriou <2962> ek <1537> ceirov <5495> iezabel <2403>

9:8 <03478> larvyb <05800> bwzew <06113> rwuew <07023> ryqb <08366> Nytsm <0256> baxal <03772> ytrkhw <0256> baxa <01004> tyb <03605> lk <06> dbaw(9:8)

9:8 kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> olou <3650> tou <3588> oikou <3624> acaab kai <2532> exoleyreuseiv tw <3588> oikw <3624> acaab ourounta prov <4314> toicon <5109> kai <2532> sunecomenon <4912> kai <2532> egkataleleimmenon <1459> en <1722> israhl <2474>

9:9 <0281> hyxa <01121> Nb <01201> aseb <01004> tybkw <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebry <01004> tybk <0256> baxa <01004> tyb <0853> ta <05414> yttnw(9:9)

9:9 kai <2532> dwsw <1325> ton <3588> oikon <3624> acaab wv <3739> ton <3588> oikon <3624> ieroboam uiou <5207> nabat kai <2532> wv <3739> ton <3588> oikon <3624> baasa uiou <5207> acia

9:10 <05127> onyw <01817> tldh <06605> xtpyw <06912> rbq <0369> Nyaw <03157> laerzy <02506> qlxb <03611> Myblkh <0398> wlkay <0348> lbzya <0853> taw(9:10)

9:10 kai <2532> thn <3588> iezabel <2403> katafagontai <2719> oi <3588> kunev <2965> en <1722> th <3588> meridi <3310> iezrael kai <2532> ouk <3364> estin <1510> o <3588> yaptwn <2290> kai <2532> hnoixen <455> thn <3588> yuran <2374> kai <2532> efugen <5343>

9:11 <07879> wxyv <0853> taw <0376> syah <0853> ta <03045> Mtedy <0859> Mta <0413> Mhyla <0559> rmayw <0413> Kyla <02088> hzh <07696> egsmh <0935> ab <04069> ewdm <07965> Mwlsh <0> wl <0559> rmayw <0113> wynda <05650> ydbe <0413> la <03318> auy <03058> awhyw(9:11)

9:11 kai <2532> iou exhlyen <1831> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> kai <2532> eipon autw <846> ei <1487> eirhnh <1515> ti <5100> oti <3754> eishlyen <1525> o <3588> epilhmptov outov <3778> prov <4314> se <4771> kai <2532> eipen autoiv <846> umeiv <4771> oidate ton <3588> andra <435> kai <2532> thn <3588> adolescian autou <846>

9:12 <03478> larvy <0413> la <04428> Klml <04886> Kytxsm <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <0413> yla <0559> rma <02063> tazkw <02063> tazk <0559> rmayw <0> wnl <04994> an <05046> dgh <08267> rqs <0559> wrmayw(9:12)

9:12 kai <2532> eipon adikon <94> apaggeilon dh <1161> hmin <1473> kai <2532> eipen iou prov <4314> autouv <846> outwv <3778> kai <2532> outwv <3778> elalhsen <2980> prov <4314> me <1473> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kecrika <5548> se <4771> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474>

9:13 <03058> awhy <04427> Klm <0559> wrmayw <07782> rpwsb <08628> weqtyw <04609> twlemh <01634> Mrg <0413> la <08478> wytxt <07760> wmyvyw <0899> wdgb <0376> sya <03947> wxqyw <04116> wrhmyw(9:13)

9:13 kai <2532> akousantev <191> espeusan <4692> kai <2532> elabon <2983> ekastov <1538> to <3588> imation <2440> autou <846> kai <2532> eyhkan <5087> upokatw <5270> autou <846> epi <1909> garem twn <3588> anabaymwn <304> kai <2532> esalpisan <4537> en <1722> keratinh kai <2532> eipon ebasileusen <936> iou

9:14 <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <06440> ynpm <03478> larvy <03605> lkw <01931> awh <01568> delg <07433> tmrb <08104> rms <01961> hyh <03141> Mrwyw <03141> Mrwy <0413> la <05250> ysmn <01121> Nb <03092> jpswhy <01121> Nb <03058> awhy <07194> rsqtyw(9:14)

9:14 kai <2532> sunestrafh iou uiov <5207> iwsafat <2498> uiou <5207> namessi prov <4314> iwram <2496> kai <2532> iwram <2496> autov <846> efulassen <5442> en <1722> remmwy galaad autov <846> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> apo <575> proswpou <4383> azahl basilewv <935> suriav <4947>

9:15 <03157> laerzyb <05046> *dyghl {dygl} <01980> tkll <05892> ryeh <04480> Nm <06412> jylp <03318> auy <0408> la <05315> Mkspn <03426> sy <0518> Ma <03058> awhy <0559> rmayw <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <0854> ta <03898> wmxlhb <0761> Mymra <05221> whky <0834> rsa <04347> Mykmh <04480> Nm <03157> laerzyb <07495> aprthl <04428> Klmh <03088> Mrwhy <07725> bsyw(9:15)

9:15 kai <2532> apestreqen <654> iwram <2496> o <3588> basileuv <935> iatreuyhnai en <1722> iezrael apo <575> twn <3588> plhgwn <4127> wn <3739> epaisan <3815> auton <846> oi <3588> suroi <4948> en <1722> tw <3588> polemein <4170> auton <846> meta <3326> azahl basilewv <935> suriav <4947> kai <2532> eipen iou ei <1487> estin <1510> h <3588> quch <5590> umwn <4771> met <3326> emou <1473> mh <3165> exelyetw <1831> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> diapefeugwv <1309> tou <3588> poreuyhnai <4198> kai <2532> apaggeilai en <1722> iezrael

9:16 <03141> Mrwy <0853> ta <07200> twarl <03381> dry <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> hyzxaw <08033> hms <07901> bks <03141> Mrwy <03588> yk <03157> hlaerzy <01980> Klyw <03058> awhy <07392> bkryw(9:16)

9:16 kai <2532> ippeusen kai <2532> eporeuyh <4198> iou kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> iezrael oti <3754> iwram <2496> basileuv <935> israhl <2474> eyerapeueto <2323> en <1722> iezrael apo <575> twn <3588> toxeumatwn wn <3739> katetoxeusan <2700> auton <846> oi <3588> aramin en <1722> th <3588> rammay en <1722> tw <3588> polemw <4171> meta <3326> azahl basilewv <935> suriav <4947> oti <3754> autov <846> dunatov <1415> kai <2532> anhr <435> dunamewv <1411> kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> katebh <2597> idein <3708> ton <3588> iwram <2496>

9:17 <07965> Mwlsh <0559> rmayw <07125> Mtarql <07971> xlsw <07395> bkr <03947> xq <03088> Mrwhy <0559> rmayw <07200> har <0589> yna <08229> teps <0559> rmayw <0935> wabb <03058> awhy <08229> teps <0853> ta <07200> aryw <03157> laerzyb <04026> ldgmh <05921> le <05975> dme <06822> hpuhw(9:17)

9:17 kai <2532> o <3588> skopov <4649> anebh <305> epi <1909> ton <3588> purgon <4444> en <1722> iezrael kai <2532> eiden <3708> ton <3588> koniorton <2868> iou en <1722> tw <3588> paraginesyai <3854> auton <846> kai <2532> eipen koniorton egw <1473> blepw <991> kai <2532> eipen iwram <2496> labe <2983> epibathn kai <2532> aposteilon <649> emprosyen <1715> autwn <846> kai <2532> eipatw ei <1487> eirhnh <1515>

9:18 <07725> bs <03808> alw <01992> Mh <05704> de <04397> Kalmh <0935> ab <0559> rmal <06822> hpuh <05046> dgyw <0310> yrxa <0413> la <05437> bo <07965> Mwlslw <0> Kl <04100> hm <03058> awhy <0559> rmayw <07965> Mwlsh <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <07125> wtarql <05483> owoh <07392> bkr <01980> Klyw(9:18)

9:18 kai <2532> eporeuyh <4198> epibathv ippou <2462> eiv <1519> apanthn autwn <846> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> ei <1487> eirhnh <1515> kai <2532> eipen iou ti <5100> soi <4771> kai <2532> eirhnh <1515> epistrefe <1994> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> mou <1473> kai <2532> aphggeilen o <3588> skopov <4649> legwn <3004> hlyen <2064> o <3588> aggelov <32> ewv <2193> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> anestreqen <390>

9:19 <0310> yrxa <0413> la <05437> bo <07965> Mwlslw <0> Kl <04100> hm <03058> awhy <0559> rmayw <07965> Mwls <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <0413> Mhla <0935> abyw <08145> yns <05483> owo <07392> bkr <07971> xlsyw(9:19)

9:19 kai <2532> apesteilen <649> epibathn ippou <2462> deuteron <1208> kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> ei <1487> eirhnh <1515> kai <2532> eipen iou ti <5100> soi <4771> kai <2532> eirhnh <1515> epistrefou <1994> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> mou <1473>

9:20 <05090> ghny <07697> Nwegsb <03588> yk <05250> ysmn <01121> Nb <03058> awhy <04491> ghnmk <04491> ghnmhw <07725> bs <03808> alw <0413> Mhyla <05704> de <0935> ab <0559> rmal <06822> hpuh <05046> dgyw(9:20)

9:20 kai <2532> aphggeilen o <3588> skopov <4649> legwn <3004> hlyen <2064> ewv <2193> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> anestreqen <390> kai <2532> o <3588> agwn <71> hgen <71> ton <3588> iou uion <5207> namessiou oti <3754> en <1722> parallagh <3883> egeneto <1096>

9:21 <03158> ylaerzyh <05022> twbn <02513> tqlxb <04672> whaumyw <03058> awhy <07125> tarql <03318> wauyw <07393> wbkrb <0376> sya <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> whyzxaw <03478> larvy <04428> Klm <03088> Mrwhy <03318> auyw <07393> wbkr <0631> roayw <0631> roa <03088> Mrwhy <0559> rmayw(9:21)

9:21 kai <2532> eipen iwram <2496> zeuxon kai <2532> ezeuxen arma <716> kai <2532> exhlyen <1831> iwram <2496> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> anhr <435> en <1722> tw <3588> armati <716> autou <846> kai <2532> exhlyon <1831> eiv <1519> apanthn iou kai <2532> euron <2147> auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> nabouyai tou <3588> iezrahlitou

9:22 <07227> Mybrh <03785> hypskw <0517> Kma <0348> lbzya <02183> ynwnz <05704> de <07965> Mwlsh <04100> hm <0559> rmayw <03058> awhy <07965> Mwlsh <0559> rmayw <03058> awhy <0853> ta <03088> Mrwhy <07200> twark <01961> yhyw(9:22)

9:22 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eiden <3708> iwram <2496> ton <3588> iou kai <2532> eipen ei <1487> eirhnh <1515> iou kai <2532> eipen iou ti <5100> eirhnh <1515> eti <2089> ai <3588> porneiai <4202> iezabel <2403> thv <3588> mhtrov <3384> sou <4771> kai <2532> ta <3588> farmaka authv <846> ta <3588> polla <4183>

9:23 <0274> hyzxa <04820> hmrm <0274> whyzxa <0413> la <0559> rmayw <05127> onyw <03027> wydy <03088> Mrwhy <02015> Kphyw(9:23)

9:23 kai <2532> epestreqen <1994> iwram <2496> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> tou <3588> fugein <5343> kai <2532> eipen prov <4314> ocozian dolov <1388> ocozia

9:24 <07393> wbkrb <03766> erkyw <03820> wblm <02678> yuxh <03318> auyw <02220> wyerz <0996> Nyb <03088> Mrwhy <0853> ta <05221> Kyw <07198> tsqb <03027> wdy <04390> alm <03058> awhyw(9:24)

9:24 kai <2532> eplhsen iou thn <3588> ceira <5495> autou <846> en <1722> tw <3588> toxw <5115> kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> iwram <2496> ana <303> meson <3319> twn <3588> bracionwn <1023> autou <846> kai <2532> exhlyen <1831> to <3588> belov <956> dia <1223> thv <3588> kardiav <2588> autou <846> kai <2532> ekamqen <2578> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> autou <846>

9:25 <02088> hzh <04853> avmh <0853> ta <05921> wyle <05375> avn <03069> hwhyw <01> wyba <0256> baxa <0310> yrxa <06776> Mydmu <07392> Mybkr <0853> ta <0859> htaw <0589> yna <02142> rkz <03588> yk <03158> ylaerzyh <05022> twbn <07704> hdv <02513> tqlxb <07993> whklsh <05375> av <07991> *wsls {hsls} <0920> rqdb <0413> la <0559> rmayw(9:25)

9:25 kai <2532> eipen iou prov <4314> badekar ton <3588> tristathn autou <846> riqon auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> agrou <68> nabouyai tou <3588> iezrahlitou oti <3754> mnhmoneuw <3421> egw <1473> kai <2532> su <4771> epibebhkotev <1910> epi <1909> zeugh <2201> opisw <3694> acaab tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> kuriov <2962> elaben <2983> ep <1909> auton <846> to <3588> lhmma touto <3778> legwn <3004>

9:26 <03068> hwhy <01697> rbdk <02513> hqlxb <07993> whklsh <05375> av <06258> htew <03068> hwhy <05002> Man <02063> tazh <02513> hqlxb <0> Kl <07999> ytmlsw <03068> hwhy <05002> Man <0570> sma <07200> ytyar <01121> wynb <01818> ymd <0853> taw <05022> twbn <01818> ymd <0853> ta <03808> al <0518> Ma(9:26)

9:26 ei <1487> mh <3165> meta <3326> twn <3588> aimatwn <129> nabouyai kai <2532> ta <3588> aimata <129> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> eidon <3708> ecyev fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> antapodwsw <467> autw <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> tauth <3778> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> nun <3568> arav <142> dh <1161> riqon auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> kata <2596> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962>

9:27 <08033> Ms <04191> tmyw <04023> wdgm <05127> onyw <02991> Melby <0853> ta <0834> rsa <01483> rwg <04608> hlemb <04818> hbkrmh <0413> la <05221> whkh <0853> wta <01571> Mg <0559> rmayw <03058> awhy <0310> wyrxa <07291> Pdryw <01588> Ngh <01004> tyb <01870> Krd <05127> onyw <07200> har <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> hyzxaw(9:27)

9:27 kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> eiden <3708> kai <2532> efugen <5343> odon <3598> baiyaggan kai <2532> ediwxen <1377> opisw <3694> autou <846> iou kai <2532> eipen kai <2532> ge <1065> auton <846> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> en <1722> tw <3588> armati <716> en <1722> tw <3588> anabainein <305> gai h <3739> estin <1510> ieblaam kai <2532> efugen <5343> eiv <1519> mageddwn kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563>

9:28 P <01732> dwd <05892> ryeb <01> wytba <05973> Me <06900> wtrbqb <0853> wta <06912> wrbqyw <03389> hmlswry <05650> wydbe <0853> wta <07392> wbkryw(9:28)

9:28 kai <2532> epebibasan <1913> auton <846> oi <3588> paidev <3816> autou <846> epi <1909> to <3588> arma <716> kai <2532> hgagon <71> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> tw <3588> tafw <5028> autou <846> en <1722> polei <4172> dauid

9:29 <03063> hdwhy <05921> le <0274> hyzxa <04427> Klm <0256> baxa <01121> Nb <03141> Mrwyl <08141> hns <06240> hrve <0259> txa <08141> tnsbw(9:29)

9:29 kai <2532> en <1722> etei <2094> endekatw <1734> iwram <2496> basilewv <935> israhl <2474> ebasileusen <936> ocoziav epi <1909> ioudan <2455>

9:30 <02474> Nwlxh <01157> deb <08259> Pqstw <07218> hsar <0853> ta <03190> bjytw <05869> hynye <06320> Kwpb <07760> Mvtw <08085> hems <0348> lbzyaw <03157> hlaerzy <03058> awhy <0935> awbyw(9:30)

9:30 kai <2532> hlyen <2064> iou eiv <1519> iezrael kai <2532> iezabel <2403> hkousen <191> kai <2532> estimisato touv <3588> ofyalmouv <3788> authv <846> kai <2532> hgayunen thn <3588> kefalhn <2776> authv <846> kai <2532> diekuqen dia <1223> thv <3588> yuridov <2376>

9:31 <0113> wynda <02026> grh <02174> yrmz <07965> Mwlsh <0559> rmatw <08179> resb <0935> ab <03058> awhyw(9:31)

9:31 kai <2532> iou eiseporeueto <1531> en <1722> th <3588> polei <4172> kai <2532> eipen ei <1487> eirhnh <1515> zambri o <3588> foneuthv tou <3588> kuriou <2962> autou <846>

9:32 <05631> Myoyro <07969> hsls <08147> Myns <0413> wyla <08259> wpyqsyw <04310> ym <0854> yta <04310> ym <0559> rmayw <02474> Nwlxh <0413> la <06440> wynp <05375> avyw(9:32)

9:32 kai <2532> ephren to <3588> proswpon <4383> autou <846> eiv <1519> thn <3588> yurida <2376> kai <2532> eiden <3708> authn <846> kai <2532> eipen tiv <5100> ei <1510> su <4771> katabhyi <2597> met <3326> emou <1473> kai <2532> katekuqan prov <4314> auton <846> duo <1417> eunoucoi <2135>

9:33 <07429> hnomryw <05483> Myowoh <0413> law <07023> ryqh <0413> la <01818> hmdm <05137> zyw <08058> hwjmsyw <08058> *hwjms {whjms} <0559> rmayw(9:33)

9:33 kai <2532> eipen kulisate authn <846> kai <2532> ekulisan authn <846> kai <2532> errantisyh tou <3588> aimatov <129> authv <846> prov <4314> ton <3588> toicon <5109> kai <2532> prov <4314> touv <3588> ippouv <2462> kai <2532> sunepathsan authn <846>

9:34 <01931> ayh <04428> Klm <01323> tb <03588> yk <06912> hwrbqw <02063> tazh <0779> hrwrah <0853> ta <04994> an <06485> wdqp <0559> rmayw <08354> tsyw <0398> lkayw <0935> abyw(9:34)

9:34 kai <2532> eishlyen <1525> iou kai <2532> efagen <2068> kai <2532> epien <4095> kai <2532> eipen episkeqasye <1980> dh <1161> thn <3588> kathramenhn tauthn <3778> kai <2532> yaqate <2290> authn <846> oti <3754> yugathr <2364> basilewv <935> estin <1510>

9:35 <03027> Mydyh <03709> twpkw <07272> Mylgrhw <01538> tlglgh <0518> Ma <03588> yk <0> hb <04672> waum <03808> alw <06912> hrbql <01980> wklyw(9:35)

9:35 kai <2532> eporeuyhsan <4198> yaqai <2290> authn <846> kai <2532> ouc <3364> euron <2147> en <1722> auth <846> allo <243> ti <5100> h <2228> to <3588> kranion <2898> kai <2532> oi <3588> podev <4228> kai <2532> ta <3588> icnh <2487> twn <3588> ceirwn <5495>

9:36 <0348> lbzya <01320> rvb <0853> ta <03611> Myblkh <0398> wlkay <03157> laerzy <02506> qlxb <0559> rmal <08664> ybsth <0452> whyla <05650> wdbe <03027> dyb <01696> rbd <0834> rsa <01931> awh <03068> hwhy <01697> rbd <0559> rmayw <0> wl <05046> wdygyw <07725> wbsyw(9:36)

9:36 kai <2532> epestreqan <1994> kai <2532> anhggeilan <312> autw <846> kai <2532> eipen logov <3056> kuriou <2962> on <3739> elalhsen <2980> en <1722> ceiri <5495> doulou <1401> autou <846> hliou <2243> tou <3588> yesbitou legwn <3004> en <1722> th <3588> meridi <3310> iezrael katafagontai <2719> oi <3588> kunev <2965> tav <3588> sarkav <4561> iezabel <2403>

9:37 P <0348> lbzya <02063> taz <0559> wrmay <03808> al <0834> rsa <03157> laerzy <02506> qlxb <07704> hdvh <06440> ynp <05921> le <01828> Nmdk <0348> lbzya <05038> tlbn <01961> *htyhw {tyhw} (9:37)

9:37 kai <2532> estai <1510> to <3588> ynhsimaion iezabel <2403> wv <3739> kopria <2874> epi <1909> proswpou <4383> tou <3588> agrou <68> en <1722> th <3588> meridi <3310> iezrael wste <5620> mh <3165> eipein autouv <846> iezabel <2403>

10:1 <0559> rmal <0256> baxa <0539> Mynmah <0413> law <02205> Mynqzh <03157> laerzy <08269> yrv <0413> la <08111> Nwrms <07971> xlsyw <05612> Myrpo <03058> awhy <03789> btkyw <08111> Nwrmsb <01121> Mynb <07657> Myebs <0256> baxalw(10:1)

10:1 kai <2532> tw <3588> acaab ebdomhkonta <1440> uioi <5207> en <1722> samareia <4540> kai <2532> egraqen <1125> iou biblion <975> kai <2532> apesteilen <649> en <1722> samareia <4540> prov <4314> touv <3588> arcontav <758> samareiav <4540> kai <2532> prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> kai <2532> prov <4314> touv <3588> tiyhnouv uiwn <5207> acaab legwn <3004>

10:2 <05402> qsnhw <04013> rubm <05892> ryew <05483> Myowohw <07393> bkrh <0854> Mktaw <0113> Mkynda <01121> ynb <0854> Mktaw <0413> Mkyla <02088> hzh <05612> rpoh <0935> abk <06258> htew(10:2)

10:2 kai <2532> nun <3568> wv <3739> ean <1437> elyh <2064> to <3588> biblion <975> touto <3778> prov <4314> umav <4771> mey <3326> umwn <4771> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> kai <2532> mey <3326> umwn <4771> to <3588> arma <716> kai <2532> oi <3588> ippoi <2462> kai <2532> poleiv <4172> ocurai kai <2532> ta <3588> opla <3696>

10:3 <0113> Mkynda <01004> tyb <05921> le <03898> wmxlhw <01> wyba <03678> aok <05921> le <07760> Mtmvw <0113> Mkynda <01121> ynbm <03477> rsyhw <02896> bwjh <07200> Mtyarw(10:3)

10:3 kai <2532> oqesye <3708> ton <3588> agayon <18> kai <2532> ton <3588> euyh en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> kai <2532> katasthsete <2525> auton <846> epi <1909> ton <3588> yronon <2362> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> polemeite <4170> uper <5228> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771>

10:4 <0587> wnxna <05975> dmen <0349> Kyaw <06440> wynpl <05975> wdme <03808> al <04428> Myklmh <08147> yns <02009> hnh <0559> wrmayw <03966> dam <03966> dam <03372> waryw(10:4)

10:4 kai <2532> efobhyhsan <5399> sfodra <4970> kai <2532> eipon idou <2400> oi <3588> duo <1417> basileiv <935> ouk <3364> esthsan <2476> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> pwv <4459> sthsomeya <2476> hmeiv <1473>

10:5 <06213> hve <05869> Kynyeb <02896> bwjh <0376> sya <04427> Kylmn <03808> al <06213> hven <0413> wnyla <0559> rmat <0834> rsa <03605> lkw <0587> wnxna <05650> Kydbe <0559> rmal <03058> awhy <0413> la <0539> Mynmahw <02205> Mynqzhw <05892> ryeh <05921> le <0834> rsaw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <07971> xlsyw(10:5)

10:5 kai <2532> apesteilan <649> oi <3588> epi <1909> tou <3588> oikou <3624> kai <2532> oi <3588> epi <1909> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> kai <2532> oi <3588> tiyhnoi prov <4314> iou legontev <3004> paidev <3816> sou <4771> hmeiv <1473> kai <2532> osa <3745> ean <1437> eiphv prov <4314> hmav <1473> poihsomen <4160> ou <3364> basileusomen <936> andra <435> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> poihsomen <4160>

10:6 <0853> Mtwa <01431> Myldgm <05892> ryeh <01419> yldg <0854> ta <0376> sya <07657> Myebs <04428> Klmh <01121> ynbw <03157> hlaerzy <04279> rxm <06256> tek <0413> yla <0935> wabw <0113> Mkynda <01121> ynb <0376> ysna <07218> ysar <0853> ta <03947> wxq <08085> Myems <0859> Mta <06963> ylqlw <0859> Mta <0> yl <0518> Ma <0559> rmal <08145> tyns <05612> rpo <0413> Mhyla <03789> btkyw(10:6)

10:6 kai <2532> egraqen <1125> prov <4314> autouv <846> biblion <975> deuteron <1208> legwn <3004> ei <1487> emoi <1473> umeiv <4771> kai <2532> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> umeiv <4771> eisakouete <1522> labete <2983> thn <3588> kefalhn <2776> andrwn <435> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> kai <2532> enegkate <5342> prov <4314> me <1473> wv <3739> h <3588> wra <5610> aurion <839> eiv <1519> iezrael kai <2532> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> basilewv <935> hsan <1510> ebdomhkonta <1440> andrev <435> outoi <3778> adroi thv <3588> polewv <4172> exetrefon <1625> autouv <846>

10:7 <03157> hlaerzy <0413> wyla <07971> wxlsyw <01731> Mydwdb <07218> Mhysar <0853> ta <07760> wmyvyw <0376> sya <07657> Myebs <07819> wjxsyw <04428> Klmh <01121> ynb <0853> ta <03947> wxqyw <0413> Mhyla <05612> rpoh <0935> abk <01961> yhyw(10:7)

10:7 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hlyen <2064> to <3588> biblion <975> prov <4314> autouv <846> kai <2532> elabon <2983> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> esfaxan <4969> autouv <846> ebdomhkonta <1440> andrav <435> kai <2532> eyhkan <5087> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> en <1722> kartalloiv kai <2532> apesteilan <649> autav <846> prov <4314> auton <846> eiv <1519> iezrael

10:8 <01242> rqbh <05704> de <08179> resh <06607> xtp <06652> Myrbu <08147> yns <0853> Mta <07760> wmyv <0559> rmayw <04428> Klmh <01121> ynb <07218> ysar <0935> waybh <0559> rmal <0> wl <05046> dgyw <04397> Kalmh <0935> abyw(10:8)

10:8 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> aggelov <32> kai <2532> aphggeilen legwn <3004> hnegkan <5342> tav <3588> kefalav <2776> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eipen yete <5087> autav <846> bounouv <1015> duo <1417> para <3844> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> pulhv <4439> eiv <1519> prwi <4404>

10:9 <0428> hla <03605> lk <0853> ta <05221> hkh <04310> ymw <02026> whgrhaw <0113> ynda <05921> le <07194> ytrsq <0589> yna <02009> hnh <0859> Mta <06662> Myqdu <05971> Meh <03605> lk <0413> la <0559> rmayw <05975> dmeyw <03318> auyw <01242> rqbb <01961> yhyw(10:9)

10:9 kai <2532> egeneto <1096> prwi <4404> kai <2532> exhlyen <1831> kai <2532> esth <2476> en <1722> tw <3588> pulwni <4440> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> eipen prov <4314> panta <3956> ton <3588> laon <2992> dikaioi <1342> umeiv <4771> idou <2400> egw <1473> eimi <1510> sunestrafhn epi <1909> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> kai <2532> apekteina <615> auton <846> kai <2532> tiv <5100> epataxen <3960> pantav <3956> toutouv <3778>

10:10 <0452> whyla <05650> wdbe <03027> dyb <01696> rbd <0834> rsa <0853> ta <06213> hve <03068> hwhyw <0256> baxa <01004> tyb <05921> le <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <0776> hura <03068> hwhy <01697> rbdm <05307> lpy <03808> al <03588> yk <0645> awpa <03045> wed(10:10)

10:10 idete <3708> affw oti <3754> ou <3364> peseitai <4098> apo <575> tou <3588> rhmatov <4487> kuriou <2962> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> ou <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> acaab kai <2532> kuriov <2962> epoihsen <4160> osa <3745> elalhsen <2980> en <1722> ceiri <5495> doulou <1401> autou <846> hliou <2243>

10:11 <08300> dyrv <0> wl <07604> ryash <01115> ytlb <05704> de <03548> wynhkw <03045> wyedymw <01419> wyldg <03605> lkw <03157> laerzyb <0256> baxa <01004> tybl <07604> Myrasnh <03605> lk <0853> ta <03058> awhy <05221> Kyw(10:11)

10:11 kai <2532> epataxen <3960> iou pantav <3956> touv <3588> kataleifyentav <2641> en <1722> tw <3588> oikw <3624> acaab en <1722> iezrael kai <2532> pantav <3956> touv <3588> adrouv autou <846> kai <2532> touv <3588> gnwstouv <1110> autou <846> kai <2532> touv <3588> iereiv <2409> autou <846> wste <5620> mh <3165> katalipein <2641> autou <846> kataleimma <2640>

10:12 <01870> Krdb <07462> Myerh <07462> dqe <01004> tyb <01931> awh <08111> Nwrms <01980> Klyw <0935> abyw <06965> Mqyw(10:12)

10:12 kai <2532> anesth <450> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> samareian <4540> autov <846> en <1722> baiyakad twn <3588> poimenwn <4166> en <1722> th <3588> odw <3598>

10:13 <01377> hrybgh <01121> ynbw <04428> Klmh <01121> ynb <07965> Mwlsl <03381> drnw <0587> wnxna <0274> whyzxa <0251> yxa <0559> wrmayw <0859> Mta <04310> ym <0559> rmayw <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> whyzxa <0251> yxa <0853> ta <04672> aum <03058> awhyw(10:13)

10:13 kai <2532> iou euren <2147> touv <3588> adelfouv <80> ocoziou basilewv <935> iouda <2448> kai <2532> eipen tinev <5100> umeiv <4771> kai <2532> eipon oi <3588> adelfoi <80> ocoziou hmeiv <1473> kai <2532> katebhmen <2597> eiv <1519> eirhnhn <1515> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> thv <3588> dunasteuoushv

10:14 o <01992> Mhm <0376> sya <07604> ryash <03808> alw <0376> sya <08147> Mynsw <0705> Myebra <01044> dqe <0> tyb <0953> rwb <0413> la <07819> Mwjxsyw <02416> Myyx <08610> Mwvptyw <02416> Myyx <08610> Mwvpt <0559> rmayw(10:14)

10:14 kai <2532> eipen sullabete <4815> autouv <846> zwntav <2198> kai <2532> sunelabon <4815> autouv <846> zwntav <2198> kai <2532> esfaxan <4969> autouv <846> eiv <1519> baiyakad tessarakonta <5062> kai <2532> duo <1417> andrav <435> ou <3364> katelipen <2641> andra <435> ex <1537> autwn <846>

10:15 <04818> hbkrmh <0413> la <0413> wyla <05927> whleyw <03027> wdy <05414> Ntyw <03027> Kdy <0853> ta <05414> hnt <03426> syw <03426> sy <03082> bdnwhy <0559> rmayw <03824> Kbbl <05973> Me <03824> ybbl <0834> rsak <03477> rsy <03824> Kbbl <0853> ta <03426> syh <0413> wyla <0559> rmayw <01288> whkrbyw <07125> wtarql <07394> bkr <01121> Nb <03082> bdnwhy <0853> ta <04672> aumyw <08033> Msm <01980> Klyw(10:15)

10:15 kai <2532> eporeuyh <4198> ekeiyen <1564> kai <2532> euren <2147> ton <3588> iwnadab uion <5207> rhcab en <1722> th <3588> odw <3598> eiv <1519> apanthn autou <846> kai <2532> euloghsen <2127> auton <846> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> iou ei <1487> estin <1510> kardia <2588> sou <4771> meta <3326> kardiav <2588> mou <1473> euyeia <2117> kaywv <2531> h <3588> kardia <2588> mou <1473> meta <3326> thv <3588> kardiav <2588> sou <4771> kai <2532> eipen iwnadab estin <1510> kai <2532> eipen iou kai <2532> ei <1487> estin <1510> dov <1325> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> kai <2532> edwken <1325> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> anebibasen <307> auton <846> prov <4314> auton <846> epi <1909> to <3588> arma <716>

10:16 <07393> wbkrb <0853> wta <07392> wbkryw <03068> hwhyl <07068> ytanqb <07200> harw <0854> yta <01980> hkl <0559> rmayw(10:16)

10:16 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> deuro <1204> met <3326> emou <1473> kai <2532> ide <3708> en <1722> tw <3588> zhlwsai <2206> me <1473> tw <3588> kuriw <2962> sabawy <4519> kai <2532> epekayisen auton <846> en <1722> tw <3588> armati <716> autou <846>

10:17 P <0452> whyla <0413> la <01696> rbd <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbdk <08045> wdymsh <05704> de <08111> Nwrmsb <0256> baxal <07604> Myrasnh <03605> lk <0853> ta <05221> Kyw <08111> Nwrms <0935> abyw(10:17)

10:17 kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> samareian <4540> kai <2532> epataxen <3960> pantav <3956> touv <3588> kataleifyentav <2641> tou <3588> acaab en <1722> samareia <4540> ewv <2193> tou <3588> afanisai auton <846> kata <2596> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> o <3739> elalhsen <2980> prov <4314> hliou <2243>

10:18 <07235> hbrh <05647> wndbey <03058> awhy <04592> jem <01168> lebh <0853> ta <05647> dbe <0256> baxa <0413> Mhla <0559> rmayw <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <03058> awhy <06908> Ubqyw(10:18)

10:18 kai <2532> sunhyroisen <4867> iou panta <3956> ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> acaab edouleusen <1398> tw <3588> baal <896> oliga <3641> kai <2532> ge <1065> iou douleusei <1398> autw <846> polla <4183>

10:19 <01168> lebh <05647> ydbe <0853> ta <06> dybah <04616> Neml <06122> hbqeb <06213> hve <03058> awhyw <02421> hyxy <03808> al <06485> dqpy <0834> rsa <03605> lk <01168> lebl <0> yl <01419> lwdg <02077> xbz <03588> yk <06485> dqpy <0408> la <0376> sya <0413> yla <07121> warq <03548> wynhk <03605> lkw <05647> wydbe <03605> lk <01168> lebh <05030> yaybn <03605> lk <06258> htew(10:19)

10:19 kai <2532> nun <3568> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> tou <3588> baal <896> pantav <3956> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> kai <2532> touv <3588> iereiv <2409> autou <846> kalesate <2564> prov <4314> me <1473> anhr <435> mh <3165> episkephtw <1980> oti <3754> yusia <2378> megalh <3173> moi <1473> tw <3588> baal <896> pav <3956> ov <3739> ean <1437> episkeph <1980> ou <3364> zhsetai <2198> kai <2532> iou epoihsen <4160> en <1722> pternismw ina <2443> apolesh touv <3588> doulouv <1401> tou <3588> baal <896>

10:20 <07121> warqyw <01168> lebl <06116> hrue <06942> wsdq <03058> awhy <0559> rmayw(10:20)

10:20 kai <2532> eipen iou agiasate <37> iereian tw <3588> baal <896> kai <2532> ekhruxan <2784>

10:21 <06310> hpl <06310> hp <01168> lebh <01004> tyb <04390> almyw <01168> lebh <01004> tyb <0935> wabyw <0935> ab <03808> al <0834> rsa <0376> sya <07604> rasn <03808> alw <01168> lebh <05647> ydbe <03605> lk <0935> wabyw <03478> larvy <03605> lkb <03058> awhy <07971> xlsyw(10:21)

10:21 kai <2532> apesteilen <649> iou en <1722> panti <3956> israhl <2474> legwn <3004> kai <2532> nun <3568> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> baal <896> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> iereiv <2409> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> autou <846> mhdeiv <3367> apoleipesyw <620> oti <3754> yusian <2378> megalhn <3173> poiw <4160> ov <3739> an <302> apoleifyh <620> ou <3364> zhsetai <2198> kai <2532> hlyon <2064> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> baal <896> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> iereiv <2409> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> autou <846> ou <3364> kateleifyh <2641> anhr <435> ov <3739> ou <3364> paregeneto <3854> kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> baal <896> kai <2532> eplhsyh o <3588> oikov <3624> tou <3588> baal <896> stoma <4750> eiv <1519> stoma <4750>

10:22 <04403> swblmh <0> Mhl <03318> auyw <01168> lebh <05647> ydbe <03605> lkl <03830> swbl <03318> auwh <04458> hxtlmh <05921> le <0834> rsal <0559> rmayw(10:22)

10:22 kai <2532> eipen iou tw <3588> epi <1909> tou <3588> oikou <3624> mesyaal exagage <1806> endumata <1742> pasi <3956> toiv <3588> douloiv <1401> tou <3588> baal <896> kai <2532> exhnegken <1627> autoiv <846> o <3588> stolisthv

10:23 <0905> Mdbl <01168> lebh <05647> ydbe <0518> Ma <03588> yk <03068> hwhy <05650> ydbem <05973> Mkme <06311> hp <03426> sy <06435> Np <07200> warw <02664> wvpx <01168> lebh <05647> ydbel <0559> rmayw <01168> lebh <01004> tyb <07394> bkr <01121> Nb <03082> bdnwhyw <03058> awhy <0935> abyw(10:23)

10:23 kai <2532> eishlyen <1525> iou kai <2532> iwnadab uiov <5207> rhcab eiv <1519> oikon <3624> tou <3588> baal <896> kai <2532> eipen toiv <3588> douloiv <1401> tou <3588> baal <896> ereunhsate <2045> kai <2532> idete <3708> ei <1487> estin <1510> mey <3326> umwn <4771> twn <3588> doulwn <1401> kuriou <2962> oti <3754> all <235> h <2228> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> baal <896> monwtatoi <3441>

10:24 <05315> wspn <08478> txt <05315> wspn <03027> Mkydy <05921> le <0935> aybm <0589> yna <0834> rsa <0376> Mysnah <04480> Nm <04422> jlmy <0834> rsa <0376> syah <0559> rmayw <0376> sya <08084> Mynms <02351> Uwxb <0> wl <07760> Mv <03058> awhyw <05930> twlew <02077> Myxbz <06213> twvel <0935> wabyw(10:24)

10:24 kai <2532> eishlyen <1525> tou <3588> poihsai <4160> ta <3588> yumata kai <2532> ta <3588> olokautwmata <3646> kai <2532> iou etaxen <5021> eautw <1438> exw <1854> ogdohkonta <3589> andrav <435> kai <2532> eipen anhr <435> ov <3739> ean <1437> diaswyh <1295> apo <575> twn <3588> andrwn <435> wn <3739> egw <1473> anagw <321> epi <1909> ceirav <5495> umwn <4771> h <3588> quch <5590> autou <846> anti <473> thv <3588> quchv <5590> autou <846>

10:25 <01168> lebh <01004> tyb <05892> rye <05704> de <01980> wklyw <07991> Myslshw <07323> Myurh <07993> wklsyw <02719> brx <06310> ypl <05221> Mwkyw <03318> auy <0408> la <0376> sya <05221> Mwkh <0935> wab <07991> Myslslw <07323> Myurl <03058> awhy <0559> rmayw <05930> hleh <06213> twvel <03615> wtlkk <01961> yhyw(10:25)

10:25 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> sunetelesen <4931> poiwn <4169> thn <3588> olokautwsin kai <2532> eipen iou toiv <3588> paratrecousin kai <2532> toiv <3588> tristataiv eiselyontev <1525> pataxate <3960> autouv <846> anhr <435> mh <3165> exelyatw <1831> ex <1537> autwn <846> kai <2532> epataxan <3960> autouv <846> en <1722> stomati <4750> romfaiav kai <2532> erriqan oi <3588> paratrecontev kai <2532> oi <3588> tristatai kai <2532> eporeuyhsan <4198> ewv <2193> polewv <4172> oikou <3624> tou <3588> baal <896>

10:26 <08313> hwprvyw <01168> lebh <01004> tyb <04676> twbum <0853> ta <03318> wauyw(10:26)

10:26 kai <2532> exhnegkan <1627> thn <3588> sthlhn tou <3588> baal <896> kai <2532> eneprhsan authn <846>

10:27 <03117> Mwyh <05704> de <04163> *twauwml {twarxml} <07760> whmvyw <01168> lebh <01004> tyb <0853> ta <05422> wutyw <01168> lebh <04676> tbum <0853> ta <05422> wutyw(10:27)

10:27 kai <2532> katespasan tav <3588> sthlav tou <3588> baal <896> kai <2532> kayeilon <2507> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> baal <896> kai <2532> etaxan <5021> auton <846> eiv <1519> lutrwnav <3083> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

10:28 <03478> larvym <01168> lebh <0853> ta <03058> awhy <08045> dmsyw(10:28)

10:28 kai <2532> hfanisen iou ton <3588> baal <896> ex <1537> israhl <2474>

10:29 o <01835> Ndb <0834> rsaw <01008> la <0> tyb <0834> rsa <02091> bhzh <05695> ylge <0310> Mhyrxam <03058> awhy <05493> ro <03808> al <03478> larvy <0853> ta <02398> ayjxh <0834> rsa <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebry <02399> yajx <07535> qr(10:29)

10:29 plhn <4133> amartiwn <266> ieroboam uiou <5207> nabat ov <3739> exhmarten ton <3588> israhl <2474> ouk <3364> apesth iou apo <575> opisyen autwn <846> ai <3588> damaleiv <1151> ai <3588> crusai en <1722> baiyhl kai <2532> en <1722> dan

10:30 <03478> larvy <03678> aok <05921> le <0> Kl <03427> wbsy <07243> Myebr <01121> ynb <0256> baxa <01004> tybl <06213> tyve <03824> ybblb <0834> rsa <03605> lkk <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> twvel <02895> tbyjh <0834> rsa <03282> Ney <03058> awhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(10:30)

10:30 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> iou any <473> wn <3739> osa <3745> hgayunav poihsai <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473> kai <2532> panta <3956> osa <3745> en <1722> th <3588> kardia <2588> mou <1473> epoihsav <4160> tw <3588> oikw <3624> acaab uioi <5207> tetartoi <5067> kayhsontai <2524> soi <4771> epi <1909> yronou <2362> israhl <2474>

10:31 <03478> larvy <0853> ta <02398> ayjxh <0834> rsa <03379> Mebry <02403> twajx <05921> lem <05493> ro <03808> al <03824> wbbl <03605> lkb <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <08451> trwtb <01980> tkll <08104> rms <03808> al <03058> awhyw(10:31)

10:31 kai <2532> iou ouk <3364> efulaxen <5442> poreuesyai <4198> en <1722> nomw <3551> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> en <1722> olh <3650> kardia <2588> autou <846> ouk <3364> apesth epanwyen amartiwn <266> ieroboam uiou <5207> nabat ov <3739> exhmarten ton <3588> israhl <2474>

10:32 <03478> larvy <01366> lwbg <03605> lkb <02371> lazx <05221> Mkyw <03478> larvyb <07096> twuql <03068> hwhy <02490> lxh <01992> Mhh <03117> Mymyb(10:32)

10:32 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> hrxato <757> kuriov <2962> sugkoptein en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> azahl en <1722> panti <3956> oriw <3725> israhl <2474>

10:33 <01316> Nsbhw <01568> delghw <0769> Nnra <05158> lxn <05921> le <0834> rsa <06177> rerem <04520> ysnmhw <07206> ynbwarhw <01425> ydgh <01568> delgh <0776> Ura <03605> lk <0853> ta <08121> smsh <04217> xrzm <03383> Ndryh <04480> Nm(10:33)

10:33 apo <575> tou <3588> iordanou <2446> kat <2596> anatolav <395> hliou <2246> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> galaad tou <3588> gaddi kai <2532> tou <3588> roubhn kai <2532> tou <3588> manassh apo <575> arohr h <3739> estin <1510> epi <1909> tou <3588> ceilouv <5491> ceimarrou arnwn kai <2532> thn <3588> galaad kai <2532> thn <3588> basan

10:34 <03478> larvy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> awlh <01369> wtrwbg <03605> lkw <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <03058> awhy <01697> yrbd <03499> rtyw(10:34)

10:34 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> iou kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> kai <2532> pasa <3956> h <3588> dunasteia autou <846> kai <2532> tav <3588> sunaqeiv av <3739> sunhqen ouci <3364> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> israhl <2474>

10:35 <08478> wytxt <01121> wnb <03059> zxawhy <04427> Klmyw <08111> Nwrmsb <0853> wta <06912> wrbqyw <01> wytba <05973> Me <03058> awhy <07901> bksyw(10:35)

10:35 kai <2532> ekoimhyh <2837> iou meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> samareia <4540> kai <2532> ebasileusen <936> iwacav uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

10:36 P <08111> Nwrmsb <08141> hns <08083> hnmsw <06242> Myrve <03478> larvy <05921> le <03058> awhy <04427> Klm <0834> rsa <03117> Mymyhw(10:36)

10:36 kai <2532> ai <3588> hmerai <2250> av <3739> ebasileusen <936> iou epi <1909> israhl <2474> eikosi <1501> oktw <3638> eth <2094> en <1722> samareia <4540>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA