Daftar Isi
PEDOMAN: Sembah, Penyembahan Berhala

Penyembahan Berhala

Sembah, Penyembahan Berhala [pedoman]

 1. 1. Dilarang.
 2. Kel 20:2,3; Ul 5:7
 3. 2. Caranya antara lain:
  1. 2.1 Sujud menyembah patung-patung.
  2. Kel 20:5; Ul 5:9
  3. 2.2 Menyembah patung-patung.
  4. Yes 44:17; Dan 3:5,10,15
  5. 2.3 Mempersembahkan korban kepada berhala-berhala.
  6. Mazm 106:38; Kis 7:41
  7. 2.4 Menyembah pada Allah asing.
  8. Ul 30:17; Mazm 81:10
  9. 2.5 Memanggil nama Allah lain.
  10. Kel 23:13; Yos 23:7
  11. 2.6 Mengikuti Allah lain.
  12. Ul 8:19
  13. 2.7 Berkata demi nama Allah lain.
  14. Ul 18:20
  15. 2.8 Berpaling kepada Allah lain.
  16. Hos 3:1
  17. 2.9 Beribadah kepada Allah lain.
  18. Ul 7:4; Yer 5:19
  19. 2.10 Sujud menyembah kepadanya.
  20. 2Raj 17:35
  21. 2.11 Mempersembahkan korban kepada Allah.
  22. Kel 22:20
  23. 2.12 Berbakti kepada Allah dengan menggunakan patung-patung.
  24. Kel 32:4-6; Mazm 106:19,20
  25. 2.13 Beribadah kepada malaikat.
  26. Kol 2:18
  27. 2.14 Sujud menyembah tentara langit.
  28. Ul 4:19; 17:3
  29. 2.15 Menyembah Iblis.
  30. Mat 4:9,10; Wahy 9:20
  31. 2.16 Menyembah orang yang mati.
  32. Mazm 106:28
  33. 2.17 Menjunjung berhala di dalam hati.
  34. Yeh 14:3,4
  35. 2.18 Serakah.
  36. Ef 5:5; Kol 3:5
  37. 2.19 Bertuhankan perut.
  38. Fili 3:19
 4. 3. Mengganti kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip manusia.
 5. Rom 1:23; Kis 17:29
 6. 4. Mengganti kebenaran Allah dengan dusta.
 7. Rom 1:25; Yes 44:20
 8. 5. Adalah perbuatan menurut hawa nafsu.
 9. Gal 5:19,20
 10. 6. Bertentangan dengan pelayanan Allah.
 11. Kej 35:2,3; Yos 24:23; 1Sam 7:3; 1Raj 18:21; 2Kor 6:15,16
 12. 7. Dilukiskan sebagai:
  1. 7.1 Suatu kekejian bagi Tuhan.
  2. Ul 7:25; 16:22; Yer 44:4
  3. 7.2 Sia-sia dan bodoh.
  4. Mazm 115:4-8; Yes 44:19; Yes 10:3
  5. 7.3 Berdarah.
  6. Yeh 23:39
  7. 7.4 Terlarang.
  8. 1Pet 4:3
  9. 7.5 Tidak ada faedahnya.
  10. Hak 10:14; Yes 46:7
  11. 7.6 Tidak pantas.
  12. Kis 17:29; Rom 1:21-23
  13. 7.7 Menajiskan.
  14. Yeh 20:7; 36:18
 13. 8. Orang yang melakukan - :
  1. 8.1 Melupakan Allah.
  2. Ul 8:19; Yer 18:15
  3. 8.2 Menyakitkan hati Allah.
  4. Ul 31:20; Yes 65:3; Yer 25:6
  5. 8.3 Meninggalkan Allah.
  6. 2Raj 22:17; Yer 16:11
  7. 8.4 Membenci Tuhan.
  8. 2Taw 19:2,3
  9. 8.5 Mendapat malu.
  10. Mazm 97:7
  11. 8.6 Berdoa kepada patung dan meminta pertolongan.
  12. Yes 44:17; 45:20
  13. 8.7 Memuaskan hawa nafsu.
  14. Yes 57:5
  15. 8.8 Berpaling pada tipu.
  16. Yer 8:5
  17. 8.9 Menjadi gila oleh berhala-berhala.
  18. Yer 50:38
  19. 8.10 Menajiskan tempat kudus Allah.
  20. Yeh 5:11
  21. 8.11 Menyimpang dari Allah.
  22. Yeh 14:5
  23. 8.12 Hatinya mengikuti berhala-berhala.
  24. Yeh 20:16
  25. 8.13 Melanggar kekudusan nama Allah.
  26. Yeh 20:39
  27. 8.14 Sesat.
  28. Yeh 44:10
  29. 8.15 Minta nasihat pada patung-patung.
  30. Hos 4:12
  31. 8.16 Bersumpah demi patung-patung.
  32. Am 8:14
  33. 8.17 Pikiran mereka menjadi sia-sia.
  34. Rom 1:21
  35. 8.18 Menjadi bodoh.
  36. Rom 1:21,22
  37. 8.19 Bersekutu dengan roh-roh jahat.
  38. 1Kor 10:20
  39. 8.20 Ditarik kepada - .
  40. 1Kor 12:2
 14. 9. Ada banyak Allah.
 15. 1Kor 8:5
 16. 10. Tujuan - dilukiskan sebagai:
  1. 10.1 Dewa-dewa asing.
  2. Kej 35:2,4; Yos 24:20
  3. 10.2 Berhala bangsa-bangsa lain.
  4. Hak 2:12,17
  5. 10.3 Berhala baru.
  6. Ul 32:17; Hak 5:8
  7. 10.4 Patung yang tidak dapat menyelamatkan.
  8. Yes 45:20
  9. 10.5 Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi.
  10. Yer 10:11
  11. 10.6 Bukan allah.
  12. Yer 5:7; Gal 4:8
  13. 10.7 Berhala tuangan.
  14. Kel 34:17; Im 19:4; Ul 27:15; Hab 2:18
  15. 10.8 Patung-patung.
  16. 1Raj 14:9; Yes 45:20; Hos 11:2
  17. 10.9 Berhala yang tidak dapat merasakan apa-apa.
  18. Ul 4:28; Mazm 115:5,7
  19. 10.10 Berhala bisu.
  20. Hab 2:18; 1Kor 12:2
  21. 10.11 Batu yang diam.
  22. Hab 2:19
  23. 10.12 Batu dan kayu.
  24. Yer 3:9; Hos 4:12
  25. 10.13 Dewa-dewa yang menjijikkan.
  26. Yes 44:19; Yer 32:34
  27. 10.14 Patung yang keji.
  28. Yeh 7:20
  29. 10.15 Berhala-berhala yang keji.
  30. Yeh 16:36
  31. 10.16 Batu sandungan.
  32. Yeh 14:3
  33. 10.17 Pengajar dusta.
  34. Hab 2:18
  35. 10.18 Angin dan kesia-siaan.
  36. Yes 41:29
  37. 10.19 Hampa.
  38. Yes 41:24; 1Kor 8:4
  39. 10.20 Tidak berdaya.
  40. Yer 10:5
  41. 10.21 Dewa kesia-siaan.
  42. Yer 14:22; 18:15
 17. 11. Membuat patung-patung untuk - , diberi bentuk dan ditertawakan.
 18. Yes 44:10-20
 19. 12. Orang duniawi yang keras kepala diserahkan kepada - .
 20. Ul 4:28; 28:64; Hos 4:17
 21. 13. Peringatan terhadap - .
 22. Ul 4:15-19
 23. 14. Nasihat-nasihat supaya bertobat dari - .
 24. Yeh 14:6; 20:7; Kis 14:15
 25. 15. Ditinggalkan setelah bertobat.
 26. 1Tes 1:9
 27. 16. Menyebabkan dosa-dosa yang keji.
 28. Kis 15:20; Rom 1:26-32
 29. 17. Orang-orang kudus harus:
  1. 17.1 Menjaga diri dari - .
  2. Yos 23:7; 1Yoh 5:21
  3. 17.2 Tidak mau - meskipun diancam dengan hukuman mati.
  4. Dan 3:18
  5. 17.3 Jangan seorang pun membawa sesuatu kekejian ke dalam rumah.
  6. Ul 7:26
  7. 17.4 Jangan bersekutu dengan segala sesuatu yang berhubungan
  8. dengan - . 1Kor 10:19,20
  9. 17.5 Jangan mengadakan perjanjian dengan orang yang - .
  10. Kel 34:12,15; Ul 7:2
  11. 17.6 Jangan mengadakan kawin campuran dengan orang yang - .
  12. Kel 34:16; Ul 7:3
  13. 17.7 Dalam hal keagamaan jangan bercampur dengan orang yang - .
  14. Yos 23:7; 1Kor 5:11
  15. 17.8 Melawan - dengan kesaksian.
  16. Kis 14:15; 19:26
  17. 17.9 Menjauhkan diri dari - .
  18. 1Kor 10:14
 30. 18. Orang-orang kudus dipelihara oleh Allah dari - .
 31. 1Raj 19:18; Rom 11:4
 32. 19. Orang-orang kudus tidak mau menerima - .
 33. Kis 10:25,26; 14:11-15
 34. 20. Malaikat-malaikat tidak mau menerima - .
 35. Wahy 22:8,9
 36. 21. Kebinasaan - dijanjikan.
 37. Yeh 36:25; Za 13:2
 38. 22. Segala sesuatu yang berhubungan dengan - harus dibinasakan.
 39. Kel 34:13; Ul 7:5; 2Sam 5:21; 2Raj 23:14
 40. 23. Bencana dijatuhkan ke atas - .
 41. Hab 2:19
 42. 24. Kutuk ditimpakan ke atas - .
 43. Ul 27:15
 44. 25. Hukuman - :
  1. 25.1 Hukuman mati.
  2. Ul 17:2-5
  3. 25.2 Hukuman-hukuman yang mengerikan dan berakhir dengan kematian.
  4. Yer 8:2
  5. 25.3 Hukuman pembuangan.
  6. Yer 8:3; Hos 8:5-8; Am 5:26,27
  7. 25.4 Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
  8. 1Kor 6:9,10; Ef 5:5; Wahy 22:15
  9. 25.5 Siksaan yang kekal.
  10. Wahy 14:9-11; 21:8
 45. 26. Contoh-contoh - :
  1. 26.1 Ahas.
  2. 2Taw 28:3
  3. 26.2 Ahab.
  4. 1Raj 16:31
  5. 26.3 Amon.
  6. 2Raj 21:21
  7. 26.4 Belsyazar.
  8. Dan 5:23
  9. 26.5 Izebel.
  10. 1Raj 18:19
  11. 26.6 Maakha.
  12. 1Raj 15:13
  13. 26.7 Manasye.
  14. 2Raj 21:4-7
  15. 26.8 Mikha.
  16. Hak 17:4,5
  17. 26.9 Nebukadnezar.
  18. Dan 3:1
  19. 26.10 Orang Filistin.
  20. Hak 16:23
  21. 26.11 Orang Israel.
  22. Kel 32:1; 2Raj 17:12
  23. 26.12 Orang-orang Atena.
  24. Kis 17:16
  25. 26.13 Orang-orang Efesus.
  26. Kis 19:28
  27. 26.14 Orang-orang Listra.
  28. Kis 14:11,12
  29. 26.15 Orang Yehuda.
  30. Yer 11:13
  31. 26.16 Sanherib.
  32. 2Raj 19:37
  33. 26.17 Yerobeam.
  34. 1Raj 12:28
 46. 27. Contoh orang-orang yang giat melawan - :
  1. 27.1 Asa.
  2. 1Raj 15:12
  3. 27.2 Manasye.
  4. 2Taw 33:15
  5. 27.3 Orang Israel.
  6. 2Taw 31:1
  7. 27.4 Yosafat.
