TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Yohanes 3:4-10

TSK Full Life Study Bible

3:4

yang berbuat ... melanggar(TB)/berbuat .... berbuat(TL) <4160> [committeth.]

yang berbuat ... melanggar(TB)/berbuat .... berbuat(TL) <4160> [transgresseth.]

juga(TB) <2532> [for.]

3:4

pelanggaran hukum

1Yoh 5:173:5

Kristus ... diberi(TL) <1565> [he.]

supaya(TB/TL) <2443> [to.]

di dalam(TB)/di(TL) <1722> [in.]

3:5

segala dosa,

1Yoh 3:8; Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17] [Semua]

ada dosa.

2Kor 5:21; [Lihat FULL. 2Kor 5:21]3:6

yang tetap berada(TB)/tinggal(TL) <3306> [abideth.]

setiap orang ............ setiap orang(TB)/Barangsiapa ........... barangsiapa(TL) <3956> [whosoever.]

3:6

dosa lagi;

1Yoh 3:9; 1Yoh 5:18 [Semua]

tidak melihat

3Yoh 1:11

mengenal Dia.

1Yoh 2:4; [Lihat FULL. 1Yoh 2:4]


Catatan Frasa: BERADA DI DALAM DIA.

Catatan Frasa: TIDAK MELIHAT DAN TIDAK MENGENAL DIA.


3:7

menyesatkan(TB)/sesat(TL) <4105> [let.]

yang berbuat(TB)/berbuat(TL) <4160> [he that.]

sama seperti(TB)/seperti(TL) <2531> [even.]

3:7

Anak-anakku,

1Yoh 2:1; [Lihat FULL. 1Yoh 2:1]

seorangpun menyesatkan

1Yoh 2:26

adalah benar;

1Yoh 2:293:8

yang tetap berbuat(TB)/berbuat(TL) <4160> [He that.]

sebab ....... Untuk(TB)/karena(TL) <3754 1519> [for.]

inilah(TB/TL) <5124> [this purpose.]

3:8

dari Iblis,

1Yoh 3:10; Yoh 8:44 [Semua]

Anak Allah

Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3]

Iblis itu.

Ibr 2:143:9

yang lahir ....................... ia lahir(TB)/berasal ....................... berasal(TL) <1080> [born.]

sebab ............... karena(TB)/karena ............... karena(TL) <3754> [for.]

tiadalah tidak ............ tiada dan ... tidak(TB)/maka(TL) <2532 3756> [and he.]

3:9

dari Allah,

Yoh 1:13; [Lihat FULL. Yoh 1:13]

dosa lagi;

1Yoh 3:6; Mazm 119:3; 1Yoh 5:18 [Semua]

benih ilahi

1Pet 1:23


Catatan Frasa: TIDAK BERBUAT DOSA LAGI.


3:10

anak-anak Allah ... anak-anak .... Allah ....... berasal dari Allah ....... Allah(TB)/Anak Allah ... anak ............ daripada Allah(TL) <5043 2316 1537> [the children of God.]

dan .............. demikian juga(TB)/demikianlah juga(TL) <2532> [and.]

setiap(TB)/Barangsiapa(TL) <3956> [whosoever.]

<2076> [is.]

dan .............. demikian juga(TB)/demikianlah juga(TL) <2532> [neither.]

3:10

anak-anak Allah

1Yoh 3:1,2; Yoh 1:12; [Lihat FULL. Yoh 1:12] [Semua]

anak-anak Iblis:

1Yoh 3:8

tidak mengasihi

1Yoh 4:8

saudaranya.

1Yoh 2:9; [Lihat FULL. 1Yoh 2:9]


Catatan Frasa: ANAK-ANAK ALLAH DAN ANAK-ANAK IBLIS.TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA