TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Yohanes 2:15-17

2:15 mh <3361> agapate <25> (5720) ton <3588> kosmon <2889> mhde <3366> ta <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> ean <1437> tiv <5100> agapa <25> (5725) ton <3588> kosmon <2889> ouk <3756> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> tou <3588> patrov <3962> en <1722> autw <846>

2:16 oti <3754> pan <3956> to <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> h <3588> epiyumia <1939> thv <3588> sarkov <4561> kai <2532> h <3588> epiyumia <1939> twn <3588> ofyalmwn <3788> kai <2532> h <3588> alazoneia <212> tou <3588> biou <979> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> patrov <3962> all <235> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> estin <1510> (5748)

2:17 kai <2532> o <3588> kosmov <2889> paragetai <3855> (5731) kai <2532> h <3588> epiyumia <1939> [autou] <846> o <3588> de <1161> poiwn <4160> (5723) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA