Lihat definisi kata "Perintah" dalam Studi Kata

Perintah

Perintah [kecil]

KS.-

 1. Musa,
  [PL] Kel 20:2-17 (Ul 5:6-21); pasal Ul 4:1-28:68; Yos 22:5
  [PB] Mat 5:18,19,21,27,31,33,38,43; 19:7,17; Mr 1:44; 12:28-34; Yoh 8:5; Rom 7:7-13; 13:8-10; Yak 2:8
 2. Kristus
  [PB] Mat 5:22,28,32,34-37,39-42,44-45,48; Yoh 12:49-50; 13:34; 15:10-14,17; 1Yoh 2:7-8; 3:21-24; 2Yoh 5:6

Perintah, Pemerintahan Allah (Teokrasi) [pedoman]

 1. 1. Mulai sejak pembebasan dari Mesir sampai penobatan raja-raja.
 2. Kel 19:4-6; 1Sam 8:7
 3. 2. Didirikan atas:
  1. 2.1 Hak penebusan.
  2. Kel 6:6,7; 2Sam 7:23; Yes 43:3
  3. 2.2 Hak perjanjian.
  4. Ul 26:17-19
 4. 3. Allah yang:
  1. 3.1 Mengumumkan undang-undang.
  2. Kel 20:1-23:33; Ul 5:22,23
  3. 3.2 Menuntun bangsa Israel.
  4. Kel 40:36-37; Bil 8:17-23
  5. 3.3 Mengumumkan perang.
  6. Kel 17:14-16; Bil 31:1-3; Yos 6:2,3; 8:1
  7. 3.4 Mengangkat pegawai pejabat pemerintah.
  8. Kel 3:10; Bil 27:18,20
  9. 3.5 Mengangkat pejabat jemaat.
  10. Kel 28:1; 40:12-15
  11. 3.6 Hakim yang Mahabesar.
  12. Bil 9:8-11; 15:34,35; 27:5-11
  13. 3.7 Menjalankan hak menunjukkan rahmat.
  14. Bil 14:20; Ul 9:18-20
  15. 3.8 Membagi tanah yang ditaklukkan.
  16. Yos 13:1-7
  17. 3.9 Mendapat persembahan.
  18. Kel 35:4-29; Im 27:30; Ul 16:16; 26:1-4
 5. 4. Kemah suci menjadi tempat kediaman Allah selama - .
 6. Kel 25:8; Im 26:11,12
 7. 5. Tanda kehadiran-Nya kelihatan di atas Kemah suci selama - .
 8. Bil 9:15,16
 9. 6. Israel bersalah karena menolak - .
 10. 1Sam 2:17

Perintah, Pemerintahan Nenek Moyang [pedoman]

 1. 1. Kepala keluarga diberi kuasa dalam - .
 2. Kej 18:19
 3. 2. Dijalankan dalam:
  1. 2.1 Melatih hamba-hambanya untuk berperang.
  2. Kej 14:14
  3. 2.2 Mengelakkan kesalahan-kesalahan yang ditimpakan kepada mereka.
  4. Kej 14:12,15,16
  5. 2.3 Mengadakan perjanjian dan persekutuan.
  6. Kej 14:13; 21:22-32; 26:28-33
 4. 3. Bertindak sebagai imam.
 5. Kej 8:20; 12:7,8; 35:1-7; Ayub 1:5
 6. 4. Bertindak sebagai hakim.
 7. Kej 38:24
 8. 5. Memecat ahli waris dan membuang hamba dan anaknya.
 9. Kej 21:14; 1Taw 5:1
 10. 6. Memberkati dan mengutuki anak-anaknya.
 11. Kej 9:25,26; 27:28-29; 49:1-33
 12. 7. Hak kepala keluarga untuk - diakui.
 13. Kej 23:6

PERINTAH [browning]

1) Dalam PB terdapat perintah-perintah *Kaisar (mis. Luk. 2:1) atau ketetapan-ketetapan kaisar (Kis. 17:7).

2) Untuk berbagai kata Yunani digunakan istilah 'ordinances' bahasa Inggris, khususnya AV, KJV seperti perintah hukum *Taurat (Ef. 2:15); perintah dalam arti ketetapan ilahi (Rm.13:2) dan tuntutan hukum secara umum (1Ptr. 2:13).


Lihat definisi kata "Perintah" dalam Studi KataTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA