TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 3:4-10

3:4 <01931> awhh <04196> xbzmh <05921> le <08010> hmls <05927> hley <05930> twle <0505> Pla <01419> hlwdgh <01116> hmbh <01931> ayh <03588> yk <08033> Ms <02076> xbzl <01391> hnebg <04428> Klmh <01980> Klyw(3:4)

3:4 kai <2532> anesth <450> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> gabawn yusai <2380> ekei <1563> oti <3754> auth <846> uqhlotath <5308> kai <2532> megalh <3173> cilian <5507> olokautwsin anhnegken <399> salwmwn epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> en <1722> gabawn

3:5 <0> Kl <05414> Nta <04100> hm <07592> las <0430> Myhla <0559> rmayw <03915> hlylh <02472> Mwlxb <08010> hmls <0413> la <03068> hwhy <07200> harn <01391> Nwebgb(3:5)

3:5 kai <2532> wfyh <3708> kuriov <2962> tw <3588> salwmwn en <1722> upnw <5258> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> salwmwn aithsai <154> ti <5100> aithma <155> sautw <4572>

3:6 <02088> hzh <03117> Mwyk <03678> waok <05921> le <03427> bsy <01121> Nb <0> wl <05414> Nttw <02088> hzh <01419> lwdgh <02617> doxh <0853> ta <0> wl <08104> rmstw <05973> Kme <03824> bbl <03483> trsybw <06666> hqdubw <0571> tmab <06440> Kynpl <01980> Klh <0834> rsak <01419> lwdg <02617> dox <01> yba <01732> dwd <05650> Kdbe <05973> Me <06213> tyve <0859> hta <08010> hmls <0559> rmayw(3:6)

3:6 kai <2532> eipen salwmwn su <4771> epoihsav <4160> meta <3326> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> dauid tou <3588> patrov <3962> mou <1473> eleov <1656> mega <3173> kaywv <2531> dihlyen <1330> enwpion <1799> sou <4771> en <1722> alhyeia <225> kai <2532> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> en <1722> euyuthti <2118> kardiav <2588> meta <3326> sou <4771> kai <2532> efulaxav <5442> autw <846> to <3588> eleov <1656> to <3588> mega <3173> touto <3778> dounai <1325> ton <3588> uion <5207> autou <846> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> autou <846> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778>

3:7 <0935> abw <03318> tau <03045> eda <03808> al <06996> Njq <05288> ren <0595> yknaw <01> yba <01732> dwd <08478> txt <05650> Kdbe <0853> ta <04427> tklmh <0859> hta <0430> yhla <03068> hwhy <06258> htew(3:7)

3:7 kai <2532> nun <3568> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> su <4771> edwkav <1325> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> anti <473> dauid tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> egw <1473> eimi <1510> paidarion <3808> mikron <3398> kai <2532> ouk <3364> oida thn <3588> exodon <1841> mou <1473> kai <2532> thn <3588> eisodon <1529> mou <1473>

3:8 <07230> brm <05608> rpoy <03808> alw <04487> hnmy <03808> al <0834> rsa <07227> br <05971> Me <0977> trxb <0834> rsa <05971> Kme <08432> Kwtb <05650> Kdbew(3:8)

3:8 o <3588> de <1161> doulov <1401> sou <4771> en <1722> mesw <3319> tou <3588> laou <2992> sou <4771> on <3739> exelexw laon <2992> polun <4183> ov <3739> ouk <3364> ariymhyhsetai <705>

3:9 <02088> hzh <03515> dbkh <05971> Kme <0853> ta <08199> jpsl <03201> lkwy <04310> ym <03588> yk <07451> erl <02896> bwj <0996> Nyb <0995> Nybhl <05971> Kme <0853> ta <08199> jpsl <08085> ems <03820> bl <05650> Kdbel <05414> ttnw(3:9)

3:9 kai <2532> dwseiv <1325> tw <3588> doulw <1401> sou <4771> kardian <2588> akouein <191> kai <2532> diakrinein <1252> ton <3588> laon <2992> sou <4771> en <1722> dikaiosunh <1343> tou <3588> suniein <4920> ana <303> meson <3319> agayou <18> kai <2532> kakou <2556> oti <3754> tiv <5100> dunhsetai <1410> krinein <2919> ton <3588> laon <2992> sou <4771> ton <3588> barun <926> touton <3778>

3:10 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <08010> hmls <07592> las <03588> yk <0136> ynda <05869> ynyeb <01697> rbdh <03190> bjyyw(3:10)

3:10 kai <2532> hresen <700> enwpion <1799> kuriou <2962> oti <3754> hthsato <154> salwmwn to <3588> rhma <4487> touto <3778>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.15 detik
dipersembahkan oleh YLSA