  8. 2Taw 17:6
  9. 27.5 Yosia.
  10. 2Raj 23:5
 47. 28. Segala macam - dilarang dalam kitab Taurat.
 48. Kel 20:4,5
 49. 29. Semua bangsa kafir diserahkan kepada - .
 50. Mazm 96:5; Rom 1:23-25; 1Kor 12:2
 51. 30. Menyebabkan orang kafir mengira bahwa dewa-dewa mereka sudah turun
 52. ke dunia menjelma menjadi manusia.
  Kis 14:11
 53. 31. Menyebabkan orang kafir mengira bahwa dewa-dewa mereka berpengaruh.
 54. 1Raj 20:23; 2Raj 17:26
 55. 32. Benda yang menjadi tujuan - :
  1. 32.1 Alam di atas.
  2. 2Raj 23:5; Kis 7:42
  3. 32.2 Malaikat-malaikat.
  4. Kol 2:18
  5. 32.3 Roh-roh orang mati.
  6. 1Sam 28:14,15
  7. 32.4 Makhluk-makhluk duniawi.
  8. Rom 1:23
  9. 32.5 Berhala-berhala.
  10. Ul 29:17; Mazm 115:4; Yes 44:17
 56. 33. Mezbah-mezbah didirikan untuk - .
 57. 1Raj 18:26; Hos 8:11
 58. 34. Disertai dengan pesta.
 59. 2Raj 10:20; 1Kor 10:27,28
 60. 35. Istana-istana dibuat untuk - .
 61. Hos 8:14
 62. 36. Benda-benda - disembah:
  1. 36.1 Dengan korban.
  2. Bil 22:40; 2Raj 10:24
  3. 36.2 Dengan korban curahan.
  4. Yes 57:6; Yer 19:13
  5. 36.3 Dengan korban ukupan.
  6. Yer 48:35
  7. 36.4 Dengan doa.
  8. 1Raj 18:26; Yes 44:17
  9. 36.5 Dengan menyanyi dan menari.
  10. Kel 32:18,19; 1Raj 18:26; 1Kor 10:7
  11. 36.6 Dengan sujud menyembah kepadanya.
  12. 1Raj 19:18; 2Raj 5:18
  13. 36.7 Dengan mencium dia.
  14. 1Raj 19:18; Hos 13:2
  15. 36.8 Dengan menyampaikan kecupan tangan kepadanya.
  16. Ayub 31:26,27
  17. 36.9 Dengan menoreh-noreh tubuh dengan pisau.
  18. 1Raj 18:28
  19. 36.10 Dengan membakar anak laki-laki dan perempuan mereka.
  20. Ul 12:31; 2Taw 33:6; Yer 19:4,5; Yeh 16:21
  21. 36.11 Di dalam kuil.
  22. 2Raj 5:18
  23. 36.12 Di atas bukit Baal.
  24. Bil 22:41; Yer 2:20
  25. 36.13 Di bawah setiap pohon yang rimbun.
  26. Kel 34:13
  27. 36.14 Di bawah pohon-pohon.
  28. Yes 57:5; Yer 2:20
  29. 36.15 Di dalam rumah.
  30. Hak 17:4,5
  31. 36.16 Di atas sotoh rumah.
  32. 2Raj 23:12; Zef 1:5
  33. 36.17 Dalam tempat yang tersembunyi.
  34. Yes 57:8
 63. 37. Upacara - disertai percabulan dan kecemaran.
 64. Bil 25:1-3; 2Raj 17:9; Yes 57:6,8,9; 1Pet 4:3
 65. 38. Melakukan ramal di dalam - .
 66. 2Taw 33:6
 67. 39. Korban yang dipersembahkan dalam - sering kali dihiasi
 68. dengan karangan bunga.
  Kis 14:13
 69. 40. Patung-patung - yang disebut dalam Firman Tuhan:
  1. 40.1 Adramelekh.
  2. 2Raj 17:31
  3. 40.2 Anamelekh.
  4. 2Raj 17:31
  5. 40.3 Artemis.
  6. Kis 19:24,27
  7. 40.4 Asima.
  8. 2Raj 17:30
  9. 40.5 Asytoret.
  10. Hak 2:13; 1Raj 11:5,33
  11. 40.6 Baal.
  12. Hak 2:11-13; 6:25
  13. 40.7 Baal-Berit.
  14. Hak 8:33; 9:4,46
  15. 40.8 Baal-Peor.
  16. Bil 25:1-3
  17. 40.9 Baal Zebub.
  18. 2Raj 1:2,16
  19. 40.10 Baal-Zefon.
  20. Kel 14:2
  21. 40.11 Bel.
  22. Yes 46:1; Yer 50:2; 51:44
  23. 40.12 Dagon.
  24. Hak 16:23; 1Sam 5:1-3
  25. 40.13 Hermes.
  26. Kis 14:12
  27. 40.14 Kamos.
  28. Bil 21:29; 1Raj 11:33
  29. 40.15 Kewan (Kium).
  30. Am 5:26
  31. 40.16 Merodakh.
  32. Yer 50:2
  33. 40.17 Molokh atau Milkom.
  34. Im 18:21; 1Raj 11:5,33; Kis 7:43
  35. 40.18 Nebo.
  36. Yes 46:1
  37. 40.19 Nergal.
  38. 2Raj 17:30
  39. 40.20 Nibhas dan Tartak.
  40. 2Raj 17:31
  41. 40.21 Nisrokh.
  42. 2Raj 19:37
  43. 40.22 Ratu Sorga.
  44. Yer 44:17,25
  45. 40.23 Refan.
  46. Kis 7:43
  47. 40.24 Rimon.
  48. 2Raj 5:18
  49. 40.25 Sukot-Benot.
  50. 2Raj 17:30
  51. 40.26 Tamus.
  52. Yeh 8:14
  53. 40.27 Zeus.
  54. Kis 14:12
 70. 41. Benda - diarak.
 71. Yes 46:7; Am 5:26; Kis 7:43
 72. 42. Pertama kali diketahui di antara umat Allah.
 73. Kej 31:19,30; 35:1-5; Yos 24:2
 74. 43. Orang Yahudi:
  1. 43.1 Melakukan - di Mesir.
  2. Yos 24:14; Yeh 23:3,19
  3. 43.2 Membawanya dari Mesir.
  4. Yeh 23:8; Kis 7:39-41
  5. 43.3 Dilarang membuat.
  6. Kel 20:1-5; 23:24
  7. 43.4 Sering kali mencampurkan - dengan berbakti kepada Allah.
  8. Kel 32:1-5; 1Raj 12:27,28
  9. 43.5 Menuruti orang Kanaan dalam - .
  10. Hak 2:11-13; 1Taw 5:25
  11. 43.6 Menuruti orang Moab dalam - .
  12. Bil 25:1-3
  13. 43.7 Menuruti orang Asyur dalam - .
  14. Yeh 16:28,30; 23:5-7
  15. 43.8 Menuruti orang Aram dalam - .
  16. Hak 10:6
 75. 44. Diikuti oleh Salomo.
 76. 1Raj 11:5-8
 77. 45. Diikuti juga oleh raja-raja yang jahat.
 78. 1Raj 21:26; 2Raj 21:21; 2Taw 28:2-4; 33:3-7
 79. 46. Contoh raja-raja Israel yang mendorong orang Israel untuk - .
 80. 1Raj 12:30; 2Raj 21:11; 2Taw 33:9
 81. 47. Di mana-mana di Israel.
 82. Yes 2:8; Yer 2:28; Yeh 8:10
 83. 48. Suatu perbuatan meninggalkan Allah.
 84. Yer 2:9-13
 85. 49. Semua raja Yehuda yang baik berusaha membinasakan - .
 86. 2Taw 15:16; 34:7
 87. 50. Pembuangan orang Israel disebabkan oleh - .
 88. 2Raj 17:6-18
 89. 51. Pembuangan orang Yehuda disebabkan oleh - .
 90. 2Raj 17:19-23TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA