Daftar Isi
PEDOMAN: Hakim Penghakiman

Hakim Penghakiman

Hakim Penghakiman [pedoman]

 1. 1. Dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama.
 2. 1Taw 16:33; Mazm 9:8; 96:13; Pengkh 3:17
 3. 2. Satu ajaran pokok dari Injil.
 4. Ibr 6:2
 5. 3. Suatu hari ditetapkan untuk - .
 6. Kis 17:31; Rom 2:16
 7. 4. Waktunya tidak seorangpun yang tahu.
 8. Mr 13:32
 9. 5. Dinamai:
  1. 5.1 Hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik.
  2. 2Pet 3:7
  3. 5.2 Hari penghakiman besar.
  4. Yud 1:6
  5. 5.3 Hari murka.
  6. Rom 2:5; Wahy 6:17
  7. 5.4 Pernyataan hukuman Allah yang adil.
  8. Rom 2:5
  9. 5.5 Hari kebinasaan.
  10. Ayub 21:30
 10. 6. Akan dilakukan oleh Kristus.
 11. Yoh 5:22,27; Kis 10:42; Rom 14:10; 2Kor 5:10
 12. 7. Orang-orang kudus akan menghakimi bersama dengan Kristus.
 13. 1Kor 6:2; Wahy 20:4
 14. 8. Akan diadakan pada waktu kedatangan Kristus.
 15. Mat 25:31; 2Tim 4:1
 16. 9. Terhadap orang-orang kafir oleh suara hati.
 17. Rom 2:12,14,15
 18. 10. Terhadap orang-orang Yahudi oleh Taurat Musa.
 19. Rom 2:12
 20. 11. Terhadap orang-orang Kristen oleh Injil.
 21. Yak 2:12
 22. 12. Akan terjadi atas:
  1. 12.1 Besar dan kecil.
  2. Wahy 20:12
  3. 12.2 Orang yang benar maupun yang tidak adil.
  4. Pengkh 3:17
  5. 12.3 Orang yang hidup dan yang mati.
  6. 2Tim 4:1; 1Pet 4:5
  7. 12.4 Semua bangsa.
  8. Mat 25:32
  9. 12.5 Semua manusia.
  10. Ibr 9:27; 12:23
 23. 13. Dijatuhkan dengan adil.
 24. Mazm 98:9; Kis 17:31
 25. 14. Kitab-kitab akan dibuka pada masa - .
 26. Dan 7:10
 27. 15. Dijatuhkan terhadap:
  1. 15.1 Segala sesuatu yang tersembunyi.
  2. Pengkh 12:14; 1Kor 4:5
  3. 15.2 Perbuatan.
  4. Pengkh 11:9; 12:14; Wahy 20:13
  5. 15.3 Perkataan.
  6. Mat 12:36,37; Yud 1:15
 28. 16. Tidak seorangpun yang benar dihadapan - .
 29. Mazm 130:3; 143:2; Rom 3:19
 30. 17. Orang-orang Kudus akan dibenarkan terhadap - oleh Kristus.
 31. Rom 8:33,24
 32. 18. Kristus akan mengakui orang-orang kudus pada masa - .
 33. Mat 25:34-50; Wahy 3:5
 34. 19. Kasih yang sempurna akan memberi keberanian hati pada hari - .
 35. 1Yoh 4:17
 36. 20. Orang-orang kudus akan diberi pahala pada hari - .
 37. 2Tim 4:8; Wahy 11:18
 38. 21. Orang-orang fasik akan dibinasakan pada - .
 39. Mat 7:22,23; 25:41
 40. 22. Penghakiman itu akan berlaku terhadap orang-orang fasik.
 41. Mat 13:40-42; 25:46
 42. 23. Perkataan Kristus yang akan menjadi hakimnya pada hari - .
 43. Yoh 12:48
 44. 24. Kepastian - menjadi alasan supaya:
  1. 24.1 Berhati-hati dan berjaga-jaga.
  2. Mr 13:33
  3. 24.2 Beriman.
  4. Yes 28:16,17
  5. 24.3 Bertobat.
  6. Kis 17:30,31
  7. 24.4 Suci.
  8. 2Kor 5:9,10; 2Pet 3:11,14
 45. 25. Peringatan kepada orang fasik tentang - .
 46. Kis 24:25; 2Kor 5:11
 47. 26. Orang fasik takut akan - .
 48. Kis 24:25; Ibr 10:27
 49. 27. Kesempatan yang dilalaikan akan menambah siksaan pada - .
 50. Mat 11:20-24; Luk 11:31,32
 51. 28. Iblis akan dibinasakan pada - .
 52. 2Pet 2:4; Yud 1:6TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA