: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Taman | Tamar | Tambang | Tammuz | Tamus | Tanah Palestina | Tanda | Tandan | Tandu | Tanduk | Tandus
Daftar Isi
PEDOMAN: Tanah Palestina

Tanah Palestina

Tanah Palestina [pedoman]

 1. 1. Sangat subur.
 2. Kel 3:8; Bil 13:27; Ul 8:7-9; 11:10-12
 3. 2. Berkelimpahan dengan barang-barang tambang.
 4. Ul 8:9; 33:25
 5. 3. Dinamai:
  1. 3.1 Negeri itu.
  2. Im 26:42; Luk 4:25
  3. 3.2 Tanah Tuhan.
  4. Hos 9:3
  5. 3.3 Tanah Kanaan.
  6. Kej 11:31; Im 14:34
  7. 3.4 Negeri Israel.
  8. 1Sam 13:19; Mat 2:20,21
  9. 3.5 Negeri orang Ibrani.
  10. Kej 40:15
  11. 3.6 Tanah yang dijanjikan.
  12. Ibr 11:9
  13. 3.7 Negeri Imanuel.
  14. Yes 8:8
  15. 3.8 Negeri yang indah.
  16. Mazm 106:24; Dan 8:9
  17. 3.9 Tanah Yehuda.
  18. Yes 26:1
  19. 3.10 Negeri yang luar biasa baiknya.
  20. Bil 14:7; Ul 3:25
  21. 3.11 Tanah Permai.
  22. Dan 11:16
  23. 3.12 Tanah Filistin.
  24. Kel 15:14; Yes 14:29,31
 6. 4. Penduduk asli - .
 7. Kej 10:15-20; Ul 7:1
 8. 5. Penduduk - diusir karena kedurjanaan mereka.
 9. Kej 15:16; Kel 23:23; Im 18:25; Ul 18:12
 10. 6. Dijanjikan kepada:
  1. 6.1 Abraham.
  2. Kej 12:7; 13:15; 17:8
  3. 6.2 Ishak.
  4. Kej 26:3
  5. 6.3 Yakub.
  6. Kej 28:13,15; 35:12
 11. 7. Diberikan dengan perjanjian kepada bangsa Israel.
 12. Kel 6:4
 13. 8. Luas - :
  1. 8.1 Seperti yang dijanjikan.
  2. Kej 15:18; Ul 1:7; Yos 1:4
  3. 8.2 Seperti yang dibagi-bagi pertama kali.
  4. Bil 34:1-12
  5. 8.3 Di bawah pemerintahan Salomo.
  6. 1Raj 4:21,24; 2Taw 9:26
 14. 9. Dua belas orang disuruh mengintai - .
 15. Bil 13:1-33
 16. 10. Dikalahkan oleh Yosua.
 17. Yos 6:1-12:24
 18. 11. Dibagi-bagi dengan undian.
 19. Bil 34:16-29; Yos 13:7-14
 20. 12. Pembagian - .
 21. Yos 14:1-19:51
 22. 13. Semua tanah pusaka di - tidak boleh dijual.
 23. Im 25:10,23
 24. 14. Satu Sabat perhentian ditetapkan untuk - .
 25. Im 25:2-5
 26. 15. Ketaatan adalah syarat untuk tetap tinggal di - .
 27. Im 26:3; Ul 5:33; 11:16,17,22-25
 28. 16. Dibagi menjadi:
  1. 16.1 Dua belas daerah oleh Salomo.
  2. 1Raj 4:7-19
  3. 16.2 Dua kerajaan pada masa Rehabeam.
  4. 1Raj 11:35,36; 12:19,20
  5. 16.3 Empat wilayah oleh orang Romawi.
  6. Luk 3:1
 29. 17. Penduduk - sangat banyak pada zaman raja Salomo.
 30. 1Raj 3:8; 2Taw 1:9
 31. 18. Perdagangan - luas pada zaman raja Salomo.
 32. 1Raj 9:26-28; 10:22-29
 33. 19. Makmur pada zaman raja Salomo.
 34. 1Raj 4:20
 35. 20. Tempat kuburan nenek moyang.
 36. Kej 49:29-31; 50:13,25; Yos 24:32
 37. 21. Satu gambaran tentang masa perhentian yang ditetapkan untuk
 38. orang-orang kudus.
  Ibr 4:1,2,9; 1Pet 1:4TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA