TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 19:1-13

19:1 <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abyw <08242> qvb <03680> oktyw <0899> wydgb <0853> ta <07167> erqyw <02396> whyqzx <04428> Klmh <08085> emsk <01961> yhyw(19:1)

19:1 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousen <191> o <3588> basileuv <935> ezekiav <1478> kai <2532> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> eautou <1438> kai <2532> periebaleto <4016> sakkon <4526> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

19:2 <0531> Uwma <01121> Nb <05030> aybnh <03470> whyesy <0413> la <08242> Myqvb <03680> Myoktm <03548> Mynhkh <02205> ynqz <0853> taw <05608> rpoh <07644> anbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <0471> Myqyla <0853> ta <07971> xlsyw(19:2)

19:2 kai <2532> apesteilen <649> eliakim ton <3588> oikonomon <3623> kai <2532> somnan ton <3588> grammatea <1122> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> twn <3588> ierewn <2409> peribeblhmenouv <4016> sakkouv <4526> prov <4314> hsaian <2268> ton <3588> profhthn <4396> uion <5207> amwv <301>

19:3 <03205> hdll <0369> Nya <03581> xkw <04866> rbsm <05704> de <01121> Mynb <0935> wab <03588> yk <02088> hzh <03117> Mwyh <05007> huanw <08433> hxkwtw <06869> hru <03117> Mwy <02396> whyqzx <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> wrmayw(19:3)

19:3 kai <2532> eipon prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> ezekiav <1478> hmera <2250> yliqewv <2347> kai <2532> elegmou kai <2532> parorgismou h <3588> hmera <2250> auth <3778> oti <3754> hlyon <2064> uioi <5207> ewv <2193> wdinwn <5604> kai <2532> iscuv <2479> ouk <3364> estin <1510> th <3588> tiktoush <5088>

19:4 <04672> haumnh <07611> tyrash <01157> deb <08605> hlpt <05375> tavnw <0430> Kyhla <03068> hwhy <08085> ems <0834> rsa <01697> Myrbdb <03198> xykwhw <02416> yx <0430> Myhla <02778> Prxl <0113> wynda <0804> rwsa <04428> Klm <07971> wxls <0834> rsa <07262> hqs <0> br <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <08085> emsy <0194> ylwa(19:4)

19:4 ei <1487> pwv <4459> eisakousetai <1522> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> raqakou on <3739> apesteilen <649> auton <846> basileuv <935> assuriwn o <3588> kuriov <2962> autou <846> oneidizein <3679> yeon <2316> zwnta <2198> kai <2532> blasfhmein <987> en <1722> logoiv <3056> oiv <3739> hkousen <191> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> kai <2532> lhmqh <2983> proseuchn <4335> peri <4012> tou <3588> leimmatov <3005> tou <3588> euriskomenou <2147>

19:5 <03470> whyesy <0413> la <02396> whyqzx <04428> Klmh <05650> ydbe <0935> wabyw(19:5)

19:5 kai <2532> hlyon <2064> oi <3588> paidev <3816> tou <3588> basilewv <935> ezekiou <1478> prov <4314> hsaian <2268>

19:6 <0853> yta <0804> rwsa <04428> Klm <05288> yren <01442> wpdg <0834> rsa <08085> tems <0834> rsa <01697> Myrbdh <06440> ynpm <03372> aryt <0408> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0113> Mkynda <0413> la <0559> Nwrmat <03541> hk <03470> whyesy <0> Mhl <0559> rmayw(19:6)

19:6 kai <2532> eipen autoiv <846> hsaiav <2268> tade <3592> ereite prov <4314> ton <3588> kurion <2962> umwn <4771> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> mh <3165> fobhyhv <5399> apo <575> twn <3588> logwn <3056> wn <3739> hkousav <191> wn <3739> eblasfhmhsan <987> ta <3588> paidaria <3808> basilewv <935> assuriwn

19:7 <0776> wurab <02719> brxb <05307> wytlphw <0776> wural <07725> bsw <08052> hewms <08085> emsw <07307> xwr <0> wb <05414> Ntn <02005> ynnh(19:7)

19:7 idou <2400> egw <1473> didwmi <1325> en <1722> autw <846> pneuma <4151> kai <2532> akousetai <191> aggelian <31> kai <2532> apostrafhsetai <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846> kai <2532> katabalw <2598> auton <846> en <1722> romfaia en <1722> th <3588> gh <1065> autou <846>

19:8 <03923> syklm <05265> eon <03588> yk <08085> ems <03588> yk <03841> hnbl <05921> le <03898> Mxln <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <04672> aumyw <07262> hqs <0> br <07725> bsyw(19:8)

19:8 kai <2532> epestreqen <1994> raqakhv kai <2532> euren <2147> ton <3588> basilea <935> assuriwn polemounta <4170> epi <1909> lomna oti <3754> hkousen <191> oti <3754> aphren <522> apo <575> laciv

19:9 <0559> rmal <02396> whyqzx <0413> la <04397> Mykalm <07971> xlsyw <07725> bsyw <0854> Kta <03898> Mxlhl <03318> auy <02009> hnh <0559> rmal <03568> swk <04428> Klm <08640> hqhrt <0413> la <08085> emsyw(19:9)

19:9 kai <2532> hkousen <191> peri <4012> yaraka basilewv <935> aiyiopwn <128> legwn <3004> idou <2400> exhlyen <1831> polemein <4170> meta <3326> sou <4771> kai <2532> epestreqen <1994> kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> prov <4314> ezekian <1478> legwn <3004>

19:10 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dyb <03389> Mlswry <05414> Ntnt <03808> al <0559> rmal <0> wb <0982> xjb <0859> hta <0834> rsa <0430> Kyhla <05377> Kasy <0408> la <0559> rmal <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <0413> la <0559> Nwrmat <03541> hk(19:10)

19:10 mh <3165> epairetw se <4771> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ef <1909> w <3739> su <4771> pepoiyav <3982> ep <1909> autw <846> legwn <3004> ou <3364> mh <3165> paradoyh <3860> ierousalhm <2419> eiv <1519> ceirav <5495> basilewv <935> assuriwn

19:11 <05337> lunt <0859> htaw <02763> Mmyrxhl <0776> twurah <03605> lkl <0804> rwsa <04428> yklm <06213> wve <0834> rsa <0853> ta <08085> tems <0859> hta <02009> hnh(19:11)

19:11 idou <2400> su <4771> hkousav <191> panta <3956> osa <3745> epoihsan <4160> basileiv <935> assuriwn pasaiv <3956> taiv <3588> gaiv <1065> tou <3588> anayematisai <332> autav <846> kai <2532> su <4771> rusyhsh

19:12 <08515> rvaltb <0834> rsa <05729> Nde <01121> ynbw <07530> Purw <02771> Nrx <0853> taw <01470> Nzwg <0853> ta <01> ytwba <07843> wtxs <0834> rsa <01471> Mywgh <0430> yhla <0853> Mta <05337> wlyuhh(19:12)

19:12 mh <3165> exeilanto <1807> autouv <846> oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> ouv <3739> diefyeiran <1311> oi <3588> paterev <3962> mou <1473> thn <3588> te <5037> gwzan kai <2532> thn <3588> carran kai <2532> rafev kai <2532> uiouv <5207> edem touv <3588> en <1722> yaesyen

19:13 <05755> hwew <02012> enh <05617> Mywrpo <05892> ryel <04428> Klmw <0774> dpra <04428> Klmw <02574> tmx <04428> Klm <0335> wya(19:13)

19:13 pou <4225> estin <1510> o <3588> basileuv <935> aimay kai <2532> o <3588> basileuv <935> arfad kai <2532> pou <4225> estin <1510> sepfarouain ana <303> kai <2532> auaTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA