TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 24:12

Konteks
24:12 Lalu keluarlah s  Yoyakhin, raja Yehuda, mendapatkan raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang kedelapan dari pemerintahannya.

2 Raja-raja 24:15

Konteks
24:15 Ia mengangkut Yoyakhin a  ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda b  raja, isteri-isteri raja, pegawai-pegawai istananya dan orang-orang berkuasa c  di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel.

2 Raja-raja 25:27-30

Konteks
Yoyakhin dikasihani
25:27 Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh tujuh bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, r  raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. 25:28 Ewil-Merodakh berbicara baik-baik s  dengan dia dan memberi kedudukan t  kepadanya lebih tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel; 25:29 ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja u  selama hidupnya. 25:30 Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, selama hidupnya. v 


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA