TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 16:9

16:9 <04191> tymh <07526> Nyur <0853> taw <07024> hryq <01540> hlgyw <08610> hvptyw <01834> qvmd <0413> la <0804> rwsa <04428> Klm <05927> leyw <0804> rwsa <04428> Klm <0413> wyla <08085> emsyw(16:9)

16:9 kai <2532> hkousen <191> autou <846> basileuv <935> assuriwn kai <2532> anebh <305> basileuv <935> assuriwn eiv <1519> damaskon <1154> kai <2532> sunelaben <4815> authn <846> kai <2532> apwkisen authn <846> kai <2532> ton <3588> raasswn eyanatwsen <2289>

Amos 1:5

1:5 P <03068> hwhy <0559> rma <07024> hryq <0758> Mra <05971> Me <01540> wlgw <05730> Nde <01004> tybm <07626> jbs <08551> Kmwtw <0206> Nwa <01237> teqbm <03427> bswy <03772> ytrkhw <01834> qvmd <01280> xyrb <07665> ytrbsw(1:5)

1:5 kai <2532> suntriqw <4937> moclouv damaskou <1154> kai <2532> exoleyreusw katoikountav ek <1537> pediou wn <5607> kai <2532> katakoqw <2629> fulhn <5443> ex <1537> andrwn <435> carran kai <2532> aicmalwteuyhsetai <162> laov <2992> suriav <4947> epiklhtov legei <3004> kuriov <2962>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA