TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 13:1-13

TSK Full Life Study Bible

13:1

aku dapat berkata-kata(TB)/berkata-kata(TL) <2980> [I speak.]

tiada aku tidak mempunyai(TB)/tiada menaruh(TL) <2192 3361> [have not.]

yang berkumandang(TB)/berbunyi(TL) <2278> [as.]

13:1

Judul : Kasih

Perikop : 1Kor 13:1-13


semua bahasa

1Kor 13:8; Mr 16:17; [Lihat FULL. Mr 16:17] [Semua]


Catatan Frasa: TETAPI ... TIDAK MEMPUNYAI KASIH.


13:2

aku mempunyai .... bernubuat ............. aku memiliki .......... aku ... mempunyai(TB)/dapat ............... menaruh ............... menaruh(TL) <2192 4394> [I have the.]

aku mengetahui(TB)/mengetahui(TL) <1492> [understand.]

aku mempunyai ..... dan .... segala ... dan ... seluruh ..... aku memiliki ........ tetapi ... aku ... mempunyai(TB)/dapat .... dan .... segala ... dan segala ...... menaruh ......... segala .... tetapi .... menaruh(TL) <2532 1437 2192 3956 1161> [and though I have all.]

aku mempunyai dapat .... dan ...... dan ....... menaruh memiliki ........ tetapi ... aku ... mempunyai ... menaruh(TB)/dapat .... dan ...... dan ....... menaruh ............ tetapi .... menaruh(TL) <2532 1161 2192> [and have.]

aku(TB) <1510> [I am.]

13:2

untuk bernubuat

1Kor 13:8; Ef 4:11; [Lihat FULL. Ef 4:11]; Kis 11:27; [Lihat FULL. Kis 11:27] [Semua]

segala rahasia

1Kor 14:2

seluruh pengetahuan;

2Kor 8:7; [Lihat FULL. 2Kor 8:7]

memiliki iman

1Kor 12:9

memindahkan gunung,

Mat 17:20; 21:21 [Semua]


Catatan Frasa: AKU SAMA SEKALI TIDAK BERGUNA.


13:3

sedekahkan membagi-bagikan(TB)/sedekahkan(TL) <1437 5595> [though I bestow.]

menyerahkan serahkan(TB)/serahkan(TL) <1437 3860> [though I give.]

faedahnya bagiku(TB)/berfaedah(TL) <5623> [profiteth.]

13:3

ada padaku,

Luk 19:8; Kis 2:45; [Lihat FULL. Kis 2:45] [Semua]

untuk dibakar,

Dan 3:2813:4

sabar(TB)/panjang(TL) <3114> [suffereth.]

murah hati(TB)/penyayang(TL) <5541> [is kind.]

ia ... cemburu(TB)/dengki(TL) <2206> [envieth.]

tidak ... Ia tidak memegahkan diri ... tidak(TB)/tiada ..... tiada memegahkan ... tiada(TL) <3756 4068> [vaunteth not itself. or, is not rash.]

[is not.]

13:4

itu sabar;

1Tes 5:14

tidak sombong.

1Kor 5:2


Catatan Frasa: KASIH ITU SABAR.


13:5

Ia ... melakukan yang tidak sopan(TB)/senonoh(TL) <807> [behave.]

mencari(TB/TL) <2212> [seeketh.]

tiada tidak ... tiada ... tiada ... tidak .... tiada ... tiada tidak pemarah ... tidak(TB)/tiada .... tiada ... tiada ...... tiada pemarah tiada(TL) <3756 3947> [is not.]

menyimpan(TB) <3049> [thinketh.]

13:5

diri sendiri.

1Kor 10:24; [Lihat FULL. 1Kor 10:24]

tidak pemarah

Mat 5:22; [Lihat FULL. Mat 5:22]

menyimpan kesalahan

Ayub 14:16,17; Ams 10:12; 17:9; 1Pet 4:8 [Semua]13:6

tiada tidak bersukacita(TB)/tiada gemar ..... bersukacita(TL) <5463 3756 4796> [Rejoiceth not.]

Ia ... bersukacita(TB)/gemar ..... bersukacita(TL) <5463 4796> [rejoiceth.]

kebenaran(TB)/benar(TL) <225> [in the truth. or, "with the truth."]

13:6

karena ketidakadilan,

2Tes 2:12

karena kebenaran.

2Yoh 1:4; 3Yoh 1:3,4 [Semua]13:7

Ia menutupi(TB)/Maka ... tahan(TL) <4722> [Beareth.]

percaya(TB/TL) <4100> [believeth.]

mengharapkan(TB)/harap(TL) <1679> [hopeth.]

sabar menanggung(TB)/sabar(TL) <5278> [endureth.]

13:7

sabar menanggung

1Kor 13:8,13 [Semua]13:8

tidak(TB)/berkesudahan(TL) <3763> [never.]

bahasa roh(TB)/lidah(TL) <1100> [tongues.]

akan berakhir ....... akan lenyap(TB)/ditiadakan ............. ditiadakan(TL) <2673> [vanish.]

13:8

berkesudahan; nubuat

1Kor 13:2

bahasa roh

1Kor 13:1


Catatan Frasa: BAHASA ROH AKAN BERHENTI.


13:9

13:9

tidak lengkap

1Kor 13:12; 1Kor 8:2; [Lihat FULL. 1Kor 8:2] [Semua]13:10

13:10

sempurna tiba,

Fili 3:1213:11

aku berkata-kata(TB)/bertutur(TL) <2980> [I spake.]

aku berpikir(TB) <3049> [thought. or, reasoned.]

13:11

kanak-kanak itu.

Mazm 131:213:12

kita melihat(TB)/nampak(TL) <991> [we see.]

dalam(TB)/di dalam(TL) <1722> [darkly. Gr. in a riddle.]

muka ... muka(TB)/muka .... muka(TL) <4383> [face.]

sekarang .................. Sekarang(TB)/sekarang .................... sekarang(TL) <737> [now.]

13:12

dalam cermin

Ayub 26:14; 36:26 [Semua]

dengan muka.

Kej 32:30; Ayub 19:26; 1Yoh 3:2 [Semua]

sendiri dikenal.

1Kor 8:3; Gal 4:9 [Semua]13:13

tinggal(TB)/tinggallah(TL) <3306> [abideth.]

iman(TB/TL) <4102> [faith.]

pengharapan(TB/TL) <1680> [hope.]

kasih ......... kasih(TB)/kasih .............. kasih(TL) <26> [charity.]

paling besar(TB)/terlebih(TL) <3187> [the greatest.]

13:13

dan kasih,

Rom 5:2-5; Gal 5:5,6; Ef 4:2-5; Kol 1:4,5; 1Tes 1:3; 5:8; Ibr 6:10-12 [Semua]

ialah kasih.

Mat 22:37-40; 1Kor 16:14; Gal 5:6; 1Yoh 4:7-12,16 [Semua]


Catatan Frasa: YANG PALING BESAR ... IALAH KASIH.TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA