: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kue | Kuk | Kum | Kumran | Kun | Kuningan Atau Tembaga | Kurban | Kurban Asap | Kurban Bakaran | Kurban Keselamatan | Kusaya
Daftar Isi
PEDOMAN: Kuningan Atau Tembaga

Kuningan Atau Tembaga

Kuningan Atau Tembaga [pedoman]

 1. 1. Digali dari gunung.
 2. Ul 8:9
 3. 2. Mengkilap.
 4. 2Taw 4:16; Yeh 1:7
 5. 3. Sifatnya:
  1. 3.1 Berwarna seperti emas.
  2. Ezr 8:27
  3. 3.2 Dapat dilebur.
  4. Yeh 22:18,19
  5. 3.3 Keras.
  6. Im 26:19
  7. 3.4 Kuat.
  8. Ayub 40:13
  9. 3.5 Nyaring.
  10. 1Kor 13:1
 6. 4. Diusahakan pada zaman purbakala.
 7. Kej 4:22
 8. 5. Diperdagangkan secara luas.
 9. Yeh 27:13; Wahy 18:12
 10. 6. Diusahakan untuk diperdagangkan.
 11. Kej 4:22; 1Raj 7:14; 2Taw 24:12; 2Tim 4:14
 12. 7. Banyak terdapat di Kanaan.
 13. Ul 8:9; 33:25
 14. 8. Dipersembahkan untuk Kemah Suci.
 15. Kel 38:29
 16. 9. Dikumpulkan oleh Daud untuk Kemah Suci.
 17. 1Taw 22:3,14,16; 29:2
 18. 10. Dipersembahkan untuk Bait Suci.
 19. 1Taw 29:6,7
 20. 11. Dibuat uang.
 21. Mat 10:9
 22. 12. Musa membuat seekor ular dari - .
 23. Bil 21:9; 2Raj 18:4
 24. 13. Direbut dalam peperangan:
  1. 13.1 Seringkali dalam jumlah yang sangat banyak.
  2. Yos 22:8
  3. 13.2 Biasanya dipersembahkan kepada Tuhan.
  4. Yos 6:19,24; 2Sam 8:10,11
  5. 13.3 Disucikan dengan api.
  6. Bil 31:21-23
 25. 14. Dipakai untuk membuat:
  1. 14.1 Alat-alat musik.
  2. 1Taw 15:19
  3. 14.2 Tiang-tiang.
  4. 1Raj 7:15,16
  5. 14.3 Berhala.
  6. Dan 5:4; Wahy 9:20
  7. 14.4 Alas tiang.
  8. Kel 38:10,11,17
  9. 14.5 Ketopong.
  10. 1Sam 17:5
  11. 14.6 Mezbah.
  12. Kel 27:2; 39:39
  13. 14.7 Penutup kaki.
  14. 1Sam 17:6
  15. 14.8 Palang pintu gerbang.
  16. 1Raj 4:13
  17. 14.9 Bejana Pembasuhan.
  18. Kel 30:18; 1Raj 7:38
  19. 14.10 Perisai.
  20. 1Raj 14:27; 2Taw 12:10
  21. 14.11 Perkakas rumah-tangga.
  22. Mr 7:4
  23. 14.12 Perkakas rumah Tuhan.
  24. Kel 27:3; 1Raj 7:45
  25. 14.13 Pintu.
  26. Mazm 107:16; Yes 45:2
  27. 14.14 Rantai.
  28. Hak 16:21; 2Raj 25:7
  29. 14.15 Cermin.
  30. Kel 38:8
 26. 15. Melukiskan:
  1. 15.1 Firman Tuhan.
  2. Za 6:1
  3. 15.2 Kekuatan dan keteguhan Kristus.
  4. Dan 10:6; Wahy 1:15
  5. 15.3 Kekuatan yang diberikan kepada orang-orang kudus.
  6. Yer 15:20; Mi 4:13
  7. 15.4 Kerajaan Makedonia.
  8. Dan 2:39
  9. 15.5 Musim kemarau yang hebat.
  10. Ul 28:23
  11. 15.6 Orang berdosa yang keras kepala.
  12. Yes 48:4; Yer 6:28
  13. 15.7 Tanah yang menjadi kering gersang.
  14. Im 26:19TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA