Daftar Isi
PEDOMAN: Raja, Kerajaan Romawi

Raja, Kerajaan Romawi

Raja, Kerajaan Romawi [pedoman]

 1. 1. Mengeluarkan perintah ke seluruh dunia.
 2. Luk 2:1
 3. 2. Dilukiskan dengan:
  1. 2.1 Binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan dalam mimpi Daniel.
  2. Dan 7:7,19
  3. 2.2 Kaki besi dalam mimpi Nebukadnezar.
  4. Dan 2:33,40
 4. 3. Kota Roma adalah ibu kota - .
 5. Kis 8:2; 19:21
 6. 4. Yudea, yang merupakan salah satu propinsi, ada di bawah perwalian.
 7. Luk 3:1; Kis 23:24,26; 25:1
 8. 5. Gambaran tentang angkatan perang - :
  1. 5.1 Taat pada atasannya.
  2. Mat 8:8,9
  3. 5.2 Bersenjata.
  4. Rom 13:12; 2Kor 6:7; Ef 6:11-17
  5. 5.3 Prajurit yang sedang berjuang tidak boleh melibatkan diri
  6. dengan soal-soal penghidupannya. 2Tim 2:4
  7. 5.4 Prajurit menderita.
  8. 2Tim 2:3
  9. 5.5 Teman istimewa seorang prajurit yang ikut dalam kesukaran
  10. dan bahaya. Fili 2:25
  11. 5.6 Bahaya apabila penjaga-penjaga itu tidur.
  12. Mat 28:13,14
  13. 5.7 Bahaya apabila melakukan kejahatan namanya dihapuskan
  14. dari daftar. Wahy 3:5
  15. 5.8 Prajurit yang berjasa diberi mahkota.
  16. 2Tim 4:7,8
  17. 5.9 Kemenangan panglima perang.
  18. 2Kor 2:14-16; Kol 2:15
  19. 5.10 Anggota-anggotanya dibedakan dalam golongan-golongan.
  20. Kis 21:31,32; 23:23,24
  21. 5.11 Pasukan Italia dan pasukan Kaisar.
  22. Kis 10:1; 27:1
 9. 6. Persoalan mengenai pengadilan - :
  1. 6.1 Orang-orang yang dituduh, diperiksa dengan disesah.
  2. Kis 22:24,29
  3. 6.2 Orang-orang yang akan dihukum diserahkan kepada
  4. serdadu-serdadu. Mat 27:26,27
  5. 6.3 Tuduhan ditulis pada kayu salib di atas kepala orang
  6. yang di salib. Yoh 19:19-22
  7. 6.4 Pakaian orang yang akan dihukum diberikan kepada
  8. prajurit-prajurit. Mat 27:35; Yoh 19:23
  9. 6.5 Orang tahanan dirantaikan pada prajurit supaya tidak
  10. melarikan diri. Kis 21:33; 12:6; 2Tim 1:16; Kis 28:16
  11. 6.6 Penuduh dan orang yang dituduh dihadapkan bersama.
  12. Kis 23:35; 25:16-19
  13. 6.7 Orang yang dituduh dilindungi dari kekerasan orang banyak.
  14. Kis 23:20,24-27
  15. 6.8 Kuasa untuk hidup atau mati ada di dalam tangan penguasa - .
  16. Yoh 18:31,39,40; 19:10
  17. 6.9 Semua permohonan banding harus ditujukan kepada Kaisar - .
  18. Kis 25:11,12
  19. 6.10 Orang yang naik banding kepada Kaisar dibawa menghadap
  20. kepadanya. Kis 26:32
 10. 7. Hal-hal yang berhubungan dengan Kewarganegaraan - :
  1. 7.1 Dibebaskan dari penghinaan dan deraan.
  2. Kis 16:37,38; 22:25
  3. 7.2 Diperoleh karena kelahiran.
  4. Kis 22:28
  5. 7.3 Diperoleh karena pembelian.
  6. Kis 22:28
 11. 8. Kiasan tentang permainan orang Yunani yang lazim di - :
  1. 8.1 Bergulat.
  2. Ef 6:12
  3. 8.2 Pertarungan melawan binatang buas.
  4. 1Kor 15:32
  5. 8.3 Perlombaan lari.
  6. 1Kor 9:24; Fili 3:11-14; Ibr 12:1,2
  7. 8.4 Latihan pertandingan.
  8. 1Kor 9:25,27
  9. 8.5 Mahkota diberikan kepada orang yang menang.
  10. 1Kor 9:25; Fili 3:14; 2Tim 4:8
  11. 8.6 Peraturan-peraturan yang diturut.
  12. 2Tim 2:5
 12. 9. Kaisar-kaisar yang disebut - :
  1. 9.1 Agustus.
  2. Luk 2:1
  3. 9.2 Klaudius.
  4. Kis 11:28
  5. 9.3 Nero.
  6. Fili 4:22; 2Tim 4:17
  7. 9.4 Tiberius.
  8. Luk 3:1
 13. 10. Nubuat-nubuat tentang - :
  1. 10.1 Menguasai seluruh dunia.
  2. Dan 7:23
  3. 10.2 Terbagi dalam sepuluh bagian.
  4. Dan 2:41-43; 7:20,24
  5. 10.3 Asal mula kekuasaan Paus di - .
  6. Dan 7:8,20,25TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA