kecilkan semua  

Teks -- Yesaya 40:1-31 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Berita kelepasan
40:1 Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku, demikian firman Allahmu, 40:2 tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan TUHAN dua kali lipat karena segala dosanya. 40:3 Ada suara yang berseru-seru: "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita! 40:4 Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; 40:5 maka kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri telah mengatakannya." 40:6 Ada suara yang berkata: "Berserulah!" Jawabku: "Apakah yang harus kuserukan?" "Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. 40:7 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila TUHAN menghembusnya dengan nafas-Nya. Sesungguhnyalah bangsa itu seperti rumput. 40:8 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." 40:9 Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi! Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut! Katakanlah kepada kota-kota Yehuda: "Lihat, itu Allahmu!" 40:10 Lihat, itu Tuhan ALLAH, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangan-Nya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya. 40:11 Seperti seorang gembala Ia menggembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tangan-Nya; anak-anak domba dipangku-Nya, induk-induk domba dituntun-Nya dengan hati-hati.
Allah di atas semua allah
40:12 Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? 40:13 Siapa yang dapat mengatur Roh TUHAN atau memberi petunjuk kepada-Nya sebagai penasihat? 40:14 Kepada siapa TUHAN meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar TUHAN untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar Dia pengetahuan dan memberi Dia petunjuk supaya Ia bertindak dengan pengertian? 40:15 Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. 40:16 Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan margasatwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. 40:17 Segala bangsa seperti tidak ada di hadapan-Nya mereka dianggap-Nya hampa dan sia-sia saja. 40:18 Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? 40:19 Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. 40:20 Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. 40:21 Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? 40:22 Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang; Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman! 40:23 Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja! 40:24 Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. 40:25 Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus. 40:26 Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah: siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. 40:27 Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel: "Hidupku tersembunyi dari TUHAN, dan hakku tidak diperhatikan Allahku?" 40:28 Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya. 40:29 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 40:30 Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Nama Orang dan Nama Tempat:
 · anak Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · Anak perempuan Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · bangsa Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · kaum Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · Libanon a mountain range and the adjoining regions (IBD)
 · orang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · orang-orang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · seorang Ismael a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · seorang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · Sion one of the hills on which Jerusalem was built; the temple area; the city of Jerusalem; God's people,a town and citidel; an ancient part of Jerusalem
 · Siryon a high mountain
 · suku Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · umat Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · Yakub the second so of a pair of twins born to Isaac and Rebeccaa; ancestor of the 12 tribes of Israel,the nation of Israel,a person, male,son of Isaac; Israel the man and nation
 · Yehuda the son of Jacob and Leah; founder of the tribe of Judah,a tribe, the land/country,a son of Joseph; the father of Simeon; an ancestor of Jesus,son of Jacob/Israel and Leah; founder of the tribe of Judah,the tribe of Judah,citizens of the southern kingdom of Judah,citizens of the Persian Province of Judah; the Jews who had returned from Babylonian exile,"house of Judah", a phrase which highlights the political leadership of the tribe of Judah,"king of Judah", a phrase which relates to the southern kingdom of Judah,"kings of Judah", a phrase relating to the southern kingdom of Judah,"princes of Judah", a phrase relating to the kingdom of Judah,the territory allocated to the tribe of Judah, and also the extended territory of the southern kingdom of Judah,the Province of Judah under Persian rule,"hill country of Judah", the relatively cool and green central highlands of the territory of Judah,"the cities of Judah",the language of the Jews; Hebrew,head of a family of Levites who returned from Exile,a Levite who put away his heathen wife,a man who was second in command of Jerusalem; son of Hassenuah of Benjamin,a Levite in charge of the songs of thanksgiving in Nehemiah's time,a leader who helped dedicate Nehemiah's wall,a Levite musician who helped Zechariah of Asaph dedicate Nehemiah's wall
 · Yerusalem the capital city of Israel,a town; the capital of Israel near the southern border of Benjamin


Topik/Tema Kamus: Yesaya | Deutroyesaya | Cipta, Ciptaan | Mulia, Kemulian Kristus | Gunung, Pegunungan | Kristus, Allah | Manusia | Gelar Dan Nama Yang Diberikan; Kepada Kristus | Hikmat Allah | Jalan Raya | Nubuat Tentang Kristus | Hibur, Penghiburan Di Dalam Kesusahan | Orang Kudus Disamakan Dengan | Roh Kudus, Pengajar | Rumput | Rancangan Dan Maksud Allah | Ampun, Pengampunan | Ukur, Ukuran | Lembah | Laut | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , BIS , Jerusalem , Ende , Endetn , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
Matthew Henry , SH , Utley , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Yes 40:1--Yer 2:4 - HIBURKANLAH. Nas : Yes 40:1-66:24 Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapa...

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.

Full Life: Yes 40:1 - HIBURKANLAH UMAT-KU. Nas : Yes 40:1 Yesaya menghibur umat Allah dengan bernubuat kepada angkatan mendatang tentang kabar baik bahwa masa hukuman Allah hampir usai dan k...

Nas : Yes 40:1

Yesaya menghibur umat Allah dengan bernubuat kepada angkatan mendatang tentang kabar baik bahwa masa hukuman Allah hampir usai dan keselamatan dan berkat akan tiba. Jikalau saudara sedang mengalami kesulitan besar dalam hidup saudara dan mengetahui bahwa Kristus adalah Juruselamatmu, saudara dapat berdoa kepada Allah untuk membebaskan saudara dari kesulitan itu atau untuk menyertai dan menolongmu di tengah-tengah kesulitan tersebut. Menghibur kita adalah tugas Allah tritunggal; Allah Bapa disebut "Allah sumber segala penghiburan" (2Kor 1:3), "menghibur semua orang berkabung" adalah ciri khas pelayanan Anak Allah (Yes 61:2) dan Roh Kudus disebut "penghibur" (Yoh 14:16,26; 15:26; 16:7), Dia yang mendampingi kita untuk memberikan penghiburan dan pertolongan.

Full Life: Yes 40:3-8 - ADA SUARA YANG BERSERU-SERU. Nas : Yes 40:3-8 Ayat-ayat ini seperti halnya banyak nubuat di dalam Yesaya, mempunyai beberapa tahap penerapan: (1) kepada pemulihan orang Ya...

Nas : Yes 40:3-8

Ayat-ayat ini seperti halnya banyak nubuat di dalam Yesaya, mempunyai beberapa tahap penerapan:

 1. (1) kepada pemulihan orang Yahudi dari pembuangan,
 2. (2) kepada kedatangan Mesias dan keselamatan-Nya, dan
 3. (3) kepada penyempurnaan penebusan di langit baru dan bumi baru. PB melihat penggenapan ayat Yes 40:3 di dalam Yohanes Pembaptis -- pendahulu Mesias (Mat 3:1-4; Mr 1:1-4; Luk 1:76-78; Yoh 1:23). Yohanes menjelaskan bahwa cara untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan adalah melalui pertobatan (Mat 3:1-8).

Full Life: Yes 40:5 - KEMULIAAN TUHAN AKAN DINYATAKAN. Nas : Yes 40:5 Israel akan menyaksikan kemuliaan Allah ketika Ia melepaskan mereka dari pembuangan di Babel. Tetapi Allah akan menyatakan kemuliaan...

Nas : Yes 40:5

Israel akan menyaksikan kemuliaan Allah ketika Ia melepaskan mereka dari pembuangan di Babel. Tetapi Allah akan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya dengan cara yang lebih hebat di dalam diri Yesus Kristus (Yoh 1:14; 11:4,40; Ibr 1:3) dan ketika Kristus datang kembali dari sorga (Mat 16:27; 24:30; Wahy 1:7).

Full Life: Yes 40:8 - FIRMAN ALLAH KITA TETAP UNTUK SELAMA-LAMANYA. Nas : Yes 40:8 Semua hidup ciptaan adalah rapuh dan lemah sehingga pada kesudahannya akan berakhir (bd. Yes 37:27; Mazm 90:5; 103:15), tetapi firma...

Nas : Yes 40:8

Semua hidup ciptaan adalah rapuh dan lemah sehingga pada kesudahannya akan berakhir (bd. Yes 37:27; Mazm 90:5; 103:15), tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Janji-janji Allah akan digenapi; kebenaran penebusan-Nya tidak dapat dibatalkan atau diubah

(lihat art. PENGILHAMAN DAN KEKUASAAN ALKITAB),

Full Life: Yes 40:10 - DATANG DENGAN KEKUATAN. Nas : Yes 40:10 Keselamatan, berkat, dan penghiburan semua dikaitkan dengan kedatangan Tuhan kepada umat-Nya yang setia. Dia datang dengan kuasa da...

Nas : Yes 40:10

Keselamatan, berkat, dan penghiburan semua dikaitkan dengan kedatangan Tuhan kepada umat-Nya yang setia. Dia datang dengan kuasa dan kekuasaan bagaikan pemimpin yang perkasa, namun kehadiran-Nya adalah bagaikan gembala penuh perhatian yang menggembalakan domba-dombanya (ayat Yes 40:11; bd. Kej 49:24; Yeh 34:23; 37:24; Yoh 10:11,14; Ibr 13:20; 1Pet 5:4). Kebenaran ini seharusnya memenuhi umat Allah dengan iman, pengharapan, dan kerinduan dalam doa untuk kehadiran-Nya dan kunjungan khusus sambil menantikan hari kedatangan-Nya dan penebusan terakhir (1Tes 4:14-18).

Full Life: Yes 40:11 - MENGHIMPUNKANNYA DENGAN TANGAN-NYA; ANAK-ANAK DOMBA. Nas : Yes 40:11 Allah dilukiskan sebagai seorang gembala yang mengangkat seekor anak domba supaya melindungi dan membawanya dekat di hatinya (bd. M...

Nas : Yes 40:11

Allah dilukiskan sebagai seorang gembala yang mengangkat seekor anak domba supaya melindungi dan membawanya dekat di hatinya (bd. Mat 6:24-34). Walaupun Allah mahakuasa (ayat Yes 40:10) dan bangsa-bangsa dianggap-Nya seperti debu (ayat Yes 40:15), Dia masih memperhatikan setiap domba-Nya secara pribadi. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa Allah demikian agung sehingga mengabaikan keperluan dan persoalan pribadi seorang percaya.

Full Life: Yes 40:12-31 - SIAPA YANG MENAKAR. Nas : Yes 40:12-31 Ayat-ayat ini menekankan hikmat, kebesaran, keagungan, dan kuasa kreatif Allah (lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH). K...

Nas : Yes 40:12-31

Ayat-ayat ini menekankan hikmat, kebesaran, keagungan, dan kuasa kreatif Allah

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

Kebenaran-kebenaran yang terungkap di sini mengilhami umat-Nya untuk percaya Dia, yang dapat melepaskan mereka dan menetapkan kerajaan-Nya untuk selama-lamanya.

Full Life: Yes 40:26 - SIAPA YANG MENCIPTAKAN SEMUA ... ITU? Nas : Yes 40:26 Lihat art. PENCIPTAAN.

Nas : Yes 40:26

Lihat art. PENCIPTAAN.

Full Life: Yes 40:31 - YANG MENANTI-NANTIKAN TUHAN MENDAPAT KEKUATAN BARU. Nas : Yes 40:31 Berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada-Nya; hal itu meliputi juga memandang Dia sebagai sumber ...

Nas : Yes 40:31

Berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada-Nya; hal itu meliputi juga memandang Dia sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia ketika diperlukan (bd. Mazm 25:3-5; 27:14; Luk 2:25,36-38). Orang yang berharap kepada Tuhan dijanjikan:

 1. (1) kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan;
 2. (2) kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka bagaikan rajawali yang terbang naik ke langit; dan
 3. (3) kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih bila Allah menangguhkan pertolongan-Nya. Allah berjanji bahwa jikalau umat-Nya dengan sabar mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apa pun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa (1Pet 1:5).

BIS: Yes 40:2 - Kesalahan ... Kuampuni Kesalahan ... Kuampuni atau: Mereka telah menebus kesalahan mereka.

Kesalahan ... Kuampuni atau: Mereka telah menebus kesalahan mereka.

BIS: Yes 40:9 - Naiklah ... Sion Naiklah ... Sion atau: Yerusalem, naiklah ke atas gunung yang tinggi dan umumkanlah kabar baik! Sion, bersoraklah dengan suara nyaring, dan umumkanlah...

Naiklah ... Sion atau: Yerusalem, naiklah ke atas gunung yang tinggi dan umumkanlah kabar baik! Sion, bersoraklah dengan suara nyaring, dan umumkanlah kabar baik!

BIS: Yes 40:10 - orang-orang yang telah dibebaskan-Nya orang-orang yang telah dibebaskan-Nya atau: upah jerih payah-Nya, hasil yang diperoleh-Nya.

orang-orang yang telah dibebaskan-Nya atau: upah jerih payah-Nya, hasil yang diperoleh-Nya.

BIS: Yes 40:19 - -- Kemungkinan besar artinya: berlapis ... perak.

Kemungkinan besar artinya: berlapis ... perak.

BIS: Yes 40:20 - -- Kemungkinan besar artinya tak mampu ... perak; naskah Ibraninya tidak jelas.

Kemungkinan besar artinya tak mampu ... perak; naskah Ibraninya tidak jelas.

Jerusalem: Yes 40:1 - Hiburkanlah Kata-kata pertama ayat ini dijadikan judul bagian kedua kitab Yesaya yang lazimnya disebut "Kitab Penghiburan", bab 44-55. Dan memang isi bagian kedua...

Kata-kata pertama ayat ini dijadikan judul bagian kedua kitab Yesaya yang lazimnya disebut "Kitab Penghiburan", bab 44-55. Dan memang isi bagian kedua ini pada umumnya "menghibur", memberi hati kepada umat. Dalam hal ini bagian kedua ini berbeda dengan bagian Yesaya pertama, bab 1-39, yang nubuat-nubuatnya pada umumnya berupa ancaman. Kitab Penghiburan itu dikatakan berasal dari nabi "Yesaya yang kedua" (Deutero-yesaya), yaitu seorang nabi yang tidak dikenal namanya dan yang berkarya menjelang akhir masa pembuangan umat Israel di Babel. Bdk Pengantar. Yes 40:1-11 ini merupakan nyanyian pembukaan Kitab Penghiburan. Isinya sbb: Perbudakan umat sudah berakhir; suatu keluaran baru disiapkan. Pada akhir Kitab Penghiburan pikiran itu terulang, Yes 55:12-13.

Jerusalem: Yes 40:2 - dua kali lipat Yerusalem terpaksa menghamba, entah sebagai orang upahan atau sebagai budak. Tetapi kini ia telah menebus kesalahannya dua kali lipat, sama seperti se...

Yerusalem terpaksa menghamba, entah sebagai orang upahan atau sebagai budak. Tetapi kini ia telah menebus kesalahannya dua kali lipat, sama seperti seorang pencuri mesti mengembalikan curian dua kali lipat, Kel 22.

Jerusalem: Yes 40:3 - Ada suara Dengan sengaja nabi tidak menyebut nama orang yang bersuara dan menyuruh melaksanakan perintah yang diberi dalam Yes 39:2. Para penginjil, Mat 3:3; ds...

Dengan sengaja nabi tidak menyebut nama orang yang bersuara dan menyuruh melaksanakan perintah yang diberi dalam Yes 39:2. Para penginjil, Mat 3:3; dsj Yoh 1:23 yang mengutip ayat ini menurut terjemahan Yunani (LXX) mengetrapkannya pada Yohanes Pembaptis yang memberitahukan kedatangan Mesias yang sudah dekat

Jerusalem: Yes 40:3 - jalan untuk TUHAN Ada naskah-naskah Babel yang dengan istilah serupa berkata tentang jalan-jalan yang dibuat untuk berpawai menyambut seorang dewa atau seorang raja pem...

Ada naskah-naskah Babel yang dengan istilah serupa berkata tentang jalan-jalan yang dibuat untuk berpawai menyambut seorang dewa atau seorang raja pemenang. Jalan yang dimaksud di sini ialah jalan yang akan ditempuh umat yang terpimpin oleh Tuhan melalui padang gurun kembali ke Tanah Suci: suatu keluaran baru, Yes 10:25-27 sudah mengingatkan mujizat-mujizat yang menyertai keluaran umat Israel dari negeri Mesir dan yang menjamin perlindungan ilahi. Pikiran itu diperkembangkan oleh nabi. Deutero-yesaya. Sama seperti dahulu demikianpun sekarang Tuhan datang menyelamatkan umatNya, Yer 16:14-15; 31:2; Yes 46:3-4 dan Yes 63:9 (yang menyinggung Kel 19:4). Keluaran pertama yang disertai mujizat-mijizat, Mik 7:14-15, misalnya penyeberang Laut Teberau, Yes 11:15-16+; Yes 43:16-21; 51:10; 63:11-13, mujizat air, Yes 48:21, tiang awan yang bercahaya, Yes 52:12; bdk Yes 4:5-6, perjalanan di gurun, Yes 40:3; bdk Bar 5:7-9, menjadi di gurun, Yes 40:3; bdk Bar 5:7-9, menjadi pralambang dan jaminan keluaran yang baru, yaitu dari Babel ke Yerusalem. Mengenai tema "keluaran" itu bdk juga Hos 2:13+.

Jerusalem: Yes 40:5 - kemuliaan TUHAN Bdk Kel 24:16+

Bdk Kel 24:16+

Jerusalem: Yes 40:5 - seluruh umat manusia Harafiah: segenap daging. Bdk Kej 2:21+.

Harafiah: segenap daging. Bdk Kej 2:21+.

Jerusalem: Yes 40:6 - Ada suara Suara sorgawi ini mengganti penampakan Allah yang memanggil nabi, Yes 6:8-13; Yer 1:4-10; Yeh 1-2. Ini barangkali menyatakan bahwa perasaan orang suda...

Suara sorgawi ini mengganti penampakan Allah yang memanggil nabi, Yes 6:8-13; Yer 1:4-10; Yeh 1-2. Ini barangkali menyatakan bahwa perasaan orang sudah lebih peka terhadap transendensi Allah. Nabi (seperti juga hanya dengan nabi-nabi lain) minta dan mendapat penjelasan lebih jauh tentang tugas yang dipercayakan kepadanya.

Jerusalem: Yes 40:11 - seorang gembala Ini sebuah tema (gembala) yang mulai dipakai oleh nabi Yeremia, Yes 23:1-6 lalu diperkembangkan oleh nabi Yehezkiel, Yes 34:1+, dan oleh Yesus juga di...

Ini sebuah tema (gembala) yang mulai dipakai oleh nabi Yeremia, Yes 23:1-6 lalu diperkembangkan oleh nabi Yehezkiel, Yes 34:1+, dan oleh Yesus juga dipakai, Mat 18:12-14 dsj; Yoh 10:11-18

Jerusalem: Yes 40:11 - dipangkuNya Ula 32:11; Kej 19:4; Luk 15:5

Jerusalem: Yes 40:12 - -- Bdk Ayu 28:23-27; 38:4-5; Ams 30:4; Wis 11:20

Bdk Ayu 28:23-27; 38:4-5; Ams 30:4; Wis 11:20

Jerusalem: Yes 40:12 - air laut Begitulah tertulis dalam naskah Yesaya dari Qumran (1 QIsa). Dalam naskah-naskah lain terbaca: air. bagian Yesaya yang berikut, Yes 40:12-31, meluhurk...

Begitulah tertulis dalam naskah Yesaya dari Qumran (1 QIsa). Dalam naskah-naskah lain terbaca: air. bagian Yesaya yang berikut, Yes 40:12-31, meluhurkan kebesaran Allah dibandingkan dengan kefanaan manusia. Ini sebuah pokok renungan yang digemari para berhikmat. Tetapi kitab-kitab Kebijaksanaan jelas menyatakan bahwa hikmat Allah turut menciptakan dan mengatur segala sesuatunya, bdk Ayu 28:23-27; Ams 8:22-23; Sir 1:2-3.

Jerusalem: Yes 40:15 - pulau-pulau Istilah ini banyak dipakai Yes 40:1-44:28. Yang dimaksud ialah kepulauan dan pantai-pantai jauh di kawasan Laut Tengah. Dengan arti itulah pulau-pulau...

Istilah ini banyak dipakai Yes 40:1-44:28. Yang dimaksud ialah kepulauan dan pantai-pantai jauh di kawasan Laut Tengah. Dengan arti itulah pulau-pulau di sini ditempatkan di samping bangsa-bangsa.

Jerusalem: Yes 40:18 - dengan siapa hendak kamu samakan Allah Ayat ini menegaskan bahwa Allah sejati tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kenyataan ini mengalaskan larangan membuat patung dan gambar, yang suda...

Ayat ini menegaskan bahwa Allah sejati tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kenyataan ini mengalaskan larangan membuat patung dan gambar, yang sudah tercantum dalam Dekalog. Yes 40:19-20 kemudian barulah ditambahkan dan ayat-ayat ini diteruskan dalam Yes 41:6-7. Para pembuat berhala dikecam (bdk Yes 44:9-20); sebuah tambahan juga). Kecaman serupa terdapat lagi dalam Yes 41:21-24; 42:8,17; 45:16,20; 46:5-7; lihat juga Yer 10:1-6; 51:19; (Surat Yeremia) Bar 6; Maz 115:3-8; Wis 13:11-15.

Jerusalem: Yes 40:20 - yang mendirikan arca Terjemahan ini kurang pasti.

Terjemahan ini kurang pasti.

Jerusalem: Yes 40:23 - -- Bdk Maz 2:2-5; Ayu 34:18-19.

Jerusalem: Yes 40:24 - diterbangkan oleh badai Bdk Maz 1:4+; Yes 17:13-14.

Jerusalem: Yes 40:25 - Yang Mahakudus sebutan yang digemari nabi Yesaya, Yes 6:3+, ini diambil alih oleh Deutero-yesaya, bdk Yes 41:14, dll.

sebutan yang digemari nabi Yesaya, Yes 6:3+, ini diambil alih oleh Deutero-yesaya, bdk Yes 41:14, dll.

Jerusalem: Yes 40:26 - Arahkanlah matamu Bdk Kej 15:5; Maz 19:2

Jerusalem: Yes 40:26 - semua bintang itu Dalam naskah Ibrani hanya tertulis: itu. Tetapi yang dimaksud ialah bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu merupakan "tentara langit", bdk Yes...

Dalam naskah Ibrani hanya tertulis: itu. Tetapi yang dimaksud ialah bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu merupakan "tentara langit", bdk Yes 34:4; Ula 17:3; 2Ra 17:16; Yer 8:2, dll. Bintang-bintang itu oleh orang Babel dipuja sebagai dewa. Dalam rangka itu Deutero-yesaya menulis di Babel -- nubuat ini semakin mengesan di hati. Allah adalah "TUHAN balatentara", 1Sa 1:3+. Bdk Bar 3:34-35; Maz 147:4.

Jerusalem: Yes 40:27 - berkata demikian Bdk Yes 49:14-16

Jerusalem: Yes 40:27 - Yakub Yakub atau Israel ialah segenap umat keturunan Yakub-Israel. Yang dimaksud di sini ialah umat di pembuangan di Babel. Umat itu ragu-ragu kalau-kalau d...

Yakub atau Israel ialah segenap umat keturunan Yakub-Israel. Yang dimaksud di sini ialah umat di pembuangan di Babel. Umat itu ragu-ragu kalau-kalau ditinggalkan Tuhan, bdk juga Yes 37:11 yang mengungkapkan keraguan yang sama.

Ende: Yes 40:1-8 - -- Bagian ini meringkaskan seluruh kabar jang dikembangkan ps. Yes 40:9-55:13, Nabi diberi pesan untuk mengabarkan kabar keselamatannja. Seluruh kabar it...

Bagian ini meringkaskan seluruh kabar jang dikembangkan ps. Yes 40:9-55:13, Nabi diberi pesan untuk mengabarkan kabar keselamatannja. Seluruh kabar itu teruntuk bagi kaum buangan di Babel untuk menghibur mereka dengan pembebasan jang segera akan diselenggarakan Allah Israil.

Ende: Yes 40:1 - kerdja paksa ialah pembuangan (jang kadang2 betul berarti: kerdja rodi guna radja Babel), jang dibebankan Allah, bukannja untuk membinasakan umatNja, melainkan gun...

ialah pembuangan (jang kadang2 betul berarti: kerdja rodi guna radja Babel), jang dibebankan Allah, bukannja untuk membinasakan umatNja, melainkan guna membersihkannja dari dosa.

Ende: Yes 40:3 - -- Suara itu ialah suara Jahwe jang berbitjara kepada nabi. Dengan mengepalai umatNja Jahwe akan menghantarkan mereka keluar dari Babel seperti dahulu Ia...

Suara itu ialah suara Jahwe jang berbitjara kepada nabi. Dengan mengepalai umatNja Jahwe akan menghantarkan mereka keluar dari Babel seperti dahulu Ia menghantar mereka keluar dari Mesir lewat padang gurun.

Ende: Yes 40:6-8 - -- Jahwe dan nabi berbitjara. Djika kaum buangan ragu2, apakah bisa terdjadi mereka pulang, maka nabi menundjuk kerapuhan manusia pada umumnja, djadi dju...

Jahwe dan nabi berbitjara. Djika kaum buangan ragu2, apakah bisa terdjadi mereka pulang, maka nabi menundjuk kerapuhan manusia pada umumnja, djadi djuga kekuasaan Babel rapuh dan fana sadja, sehingga betul dapat lenjap. Sabda (djandji) Allah pasti terlaksana.

Ende: Yes 40:7 - (sungguh rumput...dst.) Baris ini adalah tambahan, jang kurang tjotjok. Dalam terdjemahan Junani (dan 1Pe 1:24-25) tidak ada.

Baris ini adalah tambahan, jang kurang tjotjok. Dalam terdjemahan Junani (dan 1Pe 1:24-25) tidak ada.

Ende: Yes 40:9 - pewarti Sesungguhnja terdjadi, bahwa wanita membawa warta kemenangan (Maz 68:12; Kel 25:10-21; Hak 5:12; 11:34; 1Sa 18:6-7). Si nabi sudah melihat pewarti2 it...

Sesungguhnja terdjadi, bahwa wanita membawa warta kemenangan (Maz 68:12; Kel 25:10-21; Hak 5:12; 11:34; 1Sa 18:6-7). Si nabi sudah melihat pewarti2 itu berangkat ke Jerusjalem. Disitu harus naik keatas gunung untuk menjampaikan wartanja kepada seluruh negeri itu.

Ende: Yes 40:10 - lengan Jahwe adalah kekuatannja.

adalah kekuatannja.

Ende: Yes 40:10 - djaja....dst. Allah datang sebagai pemenang dari pertempuran dengan tanda kemenangan (rampasan).

Allah datang sebagai pemenang dari pertempuran dengan tanda kemenangan (rampasan).

Ende: Yes 40:11 - -- Jahwe memelihara Israil seperti seorang gembala kawanannja.

Jahwe memelihara Israil seperti seorang gembala kawanannja.

Ende: Yes 40:15 - pulau ialah pulau di Laut Tengah dan semua negeri jang djauh2.

ialah pulau di Laut Tengah dan semua negeri jang djauh2.

Ende: Yes 40:19-20 - -- Ajat2 ini menjerang berhala2. Beberapa ahli menggandingkan Yes 41:6-7 dengan ajat2 ini, jakni Yes 40:19; 41:6-7; 40:26. Agaknja ajat2 ini adalah tamba...

Ajat2 ini menjerang berhala2. Beberapa ahli menggandingkan Yes 41:6-7 dengan ajat2 ini, jakni Yes 40:19; 41:6-7; 40:26. Agaknja ajat2 ini adalah tambahan.

Ende: Yes 40:20 - si bendahara....dst. Terdjemahan ini tidak pasti.

Terdjemahan ini tidak pasti.

Ende: Yes 40:22 - -- Allah tidak termasuk kedalam dunia (bumi) ini; tachtaNja diatas tjakerawala.

Allah tidak termasuk kedalam dunia (bumi) ini; tachtaNja diatas tjakerawala.

Ende: Yes 40:23-24 - -- Allah berkuasa djuga atas manusia, bahkan jang paling berkuasa djuga. Jang disindir kiranja radja2 asing serta pegawai2nja jang menindas Israil.

Allah berkuasa djuga atas manusia, bahkan jang paling berkuasa djuga. Jang disindir kiranja radja2 asing serta pegawai2nja jang menindas Israil.

Ende: Yes 40:26 - tentaranja ialah perbintangan dilangit, jang dipimpin dan didjadikan Allah.

ialah perbintangan dilangit, jang dipimpin dan didjadikan Allah.

Ende: Yes 40:27-31 - -- Israil dalam pembuangan harap sama sekali. Dengan nubuat ini nabi mau memberinja hati pula dengan menundjuk kepada kekuatan dan kekuasaan Jahwe.

Israil dalam pembuangan harap sama sekali. Dengan nubuat ini nabi mau memberinja hati pula dengan menundjuk kepada kekuatan dan kekuasaan Jahwe.

Endetn: Yes 40:6 - aku diperbaiki menurut terdjemahan2 kuno. Tertulis: "ia".

diperbaiki menurut terdjemahan2 kuno. Tertulis: "ia".

Endetn: Yes 40:6 - keelokannja diperbaiki menurut terdjemahan2 kuno dan 1Pe 1:24.

diperbaiki menurut terdjemahan2 kuno dan 1Pe 1:24.

Endetn: Yes 40:13 - (siapa) ditambahkan menurut terdjemahan Junani.

ditambahkan menurut terdjemahan Junani.

Endetn: Yes 40:15 - beratnja diperbaiki menurut kiraan. Naskah Hibrani pakai mufrad.

diperbaiki menurut kiraan. Naskah Hibrani pakai mufrad.

Endetn: Yes 40:19 - ditempatnja diperbaiki menurut kiraan. Tertulis: "djuru emas".

diperbaiki menurut kiraan. Tertulis: "djuru emas".

Endetn: Yes 40:21 - semendjak dialaskan diperbaiki menurut kiraan. Tertulis: "alas2".

diperbaiki menurut kiraan. Tertulis: "alas2".

Ref. Silang FULL: Yes 40:1 - Hiburkanlah, hiburkanlah · Hiburkanlah, hiburkanlah: Yes 12:1; 49:13; 51:3,12; 52:9; 57:18; 61:2; 66:13; Yer 31:13; Zef 3:14-17; Za 1:17; 2Kor 1:3

Ref. Silang FULL: Yes 40:2 - tenangkanlah // bahwa perhambaannya // sudah berakhir // telah diampuni // dua kali · tenangkanlah: Kej 34:3; Kej 34:3; Yes 35:4; Yes 35:4 · bahwa perhambaannya: Ayub 7:1; Ayub 7:1 · sudah berakhir: Yes 41:11-13; ...

· tenangkanlah: Kej 34:3; [Lihat FULL. Kej 34:3]; Yes 35:4; [Lihat FULL. Yes 35:4]

· bahwa perhambaannya: Ayub 7:1; [Lihat FULL. Ayub 7:1]

· sudah berakhir: Yes 41:11-13; 49:25

· telah diampuni: Im 26:41; [Lihat FULL. Im 26:41]

· dua kali: Yes 51:19; 61:7; Yer 16:18; 17:18; Za 9:12; Wahy 18:6

Ref. Silang FULL: Yes 40:3 - Persiapkanlah // Tuhan, luruskanlah // bagi Allah · Persiapkanlah: Yes 11:16; Yes 11:16; Yes 43:19; Mal 3:1 · Tuhan, luruskanlah: Ams 3:5-6; Ams 3:5; Ams 3:6 · bagi Allah: Mat 3:...

· Persiapkanlah: Yes 11:16; [Lihat FULL. Yes 11:16]; Yes 43:19; Mal 3:1

· Tuhan, luruskanlah: Ams 3:5-6; [Lihat FULL. Ams 3:5]; [Lihat FULL. Ams 3:6]

· bagi Allah: Mat 3:3%&; Mr 1:3%&; Yoh 1:23%&

Ref. Silang FULL: Yes 40:4 - harus ditutup // yang berbukit-bukit // yang rata · harus ditutup: Yes 49:11 · yang berbukit-bukit: Yes 2:14; Yes 2:14 · yang rata: Mazm 26:12; Mazm 26:12; Yes 26:7; Yes 26:7; Yes...

· harus ditutup: Yes 49:11

· yang berbukit-bukit: Yes 2:14; [Lihat FULL. Yes 2:14]

· yang rata: Mazm 26:12; [Lihat FULL. Mazm 26:12]; Yes 26:7; [Lihat FULL. Yes 26:7]; Yes 45:2,13; Yer 31:9

Ref. Silang FULL: Yes 40:5 - maka kemuliaan // akan melihatnya // telah mengatakannya · maka kemuliaan: Kel 16:7; Kel 16:7; Bil 14:21; Bil 14:21; Yes 59:19; Yes 59:19 · akan melihatnya: Yes 52:10; 62:2; Luk 2:30; 3:4-6%& &...

· maka kemuliaan: Kel 16:7; [Lihat FULL. Kel 16:7]; Bil 14:21; [Lihat FULL. Bil 14:21]; Yes 59:19; [Lihat FULL. Yes 59:19]

· akan melihatnya: Yes 52:10; 62:2; Luk 2:30; 3:4-6%&

· telah mengatakannya: Yes 1:20; [Lihat FULL. Yes 1:20]; Yes 58:14

Ref. Silang FULL: Yes 40:6 - seperti rumput · seperti rumput: Kej 6:3; Kej 6:3; Yes 29:5; Yes 29:5

· seperti rumput: Kej 6:3; [Lihat FULL. Kej 6:3]; Yes 29:5; [Lihat FULL. Yes 29:5]

Ref. Silang FULL: Yes 40:7 - menjadi kering // Tuhan menghembusnya // dengan nafas-Nya · menjadi kering: Ayub 8:12; Ayub 8:12; Yes 15:6; Yes 15:6 · Tuhan menghembusnya: Mazm 103:16; Mazm 103:16; Yeh 22:21; Yeh 22:21 ·...

· menjadi kering: Ayub 8:12; [Lihat FULL. Ayub 8:12]; Yes 15:6; [Lihat FULL. Yes 15:6]

· Tuhan menghembusnya: Mazm 103:16; [Lihat FULL. Mazm 103:16]; Yeh 22:21; [Lihat FULL. Yeh 22:21]

· dengan nafas-Nya: Kel 15:10; [Lihat FULL. Kel 15:10]; Ayub 41:12; [Lihat FULL. Ayub 41:12]

Ref. Silang FULL: Yes 40:8 - bunga // tetapi firman // kita tetap // untuk selama-lamanya · bunga: Yes 5:24; Yes 5:24; Yak 1:10 · tetapi firman: Yes 55:11; 59:21 · kita tetap: Ams 19:21; Ams 19:21; Yes 7:7,9; Yes 7:7; Y...

· bunga: Yes 5:24; [Lihat FULL. Yes 5:24]; Yak 1:10

· tetapi firman: Yes 55:11; 59:21

· kita tetap: Ams 19:21; [Lihat FULL. Ams 19:21]; Yes 7:7,9; [Lihat FULL. Yes 7:7]; [Lihat FULL. Yes 7:9]; Yer 39:16; [Lihat FULL. Yer 39:16]

· untuk selama-lamanya: Mazm 119:89; [Lihat FULL. Mazm 119:89]; Mat 5:18; [Lihat FULL. Mat 5:18]; 1Pet 1:24-25%&

Ref. Silang FULL: Yes 40:9 - pembawa kabar // Hai Yerusalem // itu Allahmu · pembawa kabar: Yes 41:27; 44:28; 52:7-10; 61:1; Nah 1:15; Kis 13:32; Kis 13:32; Rom 10:15; 1Kor 15:1-4 · Hai Yerusalem: Yes 1:1; Yes 1...

· pembawa kabar: Yes 41:27; 44:28; 52:7-10; 61:1; Nah 1:15; Kis 13:32; [Lihat FULL. Kis 13:32]; Rom 10:15; 1Kor 15:1-4

· Hai Yerusalem: Yes 1:1; [Lihat FULL. Yes 1:1]

· itu Allahmu: Yes 25:9

Ref. Silang FULL: Yes 40:10 - Ia datang // dengan kekuatan // dengan tangan-Nya // Ia berkuasa // menjadi upah · Ia datang: Yes 35:4; 59:20; Mat 21:5; Wahy 22:7 · dengan kekuatan: Yes 28:2 · dengan tangan-Nya: Mazm 44:4; Mazm 44:4; Yes 30:3...

· Ia datang: Yes 35:4; 59:20; Mat 21:5; Wahy 22:7

· dengan kekuatan: Yes 28:2

· dengan tangan-Nya: Mazm 44:4; [Lihat FULL. Mazm 44:4]; Yes 30:30; [Lihat FULL. Yes 30:30]; Yes 33:2; [Lihat FULL. Yes 33:2]

· Ia berkuasa: Yes 9:5-6

· menjadi upah: Yes 35:4; [Lihat FULL. Yes 35:4]; Wahy 22:12

Ref. Silang FULL: Yes 40:11 - seorang gembala // dengan tangan-Nya // domba dipangku-Nya // induk-induk // domba dituntun-Nya · seorang gembala: Kej 48:15; Kej 48:15; Mazm 28:9; Mazm 28:9; Mi 5:3; Mi 5:3; Yoh 10:11; Yoh 10:11 · dengan tangan-Nya: Bil 11:12; Bil ...

· seorang gembala: Kej 48:15; [Lihat FULL. Kej 48:15]; Mazm 28:9; [Lihat FULL. Mazm 28:9]; Mi 5:3; [Lihat FULL. Mi 5:3]; Yoh 10:11; [Lihat FULL. Yoh 10:11]

· dengan tangan-Nya: Bil 11:12; [Lihat FULL. Bil 11:12]

· domba dipangku-Nya: Ul 26:19; [Lihat FULL. Ul 26:19]

· induk-induk: Kej 33:13; [Lihat FULL. Kej 33:13]; Ul 30:4; [Lihat FULL. Ul 30:4]

· domba dituntun-Nya: Yes 49:10

Ref. Silang FULL: Yes 40:12 - menakar air // lekuk tangannya // mengukur langit // dengan neraca · menakar air: Ayub 12:15; Ayub 12:15; Ayub 38:10; Ayub 38:10 · lekuk tangannya: Ams 30:4 · mengukur langit: Ayub 38:5; Ayub 38...

· menakar air: Ayub 12:15; [Lihat FULL. Ayub 12:15]; Ayub 38:10; [Lihat FULL. Ayub 38:10]

· lekuk tangannya: Ams 30:4

· mengukur langit: Ayub 38:5; [Lihat FULL. Ayub 38:5]; Ibr 1:10-12

· dengan neraca: Ayub 38:18; [Lihat FULL. Ayub 38:18]; Ams 16:11

Ref. Silang FULL: Yes 40:13 - mengatur Roh // sebagai penasihat · mengatur Roh: Yes 11:2; 42:1 · sebagai penasihat: Ayub 15:8; Ayub 15:8; Rom 11:34%&; 1Kor 2:16%&

· mengatur Roh: Yes 11:2; 42:1

· sebagai penasihat: Ayub 15:8; [Lihat FULL. Ayub 15:8]; Rom 11:34%&; 1Kor 2:16%&

Ref. Silang FULL: Yes 40:14 - Dia pengetahuan // dengan pengertian · Dia pengetahuan: Ayub 21:22; Kol 2:3 · dengan pengertian: Ayub 12:13; Ayub 12:13; Ayub 34:13; Ayub 34:13; Yes 55:9

· Dia pengetahuan: Ayub 21:22; Kol 2:3

· dengan pengertian: Ayub 12:13; [Lihat FULL. Ayub 12:13]; Ayub 34:13; [Lihat FULL. Ayub 34:13]; Yes 55:9

Ref. Silang FULL: Yes 40:15 - pada neraca // dari abu · pada neraca: Mazm 62:10; Mazm 62:10 · dari abu: Ul 9:21; Ul 9:21; Yes 2:22

· pada neraca: Mazm 62:10; [Lihat FULL. Mazm 62:10]

· dari abu: Ul 9:21; [Lihat FULL. Ul 9:21]; Yes 2:22

Ref. Silang FULL: Yes 40:16 - Libanon // dan margasatwanya · Libanon: Yes 33:9; 37:24 · dan margasatwanya: Mazm 50:9-11; Mi 6:7; Ibr 10:5-9

· Libanon: Yes 33:9; 37:24

· dan margasatwanya: Mazm 50:9-11; Mi 6:7; Ibr 10:5-9

Ref. Silang FULL: Yes 40:17 - Segala bangsa // tidak ada // dan sia-sia · Segala bangsa: Yes 30:28 · tidak ada: Ayub 12:19; Ayub 12:19; Yes 29:7 · dan sia-sia: Yes 37:19; Dan 4:35

· Segala bangsa: Yes 30:28

· tidak ada: Ayub 12:19; [Lihat FULL. Ayub 12:19]; Yes 29:7

· dan sia-sia: Yes 37:19; Dan 4:35

Ref. Silang FULL: Yes 40:18 - kamu samakan // anggap serupa · kamu samakan: Kel 8:10; Kel 8:10; 1Sam 2:2; 1Sam 2:2 · anggap serupa: Ul 4:15; Ul 4:15; Kis 17:29

· kamu samakan: Kel 8:10; [Lihat FULL. Kel 8:10]; 1Sam 2:2; [Lihat FULL. 1Sam 2:2]

· anggap serupa: Ul 4:15; [Lihat FULL. Ul 4:15]; Kis 17:29

Ref. Silang FULL: Yes 40:19 - Patungkah // pandai emas // dengan emas · Patungkah: Kel 20:4; Kel 20:4; Mazm 115:4; Yes 37:19; Yes 37:19; Yes 42:17; Yer 2:8,28; 10:8; 16:19; Hab 2:18; Za 10:2 · pandai emas:...

· Patungkah: Kel 20:4; [Lihat FULL. Kel 20:4]; Mazm 115:4; Yes 37:19; [Lihat FULL. Yes 37:19]; Yes 42:17; Yer 2:8,28; 10:8; 16:19; Hab 2:18; Za 10:2

· pandai emas: Yes 41:7; 46:6; Yer 10:3

· dengan emas: Yes 2:20; 31:7

Ref. Silang FULL: Yes 40:20 - memilih kayu // menegakkan patung // lekas goyang · memilih kayu: Yes 44:19 · menegakkan patung: 1Sam 12:21 · lekas goyang: 1Sam 5:3; 1Sam 5:3

· memilih kayu: Yes 44:19

· menegakkan patung: 1Sam 12:21

· lekas goyang: 1Sam 5:3; [Lihat FULL. 1Sam 5:3]

Ref. Silang FULL: Yes 40:21 - kamu dengar // Tidakkah diberitahukan // dari mulanya // kamu mengerti // bumi diletakkan · kamu dengar: Yes 40:28; 2Raj 19:25; Yes 41:22; 42:9; 44:8; 48:3,5 · Tidakkah diberitahukan: Mazm 19:2; 50:6; Kis 14:17 · dari m...

· kamu dengar: Yes 40:28; 2Raj 19:25; Yes 41:22; 42:9; 44:8; 48:3,5

· Tidakkah diberitahukan: Mazm 19:2; 50:6; Kis 14:17

· dari mulanya: Kej 1:1; [Lihat FULL. Kej 1:1]

· kamu mengerti: Rom 1:19

· bumi diletakkan: Yes 48:13; 51:13

Ref. Silang FULL: Yes 40:22 - yang bertakhta // seperti belalang // membentangkan langit // seperti kain // seperti kemah // kediaman · yang bertakhta: 2Taw 6:18; 2Taw 6:18; Mazm 2:4; Mazm 2:4 · seperti belalang: Bil 13:33; Bil 13:33 · membentangkan langit: Kej 1...

· yang bertakhta: 2Taw 6:18; [Lihat FULL. 2Taw 6:18]; Mazm 2:4; [Lihat FULL. Mazm 2:4]

· seperti belalang: Bil 13:33; [Lihat FULL. Bil 13:33]

· membentangkan langit: Kej 1:1; [Lihat FULL. Kej 1:1]; Yes 48:13; [Lihat FULL. Yes 48:13]

· seperti kain: Kej 1:8; [Lihat FULL. Kej 1:8]; Ayub 22:14; [Lihat FULL. Ayub 22:14]

· seperti kemah: Ayub 36:29; [Lihat FULL. Ayub 36:29]

· kediaman: Ayub 26:7; [Lihat FULL. Ayub 26:7]

Ref. Silang FULL: Yes 40:23 - membuat pembesar-pembesar // dunia sia-sia · membuat pembesar-pembesar: Ayub 12:18; Ayub 12:18; Yes 34:12; Yes 34:12 · dunia sia-sia: Ayub 12:19; Ayub 12:19; Am 2:3

· membuat pembesar-pembesar: Ayub 12:18; [Lihat FULL. Ayub 12:18]; Yes 34:12; [Lihat FULL. Yes 34:12]

· dunia sia-sia: Ayub 12:19; [Lihat FULL. Ayub 12:19]; Am 2:3

Ref. Silang FULL: Yes 40:24 - mereka berakar // Ia meniup // mereka kering // seperti jerami · mereka berakar: Ayub 5:3; Ayub 5:3 · Ia meniup: 2Sam 22:16; 2Sam 22:16; Yes 11:4; Yes 11:4; Yes 41:16 · mereka kering: Ayub 8:...

· mereka berakar: Ayub 5:3; [Lihat FULL. Ayub 5:3]

· Ia meniup: 2Sam 22:16; [Lihat FULL. 2Sam 22:16]; Yes 11:4; [Lihat FULL. Yes 11:4]; Yes 41:16

· mereka kering: Ayub 8:12; [Lihat FULL. Ayub 8:12]; Ayub 18:16; [Lihat FULL. Ayub 18:16]

· seperti jerami: Ayub 24:24; [Lihat FULL. Ayub 24:24]; Yes 41:2; [Lihat FULL. Yes 41:2]

Ref. Silang FULL: Yes 40:25 - samakan Aku // Yang Mahakudus · samakan Aku: 1Sam 2:2; 1Sam 2:2; 1Taw 16:25; 1Taw 16:25 · Yang Mahakudus: Yes 1:4; 37:23

· samakan Aku: 1Sam 2:2; [Lihat FULL. 1Sam 2:2]; 1Taw 16:25; [Lihat FULL. 1Taw 16:25]

· Yang Mahakudus: Yes 1:4; 37:23

Ref. Silang FULL: Yes 40:26 - ke langit // yang menciptakan // segenap tentara // tak hadir // maha kuat · ke langit: Yes 51:6 · yang menciptakan: Yes 40:28; Mazm 89:12-14; Yes 42:5; 66:2 · segenap tentara: 2Raj 17:16; 2Raj 17:16; Neh...

· ke langit: Yes 51:6

· yang menciptakan: Yes 40:28; Mazm 89:12-14; Yes 42:5; 66:2

· segenap tentara: 2Raj 17:16; [Lihat FULL. 2Raj 17:16]; Neh 9:6; [Lihat FULL. Neh 9:6]; Ayub 38:32; [Lihat FULL. Ayub 38:32]

· tak hadir: Yes 34:16; [Lihat FULL. Yes 34:16]

· maha kuat: Ayub 9:4; [Lihat FULL. Ayub 9:4]; Yes 45:24; [Lihat FULL. Yes 45:24]; Ef 1:19

Ref. Silang FULL: Yes 40:27 - diperhatikan Allahku · diperhatikan Allahku: Ayub 6:29; Ayub 6:29; Ayub 27:2; Ayub 27:2; Luk 18:7-8

· diperhatikan Allahku: Ayub 6:29; [Lihat FULL. Ayub 6:29]; Ayub 27:2; [Lihat FULL. Ayub 27:2]; Luk 18:7-8

Ref. Silang FULL: Yes 40:28 - tidakkah kaudengar // Allah kekal // yang menciptakan // bumi // menjadi lesu // tidak terduga · tidakkah kaudengar: Yes 40:21; Yes 40:21 · Allah kekal: Ul 33:27; Ul 33:27; Mazm 90:2; Mazm 90:2 · yang menciptakan: Yes 40:26;...

· tidakkah kaudengar: Yes 40:21; [Lihat FULL. Yes 40:21]

· Allah kekal: Ul 33:27; [Lihat FULL. Ul 33:27]; Mazm 90:2; [Lihat FULL. Mazm 90:2]

· yang menciptakan: Yes 40:26; [Lihat FULL. Yes 40:26]

· bumi: Yes 37:16; [Lihat FULL. Yes 37:16]

· menjadi lesu: Yes 44:12

· tidak terduga: Mazm 147:5; [Lihat FULL. Mazm 147:5]; Rom 11:33

Ref. Silang FULL: Yes 40:29 - memberi kekuatan // yang lelah · memberi kekuatan: Kej 18:14; Kej 18:14; Mazm 68:36; Mazm 68:36; Mazm 119:28; Mazm 119:28 · yang lelah: Yes 50:4; 57:19; Yer 31:25

· memberi kekuatan: Kej 18:14; [Lihat FULL. Kej 18:14]; Mazm 68:36; [Lihat FULL. Mazm 68:36]; Mazm 119:28; [Lihat FULL. Mazm 119:28]

· yang lelah: Yes 50:4; 57:19; Yer 31:25

Ref. Silang FULL: Yes 40:30 - dan teruna-teruna // jatuh · dan teruna-teruna: Yes 9:16; Yer 6:11; 9:21 · jatuh: Mazm 20:9; Mazm 20:9; Yes 5:27

· dan teruna-teruna: Yes 9:16; Yer 6:11; 9:21

· jatuh: Mazm 20:9; [Lihat FULL. Mazm 20:9]; Yes 5:27

Ref. Silang FULL: Yes 40:31 - yang menanti-nantikan // mendapat kekuatan // seumpama rajawali // menjadi lesu · yang menanti-nantikan: Mazm 37:9; Mazm 37:9; Mazm 40:2; Yes 30:18; Yes 30:18; Luk 18:1 · mendapat kekuatan: 1Sam 2:4; 1Sam 2:4; 2Raj ...

· yang menanti-nantikan: Mazm 37:9; [Lihat FULL. Mazm 37:9]; Mazm 40:2; Yes 30:18; [Lihat FULL. Yes 30:18]; Luk 18:1

· mendapat kekuatan: 1Sam 2:4; [Lihat FULL. 1Sam 2:4]; 2Raj 6:33; [Lihat FULL. 2Raj 6:33]; 2Kor 4:16; [Lihat FULL. 2Kor 4:16]

· seumpama rajawali: Kel 19:4; [Lihat FULL. Kel 19:4]

· menjadi lesu: 2Kor 4:1; Ibr 12:1-3

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Yes 40:1-11 - perhambaan) 1-11. Di sini Roh Allah mewartakan penghiburan ilahi. Tidak ada petunjuk yang jelas dalam pasal ini (demikian juga Yes. 41; 42) mengenai apa yang tela...

1-11. Di sini Roh Allah mewartakan penghiburan ilahi. Tidak ada petunjuk yang jelas dalam pasal ini (demikian juga Yes. 41; 42) mengenai apa yang telah menimpa Israel. Tidak disinggung secara khusus tentang Pembuangan atau pemulihan negeri tersebut. Hanya dinyatakan bahwa Israel akan menghadapi wajib militer (Alkitab Indonesia, perhambaan) yang berat dan akan menerima hukuman dua kali lipat dari Allah karena dosa-dosanya.

Wycliffe: Yes 40:1 - Umat-Ku // Hiburkanlah 1. Umat-Ku. Ekspresi penuh kemurahan dari Allah yang penuh belas kasih dan yang menepati janji. Hiburkanlah. Suatu permohonan kepada semua nabi Allah,...

1. Umat-Ku. Ekspresi penuh kemurahan dari Allah yang penuh belas kasih dan yang menepati janji. Hiburkanlah. Suatu permohonan kepada semua nabi Allah, mulai zaman Yesaya sampai menjelang Pembuangan.

Wycliffe: Yes 40:2 - Tenangkanlah hati Yerusalem ... kesalahannya telah diampuni // Dua kali lipat, 2. Tenangkanlah hati Yerusalem ... kesalahannya telah diampuni . Dua kali lipat, barangkali yang dimaksud (a) hukuman sementara, yaitu 70 tahun dalam ...

2. Tenangkanlah hati Yerusalem ... kesalahannya telah diampuni . Dua kali lipat, barangkali yang dimaksud (a) hukuman sementara, yaitu 70 tahun dalam pembuangan, (b) hukuman kekal yang dijatuhkan kepada pribadi Kristus, sang Pemikul Dosa di Kalvari.

Wycliffe: Yes 40:3 - -- 3. Pengertiannya di sini adalah bahwa TUHAN (Yahweh) akan kembali ke Yerusalem melalui jalur padang gurun yang juga dilalui orang-orang buangan yang p...

3. Pengertiannya di sini adalah bahwa TUHAN (Yahweh) akan kembali ke Yerusalem melalui jalur padang gurun yang juga dilalui orang-orang buangan yang pulang dari Babel, dan bahwa persiapan yang patut untuk kedatangan-Nya adalah menyingkirkan hambatan-hambatan serta meluruskan jalan. Tetapi, dari pemakaian ayat ini oleh Matius untuk pelayanan Yohanes Pembaptis (Mat. 3:3), gambaran-gambaran geografis ini jelas melambangkan jiwa orang tidak bertobat yang kering tanpa kehidupan. Karenanya, gunung dan bukit di sini mencerminkan kesombongan orang berdosa yang penuh kedagingan, sementara lembah-lembah mengiaskan keadaan jiwanya yang kasihan diri dan tanpa pengharapan.

Wycliffe: Yes 40:5 - Kemuliaan TUHAN // Seluruh umat manusia 5. Kemuliaan TUHAN akan dinyatakan melalui (a) ketetapan Koresy membebaskan orang-orang buangan dari penawanan di Babel dan memulangkan (memulihkan) m...

5. Kemuliaan TUHAN akan dinyatakan melalui (a) ketetapan Koresy membebaskan orang-orang buangan dari penawanan di Babel dan memulangkan (memulihkan) mereka ke negeri perjanjian; (b) tindakan Kristus membebaskan manusia dari perhambaan Iblis untuk kemudian menjadikan mereka keluarga Allah. Seluruh umat manusia. Semua manusia akan menyaksikan campur tangan ilahi ini demi kepentingan umat tebusan.

Wycliffe: Yes 40:6-7 - -- 6, 7. Dilihat dari dirinya sendiri, manusia adalah lemah dan fana, keindahannya segera akan layu. Hidupnya tidak memiliki martabat dan anti yang nyata...

6, 7. Dilihat dari dirinya sendiri, manusia adalah lemah dan fana, keindahannya segera akan layu. Hidupnya tidak memiliki martabat dan anti yang nyata. Tetapi, Firman Allah itu kekal dan sempurna, mengajarkan arti hidup dan kemuliaan yang tidak dapat binasa.

Wycliffe: Yes 40:9-11 - -- 9-11. Hai Sion, pembawa kabar baik (yakni, pemberita Injil). Yerusalem, Kota Kudus itu, harus memberitakan kedatangan TUHAN kepada semua kota Yehuda.

9-11. Hai Sion, pembawa kabar baik (yakni, pemberita Injil). Yerusalem, Kota Kudus itu, harus memberitakan kedatangan TUHAN kepada semua kota Yehuda.

Wycliffe: Yes 40:10 - Dengan tangan-Nya Ia berkuasa // mereka yang diperoleh-Nya, 10. Dengan tangan-Nya Ia berkuasa. Kata-kata, mereka yang diperoleh-Nya, berarti upah-Nya atau ganjaran-Nya, yakni, keuntungan bagi orang saleh dan pe...

10. Dengan tangan-Nya Ia berkuasa. Kata-kata, mereka yang diperoleh-Nya, berarti upah-Nya atau ganjaran-Nya, yakni, keuntungan bagi orang saleh dan pembalasan bagi orang fasik.

Wycliffe: Yes 40:11 - Ia menggembalakan ... menghimpun ... ; dipangku-Nya, ... dituntun-Nya // bulatan 11. Ia menggembalakan ... menghimpun ... ; dipangku-Nya, ... dituntun-Nya. Sebuah gambaran indah mengenai apa yang kemudian hari dilakukan Tuhan Yesus...

11. Ia menggembalakan ... menghimpun ... ; dipangku-Nya, ... dituntun-Nya. Sebuah gambaran indah mengenai apa yang kemudian hari dilakukan Tuhan Yesus Kristus sepanjang hidup-Nya.

Ayat 12-17 menceritakan kemuliaan TUHAN yang tak ada bandingannya sebagai sang Pencipta yang agung dan bijaksana. Menurut mitologi kafir, para allah bangsa-bangsa kafir itu tercipta dari materi pra-kehidupan. Tetapi, Allah yang menyatakan diri di sini telah ada secara kekal sebelum penciptaan, Dia tetap lebih tinggi dari semua ciptaan-Nya, sama sekali tak terselami hikmat dan kedalaman pikiran-Nya. Ini menyiapkan latar bagi paparan tentang penyembahan berhala (ay. 18-20), dengan segala keadaan tak masuk akal yang menyedihkan. Pembuatan patung berhala menceritakan secara indah kenyataan bahwa allah orang kafir itu adalah sekadar makhluk yang ada dalam khayalan manusia. 21. Bahkan nenek moyang bangsa-bangsa lain (mis. Adam dan Nuh), pada permulaan sejarah, mengenal satu Allah Pencipta sejati. 22. Perhatikan bahwa kata bulatan (hûg) cocok dengan konsep tentang bumi sebagai bola (atau bahkan berbentuk seperti piringan).

Wycliffe: Yes 40:23 - (sia-sia) 23. Orang-orang besar di bumi ini - bahkan Sanherib dan Nebukadnezar - adalah semata-mata rosokan yang tak bernilai (sia-sia) di hadapan Penguasa Tert...

23. Orang-orang besar di bumi ini - bahkan Sanherib dan Nebukadnezar - adalah semata-mata rosokan yang tak bernilai (sia-sia) di hadapan Penguasa Tertinggi yang mahakuasa. Mereka seperti benih baru yang belum berakar kuat, mudah diterbangkan atau tercabut dari tanah di mana mereka tertanam (ay. 24).

Wycliffe: Yes 40:26 - -- 26. Kehebatan langit yang bertaburan bintang mengingatkan betapa lemah dan sangat kecilnya manusia.

26. Kehebatan langit yang bertaburan bintang mengingatkan betapa lemah dan sangat kecilnya manusia.

Wycliffe: Yes 40:27-31 - -- 27-31. Jika Allah Israel adalah Sang Pencipta yang mahakuasa dan Penguasa Tertinggi ini, maka umat-Nya tidak perlu khawatir bahwa masalah-masalah dan ...

27-31. Jika Allah Israel adalah Sang Pencipta yang mahakuasa dan Penguasa Tertinggi ini, maka umat-Nya tidak perlu khawatir bahwa masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan mereka terlalu hebat untuk dapat diatasi oleh Allah, atau bahwa Dia tidak mampu menghukum para penindas mereka yang tidak adil (meskipun pembuangan Israel selama bertahun-tahun memberikan kesan seperti itu). Kuasa-Nya untuk menyelamatkan dan menuntut balas bagi mereka tidak pernah dapat hilang karena kelelahan ataupun lesu. Hikmat-Nya dalam mengatur urusan manusia sungguh di luar pengertian mereka. Kepada anak-anak-Nya yang kurang stamina maupun kekuatan, Dia memberikan secara limpah semua yang mereka perlukan untuk terus bertumbuh dan mencapai kemajuan rohani, asal mereka dengan percaya menantikan Dia dengan berharap dan berdoa.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

Matthew Henry: Yes 40:1-2 - Nubuat-nubuat Injil Bermula dari pasal ini dimulailah bagian atau paruh terakhir dari nubuat Kitab Yesaya ini. Bagian terakhir ini dipisahkan dari bagian atau paruh ...

Matthew Henry: Yes 40:3-8 - Nubuat-nubuat Injil Nubuat-nubuat Injil (40:3-8) Saat perkenanan untuk Sion, ya, waktu yang ditetapkan, telah tiba, jadi umat Allah harus dipersiapkan, dengan pertobat...

Matthew Henry: Yes 40:9-11 - Nubuat-nubuat Injil Nubuat-nubuat Injil (40:9-11) Telah dijanjikan sebelumnya (ay. 5) bahwa kemuliaan TUHAN akan dinyatakan. Dengan pengharapan akan hal ini umat Allah...

Matthew Henry: Yes 40:12-17 - Nubuat-nubuat Injil Nubuat-nubuat Injil (40:12-17) Tujuan dari ayat-ayat di atas ini adalah untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya Tuhan Yehovah itu, yang adalah ...

Matthew Henry: Yes 40:18-26 - Kesia-siaan Berhala-berhala Kesia-siaan Berhala-berhala (40:18-26) Sang nabi di sini mengecam orang-orang, 1. Yang menggambarkan Allah dengan benda ciptaan, dan ...

Matthew Henry: Yes 40:27-31 - Keagungan dan Belas Kasih Tuhan Keagungan dan Belas Kasih Tuhan (40:27-31) Di sini, I. Sang nabi menegur umat Allah, yang saat itu diduga masih menjadi tawanan di Ba...

SH: Yes 40:1-11 - Memberitakan kabar baik (Selasa, 25 November 2008) Memberitakan kabar baik Berita apa yang paling dinanti-nanti oleh orang yang sedang berada di penjara? Berita bahwa masa hukuman mereka sudah sel...

SH: Yes 40:1-11 - Habis gelap terbitlah terang! (Sabtu, 23 Juli 2005) Habis gelap terbitlah terang! Pasal 40 merupakan nas awal dari bagian kedua kitab Yesaya. Bila bagian pertama Yesaya menegaskan hukuman yang akan dija...

SH: Yes 40:1-5 - Berita Pembebasan. (Kamis, 17 Desember 1998) Berita Pembebasan. Berita yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang narapidana adalah berita bebas tanpa syarat. Apalagi bila masa hukuman tersebut dia...

SH: Yes 40:6-11 - Hidup dalam firman-Nya. (Jumat, 18 Desember 1998) Hidup dalam firman-Nya. Keterbatasan manusia membuatnya tidak mampu merencanakan hari esok. Bila dihayati benar, hidup ini begitu singkat, dan semarak...

SH: Yes 40:12-31 - Allah di atas segala ilah (Rabu, 26 November 2008) Allah di atas segala ilah Apa yang menjadi jaminan bagi Israel bahwa janji pemulihan akan ditepati? Sekian lamanya Israel berada di pembuangan, t...

SH: Yes 40:12-31 - Allah vs ciptaan (Minggu, 24 Juli 2005) Allah vs ciptaan Berabad-abad lamanya manusia mencoba mengenal Allah dengan beragam cara. Salah satu cara yang dipakai manusia ialah mencoba mencari A...

SH: Yes 40:12-24 - Allah, dasyat dan hebat. (Sabtu, 19 Desember 1998) Allah, dasyat dan hebat. Ketika Yesaya menggambarkan kedahsyatan dan kehebatan Allah di atas segala ilah-ilah, itu bukan karena fanatik yang buta. Yes...

SH: Yes 40:25-31 - Allah adalah Yahweh (Minggu, 20 Desember 1998) Allah adalah Yahweh Meragukan kemampuan Tuhan sama halnya tidak mempercayai-Nya sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Secara teori, Yehuda percaya bahwa Al...

Utley: Yes 40:1-2 - --NASKAH NASB (UPDATED): Yes 40:1-21 Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku, demikian firman Allahmu, 2 tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, ...

Utley: Yes 40:3-8 - --NASKAH NASB (UPDATED): Yes 40:3-83 Ada suara yang berseru-seru: "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang belantara jala...

Utley: Yes 40:9-11 - --NASKAH NASB (UPDATED): Yes 40:9-119 Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi! Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah...

Utley: Yes 40:12-17 - --NASKAH NASB (UPDATED): Yes 40:12-1712 Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah denga...

Utley: Yes 40:18-20 - --NASKAH NASB (UPDATED): Yes 40:18-2018 Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? 19 Patungkah? Tuk...

Utley: Yes 40:21-26 - --NASKAH NASB (UPDATED): Yes 40:21-2621 Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti d...

Utley: Yes 40:27-31 - --NASKAH NASB (UPDATED): Yes 40:27-3127 Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel: "Hidupku tersembunyi dari TUHAN, ...

Topik Teologia: Yes 40:1 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Keputusan-keputusan Allah Kedaulatan Pemerintahan Allah Pemerintahan Allah pada Umumnya Allah ...

Topik Teologia: Yes 40:3 - -- Yesus Kristus Yahweh Yes 40:3 Yes 44:6 Yes 48:12-16 Yer 23:5-6 Hos 1:17; Yoe 2:32 Nubuat Yes 40:3-...

Topik Teologia: Yes 40:4 - -- Yesus Kristus Nubuat-nubuat tentang Kristus Nubuat-nubuat tentang Kristus dan Penggenapannya Yohanes Pembaptis, Seorang Perintis d...

Topik Teologia: Yes 40:5 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Antropomorfisme untuk Allah Mulut Ula 8:3 2Sa 22:9 Ayu 15:30 Maz 33:6 Yes 40:5 Ye...

Topik Teologia: Yes 40:6 - -- Wahyu Allah Wahyu Khusus Umat Manusia Pada Umumnya Manusia adalah Lemah, Rendah dan Terbatas Kej 3:8-10,13 Kej 3:16-19 ...

Topik Teologia: Yes 40:9 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Keberadaan Allah Keberadaan Allah Didukung oleh Umat-Nya Maz 105:41-45 Yes 40:9-1...

Topik Teologia: Yes 40:10 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Keberadaan Allah Keberadaan Allah Didukung oleh Umat-Nya Maz 105:41-45 Yes 40:9-1...

Topik Teologia: Yes 40:11 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Yesus Kristus Keilahian Kristus Klaim Perjanjian Baru atas Keilahian Yesus Yesus Diber...

Topik Teologia: Yes 40:12 - -- Roh Kudus Sifat Ilahi Roh Kudus Roh yang Berkarya Ilahi Roh yang Menciptakan Kej 1:2-3 Ayu 33:4 Maz 104:30 Yes 40:12-...

Topik Teologia: Yes 40:13 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah Dapat Dikenal Allah Tidak Terpahami Ayu 9:10-11 Ayu 11:7-9 Ayu 23:8-9 Ayu 2...

Topik Teologia: Yes 40:14 - -- Roh Kudus Sifat Ilahi Roh Kudus Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab Terhadap Sesama dan Alam Tanggung Jawab Terhadap Alam Memelihara...

Topik Teologia: Yes 40:18 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah yang Mahaesa Allah-allah Lainnya adalah Berhala-berhala Kel 20:4-5 Kel 20:2...

Topik Teologia: Yes 40:21 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah yang Mahaesa Allah-allah Lainnya adalah Berhala-berhala Kel 20:4-5 Kel 20:2...

Topik Teologia: Yes 40:22 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah yang Mahaesa Allah-allah Lainnya adalah Berhala-berhala Kel 20:4-5 Kel 20:2...

Topik Teologia: Yes 40:23 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah yang Mahaesa Allah-allah Lainnya adalah Berhala-berhala Kel 20:4-5 Kel 20:2...

Topik Teologia: Yes 40:24 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah yang Mahaesa Allah-allah Lainnya adalah Berhala-berhala Kel 20:4-5 Kel 20:2...

Topik Teologia: Yes 40:25 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah itu Kudus Kel 15:11 Ima 11:44-45 Ula 32:4 Yos 24:19 1Sa 2:2 1Sa 6:20 1Ta 16:10 Ayu 6:...

Topik Teologia: Yes 40:26 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Pekerjaan-Pekerjaan Allah Urutan Penciptaan Allah Bintang-bintang Ayu 3...

Topik Teologia: Yes 40:27 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab Terhadap Sesama dan Alam Tanggung Jawab Terhadap Alam Memuji Allah Sebagai Pencipta Alam Maz 33:1,8-9 Am...

Topik Teologia: Yes 40:28 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Atribut-Atribut Allah Pekerjaan-Pekerjaan Allah Urutan Penciptaan Allah Allah Aktif atas C...

Topik Teologia: Yes 40:29 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pujian Pencipta 2Ra 19:15 1Ta 16:25-26 2Ta 2:12 Neh 9:6 Ayu 12:9-10 Ayu 36:24-29 Maz 28:5-6 Maz 40:6 Maz ...

Topik Teologia: Yes 40:31 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pujian Pencipta 2Ra 19:15 1Ta 16:25-26 2Ta 2:12 Neh 9:6 Ayu 12:9-10 Ayu 36:24-29 Maz 28:5-6 Maz 40:6 Maz ...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Yesaya (Pendahuluan Kitab) Penulis : Yesaya Tema : Hukuman dan Keselamatan Tanggal Penulisan: + 700-680 SM Latar Belakang Latar belakang sejarah bagi pel...

Full Life: Yesaya (Garis Besar) Garis Besar I. Berbagai Nubuat Mengenai Hukuman dan Teguran (Yes 1:1-35:10) A. Latar Belakang Nubuat Yesaya ...

Matthew Henry: Yesaya (Pendahuluan Kitab) Nabi adalah sebuah gelar yang kedengarannya sangat hebat bagi orang-orang yang memahaminya, walaupun di mata dunia, banyak orang yang dimuliakan...

Jerusalem: Yesaya (Pendahuluan Kitab) PARA NABI PENGANTAR Dalam Alkitab Ibrani kitab-kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan kedua belas nabi lainnya merupakan suatu kelompok yang disebut &qu...

Ende: Yesaya (Pendahuluan Kitab) PENGANTAR KITAB PARA NABI PENDAHULUAN Kitab para nabi, jang terdjemahan Indonesianja kami sadjikan bersama ini, memuat sedjumlah tulisan kenabian, jak...

Ende: Yesaya (Pendahuluan Kitab) JESAJA Pendahuluan Dalam terdjemahan ini kitab Jesaja djelas dibagi atas tiga bagian besar, jakni pasal 13-9, 40-55, 56-66. Bahkan bagian2 itu dipisah...

Wycliffe: Yesaya (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN YESAYA Tanggal dan Kepenulisan. Yesaya bin Amos rupanya adalah orang sangat terhormat di Yerusalem yang mempunyai kebebasan untuk masuk k...

Wycliffe: Yesaya (Garis Besar) GARIS BESAR YESAYA (Bagian-bagian pokok garis besar ini mengikuti analisis sangat bagus dari B. F. Copass dalam The Prince of the Prophets.) JIL...

BIS: Yesaya (Pendahuluan Kitab) YESAYA PENGANTAR Buku ini disebut menurut nama seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem dalam bagian kedua abad kedelapan sebelum Masehi. Seluruhn

YESAYA

PENGANTAR

Buku ini disebut menurut nama seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem dalam bagian kedua abad kedelapan sebelum Masehi. Seluruhnya dapat dibagi dalam tiga bagian:

 1. 1. Pasal 1-39 (Yes 1:1-39:8) berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri, karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Baik dengan kata-kata, maupun dengan perbuatan, Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan TUHAN. Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam- idamkan.
 2. 2. Pasal 40-55 (Yes 40:1-55:13) berasal dari masa pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Allah membebaskan umat-Nya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem, untuk memulai suatu hidup baru. Tema penting bagian ini ialah bahwa Allah itu TUHAN yang menguasai sejarah, dan bahwa Ia merencanakan untuk mengutus umat-Nya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Ayat-ayat tentang "Hamba TUHAN" merupakan salah satu bagian yang paling terkenal dari Perjanjian Lama.
 3. 3. Pasal 56-66 (Yes 56:1-66:24) sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali di Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Allah akan memenuhi janji-janji-Nya kepada bangsa itu. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan; juga kepada cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan kurban dan doa. Ayat-ayat penting ialah Yes 61:1-2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilan-Nya ketika Ia memulai tugas- Nya di dunia.

Isi

 1. Peringatan dan janji
  Yes 1:1-12:6
 2. Hukuman untuk bangsa-bangsa
  Yes 13:1-23:18
 3. Pengadilan Allah terhadap dunia
  Yes 24:1-27:13
 4. Peringatan lebih lanjut dan janji
  Yes 28:1-35:10
 5. Raja Hizkia dari Yehuda dan orang-orang Asyur
  Yes 36:1-39:8
 6. Pesan penuh janji dan harapan
  Yes 40:1-55:13
 7. Peringatan dan janji
  Yes 56:1-66:24

Ajaran: Yesaya (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan mengenal Kitab Yesaya, anggota jemaat mengerti dan percaya bahwa anugerah Allah hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kris

Tujuan

Supaya dengan mengenal Kitab Yesaya, anggota jemaat mengerti dan percaya bahwa anugerah Allah hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjelma menjadi "hamba" yang menderita dan mati sebagai korban dosa manusia.

Pendahuluan

Penulis : Nabi Yesaya.

Isi Kitab: Kitab Yesaya terbagi atas 66 pasal. Isi Kitab ini dibagi ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama adalah nubuatan tentang hukuman yang akan jatuh atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Bagian kedua adalah penghiburan tentang anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, di mana kelahiran, penderitaan dan kemenangan Yesus dinubuatkan dengan jelas.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Yesaya

 1. Pasal 1-35 (Yes 1:1-35:10).

  Israel, Umat Allah yang tidak setia

  Pasal-pasal ini menjelaskan tentang beberapa hal penting berikut ini.

  1. Dosa bangsa ini (Yes 1:1-31; 3:1-26; 5:1-30).
  2. Keadaan masa depanny (Yes 2:1-22; 4:1-6; 9:1-21; 11:1-16; 12:1-6; 25:1-35:10).
  3. Panggilan nabi Yesaya (Yes 6:1-13).
  4. Raja-raja bangsa ini yang tidak percaya (Yes 7:1-25).
  5. Hukuman Allah atas bangsa-bangsa yang memusuhi-Nya.
   1. (1) Babel (pasal Yes 13:1-22; 14:1-32; 21:1-17).
   2. (2) Asyur (Yes 14:24-27).
   3. (3) Filistin (Yes 14:28-32).
   4. (4) Moab (pasal 15-16; Yes 15:1-16:14).
   5. (5) Damsyik (pasal 17; Yes 17:1-14).
   6. (6) Etiopia (pasal 18; Yes 18:1-7).
   7. (7) Mesir (pasal 19-20; Yes 19:1-20:6).
   8. (8) Arabia (Yes 21:13-17).
   9. (9) Tirus (pasal 23; Yes 23:1-18). (10) Edom (Yes 34:5-15). (11) Bangsa-bangsa di dunia (pasal 24-25; Yes 24:1-25:12).

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Yes 1:1-9. Sebagai gambaran dosa bangsa ini.
  2. Bacalah pasal Yes 1:10-20.
  3. Bacalah pasal Yes 2:1-5. Sebagai gambaran masa depan umat Allah.
 2. Pasal 36-39 (Yes 36:1-39:8).

  Hizkia, hamba Allah yang penakut

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Yes 37:1-7. Ia sangat takut kepada raja Asyur.
  2. Bacalah pasal Yes 38:1-3. Ia sangat takut kepada kematian.
  3. Bacalah pasal Yes 39:1-8. Hizkia sangat takut kepada Babel, sehingga i memperlihatkan semua apa yang ada dalam kerajaannya.
 3. Pasal 40-66 (Yes 40:1-66:24).

  Nubuatan tentang Yesus Kristus, hamba Allah yang setia

  Dalam pasal-pasal ini, ada 3 bagian besar, yaitu:

  1. Pemberitaan tentang kemuliaan Allah dalam memberika penyelamatan dan penghiburan kepada bangsa Israe (pasal 40-48; Yes 40:1-48:22).
  2. Pemberitaan tentang kedatangan seorang penyelamat bangs Israel dan penyelamat bangsa lain. Dan juga pemberitaa tentang penderitaan yang akan dialami oleh penyelama (pasal 49-53; Yes 49:1-53:12).
  3. Pemberitaan keselamatan dan keadaan masa depan dala pemerintahan raja (Penyelamat) yang keka (pasal 54-66; Yes 54:1-66:24).

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Yes 40:1-11. Apakah yang terjadi dengan bangsa Israel?
  2. Perhatikanlah pasal 52 (