TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tawarikh 8:1--10:14

8:1 <07992> ysylsh <0315> xrxaw <08145> ynsh <0788> lbsa <01060> wrkb <01106> elb <0853> ta <03205> dylwh <01144> Nmynbw(8:1)

8:1 kai <2532> beniamin <958> egennhsen <1080> ton <3588> bale prwtotokon <4416> autou <846> kai <2532> asbhl ton <3588> deuteron <1208> aara ton <3588> triton <5154>

8:2 o <02549> ysymxh <07498> aprw <07243> yeybrh <05119> hxwn(8:2)

8:2 nwa ton <3588> tetarton <5067> kai <2532> rafh ton <3588> pempton <3991>

8:3 <031> dwhybaw <01617> argw <0146> rda <01106> elbl <01121> Mynb <01961> wyhyw(8:3)

8:3 kai <2532> hsan <1510> uioi <5207> tw <3588> bale ader kai <2532> ghra kai <2532> abioud <10>

8:4 <0265> xwxaw <05283> Nmenw <050> ewsybaw(8:4)

8:4 kai <2532> abisoue kai <2532> nooma kai <2532> acia

8:5 <02361> Mrwxw <08197> Npwpsw <01617> argw(8:5)

8:5 kai <2532> ghra kai <2532> swfarfak kai <2532> wim

8:6 <04506> txnm <0413> la <01540> Mwlgyw <01387> ebg <03427> ybswyl <01> twba <07218> ysar <01992> Mh <0428> hla <0261> dwxa <01121> ynb <0428> hlaw(8:6)

8:6 outoi <3778> uioi <5207> awd outoi <3778> eisin <1510> arcontev <758> patriwn <3965> toiv <3588> katoikousin gabee kai <2532> metwkisan <3351> autouv <846> eiv <1519> manacayi

8:7 <0284> dxyxa <0853> taw <05798> aze <0853> ta <03205> dylwhw <01540> Mlgh <01931> awh <01617> argw <0281> hyxaw <05283> Nmenw(8:7)

8:7 kai <2532> nooma kai <2532> acia kai <2532> ghra outov <3778> iglaam kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> naana kai <2532> ton <3588> acicwd

8:8 <0802> wysn <01199> areb <0853> taw <02366> Myswx <0853> Mta <07971> wxls <04480> Nm <04124> bawm <07704> hdvb <03205> dylwh <07842> Myrxsw(8:8)

8:8 kai <2532> saarhm egennhsen <1080> en <1722> tw <3588> pediw mwab meta <3326> to <3588> aposteilai <649> auton <846> wsim kai <2532> thn <3588> baada gunaika <1135> autou <846>

8:9 <04445> Mklm <0853> taw <04331> asym <0853> taw <06644> aybu <0853> taw <03103> bbwy <0853> ta <0802> wtsa <02321> sdx <04480> Nm <03205> dlwyw(8:9)

8:9 kai <2532> egennhsen <1080> ek <1537> thv <3588> ada gunaikov <1135> autou <846> ton <3588> iwbab kai <2532> ton <3588> sebia kai <2532> ton <3588> misa kai <2532> ton <3588> melcam

8:10 <01> twba <07218> ysar <01121> wynb <0428> hla <04821> hmrm <0853> taw <07634> hykv <0853> taw <03263> Uwey <0853> taw(8:10)

8:10 kai <2532> ton <3588> iawv kai <2532> ton <3588> sabia kai <2532> ton <3588> marma outoi <3778> arcontev <758> patriwn <3965>

8:11 <0508> lepla <0853> taw <036> bwjyba <0853> ta <03205> dylwh <02366> Mysxmw(8:11)

8:11 kai <2532> ek <1537> thv <3588> wsim egennhsen <1080> ton <3588> abitwb kai <2532> ton <3588> alfaal

8:12 <01323> hytnbw <03850> dl <0853> taw <0207> wnwa <0853> ta <01129> hnb <01931> awh <08106> dmsw <04936> Mesmw <05677> rbe <0508> lepla <01121> ynbw(8:12)

8:12 kai <2532> uioi <5207> alfaal wbhd <5601> messaam semmhr outov <3778> wkodomhsen <3618> thn <3588> wnw kai <2532> thn <3588> lod kai <2532> tav <3588> kwmav <2864> authv <846>

8:13 <01661> tg <03427> ybswy <0853> ta <01272> wxyrbh <01992> hmh <0357> Nwlya <03427> ybswyl <01> twbah <07218> ysar <01992> hmh <08087> emsw <01283> herbw(8:13)

8:13 kai <2532> beriga kai <2532> sama outoi <3778> arcontev <758> twn <3588> patriwn <3965> toiv <3588> katoikousin ailam kai <2532> outoi <3778> exediwxan <1559> touv <3588> katoikountav gey

8:14 <03406> twmryw <08349> qss <0283> wyxaw(8:14)

8:14 kai <2532> adelfov <80> autou <846> swshk kai <2532> iarimwy

8:15 <05738> rdew <06166> drew <02069> hydbzw(8:15)

8:15 kai <2532> zabadia kai <2532> wrhr kai <2532> wdhd

8:16 <01283> heyrb <01121> ynb <03109> axwyw <03472> hpsyw <04317> lakymw(8:16)

8:16 kai <2532> micahl <3413> kai <2532> iesfa kai <2532> iwca uioi <5207> bariga

8:17 <02268> rbxw <02395> yqzxw <04918> Mlsmw <02069> hydbzw(8:17)

8:17 kai <2532> zabadia kai <2532> mosollam kai <2532> azaki kai <2532> abar

8:18 <0508> lepla <01121> ynb <03103> bbwyw <03152> haylzyw <03461> yrmsyw(8:18)

8:18 kai <2532> isamari kai <2532> iezlia kai <2532> iwbab uioi <5207> elfaal

8:19 <02067> ydbzw <02147> yrkzw <03356> Myqyw(8:19)

8:19 kai <2532> iakim kai <2532> zecri kai <2532> zabdi

8:20 <0447> laylaw <06769> ytluw <0462> yneylaw(8:20)

8:20 kai <2532> eliwhnai kai <2532> salyi kai <2532> elihli

8:21 <08096> yems <01121> ynb <08119> trmsw <01256> hyarbw <05718> hydew(8:21)

8:21 kai <2532> adaia kai <2532> baraia kai <2532> samaray uioi <5207> samai

8:22 <0447> laylaw <05677> rbew <03473> Npsyw(8:22)

8:22 kai <2532> isfan kai <2532> wbhd <5601> kai <2532> elehl

8:23 <02605> Nnxw <02147> yrkzw <05658> Nwdbew(8:23)

8:23 kai <2532> abadwn kai <2532> zecri kai <2532> anan

8:24 <06070> hyttnew <05867> Mlyew <02608> hynnxw(8:24)

8:24 kai <2532> anania kai <2532> ambri kai <2532> ailam kai <2532> anaywyia

8:25 <08349> qss <01121> ynb <06439> *lawnpw {laynpw} <03301> hydpyw(8:25)

8:25 kai <2532> ayin kai <2532> ieferia kai <2532> felihl uioi <5207> swshk

8:26 <06271> hyltew <07841> hyrxsw <08125> yrsmsw(8:26)

8:26 kai <2532> samsaria kai <2532> saaria kai <2532> ogoyolia

8:27 <03395> Mxry <01121> ynb <02147> yrkzw <0452> hylaw <03298> hysreyw(8:27)

8:27 kai <2532> iarasia kai <2532> hlia kai <2532> zecri uioi <5207> iraam

8:28 o <03389> Mlswryb <03427> wbsy <0428> hla <07218> Mysar <08435> Mtwdltl <01> twba <07218> ysar <0428> hla(8:28)

8:28 outoi <3778> arcontev <758> patriwn <3965> kata <2596> geneseiv <1078> autwn <846> arcontev <758> outoi <3778> katwkhsan en <1722> ierousalhm <2419>

8:29 <04601> hkem <0802> wtsa <08034> Msw <01391> Nwebg <01> yba <03427> wbsy <01391> Nwebgbw(8:29)

8:29 kai <2532> en <1722> gabawn katwkhsen pathr <3962> gabawn kai <2532> onoma <3686> gunaiki <1135> autou <846> maaca

8:30 <05070> bdnw <01168> lebw <07027> syqw <06698> rwuw <05658> Nwdbe <01060> rwkbh <01121> wnbw(8:30)

8:30 kai <2532> uiov <5207> authv <846> o <3588> prwtotokov <4416> abadwn kai <2532> sour kai <2532> kiv <2797> kai <2532> baal <896> kai <2532> nhr kai <2532> nadab

8:31 <02144> rkzw <0283> wyxaw <01446> rwdgw(8:31)

8:31 kai <2532> gedour kai <2532> adelfov <80> autou <846> kai <2532> zacour kai <2532> makalwy

8:32 o <0251> Mhyxa <05973> Me <03389> Mlswryb <03427> wbsy <0251> Mhyxa <05048> dgn <01992> hmh <0637> Paw <08039> hams <0853> ta <03205> dylwh <04732> twlqmw(8:32)

8:32 kai <2532> makalwy egennhsen <1080> ton <3588> semaa kai <2532> gar <1063> outoi <3778> katenanti twn <3588> adelfwn <80> autwn <846> katwkhsan en <1722> ierousalhm <2419> meta <3326> twn <3588> adelfwn <80> autwn <846>

8:33 <0792> lebsa <0853> taw <041> bdnyba <0853> taw <04444> ews <0> yklm <0853> taw <03083> Ntnwhy <0853> ta <03205> dylwh <07586> lwasw <07586> lwas <0853> ta <03205> dylwh <07027> syqw <07027> syq <0853> ta <03205> dylwh <05369> rnw(8:33)

8:33 kai <2532> nhr egennhsen <1080> ton <3588> kiv <2797> kai <2532> kiv <2797> egennhsen <1080> ton <3588> saoul <4549> kai <2532> saoul <4549> egennhsen <1080> ton <3588> iwnayan kai <2532> ton <3588> melcisoue kai <2532> ton <3588> aminadab <284> kai <2532> ton <3588> asabal

8:34 o <04318> hkym <0853> ta <03205> dylwh <04807> leb <0> byrmw <04807> leb <0> byrm <03083> Ntnwhy <01121> Nbw(8:34)

8:34 kai <2532> uioi <5207> iwnayan meribaal kai <2532> meribaal egennhsen <1080> ton <3588> micia

8:35 <0271> zxaw <08390> eratw <04429> Klmw <06377> Nwtyp <04318> hkym <01121> ynbw(8:35)

8:35 kai <2532> uioi <5207> micia fiywn kai <2532> melchl kai <2532> yeree kai <2532> acaz <881>

8:36 <04162> auwm <0853> ta <03205> dylwh <02174> yrmzw <02174> yrmz <0853> taw <05820> twmze <0853> taw <05964> tmle <0853> ta <03205> dylwh <03085> hdewhyw <03085> hdewhy <0853> ta <03205> dylwh <0271> zxaw(8:36)

8:36 kai <2532> acaz <881> egennhsen <1080> ton <3588> iwiada kai <2532> iwiada egennhsen <1080> ton <3588> galemay kai <2532> ton <3588> asmwy kai <2532> ton <3588> zambri kai <2532> zambri egennhsen <1080> ton <3588> maisa

8:37 <01121> wnb <0682> lua <01121> wnb <0501> hvela <01121> wnb <07498> hpr <01150> aenb <0853> ta <03205> dylwh <04162> auwmw(8:37)

8:37 kai <2532> maisa egennhsen <1080> ton <3588> baana rafaia uiov <5207> autou <846> elasa uiov <5207> autou <846> eshl uiov <5207> autou <846>

8:38 <0682> lua <01121> ynb <0428> hla <03605> lk <02605> Nnxw <05662> hydbew <08187> hyresw <03458> laemsyw <01074> wrkb <05840> Mqyrze <08034> Mtwms <0428> hlaw <01121> Mynb <08337> hss <0682> lualw(8:38)

8:38 kai <2532> tw <3588> eshl ex <1803> uioi <5207> kai <2532> tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> autwn <846> ezrikam prwtotokov <4416> autou <846> kai <2532> ismahl kai <2532> saraia kai <2532> abdia kai <2532> anan pantev <3956> outoi <3778> uioi <5207> eshl

8:39 <07992> yslsh <0467> jlpylaw <08145> ynsh <03266> swey <01060> wrkb <0198> Mlwa <0251> wyxa <06232> qse <01121> ynbw(8:39)

8:39 kai <2532> uioi <5207> ashl adelfou <80> autou <846> ailam prwtotokov <4416> autou <846> kai <2532> iaiv o <3588> deuterov <1208> elifalet o <3588> tritov <5154>

8:40 P <01144> Nmynb <01121> ynbm <0428> hla <03605> lk <02572> Mysmxw <03967> ham <01121> Mynb <01121> ynbw <01121> Mynb <07235> Mybrmw <07198> tsq <01869> ykrd <02428> lyx <01368> yrbg <0582> Mysna <0198> Mlwa <01121> ynb <01961> wyhyw(8:40)

8:40 kai <2532> hsan <1510> uioi <5207> ailam iscuroi <2478> andrev <435> dunamei <1411> teinontev toxon <5115> kai <2532> plhyunontev <4129> uiouv <5207> kai <2532> uiouv <5207> twn <3588> uiwn <5207> ekaton <1540> penthkonta <4004> pantev <3956> outoi <3778> ex <1537> uiwn <5207> beniamin <958>

9:1 o <04604> Mlemb <0894> lbbl <01540> wlgh <03063> hdwhyw <03478> larvy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02009> Mnhw <03187> wvxyth <03478> larvy <03605> lkw(9:1)

9:1 kai <2532> pav <3956> israhl <2474> o <3588> sullocismov autwn <846> kai <2532> outoi <3778> katagegrammenoi en <1722> bibliw <975> twn <3588> basilewn <935> israhl <2474> kai <2532> iouda <2448> meta <3326> twn <3588> apoikisyentwn eiv <1519> babulwna <897> en <1722> taiv <3588> anomiaiv <458> autwn <846>

9:2 <05411> Mynytnhw <03881> Mywlh <03548> Mynhkh <03478> larvy <05892> Mhyreb <0272> Mtzxab <0834> rsa <07223> Mynsarh <03427> Mybswyhw(9:2)

9:2 kai <2532> oi <3588> katoikountev proteron <4386> en <1722> taiv <3588> katascesesin <2697> autwn <846> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> israhl <2474> oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> leuitai <3019> kai <2532> oi <3588> dedomenoi <1325>

9:3 <04519> hsnmw <0669> Myrpa <01121> ynb <04480> Nmw <01144> Nmynb <01121> ynb <04480> Nmw <03063> hdwhy <01121> ynb <04480> Nm <03427> wbsy <03389> Mlswrybw(9:3)

9:3 kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> katwkhsan apo <575> twn <3588> uiwn <5207> iouda <2448> kai <2532> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> beniamin <958> kai <2532> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> efraim <2187> kai <2532> manassh

9:4 <03063> hdwhy <01121> Nb <06557> Urp <01137> ynb <01144> Nm*ynb {Nmynb} <01121> Nb <0566> yrma <01121> Nb <06018> yrme <01121> Nb <05989> dwhyme <01121> Nb <05793> ytwe(9:4)

9:4 gwyi uiov <5207> ammioud uiou <5207> amri uiou <5207> uiwn <5207> farev <5329> uiou <5207> iouda <2448>

9:5 <01121> wynbw <01060> rwkbh <06222> hyve <07888> ynwlysh <04480> Nmw(9:5)

9:5 kai <2532> ek <1537> twn <3588> shlwni asaia prwtotokov <4416> autou <846> kai <2532> uioi <5207> autou <846>

9:6 <08673> Myestw <03967> twam <08337> ss <0251> Mhyxaw <03262> lawey <02226> xrz <01121> ynb <04480> Nmw(9:6)

9:6 ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> zara <2196> iihl kai <2532> adelfoi <80> autwn <846> exakosioi <1812> kai <2532> enenhkonta

9:7 <05574> hanoh <01121> Nb <01938> hywdwh <01121> Nb <04918> Mlsm <01121> Nb <05543> awlo <01144> Nmynb <01121> ynb <04480> Nmw(9:7)

9:7 kai <2532> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> beniamin <958> salw uiov <5207> mosollam uiou <5207> wdouia uiou <5207> sanaa

9:8 <02998> hynby <01121> Nb <07467> lawer <01121> Nb <08203> hyjps <01121> Nb <04918> Mlsmw <04381> yrkm <01121> Nb <05813> yze <01121> Nb <0425> hlaw <03395> Mxry <01121> Nb <02997> hynbyw(9:8)

9:8 kai <2532> ibanaa uiov <5207> iraam kai <2532> outoi <3778> uioi <5207> ozi uiou <5207> macir kai <2532> massalhm uiov <5207> safatia uiou <5207> ragouhl uiou <5207> banaia

9:9 o <01> Mhytba <01004> tybl <01> twba <07218> ysar <0376> Mysna <0428> hla <03605> lk <08337> hssw <02572> Mysmxw <03967> twam <08672> est <08435> Mtwdltl <0251> Mhyxaw(9:9)

9:9 kai <2532> adelfoi <80> autwn <846> kata <2596> geneseiv <1078> autwn <846> ennakosioi penthkonta <4004> ex <1803> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> arcontev <758> patriwn <3965> kat <2596> oikouv <3624> patriwn <3965> autwn <846>

9:10 <03199> Nykyw <03080> byrywhyw <03048> hyedy <03548> Mynhkh <04480> Nmw(9:10)

9:10 kai <2532> apo <575> twn <3588> ierewn <2409> iwdae kai <2532> iwarim kai <2532> iacin

9:11 o <0430> Myhlah <01004> tyb <05057> dygn <0285> bwjyxa <01121> Nb <04812> twyrm <01121> Nb <06659> qwdu <01121> Nb <04918> Mlsm <01121> Nb <02518> hyqlx <01121> Nb <05838> hyrzew(9:11)

9:11 kai <2532> azaria uiov <5207> celkia uiou <5207> mosollam uiou <5207> sadwk <4524> uiou <5207> maraiwy uiou <5207> acitwb hgoumenov <2233> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316>

9:12 <0564> rma <01121> Nb <04921> tymlsm <01121> Nb <04918> Mlsm <01121> Nb <03170> hrzxy <01121> Nb <05717> layde <01121> Nb <04640> yvemw <04441> hyklm <01121> Nb <06583> rwxsp <01121> Nb <03395> Mxry <01121> Nb <05718> hydew(9:12)

9:12 kai <2532> adaia uiov <5207> iraam uiou <5207> pascwr uiou <5207> malcia kai <2532> maasaia uiov <5207> adihl uiou <5207> iediou uiou <5207> mosollam uiou <5207> maselmwy uiou <5207> emmhr

9:13 <0430> Myhlah <01004> tyb <05656> tdwbe <04399> tkalm <02428> lyx <01368> yrwbg <08346> Myssw <03967> twam <07651> ebsw <0505> Pla <01> Mtwba <01004> tybl <07218> Mysar <0251> Mhyxaw(9:13)

9:13 kai <2532> adelfoi <80> autwn <846> arcontev <758> oikwn <3624> patriwn <3965> cilioi <5507> eptakosioi exhkonta <1835> iscuroi <2478> dunamei <1411> eiv <1519> ergasian <2039> leitourgiav <3009> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316>

9:14 <04847> yrrm <01121> ynb <04480> Nm <02811> hybsx <01121> Nb <05840> Mqyrze <01121> Nb <02815> bwsx <01121> Nb <08098> hyems <03881> Mywlh <04480> Nmw(9:14)

9:14 kai <2532> ek <1537> twn <3588> leuitwn <3019> samaia uiov <5207> aswb uiou <5207> esrikam uiou <5207> asabia ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> merari

9:15 <0623> Poa <01121> Nb <02147> yrkz <01121> Nb <04316> akym <01121> Nb <04983> hyntmw <01559> llgw <02792> srx <01230> rqbqbw(9:15)

9:15 kai <2532> bakbakar kai <2532> arhv kai <2532> galal kai <2532> manyaniav uiov <5207> mica uiou <5207> zecri uiou <5207> asaf

9:16 <05200> ytpwjn <02691> yruxb <03427> bswyh <0511> hnqla <01121> Nb <0609> aoa <01121> Nb <01296> hykrbw <03038> Nwtwdy <01121> Nb <01559> llg <01121> Nb <08098> hyems <01121> Nb <05662> hydbew(9:16)

9:16 kai <2532> abdia uiov <5207> samia uiou <5207> galal uiou <5207> idiywn kai <2532> baracia uiov <5207> ossa uiou <5207> hlkana o <3588> katoikwn en <1722> taiv <3588> kwmaiv <2864> netwfati

9:17 <07218> sarh <07967> Mwls <0251> Mhyxaw <0289> Nmyxaw <02929> Nmljw <06126> bwqew <07967> Mwls <07778> Myreshw(9:17)

9:17 oi <3588> pulwroi salwm kai <2532> akoub kai <2532> talman kai <2532> aiman kai <2532> adelfoi <80> autwn <846> salwm o <3588> arcwn <758>

9:18 <03878> ywl <01121> ynb <04264> twnxml <07778> Myresh <01992> hmh <04217> hxrzm <04428> Klmh <08179> resb <02008> hnh <05704> dew(9:18)

9:18 kai <2532> ewv <2193> tauthv <3778> en <1722> th <3588> pulh <4439> tou <3588> basilewv <935> kat <2596> anatolav <395> autai <3778> ai <3588> pulai <4439> twn <3588> parembolwn uiwn <5207> leui <3017>

9:19 <03996> awbmh <08104> yrms <03068> hwhy <04264> hnxm <05921> le <01> Mhytbaw <0168> lhal <05592> Mypoh <08104> yrms <05656> hdwbeh <04399> tkalm <05921> le <07145> Myxrqh <01> wyba <01004> tybl <0251> wyxaw <07141> xrq <01121> Nb <043> Poyba <01121> Nb <06981> arwq <01121> Nb <07967> Mwlsw(9:19)

9:19 kai <2532> salwm uiov <5207> kwrh <2879> uiou <5207> abiasaf uiou <5207> kore <2879> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> eiv <1519> oikon <3624> patrov <3962> autou <846> oi <3588> koritai epi <1909> twn <3588> ergwn <2041> thv <3588> leitourgiav <3009> fulassontev <5442> tav <3588> fulakav <5438> thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> paterev <3962> autwn <846> epi <1909> thv <3588> parembolhv kuriou <2962> fulassontev <5442> thn <3588> eisodon <1529>

9:20 <05973> wme <03068> hwhy <06440> Mynpl <05921> Mhyle <01961> hyh <05057> dygn <0499> rzela <01121> Nb <06372> oxnypw(9:20)

9:20 kai <2532> fineev uiov <5207> eleazar <1648> hgoumenov <2233> hn <1510> ep <1909> autwn <846> emprosyen <1715> kai <2532> outoi <3778> met <3326> autou <846>

9:21 <04150> dewm <0168> lhal <06607> xtp <07778> res <04920> hymlsm <01121> Nb <02148> hyrkz(9:21)

9:21 zacariav <2197> uiov <5207> masalami pulwrov thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142>

9:22 <0530> Mtnwmab <07200> harh <08050> lawmsw <01732> dywd <03245> doy <01992> hmh <03187> Mvxyth <02691> Mhyruxb <01992> hmh <06240> rve <08147> Mynsw <03967> Mytam <05592> Mypob <07778> Myresl <01305> Myrwrbh <03605> Mlk(9:22)

9:22 pantev <3956> oi <3588> eklektoi <1588> taiv <3588> pulaiv <4439> en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439> diakosioi <1250> kai <2532> deka <1176> duo <1417> outoi <3778> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> autwn <846> o <3588> katalocismov autwn <846> toutouv <3778> esthsen <2476> dauid kai <2532> samouhl <4545> o <3588> blepwn <991> th <3588> pistei <4102> autwn <846>

9:23 <04931> twrmsml <0168> lhah <01004> tybl <03068> hwhy <01004> tybl <08179> Myresh <05921> le <01121> Mhynbw <01992> Mhw(9:23)

9:23 kai <2532> outoi <3778> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autwn <846> epi <1909> twn <3588> pulwn <4439> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> en <1722> oikw <3624> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> fulassein <5442>

9:24 <05045> hbgnw <06828> hnwpu <03220> hmy <04217> xrzm <07778> Myresh <01961> wyhy <07307> twxwr <0702> ebral(9:24)

9:24 kata <2596> touv <3588> tessarav <5064> anemouv <417> hsan <1510> ai <3588> pulai <4439> kat <2596> anatolav <395> yalassan <2281> borran noton <3558>

9:25 <0428> hla <05973> Me <06256> te <0413> la <06256> tem <03117> Mymyh <07651> tebsl <0935> awbl <02691> Mhyruxb <0251> Mhyxaw(9:25)

9:25 kai <2532> adelfoi <80> autwn <846> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> autwn <846> tou <3588> eisporeuesyai <1531> kata <2596> epta <2033> hmerav <2250> apo <575> kairou <2540> eiv <1519> kairon <2540> meta <3326> toutwn <3778>

9:26 <0430> Myhlah <01004> tyb <0214> twruah <05921> lew <03957> twkslh <05921> le <01961> wyhw <03881> Mywlh <01992> Mh <07778> Myresh <01368> yrbg <0702> tebra <01992> hmh <0530> hnwmab <03588> yk(9:26)

9:26 oti <3754> en <1722> pistei <4102> eisin <1510> tessarev <5064> dunatoi <1415> twn <3588> pulwn <4439> oi <3588> leuitai <3019> hsan <1510> epi <1909> twn <3588> pastoforiwn kai <2532> epi <1909> twn <3588> yhsaurwn <2344> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316>

9:27 <01242> rqbl <01242> rqblw <04669> xtpmh <05921> le <01992> Mhw <04931> trmsm <05921> Mhyle <03588> yk <03885> wnyly <0430> Myhlah <01004> tyb <05439> twbybow(9:27)

9:27 kai <2532> perikuklw oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> parembalousin oti <3754> ep <1909> autouv <846> fulakh <5438> kai <2532> outoi <3778> epi <1909> twn <3588> kleidwn <2807> to <3588> prwi <4404> prwi <4404> anoigein <455> tav <3588> yurav <2374> tou <3588> ierou <2413>

9:28 <03318> Mwayuwy <04557> rpombw <0935> Mwayby <04557> rpomb <03588> yk <05656> hdwbeh <03627> ylk <05921> le <01992> Mhmw(9:28)

9:28 kai <2532> ex <1537> autwn <846> epi <1909> ta <3588> skeuh <4632> thv <3588> leitourgiav <3009> oti <3754> en <1722> ariymw <706> eisoisousin <1533> auta <846> kai <2532> en <1722> ariymw <706> exoisousin <1627> auta <846>

9:29 <01314> Mymvbhw <03828> hnwblhw <08081> Nmshw <03196> Nyyhw <05560> tloh <05921> lew <06944> sdqh <03627> ylk <03605> lk <05921> lew <03627> Mylkh <05921> le <04487> Mynmm <01992> Mhmw(9:29)

9:29 kai <2532> ex <1537> autwn <846> kayestamenoi <2525> epi <1909> ta <3588> skeuh <4632> kai <2532> epi <1909> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> agia <40> kai <2532> epi <1909> thv <3588> semidalewv <4585> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> elaiou <1637> tou <3588> libanwtou <3031> kai <2532> twn <3588> arwmatwn <759>

9:30 <01314> Mymvbl <04842> txqrmh <07543> yxqr <03548> Mynhkh <01121> ynb <04480> Nmw(9:30)

9:30 kai <2532> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> ierewn <2409> hsan <1510> mureqoi tou <3588> murou <3464> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> arwmata <759>

9:31 <02281> Mytbxh <04639> hvem <05921> le <0530> hnwmab <07145> yxrqh <07967> Mlsl <01060> rwkbh <01931> awh <03881> Mywlh <04480> Nm <04993> hyttmw(9:31)

9:31 kai <2532> mattayiav <3161> ek <1537> twn <3588> leuitwn <3019> outov <3778> o <3588> prwtotokov <4416> tw <3588> salwm tw <3588> korith en <1722> th <3588> pistei <4102> epi <1909> ta <3588> erga <2041> thv <3588> yusiav <2378> tou <3588> thganou tou <3588> megalou <3173> ierewv <2409>

9:32 o <07676> tbs <07676> tbs <03559> Nykhl <04635> tkremh <03899> Mxl <05921> le <0251> Mhyxa <04480> Nm <06956> ythqh <01121> ynb <04480> Nmw(9:32)

9:32 kai <2532> banaiav o <3588> kaayithv ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> autwn <846> epi <1909> twn <3588> artwn <740> thv <3588> proyesewv <4286> tou <3588> etoimasai <2090> sabbaton <4521> kata <2596> sabbaton <4521>

9:33 <04399> hkalmb <05921> Mhyle <03915> hlylw <03119> Mmwy <03588> yk <06358> *Myrwjp {Myryjp} <03957> tkslb <03881> Mywll <01> twba <07218> ysar <07891> Myrrsmh <0428> hlaw(9:33)

9:33 kai <2532> outoi <3778> qaltwdoi arcontev <758> twn <3588> patriwn <3965> twn <3588> leuitwn <3019> diatetagmenai <1299> efhmeriai <2183> oti <3754> hmera <2250> kai <2532> nux <3571> ep <1909> autoiv <846> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041>

9:34 P <03389> Mlswryb <03427> wbsy <0428> hla <07218> Mysar <08435> Mtwdltl <03881> Mywll <01> twbah <07218> ysar <0428> hla(9:34)

9:34 outoi <3778> arcontev <758> twn <3588> patriwn <3965> twn <3588> leuitwn <3019> kata <2596> geneseiv <1078> autwn <846> arcontev <758> outoi <3778> katwkhsan en <1722> ierousalhm <2419>

9:35 <04601> hkem <0802> wtsa <08034> Msw <03273> *layey {lawey} <01391> Nwebg <01> yba <03427> wbsy <01391> Nwebgbw(9:35)

9:35 kai <2532> en <1722> gabawn katwkhsen pathr <3962> gabawn iihl kai <2532> onoma <3686> gunaikov <1135> autou <846> mowca

9:36 <05070> bdnw <05369> rnw <01168> lebw <07027> syqw <06698> rwuw <05658> Nwdbe <01060> rwkbh <01121> wnbw(9:36)

9:36 kai <2532> uiov <5207> autou <846> o <3588> prwtotokov <4416> abadwn kai <2532> sir kai <2532> kiv <2797> kai <2532> baal <896> kai <2532> nhr kai <2532> nadab

9:37 <04732> twlqmw <02148> hyrkzw <0283> wyxaw <01446> rwdgw(9:37)

9:37 kai <2532> gedour kai <2532> adelfov <80> kai <2532> zacaria kai <2532> makellwy

9:38 o <0251> Mhyxa <05973> Me <03389> Mlswryb <03427> wbsy <0251> Mhyxa <05048> dgn <01992> Mh <0637> Paw <08043> Mams <0853> ta <03205> dylwh <04732> twlqmw(9:38)

9:38 kai <2532> makellwy egennhsen <1080> ton <3588> samaa kai <2532> outoi <3778> en <1722> mesw <3319> twn <3588> adelfwn <80> autwn <846> katwkhsan en <1722> ierousalhm <2419> meta <3326> twn <3588> adelfwn <80> autwn <846>

9:39 <0792> lebsa <0853> taw <041> bdnyba <0853> taw <04444> ews <0> yklm <0853> taw <03083> Ntnwhy <0853> ta <03205> dylwh <07586> lwasw <07586> lwas <0853> ta <03205> dylwh <07027> syqw <07027> syq <0853> ta <03205> dylwh <05369> rnw(9:39)

9:39 kai <2532> nhr egennhsen <1080> ton <3588> kiv <2797> kai <2532> kiv <2797> egennhsen <1080> ton <3588> saoul <4549> kai <2532> saoul <4549> egennhsen <1080> ton <3588> iwnayan kai <2532> ton <3588> melcisoue kai <2532> ton <3588> aminadab <284> kai <2532> ton <3588> isbaal

9:40 <04318> hkym <0853> ta <03205> dylwh <04810> leb <0> yrmw <04807> leb <0> byrm <03083> Ntnwhy <01121> Nbw(9:40)

9:40 kai <2532> uiov <5207> iwnayan maribaal kai <2532> maribaal egennhsen <1080> ton <3588> mica

9:41 <08475> erxtw <04429> Klmw <06377> Nwtyp <04318> hkym <01121> ynbw(9:41)

9:41 kai <2532> uioi <5207> mica faiywn kai <2532> malac kai <2532> yarac

9:42 <04162> auwm <0853> ta <03205> dylwh <02174> yrmzw <02174> yrmz <0853> taw <05820> twmze <0853> taw <05964> tmle <0853> ta <03205> dylwh <03294> hreyw <03294> hrey <0853> ta <03205> dylwh <0271> zxaw(9:42)

9:42 kai <2532> acaz <881> egennhsen <1080> ton <3588> iada kai <2532> iada egennhsen <1080> ton <3588> galemey kai <2532> ton <3588> gazmwy kai <2532> ton <3588> zambri kai <2532> zambri egennhsen <1080> ton <3588> masa

9:43 <01121> wnb <0682> lua <01121> wnb <0501> hvela <01121> wnb <07509> hyprw <01150> aenb <0853> ta <03205> dylwh <04162> auwmw(9:43)

9:43 kai <2532> masa egennhsen <1080> ton <3588> baana rafaia uiov <5207> autou <846> eleasa uiov <5207> autou <846> eshl uiov <5207> autou <846>

9:44 P <0682> lua <01121> ynb <0428> hla <02605> Nnxw <05662> hydbew <08187> hyresw <03458> laemsyw <01074> wrkb <05840> Mqyrze <08034> Mtwms <0428> hlaw <01121> Mynb <08337> hss <0682> lualw(9:44)

9:44 kai <2532> tw <3588> eshl ex <1803> uioi <5207> kai <2532> tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> autwn <846> esdrikam prwtotokov <4416> autou <846> ismahl kai <2532> saria kai <2532> abdia kai <2532> anan outoi <3778> uioi <5207> eshl

10:1 <01533> eblg <02022> rhb <02491> Myllx <05307> wlpyw <06430> Mytslp <06440> ynpm <03478> larvy <0376> sya <05127> onyw <03478> larvyb <03898> wmxln <06430> Mytslpw(10:1)

10:1 kai <2532> allofuloi <246> epolemhsan <4170> prov <4314> israhl <2474> kai <2532> efugon <5343> apo <575> proswpou <4383> allofulwn <246> kai <2532> epeson <4098> traumatiai en <1722> orei <3735> gelboue

10:2 <07586> lwas <01121> ynb <04444> ews <0> yklm <0853> taw <041> bdnyba <0853> taw <03129> Ntnwy <0853> ta <06430> Mytslp <05221> wkyw <01121> wynb <0310> yrxaw <07586> lwas <0310> yrxa <06430> Mytslp <01692> wqbdyw(10:2)

10:2 kai <2532> katediwxan <2614> allofuloi <246> opisw <3694> saoul <4549> kai <2532> opisw <3694> uiwn <5207> autou <846> kai <2532> epataxan <3960> allofuloi <246> ton <3588> iwnayan kai <2532> ton <3588> aminadab <284> kai <2532> ton <3588> melcisoue uiouv <5207> saoul <4549>

10:3 <03384> Myrwyh <04480> Nm <02342> lxyw <07198> tsqb <03384> Myrwmh <04672> whaumyw <07586> lwas <05921> le <04421> hmxlmh <03513> dbktw(10:3)

10:3 kai <2532> ebarunyh <925> o <3588> polemov <4171> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> euron <2147> auton <846> oi <3588> toxotai en <1722> toiv <3588> toxoiv <5115> kai <2532> ponoiv <4192> kai <2532> eponesen apo <575> twn <3588> toxwn <5115>

10:4 <05921> hyle <05307> lpyw <02719> brxh <0853> ta <07586> lwas <03947> xqywo <03966> dam <03372> ary <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <014> hba <03808> alw <0> yb <05953> wllethw <0428> hlah <06189> Mylreh <0935> waby <06435> Np <0> hb <01856> ynrqdw <02719> Kbrx <08025> Pls <03627> wylk <05375> avn <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(10:4)

10:4 kai <2532> eipen saoul <4549> tw <3588> aironti <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> spasai <4685> thn <3588> romfaian sou <4771> kai <2532> ekkenthson <1574> me <1473> en <1722> auth <846> mh <3165> elywsin <2064> oi <3588> aperitmhtoi <564> outoi <3778> kai <2532> empaixwsin <1702> moi <1473> kai <2532> ouk <3364> ebouleto <1014> o <3588> airwn <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> oti <3754> efobeito <5399> sfodra <4970> kai <2532> elaben <2983> saoul <4549> thn <3588> romfaian kai <2532> epepesen <1968> ep <1909> authn <846>

10:5 o <04191> tmyw <02719> brxh <05921> le <01931> awh <01571> Mg <05307> lpyw <07586> lwas <04191> tm <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <07200> aryw(10:5)

10:5 kai <2532> eiden <3708> o <3588> airwn <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> oti <3754> apeyanen <599> saoul <4549> kai <2532> epesen <4098> kai <2532> ge <1065> autov <846> epi <1909> thn <3588> romfaian autou <846> kai <2532> apeyanen <599>

10:6 <04191> wtm <03162> wdxy <01004> wtyb <03605> lkw <01121> wynb <07969> tslsw <07586> lwas <04191> tmyw(10:6)

10:6 kai <2532> apeyanen <599> saoul <4549> kai <2532> treiv <5140> uioi <5207> autou <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> pav <3956> o <3588> oikov <3624> autou <846> epi <1909> to <3588> auto <846> apeyanen <599>

10:7 o <0> Mhb <03427> wbsyw <06430> Mytslp <0935> wabyw <05127> wonyw <05892> Mhyre <05800> wbzeyw <01121> wynbw <07586> lwas <04191> wtm <03588> ykw <05127> won <03588> yk <06010> qmeb <0834> rsa <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <07200> waryw(10:7)

10:7 kai <2532> eiden <3708> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> o <3588> en <1722> tw <3588> aulwni oti <3754> efugen <5343> israhl <2474> kai <2532> oti <3754> apeyanen <599> saoul <4549> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> katelipon <2641> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> kai <2532> efugon <5343> kai <2532> hlyon <2064> allofuloi <246> kai <2532> katwkhsan en <1722> autaiv <846>

10:8 <01533> eblg <02022> rhb <05307> Mylpn <01121> wynb <0853> taw <07586> lwas <0853> ta <04672> waumyw <02491> Myllxh <0853> ta <06584> jspl <06430> Mytslp <0935> wabyw <04283> trxmm <01961> yhyw(10:8)

10:8 kai <2532> egeneto <1096> th <3588> ecomenh <2192> kai <2532> hlyon <2064> allofuloi <246> tou <3588> skuleuein touv <3588> traumatiav kai <2532> euron <2147> ton <3588> saoul <4549> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> peptwkotav <4098> en <1722> tw <3588> orei <3735> gelboue

10:9 <05971> Meh <0853> taw <06091> Mhybue <0853> ta <01319> rvbl <05439> bybo <06430> Mytslp <0776> Urab <07971> wxlsyw <03627> wylk <0853> taw <07218> wsar <0853> ta <05375> wavyw <06584> whjyspyw(10:9)

10:9 kai <2532> exedusan <1562> auton <846> kai <2532> elabon <2983> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> kai <2532> apesteilan <649> eiv <1519> ghn <1065> allofulwn <246> kuklw tou <3588> euaggelisasyai <2097> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> kai <2532> tw <3588> law <2992>

10:10 o <01712> Nwgd <01004> tyb <08628> weqt <01538> wtlglg <0853> taw <0430> Mhyhla <01004> tyb <03627> wylk <0853> ta <07760> wmyvyw(10:10)

10:10 kai <2532> eyhkan <5087> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> en <1722> oikw <3624> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> eyhkan <5087> en <1722> oikw <3624> dagwn

10:11 <07586> lwasl <06430> Mytslp <06213> wve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01568> delg <03003> syby <03605> lk <08085> wemsyw(10:11)

10:11 kai <2532> hkousan <191> pantev <3956> oi <3588> katoikountev galaad apanta <537> a <3739> epoihsan <4160> allofuloi <246> tw <3588> saoul <4549> kai <2532> tw <3588> israhl <2474>

10:12 <03117> Mymy <07651> tebs <06684> wmwuyw <03003> sbyb <0424> hlah <08478> txt <06106> Mhytwmue <0853> ta <06912> wrbqyw <03003> hsyby <0935> Mwaybyw <01121> wynb <01480> tpwg <0853> taw <07586> lwas <01480> tpwg <0853> ta <05375> wavyw <02428> lyx <0376> sya <03605> lk <06965> wmwqyw(10:12)

10:12 kai <2532> hgeryhsan <1453> ek <1537> galaad pav <3956> anhr <435> dunatov <1415> kai <2532> elabon <2983> to <3588> swma <4983> saoul <4549> kai <2532> to <3588> swma <4983> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> kai <2532> hnegkan <5342> auta <846> eiv <1519> iabiv kai <2532> eyaqan <2290> ta <3588> osta <3747> autwn <846> upo <5259> thn <3588> drun en <1722> iabiv kai <2532> enhsteusan <3522> epta <2033> hmerav <2250>

10:13 <01875> swrdl <0178> bwab <07592> lwasl <01571> Mgw <08104> rms <03808> al <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbd <05921> le <03068> hwhyb <04604> lem <0834> rsa <04603> wlemb <07586> lwas <04191> tmyw(10:13)

10:13 kai <2532> apeyanen <599> saoul <4549> en <1722> taiv <3588> anomiaiv <458> autou <846> aiv <3739> hnomhsen tw <3588> kuriw <2962> kata <2596> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> dioti <1360> ouk <3364> efulaxen <5442> oti <3754> ephrwthsen saoul <4549> en <1722> tw <3588> eggastrimuyw tou <3588> zhthsai <2212> kai <2532> apekrinato autw <846> samouhl <4545> o <3588> profhthv <4396>

10:14 P <03448> ysy <01121> Nb <01732> dywdl <04410> hkwlmh <0853> ta <05437> boyw <04191> whtymyw <03068> hwhyb <01875> srd <03808> alw(10:14)

10:14 kai <2532> ouk <3364> ezhthsen <2212> kurion <2962> kai <2532> apekteinen <615> auton <846> kai <2532> epestreqen <1994> thn <3588> basileian <932> tw <3588> dauid uiw <5207> iessai <2421>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA