Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 1:1

Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia
1:1 Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel.

2 Raja-raja 8:20

8:20 Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri.

2 Raja-raja 8:2

8:2 Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya.

2 Raja-raja 21:8-10

21:8 Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah Kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hamba-Ku Musa." 21:9 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih dari pada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan TUHAN dari hadapan orang Israel. 21:10 Kemudian berfirmanlah TUHAN dengan perantaraan para hamba-Nya, yakni para nabi:

Full Life: DILAKUKANNYALAH SEPERTI PERKATAAN ABDI ALLAH ITU.

Nas : 2Raj 8:2

Karena wanita itu menunjukkan iman yang sungguh-sungguh dan tetap setia kepada nabi Allah di tengah-tengah kemurtadan umum (2Raj 4:8-37), Tuhan menolongnya pada waktu ia membutuhkan pertolongan (bd. Mat 10:41; Wahy 3:10).

Full Life: MANASYE MENYESATKAN MEREKA.

Nas : 2Raj 21:9

Sepanjang masa pemerintahannya yang lama sepanjang 55 tahun, Manasye menjerumuskan Yehuda ke dalam era penyembahan berhala yang tergelap. Raja jahat ini memandang rendah sekali kepada Allah Hizkia ayahnya. Ia menuntun umat Allah ke dalam kejahatan yang lebih besar daripada bangsa-bangsa kafir yang dibinasakan oleh Yosua. Mengapa Allah membiarkan Manasye mempengaruhi Yehuda melakukan kejahatan sehebat itu? Jawabannya: Allah tidak selalu menyingkirkan pemimpin fasik dari kedudukan mereka yang berpengaruh. Ia menganggap umat-Nya bertanggung jawab untuk menuntut pemimpin mereka menurut Firman Allah; Ia mengharapkan mereka menolak setiap orang yang tidak setia kepada ajaran Firman Allah sebagai pemimpin yang palsu. Dengan cara ini, Allah menguji kesetiaan umat-Nya kepada-Nya, kepada penyataan-Nya, dan kepada standar-standar-Nya yang kudus

(lihat cat. --> Ul 13:3).

[atau ref. Ul 13:3]

Full Life: PARA NABI.

Nas : 2Raj 21:10

Mungkin Yesaya masih bernubuat pada zaman Manasye. Salah satu tugas dari seorang nabi ialah memberitakan kebenaran ketika umat Allah menyesuaikan diri dengan dunia ini

(lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=2Ki 1:1 8:20,2Ch 21:8-10
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)