Daftar Isi
PEDOMAN: Kasih, Mengasihi Allah

Mengasihi Allah

Kasih, Mengasihi Allah [pedoman]

 1. 1. Diperintahkan.
 2. Ul 11:1; Yos 22:5
 3. 2. Hukum yang pertama.
 4. Mat 22:38
 5. 3. Dengan segenap hati.
 6. Ul 6:5; Mat 22:37
 7. 4. Lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan.
 8. Mr 12:33
 9. 5. Disebabkan oleh:
  1. 5.1 Jawaban permintaan doa.
  2. Mazm 116:1
  3. 5.2 Kasih Allah kepada kita.
  4. 1Yoh 4:19
  5. 5.3 Roh kudus.
  6. Gal 5:22; 2Tes 3:5
  7. 5.4 Dinyatakan oleh Kristus.
  8. Yoh 14:31
  9. 5.5 Satu sifat orang-orang kudus.
  10. Mazm 5:12
 10. 6. Harus menyebabkan:
  1. 6.1 Kasih kepada semua orang percaya.
  2. 1Yoh 5:1
  3. 6.2 Kebencian terhadap hal-hal yang jahat.
  4. Mazm 97:10
  5. 6.3 Ketaatan kepada Allah.
  6. Ul 30:20; 1Yoh 5:3
  7. 6.4 Sukacita.
  8. Mazm 5:12
 11. 7. Disempurnakan oleh kataatan.
 12. 1Yoh 2:5
 13. 8. Yang sempurna menghilangkan ketakutan.
 14. 1Yoh 4:17,18
 15. 9. Allah setia terhadap orang yang - .
 16. Ul 7:9
 17. 10. Orang yang mempunyai - :
  1. 10.1 Dikenal oleh Allah.
  2. 1Kor 8:3
  3. 10.2 Diluputkan oleh Allah.
  4. Mazm 91:14
  5. 10.3 Dijaga oleh Allah.
  6. Mazm 145:20
  7. 10.4 Segala sesuatu mendatangkan kebaikan baginya.
  8. Rom 8:28
  9. 10.5 Mendapat kasih setia Allah.
  10. Kel 20:6; Ul 7:9
 18. 11. Memelihara diri dalam - .
 19. Yud 1:21
 20. 12. Saling menasihatkan supaya - .
 21. Mazm 31:24
 22. 13. Berdoa untuk - .
 23. 2Tes 3:5
 24. 14. Mengasihi dunia adalah bukti tidak mempunyai - .
 25. 1Yoh 2:15
 26. 15. Orang yang tidak mengasihi saudaranya, tidak mempunyai - .
 27. 1Yoh 4:20
 28. 16. Orang munafik tidak mempunyai - .
 29. Luk 11:42; Yoh 5:42
 30. 17. Orang yang tidak suka menolong, tidak mempunyai - .
 31. 1Yoh 3:17
 32. 18. Allah menguji kesungguhan terhadap - .
 33. Ul 13:3
 34. 19. Janji-janji yang berhubungan dengan - .
 35. Ul 11:13-15; Mazm 69:36; Yes 56:6,7; Yak 1:12TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA