TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 8:1-4

Konteks
Wejangan hikmat
8:1 Bukankah hikmat berseru-seru, u  dan kepandaian memperdengarkan suaranya? 8:2 Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, 8:3 di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring: v  8:4 "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, w  kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku.

Amsal 8:22-31

Konteks
8:22 TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala. 8:23 Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. 8:24 Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air. s  8:25 Sebelum gunung-gunung tertanam t  dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir; u  8:26 sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran v  yang pertama. 8:27 Ketika Ia mempersiapkan w  langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit x  pada permukaan air samudera raya, 8:28 ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, y  dan mata air z  samudera raya meluap dengan deras, 8:29 ketika Ia menentukan batas a  kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, b  dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, c  8:30 aku ada serta-Nya d  sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya; 8:31 aku bermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak manusia e  menjadi kesenanganku.


TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA