TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 14:1--16:14

14:1 P <08141> Myns <06235> rve <0776> Urah <08252> hjqs <03117> wymyb <08478> wytxt <01121> wnb <0609> aoa <04427> Klmyw <01732> dywd <05892> ryeb <0853> wta <06912> wrbqyw <01> wytba <05973> Me <029> hyba <07901> bksyw<13:23> (14:1)

14:1 (13:23) kai <2532> apeyanen <599> abia <7> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> ebasileusen <936> asa <760> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> asa <760> hsucasen <2270> h <3588> gh <1065> iouda <2448> eth <2094> deka <1176>

14:2 <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyhw <02896> bwjh <0609> aoa <06213> veyw<14:1> (14:2)

14:2 (14:1) kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> kalon <2570> kai <2532> to <3588> euyev enwpion <1799> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846>

14:3 <0842> Myrsah <0853> ta <01438> edgyw <04676> twbumh <0853> ta <07665> rbsyw <01116> twmbhw <05236> rknh <04196> twxbzm <0853> ta <05493> royw<14:2> (14:3)

14:3 (14:2) kai <2532> apesthsen ta <3588> yusiasthria <2379> twn <3588> allotriwn <245> kai <2532> ta <3588> uqhla <5308> kai <2532> sunetriqen <4937> tav <3588> sthlav kai <2532> exekoqen <1581> ta <3588> alsh

14:4 <04687> hwumhw <08451> hrwth <06213> twvelw <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <01875> swrdl <03063> hdwhyl <0559> rmayw<14:3> (14:4)

14:4 (14:3) kai <2532> eipen tw <3588> iouda <2448> ekzhthsai <1567> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> kai <2532> poihsai <4160> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> tav <3588> entolav <1785>

14:5 <06440> wynpl <04467> hklmmh <08252> jqstw <02553> Mynmxh <0853> taw <01116> twmbh <0853> ta <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lkm <05493> royw<14:4> (14:5)

14:5 (14:4) kai <2532> apesthsen apo <575> paswn <3956> twn <3588> polewn <4172> iouda <2448> ta <3588> yusiasthria <2379> kai <2532> ta <3588> eidwla <1497> kai <2532> eirhneusen <1514>

14:6 <0> wl <03068> hwhy <05117> xynh <03588> yk <0428> hlah <08141> Mynsb <04421> hmxlm <05973> wme <0369> Nyaw <0776> Urah <08252> hjqs <03588> yk <03063> hdwhyb <04694> hrwum <05892> yre <01129> Nbyw<14:5> (14:6)

14:6 (14:5) poleiv <4172> teichreiv en <1722> gh <1065> iouda <2448> oti <3754> eirhneusen <1514> h <3588> gh <1065> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> autw <846> polemov <4171> en <1722> toiv <3588> etesin <2094> toutoiv <3778> oti <3754> katepausen <2664> autw <846> kuriov <2962>

14:7 P <06743> wxyluyw <01129> wnbyw <05439> bybom <0> wnl <05117> xnyw <01875> wnsrd <0430> wnyhla <03068> hwhy <0853> ta <01875> wnsrd <03588> yk <06440> wnynpl <0776> Urah <05750> wndwe <01280> Myxyrbw <01817> Mytld <04026> Myldgmw <02346> hmwx <05437> bonw <0428> hlah <05892> Myreh <0853> ta <01129> hnbn <03063> hdwhyl <0559> rmayw<14:6> (14:7)

14:7 (14:6) kai <2532> eipen tw <3588> iouda <2448> oikodomhswmen <3618> tav <3588> poleiv <4172> tautav <3778> kai <2532> poihswmen <4160> teich <5038> kai <2532> purgouv <4444> kai <2532> pulav <4439> kai <2532> moclouv en <1722> w <3739> thv <3588> ghv <1065> kurieusomen <2961> oti <3754> kaywv <2531> exezhthsamen <1567> kurion <2962> yeon <2316> hmwn <1473> exezhthsen <1567> hmav <1473> kai <2532> katepausen <2664> hmav <1473> kukloyen <2943> kai <2532> euodwsen <2137> hmin <1473>

14:8 <02428> lyx <01368> yrwbg <0428> hla <03605> lk <0505> Pla <08084> Mynwmsw <03967> Mytam <07198> tsq <01869> ykrdw <04043> Ngm <05375> yavn <01144> Nmynbmwo <0505> Pla <03967> twam <07969> sls <03063> hdwhym <07420> xmrw <06793> hnu <05375> avn <02428> lyx <0609> aoal <01961> yhyw<14:7> (14:8)

14:8 (14:7) kai <2532> egeneto <1096> tw <3588> asa <760> dunamiv <1411> oploforwn airontwn <142> yureouv <2375> kai <2532> dorata en <1722> gh <1065> iouda <2448> triakosiai <5145> ciliadev <5505> kai <2532> en <1722> gh <1065> beniamin <958> peltastai kai <2532> toxotai diakosiai <1250> kai <2532> penthkonta <4004> ciliadev <5505> pantev <3956> outoi <3778> polemistai dunamewv <1411>

14:9 <04762> hsrm <05704> de <0935> abyw <03967> twam <07969> sls <04818> twbkrmw <0505> Mypla <0505> Pla <02428> lyxb <03569> yswkh <02226> xrz <0413> Mhyla <03318> auyw<14:8> (14:9)

14:9 (14:8) kai <2532> exhlyen <1831> ep <1909> autouv <846> zare o <3588> aiyioq <128> en <1722> dunamei <1411> en <1722> ciliaiv <5507> ciliasin <5505> kai <2532> armasin <716> triakosioiv <5145> kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> marisa

14:10 <04762> hsrml <06859> htpu <01516> aygb <04421> hmxlm <06186> wkreyw <06440> wynpl <0609> aoa <03318> auyw<14:9> (14:10)

14:10 (14:9) kai <2532> exhlyen <1831> asa <760> eiv <1519> sunanthsin <4877> autw <846> kai <2532> paretaxato polemon <4171> en <1722> th <3588> faraggi <5327> kata <2596> borran marishv

14:11 o <0582> swna <05973> Kme <06113> ruey <0408> la <0859> hta <0430> wnyhla <03068> hwhy <02088> hzh <01995> Nwmhh <05921> le <0935> wnab <08034> Kmsbw <08172> wnesn <05921> Kyle <03588> yk <0430> wnyhla <03068> hwhy <05826> wnrze <03581> xk <0369> Nyal <07227> br <0996> Nyb <05826> rwzel <05973> Kme <0369> Nya <03068> hwhy <0559> rmayw <0430> wyhla <03068> hwhy <0413> la <0609> aoa <07121> arqyw<14:10> (14:11)

14:11 (14:10) kai <2532> ebohsen <994> asa <760> prov <4314> kurion <2962> yeon <2316> autou <846> kai <2532> eipen kurie <2962> ouk <3364> adunatei <101> para <3844> soi <4771> swzein <4982> en <1722> polloiv <4183> kai <2532> en <1722> oligoiv <3641> katiscuson <2729> hmav <1473> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> oti <3754> epi <1909> soi <4771> pepoiyamen <3982> kai <2532> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> hlyamen <2064> epi <1909> to <3588> plhyov <4128> to <3588> polu <4183> touto <3778> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> mh <3165> katiscusatw <2729> prov <4314> se <4771> anyrwpov <444>

14:12 <03569> Myswkh <05127> wonyw <03063> hdwhy <06440> ynplw <0609> aoa <06440> ynpl <03569> Myswkh <0853> ta <03069> hwhy <05062> Pgyw<14:11> (14:12)

14:12 (14:11) kai <2532> epataxen <3960> kuriov <2962> touv <3588> aiyiopav <128> enantion <1727> iouda <2448> kai <2532> efugon <5343> oi <3588> aiyiopev <128>

14:13 <03966> dam <07235> hbrh <07998> lls <05375> wavyw <04264> whnxm <06440> ynplw <03068> hwhy <06440> ynpl <07665> wrbsn <03588> yk <04241> hyxm <01992> Mhl <0369> Nyal <03569> Myswkm <05307> lpyw <01642> rrgl <05704> de <05973> wme <0834> rsa <05971> Mehw <0609> aoa <07291> Mpdryw<14:12> (14:13)

14:13 (14:12) kai <2532> katediwxen <2614> asa <760> kai <2532> o <3588> laov <2992> autou <846> ewv <2193> gedwr kai <2532> epeson <4098> aiyiopev <128> wste <5620> mh <3165> einai <1510> en <1722> autoiv <846> peripoihsin <4047> oti <3754> sunetribhsan <4937> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> enantion <1726> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> kai <2532> eskuleusan skula <4661> polla <4183>

14:14 <0> Mhb <01961> htyh <07227> hbr <0961> hzb <03588> yk <05892> Myreh <03605> lk <0853> ta <0962> wzbyw <05921> Mhyle <03068> hwhy <06343> dxp <01961> hyh <03588> yk <01642> rrg <05439> twbybo <05892> Myreh <03605> lk <0853> ta <05221> wkyw<14:13> (14:14)

14:14 (14:13) kai <2532> exekoqan <1581> tav <3588> kwmav <2864> autwn <846> kuklw gedwr oti <3754> egenhyh <1096> ekstasiv <1611> kuriou <2962> ep <1909> autouv <846> kai <2532> eskuleusan pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> oti <3754> polla <4183> skula <4661> egenhyh <1096> autoiv <846>

14:15 o <03389> Mlswry <07725> wbsyw <01581> Mylmgw <07230> brl <06629> Nau <07617> wbsyw <05221> wkh <04735> hnqm <0168> ylha <01571> Mgw<14:14> (14:15)

14:15 (14:14) kai <2532> ge <1065> skhnav <4633> kthsewn touv <3588> amazoneiv exekoqan <1581> kai <2532> elabon <2983> probata <4263> polla <4183> kai <2532> kamhlouv <2574> kai <2532> epestreqan <1994> eiv <1519> ierousalhm <2419>

15:1 <0430> Myhla <07307> xwr <05921> wyle <01961> htyh <05752> ddwe <01121> Nb <05838> whyrzew(15:1)

15:1 kai <2532> azariav uiov <5207> wdhd egeneto <1096> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962>

15:2 o <0853> Mkta <05800> bzey <05800> whbzet <0518> Maw <0> Mkl <04672> aumy <01875> whsrdt <0518> Maw <05973> wme <01961> Mktwyhb <05973> Mkme <03068> hwhy <01144> Nmynbw <03063> hdwhy <03605> lkw <0609> aoa <08085> ynwems <0> wl <0559> rmayw <0609> aoa <06440> ynpl <03318> auyw(15:2)

15:2 kai <2532> exhlyen <1831> eiv <1519> apanthsin asa <760> kai <2532> panti <3956> iouda <2448> kai <2532> beniamin <958> kai <2532> eipen akousate <191> mou <1473> asa <760> kai <2532> pav <3956> iouda <2448> kai <2532> beniamin <958> kuriov <2962> mey <3326> umwn <4771> en <1722> tw <3588> einai <1510> umav <4771> met <3326> autou <846> kai <2532> ean <1437> ekzhthshte <1567> auton <846> eureyhsetai <2147> umin <4771> kai <2532> ean <1437> egkataliphte <1459> auton <846> egkataleiqei <1459> umav <4771>

15:3 <08451> hrwt <03808> allw <03384> hrwm <03548> Nhk <03808> allw <0571> tma <0430> yhla <03808> all <03478> larvyl <07227> Mybr <03117> Mymyw(15:3)

15:3 kai <2532> hmerai <2250> pollai <4183> tw <3588> israhl <2474> en <1722> ou <3364> yew <2316> alhyinw <228> kai <2532> ouc <3364> ierewv <2409> upodeiknuontov kai <2532> en <1722> ou <3364> nomw <3551>

15:4 <0> Mhl <04672> aumyw <01245> whsqbyw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05921> le <0> wl <06862> rub <07725> bsyw(15:4)

15:4 kai <2532> epistreqei <1994> epi <1909> kurion <2962> yeon <2316> israhl <2474> kai <2532> eureyhsetai <2147> autoiv <846>

15:5 <0776> twurah <03427> ybswy <03605> lk <05921> le <07227> twbr <04103> tmwhm <03588> yk <0935> ablw <03318> auwyl <07965> Mwls <0369> Nya <01992> Mhh <06251> Mytebw(15:5)

15:5 kai <2532> en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> ouk <3364> estin <1510> eirhnh <1515> tw <3588> ekporeuomenw <1607> kai <2532> tw <3588> eisporeuomenw <1531> oti <3754> ekstasiv <1611> kuriou <2962> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> katoikountav tav <3588> cwrav <5561>

15:6 <06869> hru <03605> lkb <02000> Mmmh <0430> Myhla <03588> yk <05892> ryeb <05892> ryew <01471> ywgb <01471> ywg <03807> wttkw(15:6)

15:6 kai <2532> polemhsei <4170> eynov <1484> prov <4314> eynov <1484> kai <2532> poliv <4172> prov <4314> polin <4172> oti <3754> o <3588> yeov <2316> exesthsen <1839> autouv <846> en <1722> pash <3956> yliqei <2347>

15:7 o <06468> Mktlepl <07939> rkv <03426> sy <03588> yk <03027> Mkydy <07503> wpry <0408> law <02388> wqzx <0859> Mtaw(15:7)

15:7 kai <2532> umeiv <4771> iscusate <2480> kai <2532> mh <3165> ekluesywsan <1590> ai <3588> ceirev <5495> umwn <4771> oti <3754> estin <1510> misyov <3408> th <3588> ergasia <2039> umwn <4771>

15:8 <03068> hwhy <0197> Mlwa <06440> ynpl <0834> rsa <03068> hwhy <04196> xbzm <0853> ta <02318> sdxyw <0669> Myrpa <02022> rhm <03920> dkl <0834> rsa <05892> Myreh <04480> Nmw <01144> Nmynbw <03063> hdwhy <0776> Ura <03605> lkm <08251> Myuwqsh <05674> rbeyw <02388> qzxth <05030> aybnh <05752> dde <05016> hawbnhw <0428> hlah <01697> Myrbdh <0609> aoa <08085> emskw(15:8)

15:8 kai <2532> en <1722> tw <3588> akousai <191> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> kai <2532> thn <3588> profhteian <4394> adad tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> katiscusen <2729> kai <2532> exebalen <1544> ta <3588> bdelugmata <946> apo <575> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> iouda <2448> kai <2532> beniamin <958> kai <2532> apo <575> twn <3588> polewn <4172> wn <3739> katescen <2722> en <1722> orei <3735> efraim <2187> kai <2532> enekainisen <1457> to <3588> yusiasthrion <2379> kuriou <2962> o <3739> hn <1510> emprosyen <1715> tou <3588> naou <3485> kuriou <2962>

15:9 P <05973> wme <0430> wyhla <03068> hwhy <03588> yk <07200> Mtarb <07230> brl <03478> larvym <05921> wyle <05307> wlpn <03588> yk <08095> Nwemsmw <04519> hsnmw <0669> Myrpam <05973> Mhme <01481> Myrghw <01144> Nmynbw <03063> hdwhy <03605> lk <0853> ta <06908> Ubqyw(15:9)

15:9 kai <2532> exekklhsiasen ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> beniamin <958> kai <2532> touv <3588> proshlutouv <4339> touv <3588> paroikountav met <3326> autou <846> apo <575> efraim <2187> kai <2532> apo <575> manassh kai <2532> apo <575> sumewn <4826> oti <3754> proseteyhsan <4369> prov <4314> auton <846> polloi <4183> tou <3588> israhl <2474> en <1722> tw <3588> idein <3708> autouv <846> oti <3754> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autou <846> met <3326> autou <846>

15:10 <0609> aoa <04438> twklml <06240> hrve <02568> smx <08141> tnsl <07992> ysylsh <02320> sdxb <03389> Mlswry <06908> wubqyw(15:10)

15:10 kai <2532> sunhcyhsan <4863> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> tritw <5154> en <1722> tw <3588> pentekaidekatw etei <2094> thv <3588> basileiav <932> asa <760>

15:11 <0505> Mypla <07651> tebs <06629> Nauw <03967> twam <07651> ebs <01241> rqb <0935> waybh <07998> llsh <04480> Nm <01931> awhh <03117> Mwyb <03068> hwhyl <02076> wxbzyw(15:11)

15:11 kai <2532> eyusen <2380> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> apo <575> twn <3588> skulwn <4661> wn <3739> hnegkan <5342> moscouv <3448> eptakosiouv kai <2532> probata <4263> eptakiscilia <2035>

15:12 <05315> Mspn <03605> lkbw <03824> Mbbl <03605> lkb <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <01875> swrdl <01285> tyrbb <0935> wabyw(15:12)

15:12 kai <2532> dihlyen <1330> en <1722> diayhkh <1242> zhthsai <2212> kurion <2962> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> kardiav <2588> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> quchv <5590>

15:13 <0802> hsa <05704> dew <0376> syaml <01419> lwdg <05704> dew <06996> Njq <04480> Nml <04191> tmwy <03478> larvy <0430> yhla <03069> hwhyl <01875> srdy <03808> al <0834> rsa <03605> lkw(15:13)

15:13 kai <2532> pav <3956> ov <3739> ean <1437> mh <3165> ekzhthsh <1567> kurion <2962> yeon <2316> israhl <2474> apoyaneitai <599> apo <575> newterou <3501> ewv <2193> presbuterou <4245> apo <575> androv <435> ewv <2193> gunaikov <1135>

15:14 <07782> twrpwsbw <02689> twruuxbw <08643> hewrtbw <01419> lwdg <06963> lwqb <03068> hwhyl <07650> websyw(15:14)

15:14 kai <2532> wmosan en <1722> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> kai <2532> en <1722> salpigxin <4536> kai <2532> en <1722> keratinaiv

15:15 <05439> bybom <0> Mhl <03068> hwhy <05117> xnyw <0> Mhl <04672> aumyw <01245> whsqb <07522> Mnwur <03605> lkbw <07650> websn <03824> Mbbl <03605> lkb <03588> yk <07621> hewbsh <05921> le <03063> hdwhy <03605> lk <08055> wxmvyw(15:15)

15:15 kai <2532> hufranyhsan <2165> pav <3956> iouda <2448> peri <4012> tou <3588> orkou <3727> oti <3754> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> quchv <5590> wmosan kai <2532> en <1722> pash <3956> yelhsei <2308> ezhthsan <2212> auton <846> kai <2532> eureyh <2147> autoiv <846> kai <2532> katepausen <2664> autoiv <846> kuriov <2962> kukloyen <2943>

15:16 <06939> Nwrdq <05158> lxnb <08313> Prvyw <01854> qdyw <04656> htulpm <0853> ta <0609> aoa <03772> trkyw <04656> tulpm <0842> hrsal <06213> htve <0834> rsa <01377> hrybgm <05493> hryoh <04428> Klmh <0609> aoa <0517> Ma <04601> hkem <01571> Mgw(15:16)

15:16 kai <2532> thn <3588> maaca thn <3588> mhtera <3384> autou <846> metesthsen <3179> tou <3588> mh <3165> einai <1510> th <3588> astarth leitourgousan <3008> kai <2532> katekoqen <2629> to <3588> eidwlon <1497> kai <2532> katekausen en <1722> ceimarrw kedrwn <2748>

15:17 <03117> wymy <03605> lk <08003> Mls <01961> hyh <0609> aoa <03824> bbl <07535> qr <03478> larvym <05493> wro <03808> al <01116> twmbhw(15:17)

15:17 plhn <4133> ta <3588> uqhla <5308> ouk <3364> apesthsan eti <2089> uphrcen <5225> en <1722> tw <3588> israhl <2474> all <235> h <2228> kardia <2588> asa <760> egeneto <1096> plhrhv <4134> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> autou <846>

15:18 <03627> Mylkw <02091> bhzw <03701> Pok <0430> Myhlah <01004> tyb <06942> wysdqw <01> wyba <06944> ysdq <0853> ta <0935> abyw(15:18)

15:18 kai <2532> eishnegken <1533> ta <3588> agia <40> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> ta <3588> agia <40> oikou <3624> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> kai <2532> skeuh <4632>

15:19 o <0609> aoa <04438> twklml <02568> smxw <07970> Mysls <08141> tns <05704> de <01961> htyh <03808> al <04421> hmxlmw(15:19)

15:19 kai <2532> polemov <4171> ouk <3364> hn <1510> met <3326> autou <846> ewv <2193> tou <3588> pemptou <3991> kai <2532> triakostou etouv <2094> thv <3588> basileiav <932> asa <760>

16:1 <03063> hdwhy <04428> Klm <0609> aoal <0935> abw <03318> auwy <05414> tt <01115> ytlbl <07414> hmrh <0853> ta <01129> Nbyw <03063> hdwhy <05921> le <03478> larvy <04428> Klm <01201> aseb <05927> hle <0609> aoa <04438> twklml <08337> ssw <07970> Mysls <08141> tnsb(16:1)

16:1 kai <2532> en <1722> tw <3588> ogdow <3590> kai <2532> triakostw etei <2094> thv <3588> basileiav <932> asa <760> anebh <305> baasa basileuv <935> israhl <2474> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> wkodomhsen <3618> thn <3588> rama tou <3588> mh <3165> dounai <1325> exodon <1841> kai <2532> eisodon <1529> tw <3588> asa <760> basilei <935> iouda <2448>

16:2 <0559> rmal <01834> qvmrdb <03427> bswyh <0758> Mra <04428> Klm <01130> ddh <0> Nb <0413> la <07971> xlsyw <04428> Klmh <01004> tybw <03068> hwhy <01004> tyb <0214> twruam <02091> bhzw <03701> Pok <0609> aoa <03318> auyw(16:2)

16:2 kai <2532> elaben <2983> asa <760> crusion <5553> kai <2532> argurion <694> ek <1537> yhsaurwn <2344> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> apesteilen <649> prov <4314> ton <3588> uion <5207> tou <3588> ader basilewv <935> suriav <4947> ton <3588> katoikounta en <1722> damaskw <1154> legwn <3004>

16:3 <05921> ylem <05927> hleyw <03478> larvy <04428> Klm <01201> aseb <0854> ta <01285> Ktyrb <06565> rph <01980> Kl <02091> bhzw <03701> Pok <0> Kl <07971> ytxls <02009> hnh <01> Kyba <0996> Nybw <01> yba <0996> Nybw <0996> Knybw <0996> ynyb <01285> tyrb(16:3)

16:3 diayou diayhkhn <1242> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> idou <2400> apestalka <649> soi <4771> crusion <5553> kai <2532> argurion <694> deuro <1204> kai <2532> diaskedason ap <575> emou <1473> ton <3588> baasa basilea <935> israhl <2474> kai <2532> apelyetw <565> ap <575> emou <1473>

16:4 <05321> yltpn <05892> yre <04543> twnkom <03605> lk <0853> taw <066> Mym <0> lba <0853> taw <01835> Nd <0853> taw <05859> Nwye <0853> ta <05221> wkyw <03478> larvy <05892> yre <0413> la <0> wl <0834> rsa <02428> Mylyxh <08269> yrv <0853> ta <07971> xlsyw <0609> aoa <04428> Klmh <0413> la <01130> ddh <0> Nb <08085> emsyw(16:4)

16:4 kai <2532> hkousen <191> uiov <5207> ader tou <3588> basilewv <935> asa <760> kai <2532> apesteilen <649> touv <3588> arcontav <758> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> epi <1909> tav <3588> poleiv <4172> israhl <2474> kai <2532> epataxen <3960> thn <3588> iwn kai <2532> thn <3588> dan kai <2532> thn <3588> abelmain kai <2532> pasav <3956> tav <3588> pericwrouv <4066> nefyali

16:5 o <04399> wtkalm <0853> ta <07673> tbsyw <07414> hmrh <0853> ta <01129> twnbm <02308> ldxyw <01201> aseb <08085> emsk <01961> yhyw(16:5)

16:5 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> akousai <191> baasa apelipen <620> tou <3588> mhketi <3371> oikodomein <3618> thn <3588> rama kai <2532> katepausen <2664> to <3588> ergon <2041> autou <846>

16:6 o <04709> hpumh <0853> taw <01387> ebg <0853> ta <0> Mhb <01129> Nbyw <01201> aseb <01129> hnb <0834> rsa <06086> hyue <0853> taw <07414> hmrh <068> ynba <0853> ta <05375> wavyw <03063> hdwhy <03605> lk <0853> ta <03947> xql <04428> Klmh <0609> aoaw(16:6)

16:6 kai <2532> asa <760> o <3588> basileuv <935> elaben <2983> panta <3956> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> elaben <2983> touv <3588> liyouv <3037> thv <3588> rama kai <2532> ta <3588> xula <3586> authv <846> a <3739> wkodomhsen <3618> baasa kai <2532> wkodomhsen <3618> en <1722> autoiv <846> thn <3588> gabae kai <2532> thn <3588> masfa

16:7 <03027> Kdym <0758> Mra <04428> Klm <02426> lyx <04422> jlmn <03651> Nk <05921> le <0430> Kyhla <03069> hwhy <05921> le <08172> tnesn <03808> alw <0758> Mra <04428> Klm <05921> le <08172> Kneshb <0413> wyla <0559> rmayw <03063> hdwhy <04428> Klm <0609> aoa <0413> la <07200> harh <02607> ynnx <0935> ab <01931> ayhh <06256> tebw(16:7)

16:7 kai <2532> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> hlyen <2064> anani o <3588> profhthv <4396> prov <4314> asa <760> basilea <935> iouda <2448> kai <2532> eipen autw <846> en <1722> tw <3588> pepoiyenai <3982> se <4771> epi <1909> basilea <935> suriav <4947> kai <2532> mh <3165> pepoiyenai <3982> se <4771> epi <1909> kurion <2962> yeon <2316> sou <4771> dia <1223> touto <3778> eswyh <4982> dunamiv <1411> suriav <4947> apo <575> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771>

16:8 <03027> Kdyb <05414> Mntn <03068> hwhy <05921> le <08172> Kneshbw <03966> dam <07235> hbrhl <06571> Mysrplw <07393> bkrl <07230> brl <02428> lyxl <01961> wyh <03864> Mybwlhw <03569> Myswkh <03808> alh(16:8)

16:8 ouc <3364> oi <3588> aiyiopev <128> kai <2532> libuev hsan <1510> eiv <1519> dunamin <1411> pollhn <4183> eiv <1519> yarsov <2294> eiv <1519> ippeiv <2460> eiv <1519> plhyov <4128> sfodra <4970> kai <2532> en <1722> tw <3588> pepoiyenai <3982> se <4771> epi <1909> kurion <2962> paredwken <3860> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771>

16:9 <04421> twmxlm <05973> Kme <03426> sy <06258> htem <03588> yk <02063> taz <05921> le <05528> tlkon <0413> wyla <08003> Mls <03824> Mbbl <05973> Me <02388> qzxthl <0776> Urah <03605> lkb <07751> twjjsm <05869> wynye <03068> hwhy <03588> yk(16:9)

16:9 oti <3754> oi <3588> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> epiblepousin <1914> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> katiscusai <2729> en <1722> pash <3956> kardia <2588> plhrei <4134> prov <4314> auton <846> hgnohkav <50> epi <1909> toutw <3778> apo <575> tou <3588> nun <3568> estai <1510> meta <3326> sou <4771> polemov <4171>

16:10 <01931> ayhh <06256> teb <05971> Meh <04480> Nm <0609> aoa <07533> Uuryw <02063> taz <05921> le <05973> wme <02197> Pezb <03588> yk <04115> tkphmh <01004> tyb <05414> whntyw <07200> harh <0413> la <0609> aoa <03707> oekyw(16:10)

16:10 kai <2532> eyumwyh <2373> asa <760> tw <3588> profhth <4396> kai <2532> pareyeto <3908> auton <846> eiv <1519> fulakhn <5438> oti <3754> wrgisyh <3710> epi <1909> toutw <3778> kai <2532> elumhnato asa <760> en <1722> tw <3588> law <2992> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565>

16:11 <03478> larvyw <03063> hdwhyl <04428> Myklmh <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02005> Mnh <0314> Mynwrxahw <07223> Mynwsarh <0609> aoa <01697> yrbd <02009> hnhw(16:11)

16:11 kai <2532> idou <2400> oi <3588> logoi <3056> asa <760> oi <3588> prwtoi <4413> kai <2532> oi <3588> escatoi <2078> gegrammenoi <1125> en <1722> bibliw <975> basilewn <935> iouda <2448> kai <2532> israhl <2474>

16:12 <07495> Myaprb <03588> yk <03068> hwhy <0853> ta <01875> srd <03808> al <02483> wylxb <01571> Mgw <02483> wylx <04605> hleml <05704> de <07272> wylgrb <04438> wtwklml <08672> estw <07970> Myswls <08141> tnsb <0609> aoa <02456> alxyw(16:12)

16:12 kai <2532> emalakisyh asa <760> en <1722> tw <3588> enatw kai <2532> triakostw etei <2094> thv <3588> basileiav <932> autou <846> touv <3588> podav <4228> ewv <2193> sfodra <4970> emalakisyh kai <2532> en <1722> th <3588> malakia <3119> autou <846> ouk <3364> ezhthsen <2212> kurion <2962> alla <235> touv <3588> iatrouv <2395>

16:13 <04427> wklml <0259> txaw <0705> Myebra <08141> tnsb <04191> tmyw <01> wytba <05973> Me <0609> aoa <07901> bksyw(16:13)

16:13 kai <2532> ekoimhyh <2837> asa <760> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eteleuthsen <5053> en <1722> tw <3588> enatw kai <2532> triakostw etei <2094> thv <3588> basileiav <932> autou <846>

16:14 P <03966> daml <05704> de <01419> hlwdg <08316> hprv <0> wl <08313> wprvyw <04639> hvem <04842> txqrmb <04842> Myxqrm <02177> Mynzw <01314> Mymvb <04390> alm <0834> rsa <04904> bksmb <07901> whbyksyw <01732> dywd <05892> ryeb <0> wl <03738> hrk <0834> rsa <06913> wytrbqb <06912> whrbqyw(16:14)

16:14 kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> tw <3588> mnhmati <3418> w <3739> wruxen <3736> eautw <1438> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> ekoimisan auton <846> epi <1909> thv <3588> klinhv <2825> kai <2532> eplhsan arwmatwn <759> kai <2532> genh <1085> murwn <3464> mureqwn kai <2532> epoihsan <4160> autw <846> ekforan megalhn <3173> ewv <2193> sfodra <4970>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA