Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 10 Januari

<<
>>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Kejadian 30:1--32:32

Konteks
30:1 Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak b  bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya c  itu, lalu berkata kepada Yakub: "Berikanlah kepadaku anak 1 ; kalau tidak, aku akan mati 2 ." 30:2 Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata: "Akukah pengganti Allah, d  yang telah menghalangi engkau mengandung? e " 30:3 Kata Rahel: "Ini Bilha, f  budakku perempuan, g  hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia akupun mempunyai keturunan. h " 30:4 Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya i  dan Yakub menghampiri budak j  itu. 30:5 Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 30:6 Berkatalah Rahel: "Allah telah memberikan keadilan k  kepadaku, juga telah didengarkan-Nya permohonanku dan diberikan-Nya kepadaku seorang anak laki-laki. l " Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. m  30:7 Mengandung pulalah Bilha, n  budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 30:8 Berkatalah Rahel: "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan akupun menang. o " Maka ia menamai anak itu Naftali. p  30:9 Ketika dilihat Lea, q  bahwa ia tidak melahirkan lagi, r  diambilnyalah Zilpa, s  budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi isterinya. t  30:10 Dan Zilpa, u  budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 30:11 Berkatalah Lea: "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. v  30:12 Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 30:13 Berkatalah Lea: "Aku ini berbahagia! Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku w  berbahagia. x " Maka ia menamai anak itu Asyer. y  30:14 Ketika Ruben pada musim z  menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, a  lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea: "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." 30:15 Jawab Lea kepadanya: "Apakah belum cukup b  bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim c  anakku?" Kata Rahel: "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." 30:16 Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata: "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim d  anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. 30:17 Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. e  Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. 30:18 Lalu kata Lea: "Allah telah memberi upahku 3 , karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. f " Maka ia menamai anak itu Isakhar. g  30:19 Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. 30:20 Berkatalah Lea: "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku; sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama h  dengan aku, karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. i  30:21 Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. j  30:22 Lalu ingatlah Allah akan Rahel; k  Allah mendengarkan permohonannya l  serta membuka kandungannya. m  30:23 Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. n  Berkatalah ia: "Allah telah menghapuskan aibku. o " 30:24 Maka ia menamai anak itu Yusuf, p  sambil berkata: "Mudah-mudahan TUHAN menambah seorang anak laki-laki q  lagi bagiku."
Yakub memperoleh ternak
30:25 Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban: "Izinkanlah aku pergi, r  supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. s  30:26 Berikanlah isteri-isteriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, t  supaya aku pulang, sebab engkau tahu, betapa keras aku bekerja padamu." 30:27 Tetapi Laban berkata kepadanya: "Sekiranya aku mendapat kasihmu! u  Telah nyata v  kepadaku, bahwa TUHAN memberkati aku karena engkau. w " 30:28 Lagi katanya: "Tentukanlah upahmu x  yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." 30:29 Sahut Yakub kepadanya: "Engkau sendiri tahu, bagaimana aku bekerja padamu, y  dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, z  30:30 sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan TUHAN telah memberkati engkau sejak aku berada di sini; a  jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? b " 30:31 Kata Laban: "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub: "Tidak usah kauberikan apa-apa kepadaku; aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku: 30:32 Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing c  dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang; segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. d  30:33 Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku: Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam e  di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri f  olehku." 30:34 Kemudian kata Laban: "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." 30:35 Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam g  di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya h  untuk dijaga. 30:36 Kemudian Laban menentukan jarak tiga hari perjalanan i  jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. 30:37 Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam j  dan pohon berangan, k  dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya l  kelihatan. 30:38 Ia meletakkan dahan-dahan m  yang dikupasnya itu dalam palungan, n  dalam tempat minum, ke mana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin o  pada waktu datang minum. 30:39 Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan p  itu, maka anaknya bercoreng-coreng 4 , berbintik-bintik q  dan berbelang-belang. 30:40 Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam r  di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. 30:41 Dan setiap kali, apabila berkelamin s  kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan t  itu. 30:42 Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. u  30:43 Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. v 
Yakub lari meninggalkan Laban
31:1 Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak w  Laban berkata demikian: "Yakub telah mengambil segala harta milik ayah x  kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya." 31:2 Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah y  kepadanya. 31:3 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yakub: "Pulanglah z  ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan Aku akan menyertai engkau. a " 31:4 Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya, 31:5 lalu ia berkata kepada mereka: "Telah kulihat dari muka ayahmu, b  bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah c  kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. d  31:6 Juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku e  pada ayahmu. 31:7 Tetapi ayahmu telah berlaku curang f  kepadaku dan telah sepuluh kali g  mengubah upahku, h  tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat i  kepadaku. 31:8 Apabila ia berkata: yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, j  maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik; dan apabila ia berkata: yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. 31:9 Demikianlah Allah mengambil ternak k  ayahmu dan memberikannya kepadaku. l  31:10 Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi m  dan melihat, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. 31:11 Dan Malaikat Allah n  berfirman kepadaku dalam mimpi o  itu: Yakub! Jawabku: Ya Tuhan! p  31:12 Lalu Ia berfirman: Angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik q  dan berbelang-belang, sebab telah Kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. r  31:13 Akulah Allah yang di Betel s  itu, di mana engkau mengurapi tugu, t  dan di mana engkau bernazar u  kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri v  sanak saudaramu." 31:14 Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya: "Bukankah tidak ada lagi bagian w  atau warisan kami dalam rumah ayah kami? 31:15 Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, x  karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya y  sama sekali. 31:16 Tetapi segala kekayaan, yang telah diambil Allah dari ayah kami, adalah milik kami dan anak-anak kami; z  maka sekarang, perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." 31:17 Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan isteri-isterinya a  ke atas unta, b  31:18 digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, c  yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan-Aram, d  dengan maksud pergi kepada Ishak, e  ayahnya, ke tanah Kanaan. f  31:19 Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. g  Ketika itulah Rahel mencuri terafim h  ayahnya 5 . 31:20 Dan Yakub mengakali i  Laban, orang Aram j  itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya, bahwa ia mau lari. k  31:21 Demikianlah ia lari l  dengan segala harta miliknya. Ia berangkat, menyeberangi sungai Efrat m  dan berjalan menuju pegunungan Gilead. n 
Laban mengejar Yakub
31:22 Ketika pada hari ketiga o  dikabarkan kepada Laban, bahwa Yakub telah lari, p  31:23 dibawanyalah sanak saudaranya q  bersama-sama, r  dikejarnya Yakub tujuh hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. s  31:24 Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram t  itu, serta berfirman kepadanya: u  "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah katapun. v " 31:25 Ketika Laban sampai kepada Yakub, --Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, w  juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead-- 31:26 berkatalah Laban kepada Yakub: "Apakah yang kauperbuat x  ini, maka engkau mengakali aku y  dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? z  31:27 Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, a  supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana b  dan kecapi? c  31:28 Lagipula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. d  Memang bodoh perbuatanmu itu. 31:29 Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat e  kepadamu, tetapi Allah ayahmu f  telah berfirman kepadaku tadi malam: Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah katapun. g  31:30 Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, h  mengapa engkau mencuri i  dewa-dewaku? j " 31:31 Lalu Yakub menjawab Laban: "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas k  anak-anakmu itu dari padaku. 31:32 Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. l  Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu, bahwa Rahel yang mencuri terafim m  itu. 31:33 Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea n  dan ke dalam kemah kedua budak perempuan o  itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. p  Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. 31:34 Tetapi Rahel telah mengambil terafim q  itu dan memasukkannya ke dalam pelana r  untanya, dan duduk di atasnya. Laban menggeledah s  seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. 31:35 Lalu kata Rahel kepada ayahnya: "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, t  sebab aku sedang haid. u " Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. v  31:36 Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban: "Apakah kesalahanku, apakah dosaku, w  maka engkau memburu aku sehebat x  itu? 31:37 Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kautemui dari segala barang rumahmu? y  Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, z  supaya mereka mengadili antara kita berdua. a  31:38 Selama dua puluh tahun b  ini aku bersama-sama dengan engkau; domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran c  dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 31:39 Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya; yang dicuri d  orang, baik waktu siang, baik waktu malam, e  selalu engkau tuntut dari padaku. 31:40 Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku f  jauh dari pada tertidur. 31:41 Selama dua puluh tahun g  ini aku di rumahmu; aku telah bekerja padamu empat belas tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu h  dan enam tahun untuk mendapat ternakmu, i  dan engkau telah sepuluh kali j  mengubah upahku. k  31:42 Seandainya Allah ayahku, l  Allah Abraham m  dan Yang Disegani oleh Ishak n  tidak menyertai aku, o  tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku p  telah diperhatikan Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan q  tadi malam."
Perjanjian antara Yakub dan Laban
31:43 Lalu Laban menjawab Yakub: "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, r  bahkan segala yang kaulihat di sini adalah milikku; jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? 31:44 Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, s  aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. t " 31:45 Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. u  31:46 Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya: "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, v  lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. 31:47 Laban menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. w  31:48 Lalu kata Laban: "Timbunan batu x  inilah pada hari ini y  menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed, 31:49 dan juga Mizpa, z  sebab katanya: "TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. 31:50 Jika engkau mengaibkan a  anak-anakku, dan jika engkau mengambil isteri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi b  antara aku dan engkau. c " 31:51 Selanjutnya kata Laban kepada Yakub: "Inilah timbunan batu, d  dan inilah tugu e  yang kudirikan antara aku dan engkau-- 31:52 timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian, f  bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu g  ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkaupun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku, dengan berniat jahat. h  31:53 Allah Abraham i  dan Allah Nahor, j  Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. k " Lalu Yakub bersumpah l  demi Yang Disegani oleh Ishak, m  ayahnya. 31:54 Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan n  di gunung itu. Ia mengundang makan o  sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. 31:55 Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya p  serta memberkati q  mereka, kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. r 
Yakub takut bertemu dengan Esau
32:1 Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah s  dengan dia 6 . 32:2 Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia: "Ini bala tentara Allah. t " Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. u  32:3 Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya v  berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, w  kakaknya, ke tanah Seir, x  daerah Edom. y  32:4 Ia memerintahkan kepada mereka: "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, z  kepada Esau: Beginilah kata hambamu a  Yakub: Aku telah tinggal pada Laban b  sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. 32:5 Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, c  dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, d  supaya aku mendapat kasihmu. e " 32:6 Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata: "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan iapun sedang di jalan menemui engkau, diiringi f  oleh empat ratus orang." 32:7 Lalu sangat takutlah g  Yakub dan merasa sesak hati; h  maka dibaginyalah i  orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan. 32:8 Sebab pikirnya: "Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." 32:9 Kemudian berkatalah Yakub: "Ya Allah nenekku Abraham 7  j  dan Allah ayahku Ishak, k  ya TUHAN, yang telah berfirman kepadaku: Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan Aku akan berbuat baik kepadamu l -- 32:10 sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan m  yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku n  ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. o  32:11 Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut p  kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, q  juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. r  32:12 Bukankah Engkau telah berfirman: Tentu Aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir s  di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. t " 32:13 Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan u  untuk Esau, kakaknya, 32:14 yaitu dua ratus kambing betina dan dua puluh kambing jantan, dua ratus domba betina dan dua puluh domba jantan, v  32:15 tiga puluh unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, empat puluh lembu betina dan sepuluh lembu jantan, dua puluh keledai betina dan sepuluh keledai jantan. w  32:16 Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan x  yang satu dengan kumpulan yang lain." 32:17 Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka: "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu: Siapakah tuanmu? dan ke manakah engkau pergi? dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? -- 32:18 jawablah: milik hambamu y  Yakub; inilah persembahan z  yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiripun ada di belakang kami." 32:19 Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia; 32:20 dan kamu harus mengatakan juga: Hambamu a  Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub: "Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan b  yang diantarkan lebih dahulu, c  kemudian barulah aku akan melihat mukanya; mungkin ia akan menerima aku d  dengan baik." 32:21 Jadi persembahan e  itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya.
Pergumulan Yakub dengan Allah
32:22 Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua isterinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, f  dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. g  32:23 Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. h  32:24 Lalu tinggallah Yakub seorang diri. i  Dan seorang laki-laki j  bergulat dengan dia 8  sampai fajar menyingsing. 32:25 Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha k  Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. 32:26 Lalu kata orang itu: "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub: "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. l " 32:27 Bertanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah namamu?" Sahutnya: "Yakub. m " 32:28 Lalu kata orang itu: "Namamu n  tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel 9 , o  sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. p " 32:29 Bertanyalah Yakub: "Katakanlah juga namamu. q " Tetapi sahutnya: "Mengapa engkau menanyakan namaku? r " Lalu diberkatinyalah s  Yakub di situ 10 . 32:30 Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, t  tetapi nyawaku tertolong!" 32:31 Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Pniel; u  dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 32:32 Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, v  karena Dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub, pada otot pangkal pahanya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[30:1]  1 Full Life : BERIKANLAH KEPADAKU ANAK.

Nas : Kej 30:1-24

Ayat-ayat ini mencatat terbentuknya keluarga Yakub, para pendiri suku-suku Israel. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah bekerja untuk mencapai tujuan akhir-Nya kendatipun kelemahan, pergumulan, dan kesalahan dalam keluarga Yakub.

[30:1]  2 Full Life : KALAU TIDAK, AKU AKAN MATI.

Nas : Kej 30:1

Di daerah Timur Dekat, seorang wanita yang tidak mempunyai anak dipandang hina (bd. Kej 16:2; 30:2); karena itulah ucapan Rahel yang putus asa.

[30:18]  3 Full Life : ALLAH TELAH MEMBERI UPAHKU.

Nas : Kej 30:18

Pernyataan Lea bahwa Allah telah memberinya upah karena telah memberikan budaknya kepada Yakub mencerminkan perasaannya sendiri dan bukan sikap Allah. Kisah ini hanya menyampaikan perkataan oleh Lea. Allah membiarkan situasi ini untuk sesaat dan bekerja melalui pernikahan Yakub

(lihat cat. --> Kej 29:28).

[atau ref. Kej 29:28]

[30:39]  4 Full Life : ANAKNYA BERCORENG-CORENG.

Nas : Kej 30:39

Proses perkembangbiakan ternak itu tidak dipengaruhi oleh ranting-ranting pohon, tetapi oleh campur tangan Allah. Yakub sendiri mengakui pekerjaan Allah dalam menambah jumlah ternaknya (Kej 31:7-9).

[31:19]  5 Full Life : RAHEL MENCURI TERAFIM AYAHNYA.

Nas : Kej 31:19

Rahel mencuri patung dewa-dewa keluarganya lalu berdusta supaya dapat terus memilikinya (ayat Kej 31:34-35). Berbagai penemuan arkeologis di wilayah itu menunjukkan bahwa memiliki patung-patung tersebut dianggap memastikan perolehan dua bagian warisan ketika sang ayah meninggal. Rahel dan Lea merasa ditipu karena tidak menerima warisan mereka (ayat Kej 31:15). Jadi, Rahel mengambil patung-patung itu bukan untuk dipuja, tetapi untuk memperoleh keuntungan keuangan. Akan tetapi, itu tidak ada gunanya karena Yakub kemudian memerintahkan untuk membuang semua patung dan lambang dewa-dewa asing, yang dikuburkan oleh Yakub sebelum berangkat menuju Betel (Kej 35:2-4;

lihat cat. --> Kej 35:2).

[atau ref. Kej 35:2]

[32:1]  6 Full Life : BERTEMULAH MALAIKAT-MALAIKAT ALLAH DENGAN DIA.

Nas : Kej 32:1

Yakub telah menaati perintah Allah dengan meninggalkan Laban dan kembali ke tanah Kanaan (Kej 31:13), wilayah kediaman Esau kakaknya yang bermusuhan itu. Allah mengirim para malaikat untuk meyakinkan Yakub akan kehadiran dan perlindungan-Nya.

[32:9]  7 Full Life : YA ALLAH NENEKKU ABRAHAM.

Nas : Kej 32:9

Yakub ketakutan dan tertekan ketika mendekati wilayah Esau. Apakah dia dan keluarganya akan menderita kekerasan dari Esau karena penipuan Yakub lebih dari dua puluh tahun sebelumnya? Dalam situasi semacam itu Yakub berdoa mohon pertolongan dari Allah. Doa Yakub merupakan pola bagi semua orang percaya yang berada dalam keadaan yang berbahaya.

  1. (1) Yakub mengingatkan Allah akan janji-Nya untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang mengikuti kehendak-Nya (ayat Kej 32:9);
  2. (2) dengan menyadari ketidaklayakannya, Yakub mengucapkan rasa syukurnya atas berkat dan pertolongan Allah pada masa lalu (ayat Kej 32:10);
  3. (3) ia berdoa supaya Allah melepaskan dia (ayat Kej 32:11); dan
  4. (4) ia menyatakan alasan pokok untuk memohon perlindungan Allah, yaitu menggenapi maksud perjanjian Allah di dalam hidupnya (ayat Kej 32:12).

[32:24]  8 Full Life : SEORANG LAKI-LAKI BERGULAT DENGAN DIA.

Nas : Kej 32:24

Orang yang bergulat dengan Yakub kemungkinan besar adalah "malaikat Tuhan" (lih. Kej 16:7-11 dst.; Kej 21:17; 22:11; 31:11; Hos 12:5), yang sering kali dihubungkan dengan Allah sendiri (bd. ayat Kej 32:28,30; Hak 6:12-14,22;

lihat cat. --> Kel 3:2).

[atau ref. Kel 3:2]

Sementara Yakub mati-matian bergumul dengan Allah untuk memperoleh berkat yang dijanjikan, Allah mengizinkannya menang (ayat Kej 32:28); tetapi pangkal paha Yakub dicederai Allah (ayat Kej 32:25) sebagai peringatan bahwa Yakub tidak boleh lagi hidup dalam kekuatannya sendiri, tetapi harus bersandar sepenuhnya kepada Allah dan hidup dalam ketergantungan pada-Nya (ayat Kej 32:30-32).

[32:28]  9 Full Life : NAMAMU ... ISRAEL.

Nas : Kej 32:28

Nama Yakub, yang artinya seorang penipu ulung, kini diganti menjadi "Israel" yang artinya "dia bergumul dengan Allah"

(lihat cat. --> Kej 32:29 selanjutnya).

[atau ref. Kej 32:29]

Para pengikut Kristus kadang-kadang disebut "Israel milik Allah" (Gal 6:16) -- yaitu, yang bergumul dengan Allah. Allah tidak ingin umat-Nya bersikap pasif, tetapi ingin agar mereka sungguh-sungguh mencari-Nya untuk memperoleh berkat dan kasih karunia dari-Nya (Mat 5:6; Mat 6:33; 7:7-8; 11:12; Luk 11:5-10).

[32:29]  10 Full Life : DIBERKATINYALAH YAKUB DI SITU.

Nas : Kej 32:29

Pergumulan Yakub dengan Allah sepanjang malam berakibat berkat Allah dalam hidupnya.

  1. 1) Sejak saat itu, Yakub tahu bahwa hidup dan kesejahteraannya tidak tergantung pada akalnya tetapi pada pertolongan, bimbingan, dan berkat Allah. Kemudian hari Allah mengingatkan keturunan Israel akan kebenaran ini, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman TUHAN semesta alam" (Za 4:6).
  2. 2) Kemenangan dan berkat dalam kehidupan seluruh umat Allah diperoleh dengan cara yang sama. Sekalipun kita mungkin tidak bergumul secara jasmaniah dengan Allah, kita dapat mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan gigih di dalam doa (Luk 11:5-10), mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan-Nya (Luk 11:4), lapar dan dahaga akan kerajaan-Nya dan kehadiran-Nya (Luk 11:2), merindukan realitas dan kuasa Roh Kudus (Kis 1:8; 2:4), dan mengejar hidup beriman yang sejati dan kebenaran (Mat 6:30-33).TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.27 detik
dipersembahkan oleh YLSA