Orang Yang Berpiutang, Memberi Pinjaman)

Orang Yang Berpiutang, Memberi Pinjaman) [pedoman]

 1. 1. Diterangkan dalam.
 2. Filem 1:18
 3. 2. Boleh menuntut:
  1. 2.1 Jaminan.
  2. Ul 24:10,11; Ams 22:27
  3. 2.2 Jaminan orang lain.
  4. Ams 6:1; 22:26
  5. 2.3 Gadai atas harta benda.
  6. Neh 5:3
  7. 2.4 Surat hutang.
  8. Luk 16:6,7
 4. 3. Harus mengembalikan pakaian yang diambil sebagai jaminan, sebelum
 5. matahari terbenam.
  Kel 22:26,27; Ul 24:12,13; Yeh 18:7,12
 6. 4. Dilarang:
  1. 4.1 Mengambil batu kilangan sebagai gadai.
  2. Ul 24:6
  3. 4.2 Memilih gadai dengan kekerasan.
  4. Ul 24:10
  5. 4.3 Mengambil bunga dari sesama saudara.
  6. Kel 22:25; Im 25:36,37
  7. 4.4 Menagih hutang dari saudara dalam tahun yang ketujuh.
  8. Ul 15:2,3
 7. 5. Boleh mengambil bunga dari bangsa lain.
 8. Ul 23:20
 9. 6. Kadang-kadang menghapuskan seluruh hutang.
 10. Neh 5:10-12; Mat 18:27; Luk 7:42
 11. 7. Kadang-kadang menagih hutang dengan bengis.
 12. Neh 5:7-9; Ayub 24:3-9; Mat 18:28-30
 13. 8. Seringkali menagih hutang:
  1. 8.1 Dengan menjual orang yang berhutang atau menjadikannya
  2. sebagai hamba. Mat 18:25; Kel 21:2
  3. 8.2 Dengan menjual harta benda dari orang yang berhutang.
  4. Mat 18:25
  5. 8.3 Dengan menjual keluarga orang yang berhutang.
  6. 2Raj 4:1; Ayub 24:9; Mat 18:25
  7. 8.4 Dengan memenjarakan orang yang berhutang.
  8. Mat 5:25,26; 18:34
 14. 9. Sering kali ditipu.
 15. 1Sam 22:2; Luk 16:5-7
 16. 10. Melukiskan:
  1. 10.1 Tuntutan Allah pada manusia.
  2. Mat 5:25,26; 18:23,35; Luk 7:41,47
  3. 10.2 Tuntutan Taurat.
  4. Gal 5:3TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA