Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 9 Oktober

<<
>>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Zakharia 3:1--6:15

Konteks
Penglihatan keempat: imam besar Yosua
3:1 Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua v  berdiri di hadapan Malaikat TUHAN sedang Iblis w  berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia 1 . 3:2 Lalu berkatalah Malaikat TUHAN kepada Iblis itu: "TUHAN kiranya menghardik engkau, x  hai Iblis 2 ! TUHAN, yang memilih y  Yerusalem, kiranya menghardik engkau! Bukankah dia ini puntung z  yang telah ditarik dari api? a " 3:3 Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan Malaikat itu, 3:4 yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: "Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya." Dan kepada Yosua ia berkata: "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu b  dari padamu! Aku akan mengenakan kepadamu pakaian c  pesta 3 ." 3:5 Kemudian ia berkata: "Taruhlah serban d  tahir pada kepalanya!" Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang Malaikat TUHAN berdiri di situ. 3:6 Lalu Malaikat TUHAN itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya: 3:7 "Beginilah firman TUHAN semesta alam: Apabila engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan 4  dan melakukan tugas e  yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumah-Ku f  dan mengurus g  pelataran-Ku, dan Aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. h  3:8 Dengarkanlah, hai imam besar i  Yosua! Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu--sungguh kamu merupakan suatu lambang. j  Sebab, sesungguhnya Aku akan mendatangkan hamba-Ku, yakni Sang Tunas 5 . k  3:9 Sebab sesungguhnya permata yang telah Kuserahkan kepada Yosua l --satu permata m  yang bermata tujuh 6  n --sesungguhnya Aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman TUHAN semesta alam, dan Aku akan menghapuskan kesalahan o  negeri ini dalam satu hari saja. 3:10 Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, setiap orang dari padamu akan mengundang temannya duduk p  di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. q "
Penglihatan kelima: kandil emas yang berhiaskan dua pohon zaitun
4:1 Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah r  aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. s  4:2 Maka berkatalah ia kepadaku: "Apa yang engkau lihat? t " Jawabku: "Aku melihat: tampak sebuah kandil, u  dari emas 7  seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya; kandil itu ada tujuh pelitanya v  dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. 4:3 Dan pohon zaitun 8  w  ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya." 4:4 Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: "Apakah arti semuanya ini, tuanku?" 4:5 Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: "Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?" Jawabku: x  "Tidak, tuanku!" 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel y  bunyinya: Bukan z  dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, a  melainkan dengan roh-Ku 9 , b  firman TUHAN semesta alam. 4:7 Siapakah engkau, gunung yang besar 10 ? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. c  Ia akan mengangkat batu utama, d  sedang orang bersorak: e  Bagus! Bagus sekali batu itu!" 4:8 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, demikian: 4:9 "Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar f  Rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. g  Maka kamu akan mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku h  kepadamu. 4:10 Sebab siapa yang memandang hina hari i  peristiwa-peristiwa j  yang kecil 11 , mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. k  Yang tujuh ini adalah mata l  TUHAN, yang menjelajah seluruh bumi." 4:11 Lalu berbicaralah aku kepadanya: "Apakah arti kedua pohon zaitun m  yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?" 4:12 Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya: "Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?" 4:13 Ia menjawab aku: "Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?" Jawabku: "Tidak, tuanku!" 4:14 Lalu ia berkata: "Inilah kedua orang yang diurapi n  yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi!"
Penglihatan keenam: gulungan kitab yang terbang
5:1 Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat: tampak sebuah gulungan kitab o  yang terbang 12 . 5:2 Berkatalah ia kepadaku: "Apa yang engkau lihat? p " Jawabku: "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang; panjangnya dua puluh hasta dan lebarnya sepuluh hasta." 5:3 Lalu ia berkata kepadaku: "Inilah sumpah serapah q  yang keluar menimpa seluruh negeri; sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri r  di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu s  di sini juga masih bebas dari hukuman. 5:4 Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman TUHAN semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu t  demi nama-Ku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. u "
Penglihatan ketujuh: perempuan dalam gantang
5:5 Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: "Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu!" 5:6 Lalu tanyaku: "Apa itu?" Jawabnya: "Yang muncul itu sebuah gantang! v " Lagi katanya: "Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri!" 5:7 Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya! 5:8 Kemudian berkatalah ia: "Itulah kefasikan!" Lalu didorongnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut w  gantang. 5:9 Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat: tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. x  Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. 5:10 Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: "Ke mana mereka membawa gantang itu?" 5:11 Jawabnya kepadaku: "Ke tanah Sinear, y  untuk mendirikan sebuah rumah z  bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. a "
Penglihatan kedelapan: empat kereta
6:1 Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat: tampak keluar empat kereta b  dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. 6:2 Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. c  6:3 Kereta ketiga oleh kuda putih, d  dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. 6:4 Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: "Apakah arti semuanya ini, tuanku?" 6:5 Berbicaralah malaikat itu kepadaku: "Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, e  sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. f " 6:6 Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke Tanah Utara; yang putih itu keluar ke arah barat; yang berbelang-belang itu keluar ke Tanah Selatan; 6:7 dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. g  Lalu berkatalah ia: "Pergilah, jelajahilah bumi!" Maka mereka menjelajahi bumi. 6:8 Kemudian berteriaklah ia kepadaku: "Lihat, mereka yang keluar ke Tanah Utara itu akan menenteramkan h  roh-Ku 15  di Tanah Utara. i "
Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem
6:9 Datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya: 6:10 "Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel, j  6:11 pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota k  dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua l  bin Yozadak; m  6:12 katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Inilah orang yang bernama Tunas. n  Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait TUHAN. o  6:13 Dialah yang akan mendirikan bait TUHAN, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam 16  p  dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. 6:14 Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait TUHAN sebagai tanda peringatan q  akan Heldai, Tobia, Yedaya dan akan Yosia bin Zefanya. 6:15 Orang-orang dari jauh akan datang 17  untuk turut membangun bait TUHAN; r  maka kamu akan mengetahui bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu. s  Dan hal ini akan terjadi, apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan t  suara TUHAN Allahmu."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:1]  1 Full Life : IBLIS BERDIRI DI SEBELAH KANANNYA UNTUK MENDAKWA DIA.

Nas : Za 3:1

Yosua sedang mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Iblis, "si penuduh"

(lihat cat. --> Mat 4:10),

[atau ref. Mat 4:10]

berdiri untuk menentangnya, yang menunjukkan bahwa semua halangan dan perlawanan terhadap pembangunan kembali Bait Suci sesungguhnya berasal dari Iblis. Dia masih merupakan musuh kita, "pendakwa saudara-saudara kita" (Wahy 12:10) yang berusaha mengalahkan kita.

[3:2]  2 Full Life : MENGHARDIK ENGKAU, HAI IBLIS!

Nas : Za 3:2

Selaku wakil Israel, Yosua tidak dapat melawan Iblis, karena imam besar itu memakai jubah yang kotor (yaitu, dosa).

 1. 1) Allah sendiri melawan Iblis dan menghardiknya, karena Allah telah memilih Israel untuk melaksanakan rencana-Nya.
 2. 2) Israel merupakan "puntung yang disentak dari api". Api itu melambangkan penderitaan Israel dalam pembuangan Babel. Allah telah menuntun Israel melalui penderitaan-penderitaan ini, bukan untuk memusnahkan mereka, tetapi untuk mendisiplin mereka dan mempersiapkan mereka untuk tugas yang lebih besar.

[3:4]  3 Full Life : MENGENAKAN KEPADAMU PAKAIAN PESTA.

Nas : Za 3:4

Jubah Yosua yang kotor ditanggalkan, yang melambangkan penghapusan dosa Yosua (dan Israel). Dia kemudian dikenakan pakaian pesta dengan serban yang bersih di kepalanya, yang menunjukkan pemulihan penuh kepada jabatan imam. Dosa Israel telah dihapuskan dan mereka dikenakan jubah kebenaran ilahi; pentahiran yang sama tersedia bagi kita melalui Kristus (Ef 1:7; Rom 1:16-17; 3:22,25-26).

[3:7]  4 Full Life : APABILA ENGKAU HIDUP MENURUT JALAN YANG KUTUNJUKKAN.

Nas : Za 3:7

Firman pribadi Allah kepada Yosua sangat mendorong dia untuk ikut Tuhan dan memenuhi syarat-syarat-Nya; apabila hal ini dilakukan Yosua, dia akan memimpin di Bait Suci, mengurus semua pelataran Allah di bumi, dan berhak menghampiri ruang takhta Allah di sorga, tempat malaikat melayani. Kita juga dengan leluasa dapat memasuki ruang sorga melalui doa jikalau berjalan di jalan Allah.

[3:8]  5 Full Life : HAMBA-KU, YAKNI SANG TUNAS.

Nas : Za 3:8

Yosua dan para imam lainnya merupakan lambang-lambang nubuat, yang menunjuk kepada pekerjaan hamba Allah, Sang Tunas

(lihat cat. --> Yes 4:2;

lihat cat. --> Yes 11:1;

lihat cat. --> Yer 23:5).

[atau ref. Yes 4:2; 11:1; Yer 23:5]

Malaikat Tuhan (Kristus), yang berdiri di situ sementara pentahiran dan pemulihan Yosua (ayat Za 3:5), di sini diperkenalkan sebagai Sang Tunas, tunas baru yang akan menanggung dosa-dosa kita sebagai korban karena dosa dan menyediakan penebusan kita (bd. Yes 53:1-6). Dia akan mengalahkan Iblis dengan mengenakan pakaian kotor dosa-dosa dunia pada diri-Nya sendiri dan dengan mati ganti kita.

[3:9]  6 Full Life : SATU PERMATA YANG BERMATA TUJUH.

Nas : Za 3:9

Permata ini adalah sebuah lambang lagi dari Mesias (bd. Yes 28:16; 1Pet 2:6). Mata tujuh melambangkan kesempurnaan wawasan, kemahatahuan, dan kecerdasan ilahi (bd. Wahy 5:6). Kristus akan menghapus dosa dalam satu hari, yaitu hari ketika Dia mengadakan pendamaian untuk dosa di salib.

[4:2]  7 Full Life : SEBUAH KANDIL DARI EMAS.

Nas : Za 4:2

Kandil ini adalah kandil minyak zaitun.

 1. 1) Kandil ini memiliki tujuh pelita yang setingkat, disusun di bawah sebuah tempat minyak. Minyak mengalir dari tempat minyak sehingga pelita itu tetap penuh. Tempat minyak melambangkan kuasa Allah melalui Roh Kudus yang tak habis-habis dan berlimpah.
 2. 2) Setiap pelita memiliki tujuh saluran atau corot dengan sumbu, jadi seluruhnya terdiri atas 49 lampu. Lampu-lampu ini melambangkan umat Allah yang memancarkan terang ke dunia karena aliran Roh Kudus yang berlimpah-limpah.

[4:3]  8 Full Life : (DUA) POHON ZAITUN.

Nas : Za 4:3

Kedua pohon zaitun melambangkan pelayanan pemerintahan dan imamat Zerubabel dan Yosua

(lihat cat. --> Hag 1:1).

[atau ref. Hag 1:1]

 1. 1) Pohon melambangkan sumber minyak yang tidak pernah habis; kedua pemimpin itu harus menuntun umat itu kepada hidup yang dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus (ayat Za 4:12).
 2. 2) Demikian, kedua pohon itu melambangkan pelayanan pemerintahan dan imamat Yesus Kristus sendiri. Dialah yang membaptis dalam Roh Kudus, dan semua pemenuhan selanjutnya bersumber pada Kristus.

[4:6]  9 Full Life : BUKAN DENGAN KEPERKASAAN DAN BUKAN DENGAN KEKUATAN, MELAINKAN DENGAN ROH-KU.

Nas : Za 4:6

Sekalipun berita ini disampaikan kepada Zerubabel, itu dapat diterapkan kepada semua orang percaya (bd. 2Tim 3:16). Kekuatan senjata, kuasa politik atau kekuatan manusia tidak dapat melaksanakan pekerjaan Allah; kita hanya dapat melaksanakan pekerjaan-Nya jikalau kita diberi kuasa oleh Roh Kudus (bd. Hak 6:34; Yes 31:3). Yesus memulai pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus (Luk 4:1,18), dan gereja diberi kuasa oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta (Kis 1:8; 2:4;

lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS).

Hanya jikalau Roh Kudus terus memerintah dan menguasakan hidup kita barulah kita dapat melaksanakan kehendak Allah bagi kita; inilah sebabnya Yesus membaptis para pengikut-Nya dengan Roh Kudus

(lihat cat. --> Luk 3:16).

[atau ref. Luk 3:16]

[4:7]  10 Full Life : GUNUNG YANG BESAR.

Nas : Za 4:7

Kesulitan yang tampaknya sebesar gunung dapat diatasi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Sebaliknya, ketika manifestasi Roh Kudus tidak ada di antara umat Allah, maka perlawanan terhadap pekerjaan Tuhan dan persoalan-persoalan rohani akan membuat mereka kewalahan

(lihat art. KARUNIA-KARUNIA ROHANI ORANG PERCAYA).

[4:10]  11 Full Life : SIAPA YANG MEMANDANG HINA HARI PERISTIWA-PERISTIWA YANG KECIL?

Nas : Za 4:10

Yang dilakukan umat itu bagi kalangan tertentu kelihatan tidak penting; akan tetapi, tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan dalam kuasa dan dengan berkat Roh Allah yang tidak penting, sebaliknya itu memiliki nilai dan kepentingan kekal.

[5:1]  12 Full Life : GULUNGAN KITAB YANG TERBANG.

Nas : Za 5:1-4

Gulungan terbang ini melambangkan kutukan atau hukuman Allah atas orang berdosa di negeri Israel. Walaupun Allah penuh kemurahan dan panjang sabar (lih. 2Pet 3:9), saat hukuman akan tiba yang dengan segera akan melalap orang fasik. Zaman kasih karunia suatu hari akan berakhir. Puncak penggenapan hukuman ini akan terjadi pada masa kesengsaraan besar.

[5:5]  13 Full Life : SEBUAH GANTANG.

Nas : Za 5:5-11

Gantang melambangkan dosa dan kebejatan umat itu.

 1. 1) Si wanita melambangkan penyembahan berhala dan segala bentuk kejahatan; dia terkurung di dalam gantang oleh sebuah tutup timah yang berat dan kemudian dibawa ke Babel, yang melambangkan sistem dunia fasik yang dikuasai Iblis

  (lihat cat. --> Wahy 17:1).

  [atau ref. Wahy 17:1]

  Orang fasik di antara umat Allah bukan hanya harus dihukum tetapi juga disingkirkan dari negeri itu.
 2. 2) Dosa dan kefasikan harus disingkirkan dari gereja-gereja kita, jika tidak Allah akan menarik Roh-Nya dari kita (lih. pasal Wahy 2:1-3:22). Pada akhir zaman Allah akan menghapus semua dosa dari seluruh bumi, dan Yesus Kristus akan memerintah dalam kemuliaan bersama umat-Nya (pasal Wahy 19:1-22:21).

[6:1]  14 Full Life : SEMUANYA INI KELUAR KE ARAH EMPAT MATA ANGIN

Nas : Za 6:1-5

(versi Inggris NIV -- ini adalah keempat roh dari surga). Di dalam penglihatan yang ke-delapan, Zakharia melihat empat kereta perang di antara dua gunung tembaga.

 1. 1) Warna kuda-kuda penarik kereta-kereta tersebut ialah merah (melambangkan perang), hitam (melambangkan kelaparan dan maut), dan berbelang-belang dan berloreng-loreng (melambangkan wabah; bd. Wahy 6:2-8). Kebanyakan penafsir percaya bahwa kereta perang yang ditarik kuda putih melambangkan kemenangan yang gemilang dari para pelaksana hukuman Allah.
 2. 2) Keempat roh itu sebenarnya malaikat (bd. Mazm 104:4; Wahy 7:1-3).
 3. 3) Baik kereta perang maupun gunung tembaga itu berbicara tentang hukuman atas musuh-musuh Allah. Para penunggang dan kereta pergi ke utara dan selatan, yaitu ke arah Babel dan Mesir yang juga melambangkan kekuatan utara dan selatan pada akhir zaman, yang akan dimusnahkan Allah.

[6:8]  15 Full Life : AKAN MENENTERAMKAN ROH-KU.

Nas : Za 6:8

Dengan membawa hukuman Allah, malaikat-malaikat ini telah memuaskan keadilan-Nya dan menghentikan murka-Nya. Allah akan memastikan bahwa rencana-Nya terlaksana pada saat yang telah ditentukan-Nya.

[6:13]  16 Full Life : DI SEBELAH KANANNYA AKAN ADA SEORANG IMAM.

Nas : Za 6:13

Tuhan memerintahkan Zakharia membuat mahkota dari perak dan emas dan mengenakannya pada kepala Yosua, sang imam besar.

 1. 1) Pemahkotaan Yosua melambangkan pemahkotaan dan pemerintahan Yesus, yang adalah "Tunas", yaitu Mesias (Yes 11:1; Yer 33:15; bd. Yes 53:2;

  lihat cat. --> Za 3:8).

  [atau ref. Za 3:8]

  Yesus akan menjadi imam besar dan raja; Dia akan melaksanakan tugas keimaman-Nya dahulu dan baru kemudian memerintah (bd. Yes 53:10; Luk 24:26).
 2. 2) Pada saat ini Yesus adalah sejahtera kita (Ef 2:14-15), di dalam Dia kita menemukan Kerajaan Allah, yang berada dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus (Rom 14:17). Puncak penggenapan pemerintahan Kristus dimulai dalam kerajaan seribu tahun ketika Dia akan memerintah bumi dengan damai (bd. Yes 9:5).

[6:15]  17 Full Life : ORANG-ORANG DARI JAUH AKAN DATANG.

Nas : Za 6:15

Frase ini mengacu kepada orang-orang bukan Yahudi (bd. Ef 2:11-13).TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA