kecilkan semua  

Teks -- Yeremia 7:1-34 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Khotbah Yeremia mengenai Bait Suci
7:1 Firman yang datang kepada Yeremia dari pada TUHAN, bunyinya: 7:2 "Berdirilah di pintu gerbang rumah TUHAN, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada TUHAN! 7:3 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. 7:4 Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi: Ini bait TUHAN, bait TUHAN, bait TUHAN, 7:5 melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, 7:6 tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti allah lain, yang menjadi kemalanganmu sendiri, 7:7 maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. 7:8 Tetapi sesungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. 7:9 Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal, 7:10 kemudian kamu datang berdiri di hadapan-Ku di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan, sambil berkata: Kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini! 7:11 Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya nama-Ku diserukan ini? Kalau Aku, Aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman TUHAN. 7:12 Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempat-Ku yang di Silo itu, di mana Aku membuat nama-Ku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah Kulakukan kepadanya karena kejahatan umat-Ku Israel! 7:13 Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman TUHAN, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun Aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun Aku berseru kepadamu, 7:14 karena itulah kepada rumah, yang atasnya nama-Ku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat, yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan Kulakukan seperti yang telah Kulakukan kepada Silo; 7:15 Aku akan melemparkan kamu dari hadapan-Ku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah Kulemparkan."
Melawan penyembahan ratu sorga
7:16 "Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak Aku, sebab Aku tidak akan mendengarkan engkau. 7:17 Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? 7:18 Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada allah lain dengan maksud menyakiti hati-Ku. 7:19 Hati-Kukah sebenarnya yang mereka sakiti, demikianlah firman TUHAN, bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu? 7:20 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sesungguhnya, murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang dan ke atas hasil tanah; amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam."
Melawan ibadah tanpa kesetiaan
7:21 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: "Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya! 7:22 Sungguh, pada waktu Aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan; 7:23 hanya yang berikut inilah yang telah Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia! 7:24 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. 7:25 Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hamba-Ku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus, 7:26 tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepada-Ku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat dari pada nenek moyang mereka. 7:27 Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. 7:28 Sebab itu, katakanlah kepada mereka: Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran! Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka."
Penyembahan berhala dan akibatnya
7:29 Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah! Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab TUHAN telah menolak dan membuang bangsa yang kena murka-Nya! 7:30 Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata-Ku, demikianlah firman TUHAN, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan ini untuk menajiskannya. 7:31 Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di Lembah Ben-Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. 7:32 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi "Tofet" dan "Lembah Ben-Hinom", melainkan "Lembah Pembunuhan"; orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat, 7:33 bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. 7:34 Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan Kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Nama Orang dan Nama Tempat:
 · anak Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · Anak perempuan Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · Baal a pagan god,a title of a pagan god,a town in the Negeb on the border of Simeon and Judah,son of Reaiah son of Micah; a descendant of Reuben,the forth son of Jeiel, the Benjamite
 · bangsa Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · Ben-Hinom a man and a valley
 · Efraim the tribe of Ephraim as a whole,the northern kingdom of Israel
 · Hinom a man and a valley
 · Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · kaum Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · Mesir descendants of Mizraim
 · orang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · orang-orang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · seorang Ismael a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · seorang Israel a citizen of Israel.,a member of the nation of Israel
 · Silo a town having the Tent of Meeting in the time of Judges (IBD)
 · suku Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · umat Israel the nation that descended from Jacob, whom God named Israel; the Jewish people,son of Isaac son of Abraham; founder of the nation of Israel,the nation of Israel under Moses, Joshua and the judges,the kingdom of Israel under King Saul,the northern tribes under Ish-Bosheth & Abner,the Kingdom of Israel as united under David and Solomon,the Northern Kingdom as divided from Judah, Simeon and Benjamin,the post exile Jewish community; the re-established Israel,the post exile lay community; Israelites other than Levites,Israel in general as in the Psalms and the prophets,the phrase "All Israel",the phrase "Assembly of (United) Israel",the phrase "Border(s) of Israel",the phrase "Children of Israel",the phrase "Congregation of Israel",the phrase "Descendants" or "Offspring of Israel",the phrase "Elders of Israel",the phrase "God of Israel",the phrase "Hill country of Israel",the phrase "Holy One of Israel",the phrase "House of Israel",the phrases "Judge(d) Israel; judge(s) of Israel",the phrase "King of Israel",the phrase "King over Israel",the phrase "Kings of Israel",the phrase "Land of Israel",the phrase "Leaders in/of Israel; take the lead in Israel",the phrase "Man of Israel",the phrase "Men of Israel",the phrase "Mountains of Israel",the phrase "O house of Israel",the phrase "O Israel",the phrase "His people Israel",the phrase "My people Israel",the phrase "Thy people Israel",the phrase "People of Israel",the phrase "Prince(s) in/of/over Israel",the phrase "Reign over Israel",the phrase "Shepherd(s) of Israel",the phrase "Sons of Israel",the phrase "Territory of Israel",the phrase "Throne in/over/of Israel",the phrase "Tribes of Israel",the phrase "Virgin of Israel"
 · Yakub the second so of a pair of twins born to Isaac and Rebeccaa; ancestor of the 12 tribes of Israel,the nation of Israel,a person, male,son of Isaac; Israel the man and nation
 · Yehuda the son of Jacob and Leah; founder of the tribe of Judah,a tribe, the land/country,a son of Joseph; the father of Simeon; an ancestor of Jesus,son of Jacob/Israel and Leah; founder of the tribe of Judah,the tribe of Judah,citizens of the southern kingdom of Judah,citizens of the Persian Province of Judah; the Jews who had returned from Babylonian exile,"house of Judah", a phrase which highlights the political leadership of the tribe of Judah,"king of Judah", a phrase which relates to the southern kingdom of Judah,"kings of Judah", a phrase relating to the southern kingdom of Judah,"princes of Judah", a phrase relating to the kingdom of Judah,the territory allocated to the tribe of Judah, and also the extended territory of the southern kingdom of Judah,the Province of Judah under Persian rule,"hill country of Judah", the relatively cool and green central highlands of the territory of Judah,"the cities of Judah",the language of the Jews; Hebrew,head of a family of Levites who returned from Exile,a Levite who put away his heathen wife,a man who was second in command of Jerusalem; son of Hassenuah of Benjamin,a Levite in charge of the songs of thanksgiving in Nehemiah's time,a leader who helped dedicate Nehemiah's wall,a Levite musician who helped Zechariah of Asaph dedicate Nehemiah's wall
 · Yeremia a prophet of Judah in 627 B.C., who wrote the book of Jeremiah,a man of Libnah; father of Hamutal, mother of Jehoahaz, king of Judah,head of an important clan in eastern Manasseh in the time of Jotham,a Benjamite man who defected to David at Ziklag,the fifth of Saul's Gadite officers who defected to David in the wilderness,the tenth of Saul's Gadite officers who defected to David in the wilderness,a man from Anathoth of Benjamin; son of Hilkiah the priest; a major prophet in the time of the exile,an influential priest who returned from exile with Zerubbabel, who later signed the covenant to obey the law, and who helped dedicate Nehemiah's wall,one of Saul's Gadite officers who defected to David in the wilderness
 · Yerusalem the capital city of Israel,a town; the capital of Israel near the southern border of Benjamin


Topik/Tema Kamus: Yeremia | Mikha | Dosa Suatu Bangsa | Doa Syafaat | Korban Bakaran | Tahir Dan Najis | Curi, Pencurian | Hinom, Lembah | Marah, Kemarahan Tuhan Allah | Orang Yahudi | Sumpah, Bersumpah Dusta | Turut, Menurut Kehendak Sendiri | Silo | Adil, Keadilan | Tofet | Anak Piatu | Roti | Utusan Injil | Rambut | Perempuan | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , BIS , Jerusalem , Ende , Endetn , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
Matthew Henry , SH , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Yer 7:3 - PERBAIKILAH TINGKAH LANGKAHMU. Nas : Yer 7:3 Allah masih memberikan panggilan lainnya agar bangsa itu bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat; akan tetapi, selama mereka perc...

Nas : Yer 7:3

Allah masih memberikan panggilan lainnya agar bangsa itu bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat; akan tetapi, selama mereka percaya bahwa mereka aman hanya karena Bait Suci dan upacara-upacaranya, mereka tidak merasa perlu untuk bertobat (ayat Yer 7:4;

lihat cat. --> Yer 7:9 berikut).

[atau ref. Yer 7:9]

Full Life: Yer 7:9-10 - MENCURI, MEMBUNUH ... BERDIRI DI HADAPAN-KU. Nas : Yer 7:9-10 Bangsa itu melakukan bermacam-macam dosa (ayat Yer 7:5-9); kemudian pada hari Sabat mereka datang ke Bait Suci dan berdiri di hada...

Nas : Yer 7:9-10

Bangsa itu melakukan bermacam-macam dosa (ayat Yer 7:5-9); kemudian pada hari Sabat mereka datang ke Bait Suci dan berdiri di hadapan Allah, menipu diri sendiri sehingga menyangka bahwa mereka aman di dalam kasih Allah bagi mereka. Teologi semacam ini kelihatan dewasa ini ketika orang yang hidup dalam pemberontakan melawan Allah dan perintah-perintah-Nya merasa aman karena mereka percaya akan "darah Kristus." Dengan kata-kata Yeremia, mereka mengandalkan "perkataan dusta yang tidak memberi faedah" (ayat Yer 7:8).

Full Life: Yer 7:11 - SARANG PENYAMUN. Nas : Yer 7:11 Penyamun sering kali mempergunakan sarang untuk bersembunyi dan merencanakan kejahatan selanjutnya. Yeremia memakai gambaran ini unt...

Nas : Yer 7:11

Penyamun sering kali mempergunakan sarang untuk bersembunyi dan merencanakan kejahatan selanjutnya. Yeremia memakai gambaran ini untuk melukiskan orang yang memasuki Bait Suci untuk mempersembahkan korban yang menurut pikiran mereka akan menutup dosa mereka di hadapan Allah; pada saat bersamaan mereka merencanakan untuk meneruskan cara hidup penuh dosa. Yesus mengutip sebagian ayat ini ketika menuduh para pemimpin Yahudi pada zaman-Nya (lih. Mat 21:13; Mr 11:17; Luk 19:46).

Full Life: Yer 7:12 - SILO. Nas : Yer 7:12 Silo, sekitar 29 km di utara Yerusalem, menjadi tempat kemah pertemuan sepanjang masa hakim-hakim (Yos 18:1). Yeremia menyatakan bah...

Nas : Yer 7:12

Silo, sekitar 29 km di utara Yerusalem, menjadi tempat kemah pertemuan sepanjang masa hakim-hakim (Yos 18:1). Yeremia menyatakan bahwa Silo dibinasakan karena dosa-dosa umat itu (Yer 7:12,14; 26:6); nasib sama menanti Yerusalem dan Bait Sucinya jikalau umat itu tidak mengubah jalan hidup berdosa mereka.

Full Life: Yer 7:18 - RATU SORGA. Nas : Yer 7:18 Yang dimaksud mungkin adalah Istar dewi kesuburan Babel atau Asytoret dewi Fenisia; patung-patungnya ditemukan di Palestina. Wanita ...

Nas : Yer 7:18

Yang dimaksud mungkin adalah Istar dewi kesuburan Babel atau Asytoret dewi Fenisia; patung-patungnya ditemukan di Palestina. Wanita secara khusus terlibat di dalam penyembahan dewi ini.

Full Life: Yer 7:31 - LEMBAH BEN-HINOM. Nas : Yer 7:31 Lembah ini di batas pinggir sebelah selatan Yerusalem ini dipakai sebagai tempat pembuangan sampah dan sebagai tempat menyembah berh...

Nas : Yer 7:31

Lembah ini di batas pinggir sebelah selatan Yerusalem ini dipakai sebagai tempat pembuangan sampah dan sebagai tempat menyembah berhala serta mempersembahkan anak-anak dalam api (suatu kebiasaan yang dilarang keras dalam hukum Musa; lih. Im 18:21; 20:2-5). Beberapa dosa paling keji dalam sejarah Yahudi dilaksanakan di lembah ini. Dari nama "Lembah Hinom" (Ibr. _ge'hinnom_) datang kata Yunani _geenna_ yang diterjemahkan "neraka" dalam PB, yaitu tempat hukuman Allah yang kekal (Mat 18:9; Mr 9:47-48;

lihat cat. --> Mat 10:28).

[atau ref. Mat 10:28]

BIS: Yer 7:12 - Silo Silo: Kota tempat Peti Perjanjian TUHAN disimpan pada zaman Eli. (Lih. 1Sa 1:3). Kota itu dihancurkan oleh orang Filistin.

Silo: Kota tempat Peti Perjanjian TUHAN disimpan pada zaman Eli. (Lih. 1Sa 1:3). Kota itu dihancurkan oleh orang Filistin.

Jerusalem: Yer 7:1 - Firman yang datang kepada Yeremia Bab Yer 7:1-20:18 terutama memuat nubuat-nubuat yang dibawakan Yeremia di masa pemerintahan raja Yoyakim (th 609-597 seb Mas). Wejangan berikut, Yer 7...

Bab Yer 7:1-20:18 terutama memuat nubuat-nubuat yang dibawakan Yeremia di masa pemerintahan raja Yoyakim (th 609-597 seb Mas). Wejangan berikut, Yer 7:1-5; 7:16-20; 7:21-28; 7:29-8:3, berdekatan satu sama lain oleh karena semua mengenai ibadat. Khotbah-khotbah itu berasal dari masa pemerintahan raja Yoyakim

Jerusalem: Yer 7:1 - bunyinya Yer 7:1-15 memuat sebuah khotbah Yeremia melawan kepercayaan magis pada bait Allah. Bait Allah yang dikuduskan oleh kehadiran Tuhan, 1Ra 8:10 dst; bdk...

Yer 7:1-15 memuat sebuah khotbah Yeremia melawan kepercayaan magis pada bait Allah. Bait Allah yang dikuduskan oleh kehadiran Tuhan, 1Ra 8:10 dst; bdk Ula 4:7+, mudah dapat dianggap sebagai tempat kebal. Kekalahan yang diderita raja Sanherib pada th 701 sudah menyatakan bahwa kota kudus terlindung oleh Tuhan, 2Ra 19:32-34; Yes 37:33-35. Dengan tidak berpikir panjang penduduk Yerusalem mengambil kesimpulan bahwa sekarangpun Tuhan pasti melindungi tempat kudusNya. Yeremia mengesalkan hati rakyat dengan menandaskan (sama seperti nabi Mikha dahulu, Mik 3:12) bahwa kepercayaan semacam itu tidak berdasar. Allah memang dapat meninggalkan BaitNya. Nabi Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah, Yeh 11:23. Bab 26 kitab Yeremia berceritera mengenai akibat-akibat dari khotbah Yeremia yang dibawakannya pada awal pemerintahan raja Yoyakim.

Jerusalem: Yer 7:6 - mengikuti allah lain Bdk Kel 20:3+.

Bdk Kel 20:3+.

Jerusalem: Yer 7:12 - Silo Tempat kudus di kota Silo, bdk 1Sa 1-3 mengurung tabut perjanjian. Tempat kudus itu dihancurkan orang Filistin, 1Sa 4. Orang tidak banyak berceritera ...

Tempat kudus di kota Silo, bdk 1Sa 1-3 mengurung tabut perjanjian. Tempat kudus itu dihancurkan orang Filistin, 1Sa 4. Orang tidak banyak berceritera tentang bencana nasional itu, sebab hanya nabi Yeremia dan Maz 78:60 menyinggung peristiwa itu. Kota Silo terletak l.k. 40 km di sebelah utara Yerusalem.

Jerusalem: Yer 7:18 - ratu sorga Ialah dewi Isytar (Aystoret, bdk Hak 2:13+), yaitu dewi kesuburan dari dunia kedewaan negeri Mesopotamia. Ia disamakan dengan bintang Venus. Yer 44:17...

Ialah dewi Isytar (Aystoret, bdk Hak 2:13+), yaitu dewi kesuburan dari dunia kedewaan negeri Mesopotamia. Ia disamakan dengan bintang Venus. Yer 44:17-25 kembali berkata tentang "ratu sorga" itu (gelarnya: ratu dalam bahasa Ibrani agak janggal bentuknya dan hanya terdapat dalam kitab Yeremia).

Jerusalem: Yer 7:22 - Aku tidak mengatakan... Memang benar dalam Dekalog tidak ada satu perintahpun mengenai ibadat. Yeremia tidak blak-blakan menolak segala macam korban binatang, bdk Yer 33:11. ...

Memang benar dalam Dekalog tidak ada satu perintahpun mengenai ibadat. Yeremia tidak blak-blakan menolak segala macam korban binatang, bdk Yer 33:11. Tetapi kecaman Yeremia ini senada dengan keterangan nabi-nabi lain yang menegaskan bahwa ibadat bukannya inti agama sejati, bdk Ams 5:21+; Mik 6:6-8; Hos 6:6

Jerusalem: Yer 7:25 - hari demi hari Ini menurut terjemahan Siria. Dalam naskah Ibrani tertulis: hari.

Ini menurut terjemahan Siria. Dalam naskah Ibrani tertulis: hari.

Jerusalem: Yer 7:28 - Ketulusan mereka sudah lenyap Bdk Yes 7:9+.

Bdk Yes 7:9+.

Jerusalem: Yer 7:31 - Tofet Mengenai "tofet", artinya: tempat pembakaran, tempat anak-anak dipersembahkan sebagai korban kepada dewa Molokh (Yer 32:35) bdk Ima 18:21+; Yes 30:33+...

Mengenai "tofet", artinya: tempat pembakaran, tempat anak-anak dipersembahkan sebagai korban kepada dewa Molokh (Yer 32:35) bdk Ima 18:21+; Yes 30:33+.

Ende: Yer 7:1 - -- Karena ketjaman Jeremia atas baitullah ini, maka ia ditahan, sebagaimana ditjeritakan fasal 26.

Karena ketjaman Jeremia atas baitullah ini, maka ia ditahan, sebagaimana ditjeritakan fasal 26.

Ende: Yer 7:4 - -- Orang Jerusjalem bersangka, bahwa baitullah sadja mentjukupi untuk dilindungi oleh Allah. Tapi tachajul ini diketjam Jeremia.

Orang Jerusjalem bersangka, bahwa baitullah sadja mentjukupi untuk dilindungi oleh Allah. Tapi tachajul ini diketjam Jeremia.

Ende: Yer 7:11 - -- Sebagaimana penjamun2 terlindung oleh tempat sembunjinja, demikian orang2 Jerusjalem jang djahat merasa dirinja terlindung oleh baitullah.

Sebagaimana penjamun2 terlindung oleh tempat sembunjinja, demikian orang2 Jerusjalem jang djahat merasa dirinja terlindung oleh baitullah.

Ende: Yer 7:18 - mentjukur rambut tanda perkabungan dan kesedihan. Nabi berbitjara kepada Juda, jang diperorangkan.

tanda perkabungan dan kesedihan. Nabi berbitjara kepada Juda, jang diperorangkan.

Ende: Yer 7:30 - kenadjisan2 ialah berhala.

ialah berhala.

Ende: Yer 7:31 - Tofet ialah tempat (dapur), dimana anak2 dipersembahkan sebagai kurban kepada dewata kafir, chususnja Molok. "Bukit angkar" tidak selalu sebuah bukit betul,...

ialah tempat (dapur), dimana anak2 dipersembahkan sebagai kurban kepada dewata kafir, chususnja Molok. "Bukit angkar" tidak selalu sebuah bukit betul, tetapi menurut istilah seringkali berarti: tempat (mesbah) pemudjaan.

Ende: Yer 7:32 - -- Kubur membuat tempatnja mendjadi nadjis, sehingga tidak boleh dipakai untuk ibadah.

Kubur membuat tempatnja mendjadi nadjis, sehingga tidak boleh dipakai untuk ibadah.

Endetn: Yer 7:18 - Ratu diperbaiki menurut beberapa terdjemahan Junani (Aq, Sym. Theod.) dan Latin (Vlg.). Tertulis: "pekerdjaan (kebaktian)".

diperbaiki menurut beberapa terdjemahan Junani (Aq, Sym. Theod.) dan Latin (Vlg.). Tertulis: "pekerdjaan (kebaktian)".

Endetn: Yer 7:25 - senantiasa (=hari demi hari)" diperbaiki menurut satu naskah Hibrani. Dalam naskah Hibrani jang umum satu kata (hari) tidak tertulis.

(=hari demi hari)" diperbaiki menurut satu naskah Hibrani. Dalam naskah Hibrani jang umum satu kata (hari) tidak tertulis.

Ref. Silang FULL: Yer 7:2 - Berdirilah · Berdirilah: Yer 17:19

· Berdirilah: Yer 17:19

Ref. Silang FULL: Yer 7:3 - tingkah langkahmu // mau diam · tingkah langkahmu: Yer 18:11; 26:13; 35:15 · mau diam: Yer 7:7

· tingkah langkahmu: Yer 18:11; 26:13; 35:15

· mau diam: Yer 7:7

Ref. Silang FULL: Yer 7:4 - Janganlah percaya // perkataan dusta · Janganlah percaya: Ayub 15:31; Ayub 15:31 · perkataan dusta: Yer 7:8; Yer 28:15; Mi 3:11

· Janganlah percaya: Ayub 15:31; [Lihat FULL. Ayub 15:31]

· perkataan dusta: Yer 7:8; Yer 28:15; Mi 3:11

Ref. Silang FULL: Yer 7:5 - sungguh-sungguh memperbaiki // melaksanakan keadilan · sungguh-sungguh memperbaiki: Yer 7:3; Yer 18:11; 26:13; 35:15 · melaksanakan keadilan: Kel 22:22; Kel 22:22; Im 25:17; Im 25:17; Yes 1...

· sungguh-sungguh memperbaiki: Yer 7:3; Yer 18:11; 26:13; 35:15

· melaksanakan keadilan: Kel 22:22; [Lihat FULL. Kel 22:22]; Im 25:17; [Lihat FULL. Im 25:17]; Yes 1:17; [Lihat FULL. Yes 1:17]

Ref. Silang FULL: Yer 7:6 - tidak menindas // menumpahkan darah // tidak mengikuti · tidak menindas: Yer 5:28; Yer 5:28; Yeh 22:7 · menumpahkan darah: 2Raj 21:16; 2Raj 21:16; Yer 2:34; 19:4; 22:3 · tidak mengikut...

· tidak menindas: Yer 5:28; [Lihat FULL. Yer 5:28]; Yeh 22:7

· menumpahkan darah: 2Raj 21:16; [Lihat FULL. 2Raj 21:16]; Yer 2:34; 19:4; 22:3

· tidak mengikuti: Kel 20:3; [Lihat FULL. Kel 20:3]; Ul 8:19; [Lihat FULL. Ul 8:19]

Ref. Silang FULL: Yer 7:7 - di tanah // nenek moyangmu · di tanah: Ul 4:40; Ul 4:40 · nenek moyangmu: Yos 1:6; Yos 1:6

· di tanah: Ul 4:40; [Lihat FULL. Ul 4:40]

· nenek moyangmu: Yos 1:6; [Lihat FULL. Yos 1:6]

Ref. Silang FULL: Yer 7:8 - kamu percaya // perkataan dusta · kamu percaya: Ayub 15:31; Ayub 15:31 · perkataan dusta: Yer 7:4; Yer 7:4

· kamu percaya: Ayub 15:31; [Lihat FULL. Ayub 15:31]

· perkataan dusta: Yer 7:4; [Lihat FULL. Yer 7:4]

Ref. Silang FULL: Yer 7:9 - kamu mencuri // membunuh // berzinah // bersumpah palsu // kepada Baal // kepada Baal // mengikuti allah · kamu mencuri: Kel 20:15 · membunuh: Kel 20:13 · berzinah: Kel 20:14; Bil 25:1; Bil 25:1 · bersumpah palsu: Kel 20:16; Im...

· kamu mencuri: Kel 20:15

· membunuh: Kel 20:13

· berzinah: Kel 20:14; Bil 25:1; [Lihat FULL. Bil 25:1]

· bersumpah palsu: Kel 20:16; Im 19:12; [Lihat FULL. Im 19:12]; Za 8:17; Mal 3:5

· kepada Baal: Yes 1:13; [Lihat FULL. Yes 1:13]

· kepada Baal: Yer 11:13,17; 32:29

· mengikuti allah: Kel 20:3; [Lihat FULL. Kel 20:3]; Hos 2:12

Ref. Silang FULL: Yer 7:10 - datang berdiri // di rumah // keji ini · datang berdiri: Yes 48:1; Yes 48:1 · di rumah: Yer 7:30; 2Raj 21:4-5; Yer 23:11; 32:34; Yeh 23:38-29 · keji ini: Yeh 33:25

· datang berdiri: Yes 48:1; [Lihat FULL. Yes 48:1]

· di rumah: Yer 7:30; 2Raj 21:4-5; Yer 23:11; 32:34; Yeh 23:38-29

· keji ini: Yeh 33:25

Ref. Silang FULL: Yer 7:11 - sarang penyamun // matamu rumah // sendiri melihat · sarang penyamun: Mat 21:13%&; Mr 11:17%&; Luk 19:46 · matamu rumah: Yes 56:7 · sendiri melihat: Kej 31:50; Hak 11:10; Yer 29:23...

· sarang penyamun: Mat 21:13%&; Mr 11:17%&; Luk 19:46

· matamu rumah: Yes 56:7

· sendiri melihat: Kej 31:50; Hak 11:10; Yer 29:23; 42:5

Ref. Silang FULL: Yer 7:12 - di Silo // membuat nama-Ku // diam // telah Kulakukan · di Silo: Yos 18:1; Yos 18:1; 1Sam 2:32; 1Sam 2:32 · membuat nama-Ku: Dan 9:18 · diam: Kel 40:2; Kel 40:2; Yos 18:10; Yos 18:10 ...

· di Silo: Yos 18:1; [Lihat FULL. Yos 18:1]; 1Sam 2:32; [Lihat FULL. 1Sam 2:32]

· membuat nama-Ku: Dan 9:18

· diam: Kel 40:2; [Lihat FULL. Kel 40:2]; Yos 18:10; [Lihat FULL. Yos 18:10]

· telah Kulakukan: 1Sam 4:10-11,22; [Lihat FULL. 1Sam 4:10]; [Lihat FULL. 1Sam 4:11]; [Lihat FULL. 1Sam 4:22]; Mazm 78:60-64

Ref. Silang FULL: Yer 7:13 - mau mendengarkan // Aku berbicara // kepadamu terus-menerus // mau menjawab // Aku berseru · mau mendengarkan: Yer 7:26; Yer 7:26; Yes 65:12; Yes 65:12 · Aku berbicara: Mazm 71:17; Yes 48:17; Yer 32:33 · kepadamu terus-m...

· mau mendengarkan: Yer 7:26; [Lihat FULL. Yer 7:26]; Yes 65:12; [Lihat FULL. Yes 65:12]

· Aku berbicara: Mazm 71:17; Yes 48:17; Yer 32:33

· kepadamu terus-menerus: 2Taw 36:15; [Lihat FULL. 2Taw 36:15]

· mau menjawab: Yer 35:17

· Aku berseru: Ams 1:24; [Lihat FULL. Ams 1:24]

Ref. Silang FULL: Yer 7:14 - kepada rumah // atasnya nama-Ku // kepada Silo · kepada rumah: Yer 7:4; Yeh 24:21 · atasnya nama-Ku: 1Raj 9:7; 1Raj 9:7 · kepada Silo: Hak 18:31; Hak 18:31; 1Sam 2:32; 1Sam 2:3...

· kepada rumah: Yer 7:4; Yeh 24:21

· atasnya nama-Ku: 1Raj 9:7; [Lihat FULL. 1Raj 9:7]

· kepada Silo: Hak 18:31; [Lihat FULL. Hak 18:31]; 1Sam 2:32; [Lihat FULL. 1Sam 2:32]

Ref. Silang FULL: Yer 7:15 - dari hadapan-Ku // keturunan Efraim · dari hadapan-Ku: Kej 4:14; Kej 4:14; Kel 33:15; Kel 33:15; 2Raj 17:20; 2Raj 17:20; Yer 23:39 · keturunan Efraim: Mazm 78:67; Mazm 78:6...

· dari hadapan-Ku: Kej 4:14; [Lihat FULL. Kej 4:14]; Kel 33:15; [Lihat FULL. Kel 33:15]; 2Raj 17:20; [Lihat FULL. 2Raj 17:20]; Yer 23:39

· keturunan Efraim: Mazm 78:67; [Lihat FULL. Mazm 78:67]

Ref. Silang FULL: Yer 7:16 - seruan permohonan // akan mendengarkan · seruan permohonan: Kel 32:10; Kel 32:10; Ul 9:14; Yer 15:1 · akan mendengarkan: Bil 23:19; Bil 23:19

· seruan permohonan: Kel 32:10; [Lihat FULL. Kel 32:10]; Ul 9:14; Yer 15:1

· akan mendengarkan: Bil 23:19; [Lihat FULL. Bil 23:19]

Ref. Silang FULL: Yer 7:18 - ratu sorga // korban curahan // menyakiti hati-Ku · ratu sorga: Yer 44:17-19 · korban curahan: Yes 57:6; Yes 57:6 · menyakiti hati-Ku: Ul 31:17; Ul 31:17; 1Raj 14:9; 1Raj 14:9

· ratu sorga: Yer 44:17-19

· korban curahan: Yes 57:6; [Lihat FULL. Yes 57:6]

· menyakiti hati-Ku: Ul 31:17; [Lihat FULL. Ul 31:17]; 1Raj 14:9; [Lihat FULL. 1Raj 14:9]

Ref. Silang FULL: Yer 7:19 - mereka sakiti // menjadi malu · mereka sakiti: Ul 32:21; Yer 44:3 · menjadi malu: Ayub 7:20; Ayub 7:20; Yer 9:19; 20:11; 22:22

· mereka sakiti: Ul 32:21; Yer 44:3

· menjadi malu: Ayub 7:20; [Lihat FULL. Ayub 7:20]; Yer 9:19; 20:11; 22:22

Ref. Silang FULL: Yer 7:20 - Tuhan Allah // Sesungguhnya, murka-Ku // akan tercurah // tidak padam-padam · Tuhan Allah: Yes 30:15; Yes 30:15 · Sesungguhnya, murka-Ku: Ayub 40:6; Ayub 40:6; Yer 42:18; Rat 2:3-5 · akan tercurah: Yer 6:1...

· Tuhan Allah: Yes 30:15; [Lihat FULL. Yes 30:15]

· Sesungguhnya, murka-Ku: Ayub 40:6; [Lihat FULL. Ayub 40:6]; Yer 42:18; Rat 2:3-5

· akan tercurah: Yer 6:11-12; Rat 4:11

· tidak padam-padam: Yes 1:31; [Lihat FULL. Yes 1:31]; Yer 11:16; 13:14; 15:6,14; 17:4,27; Yeh 20:47-48

Ref. Silang FULL: Yer 7:21 - korban sembelihanmu // dan nikmatilah · korban sembelihanmu: Yer 6:20; Yer 6:20; Am 5:21-22 · dan nikmatilah: 1Sam 2:12-17; 1Sam 2:12 s/d 17; Hos 8:13

· korban sembelihanmu: Yer 6:20; [Lihat FULL. Yer 6:20]; Am 5:21-22

· dan nikmatilah: 1Sam 2:12-17; [Lihat FULL. 1Sam 2:12] s/d 17; Hos 8:13

Ref. Silang FULL: Yer 7:22 - atau memerintahkan // korban sembelihan · atau memerintahkan: Yes 43:23 · korban sembelihan: 1Sam 15:22; 1Sam 15:22

· atau memerintahkan: Yes 43:23

· korban sembelihan: 1Sam 15:22; [Lihat FULL. 1Sam 15:22]

Ref. Silang FULL: Yer 7:23 - telah Kuperintahkan // mereka: Dengarkanlah // menjadi umat-Ku // seluruh jalan // kamu berbahagia · telah Kuperintahkan: 1Yoh 3:23 · mereka: Dengarkanlah: Kel 19:5; Kel 19:5 · menjadi umat-Ku: Im 26:12; Im 26:12; Yes 51:16; Yes...

· telah Kuperintahkan: 1Yoh 3:23

· mereka: Dengarkanlah: Kel 19:5; [Lihat FULL. Kel 19:5]

· menjadi umat-Ku: Im 26:12; [Lihat FULL. Im 26:12]; Yes 51:16; [Lihat FULL. Yes 51:16]

· seluruh jalan: 1Raj 8:36; [Lihat FULL. 1Raj 8:36]; Mazm 119:3; [Lihat FULL. Mazm 119:3]

· kamu berbahagia: Ul 5:33; [Lihat FULL. Ul 5:33]

Ref. Silang FULL: Yer 7:24 - mau mendengarkan // memberi perhatian // kedegilan hatinya // memperlihatkan belakangnya · mau mendengarkan: Yer 6:10; Yer 6:10 · memberi perhatian: Yer 11:8; 17:23; 34:14 · kedegilan hatinya: Yer 3:17; Yer 3:17 &middo...

· mau mendengarkan: Yer 6:10; [Lihat FULL. Yer 6:10]

· memberi perhatian: Yer 11:8; 17:23; 34:14

· kedegilan hatinya: Yer 3:17; [Lihat FULL. Yer 3:17]

· memperlihatkan belakangnya: Yer 2:19; [Lihat FULL. Yer 2:19]; Yeh 37:23

Ref. Silang FULL: Yer 7:25 - mereka hamba-hamba-Ku // para nabi // hari, terus-menerus · mereka hamba-hamba-Ku: Yes 20:3; Yes 20:3 · para nabi: Bil 11:29; Bil 11:29; Yer 25:4; 35:15 · hari, terus-menerus: 2Taw 36:15;...

· mereka hamba-hamba-Ku: Yes 20:3; [Lihat FULL. Yes 20:3]

· para nabi: Bil 11:29; [Lihat FULL. Bil 11:29]; Yer 25:4; 35:15

· hari, terus-menerus: 2Taw 36:15; [Lihat FULL. 2Taw 36:15]

Ref. Silang FULL: Yer 7:26 - memberi perhatian // menegarkan tengkuknya // nenek moyang · memberi perhatian: Yer 7:13,24; 2Taw 36:16; 2Taw 36:16; Mazm 81:12; Yer 13:11; 22:21; 25:3; 35:15; Yeh 20:8,21 · menegarkan tengkuknya...

· memberi perhatian: Yer 7:13,24; 2Taw 36:16; [Lihat FULL. 2Taw 36:16]; Mazm 81:12; Yer 13:11; 22:21; 25:3; 35:15; Yeh 20:8,21

· menegarkan tengkuknya: Kel 32:9; [Lihat FULL. Kel 32:9]; Kis 7:51

· nenek moyang: Yer 16:12; Mal 3:7; Luk 11:47

Ref. Silang FULL: Yer 7:27 - engkau mengatakan // akan mendengarkan // akan menjawab · engkau mengatakan: Yeh 2:7 · akan mendengarkan: Yer 7:13; Yeh 3:7; Za 7:13 · akan menjawab: Yes 65:12; Yes 65:12

· engkau mengatakan: Yeh 2:7

· akan mendengarkan: Yer 7:13; Yeh 3:7; Za 7:13

· akan menjawab: Yes 65:12; [Lihat FULL. Yes 65:12]

Ref. Silang FULL: Yer 7:28 - menerima penghajaran // Ketulusan · menerima penghajaran: Im 26:23; Im 26:23; Zef 3:7 · Ketulusan: Mazm 15:2; Mazm 15:2; Yes 59:15; Yes 59:15

· menerima penghajaran: Im 26:23; [Lihat FULL. Im 26:23]; Zef 3:7

· Ketulusan: Mazm 15:2; [Lihat FULL. Mazm 15:2]; Yes 59:15; [Lihat FULL. Yes 59:15]

Ref. Silang FULL: Yer 7:29 - Cukurlah // Angkatlah ratapan // dan membuang · Cukurlah: Im 21:5; Im 21:5; Ayub 1:20; Ayub 1:20 · Angkatlah ratapan: Yer 4:8; Yer 4:8; Yeh 19:1; Yeh 19:1 · dan membuang: Yer ...

· Cukurlah: Im 21:5; [Lihat FULL. Im 21:5]; Ayub 1:20; [Lihat FULL. Ayub 1:20]

· Angkatlah ratapan: Yer 4:8; [Lihat FULL. Yer 4:8]; Yeh 19:1; [Lihat FULL. Yeh 19:1]

· dan membuang: Yer 6:30; [Lihat FULL. Yer 6:30]; Yer 12:7; Hos 11:8; Mi 5:2

Ref. Silang FULL: Yer 7:30 - yang jahat // menempatkan dewa-dewa // untuk menajiskannya · yang jahat: Yer 7:10; Yer 7:10; Im 18:21; Im 18:21 · menempatkan dewa-dewa: Yer 2:7; Yer 2:7; Yer 4:1; Yer 4:1; Yeh 7:20-22 ·...

· yang jahat: Yer 7:10; [Lihat FULL. Yer 7:10]; Im 18:21; [Lihat FULL. Im 18:21]

· menempatkan dewa-dewa: Yer 2:7; [Lihat FULL. Yer 2:7]; Yer 4:1; [Lihat FULL. Yer 4:1]; Yeh 7:20-22

· untuk menajiskannya: Im 20:3; [Lihat FULL. Im 20:3]; Yer 32:34

Ref. Silang FULL: Yer 7:31 - bernama Tofet // Lembah Ben-Hinom // dan perempuan // dalam hati-Ku · bernama Tofet: 2Raj 23:10; 2Raj 23:10 · Lembah Ben-Hinom: Yos 15:8; Yos 15:8; 2Taw 33:6 · dan perempuan: Im 18:21; Im 18:21; Ye...

· bernama Tofet: 2Raj 23:10; [Lihat FULL. 2Raj 23:10]

· Lembah Ben-Hinom: Yos 15:8; [Lihat FULL. Yos 15:8]; 2Taw 33:6

· dan perempuan: Im 18:21; [Lihat FULL. Im 18:21]; Yeh 16:20

· dalam hati-Ku: Yer 19:5; 32:35; Yeh 20:31; Mi 6:7

Ref. Silang FULL: Yer 7:32 - Lembah Pembunuhan // akan menguburkan · Lembah Pembunuhan: Yer 19:6 · akan menguburkan: Yer 19:11

· Lembah Pembunuhan: Yer 19:6

· akan menguburkan: Yer 19:11

Ref. Silang FULL: Yer 7:33 - bahkan mayat // menjadi makanan // yang mengganggunya · bahkan mayat: Kej 15:11; Kej 15:11 · menjadi makanan: Ul 28:26; Ul 28:26; Yeh 29:5 · yang mengganggunya: Yer 6:11; 14:16

· bahkan mayat: Kej 15:11; [Lihat FULL. Kej 15:11]

· menjadi makanan: Ul 28:26; [Lihat FULL. Ul 28:26]; Yeh 29:5

· yang mengganggunya: Yer 6:11; 14:16

Ref. Silang FULL: Yer 7:34 - jalan-jalan Yerusalem // Kuhentikan suara // pengantin perempuan // yang tandus · jalan-jalan Yerusalem: Yes 24:7-12; Yer 33:10 · Kuhentikan suara: Yes 24:8; Yes 24:8 · pengantin perempuan: Wahy 18:23 ·...

· jalan-jalan Yerusalem: Yes 24:7-12; Yer 33:10

· Kuhentikan suara: Yes 24:8; [Lihat FULL. Yes 24:8]

· pengantin perempuan: Wahy 18:23

· yang tandus: Im 26:34; [Lihat FULL. Im 26:34]; Za 7:14; Mat 23:38

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Yer 2:1--20:18 - -- B. TEGURAN-TEGURAN DAN PERINGATAN-PERINGATAN, SEBAGIAN BESAR DARI ZAMAN YOSIA (2:1-20:18) Enam bagian ini, yang bersifat umum dan berulang, kelihatan...

B. TEGURAN-TEGURAN DAN PERINGATAN-PERINGATAN, SEBAGIAN BESAR DARI ZAMAN YOSIA (2:1-20:18)

Enam bagian ini, yang bersifat umum dan berulang, kelihatannya berasal dari zaman awal-awal pelayanan nabi. Mungkin itu semua adalah ciri khas dari khotbah lisan sang nabi.

Wycliffe: Yer 7:1--10:25 - -- 3) PRAKTIK AGAMA YANG KELIRU DI YERUSALEM (7:1-10:25) Yeremia memperingatkan agar tidak bersandar pada Bait Suci dan upacara-upacara agamanya. Yerusa...

3) PRAKTIK AGAMA YANG KELIRU DI YERUSALEM (7:1-10:25)

Yeremia memperingatkan agar tidak bersandar pada Bait Suci dan upacara-upacara agamanya. Yerusalem tidak lebih suci daripada Silo yang sudah jatuh (7:1-8:3). Bangsa itu telah menolak semua pembaharuan dan mereka pasti akan dihukum. Hikmat sejati yang diperoleh melalui pengenalan akan Allah dibedakan dengan penyembahan berhala (9:23-10:25).

Wycliffe: Yer 7:1--8:3 - -- a) KHOTBAH TENTANG BAIT SUCI (7:1-8:3) Kelihatannya pasal 26 memberikan latar belakang sejarah dari khotbah ini. Kegeraman yang ditimbulkan khotbah i...

a) KHOTBAH TENTANG BAIT SUCI (7:1-8:3)

Kelihatannya pasal 26 memberikan latar belakang sejarah dari khotbah ini. Kegeraman yang ditimbulkan khotbah itu menunjukkan dayanya untuk meyakinkan. Silo di Efraim adalah tempat didirikannya Kemah Suci pada zaman Hakim-hakim. Alkitab tidak menceritakan kejatuhan Silo. Kesimpulan Yeremia bahwa kota itu hancur (7:12, 14; 26:6, 9) dikuatkan oleh penggalian situs tersebut belakangan yang menunjukkan kota itu dihancurkan bangsa Filistin sekitar 1050 SM, mungkin sesudah pertempuran Eben-ezer (I Sam. 4).

Wycliffe: Yer 7:4 - -- 4. Bait Suci berubah menjadi obyek pemujaan primitif, seperti halnya tabut perjanjian ketika Silo dihancurkan (I Sam. 4:3).

4. Bait Suci berubah menjadi obyek pemujaan primitif, seperti halnya tabut perjanjian ketika Silo dihancurkan (I Sam. 4:3).

Wycliffe: Yer 7:5-7 - -- 5-7. Kehadiran ilahi, yang dilambangkan dengan Bait Suci, hanya bisa dijamin jika umat melaksanakan keadilan dan hidup saleh.

5-7. Kehadiran ilahi, yang dilambangkan dengan Bait Suci, hanya bisa dijamin jika umat melaksanakan keadilan dan hidup saleh.

Wycliffe: Yer 7:12 - Silo // Lihatlah apa yang telah Kulakukan kepadanya 12. Silo. Bandingkan Yosua 18:1; 22:12; Hakim-hakim 21:19; 18:31; I Samuel 1:9, 24; 2:14; 4:3,4. Lihatlah apa yang telah Kulakukan kepadanya. Sebagaim...

12. Silo. Bandingkan Yosua 18:1; 22:12; Hakim-hakim 21:19; 18:31; I Samuel 1:9, 24; 2:14; 4:3,4. Lihatlah apa yang telah Kulakukan kepadanya. Sebagaimana tabut itu hanyalah sebuah kotak yang kosong ketika Silo dihancurkan, demikian juga sekarang Yerusalem, yang kehilangan hadirat ilahi, akan tidak dapat berbuat apa-apa, dan akan binasa sendiri.

Wycliffe: Yer 7:15 - Keturunan Efraim 15. Keturunan Efraim. Kerajaan Israel di utara.

15. Keturunan Efraim. Kerajaan Israel di utara.

Wycliffe: Yer 7:16-20 - Penganan persembahan bagi ratu surga 16-20. Yeremia tidak dapat berdoa syafaat bagi bangsanya (berbeda dengan Musa, Kel. 32:32; Bil. 14:13-19), sebab Allah berketetapan menghukum mereka (...

16-20. Yeremia tidak dapat berdoa syafaat bagi bangsanya (berbeda dengan Musa, Kel. 32:32; Bil. 14:13-19), sebab Allah berketetapan menghukum mereka (bdg. 11:14; 14:11,12). Penganan persembahan bagi ratu surga (ay. 18). Barangkali ini sebutan untuk dewi kesuburan bangsa Babel, Isytar, dewi planet Venus. Penganan tersebut mungkin dalam bentuk dewi itu (bdg. 44:15-25).

Wycliffe: Yer 7:29 - Cukurlah rambut kepalamu 29. Cukurlah rambut kepalamu. Suatu tanda duka (Mi. 1:16; Ayb. 1:20).

29. Cukurlah rambut kepalamu. Suatu tanda duka (Mi. 1:16; Ayb. 1:20).

Wycliffe: Yer 7:30 - Dewa-dewa mereka yang menjijikkan, 30. Dewa-dewa mereka yang menjijikkan, yakni berhala-berhala.

30. Dewa-dewa mereka yang menjijikkan, yakni berhala-berhala.

Wycliffe: Yer 7:31 - Tofet // pembunuhan, menguburkan // mayat // tulang-tulang (8:1), // Oinom." 33. Tidak ada yang mengganggunya 31. Tofet semula mungkin berarti "tungku api," tetapi di sini diucapkan seperti itu untuk menimbulkan persamaan bunyi (rima) dengan kata bõshet...

31. Tofet semula mungkin berarti "tungku api," tetapi di sini diucapkan seperti itu untuk menimbulkan persamaan bunyi (rima) dengan kata bõshet, "hina" - sebutan tidak langsung untuk berhala. Kata-kata: pembunuhan, menguburkan (ay. 32), mayat (ay. 33), dan tulang-tulang (8:1), mempunyai pengertian bahwa apa yang sekarang merupakan tempat suci dalam agama akan menjadi tempat tercemar atau najis, sebab kontak atau persinggungan dengan mayat dianggap najis. Tampaknya lembah ini kemudian menjadi tempat pembuangan sampah kota, jadi kata Gehenna - tempat terkutuk menurut Perjanjian Baru - berasal dari sana. Gehenna adalah alih kata (transliterasi) dari kata Ibrani gê hinnõm - "Lembah Oinom." 33. Tidak ada yang mengganggunya. Tidak ada yang mereka takutkan.

Wycliffe: Yer 7:34 - Akan Kuhentikan 34. Akan Kuhentikan. Bandingkan tafsiran atas 25: 10.

34. Akan Kuhentikan. Bandingkan tafsiran atas 25: 10.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

Matthew Henry: Yer 7:1-15 - Panggilan untuk Bertobat Setelah Nabi Yeremia dalam nama Allah menegur orang-orang Yehuda atas dosa-dosa mereka, dan memperingatkan mereka akan hukuman-hukuman Allah yan...

Matthew Henry: Yer 7:16-20 - Hukuman Dinubuatkan Hukuman Dinubuatkan (7:16-20) Allah sudah menunjukkan kepada mereka, dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa bait suci dan ibadahnya, yang mereka megah...

Matthew Henry: Yer 7:21-28 - Mendengarkan Lebih Baik daripada Korban Sembelihan Mendengarkan Lebih Baik daripada Korban Sembelihan (7:21-28) Allah, setelah menunjukkan kepada orang-orang Yehuda bahwa bait suci tidak akan meli...

Matthew Henry: Yer 7:29-34 - Kehancuran Yehuda Kehancuran Yehuda (7:29-34) Inilah, I. Seruan yang lantang supaya orang menangis dan meratap. Yerusalem, yang sudah menjadi kota yang pe...

SH: Yer 7:1-20 - Iman atau penipuan diri? (Rabu, 25 Oktober 2006) Iman atau penipuan diri? Orang Kristen masa kini sering salah mengartikan iman. Iman adalah memercayai Allah dan memercayakan segenap segi kehidu...

SH: Yer 7:1-15 - Bukan simbol tapi kekudusan. (Kamis, 7 September 2000) Bukan simbol tapi kekudusan. Allah memerintahkan Yeremia untuk berkhotbah di pintu gerbang rumah Tuhan kepada bangsa Yehuda yang datang ke rum...

SH: Yer 7:16-28 - Semua belum terlambat. (Jumat, 8 September 2000) Semua belum terlambat. Kadang-kadang manusia terlambat untuk menghindari atau menanggapi peringatan akan adanya penghukuman Allah. Itulah yang...

SH: Yer 7:21--8:3 - Kasih Allah dan hukuman-Nya (Kamis, 26 Oktober 2006) Kasih Allah dan hukuman-Nya Seseorang dapat memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa hati yang taat, tetapi tidak mungkin seorang yang taat kepa...

SH: Yer 7:29--8:3 - Berhala yang kosong dan tak berdaya. (Sabtu, 9 September 2000) Berhala yang kosong dan tak berdaya. Bangsa Yehuda memilih berhala daripada Allah. Ini merupakan pelecehan terhadap kekudusan bait-Nya dan pen...

Topik Teologia: Yer 7:2 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab Terhadap Sesama dan Alam Tanggung Jawab Terhadap Sesama

Topik Teologia: Yer 7:3 - -- Keselamatan Pertobatan Peringatan untuk Pertobatan Janji bagi yang Menyesal Ula 4:29-31 Ula 30:1-10 1Sa 7:3 1Ra 8:33-...

Topik Teologia: Yer 7:9 - -- Dosa Dosa-dosa Terhadap Sesama Dosa-dosa Kedagingan

Topik Teologia: Yer 7:23 - -- Wahyu Allah Wahyu Khusus Kuasa Ilahi Kitab Suci Respons Benar terhadap Alkitab Kitab Suci Ditaati Ula 4:1...

Topik Teologia: Yer 7:24 - -- Dosa Dosa-dosa Terhadap Allah

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Yeremia (Pendahuluan Kitab) Penulis : Yeremia Tema : Hukuman Allah Tidak Terelakkan bagi Yehuda yang Tidak Bertobat. Tanggal Penulisan: + ...

Full Life: Yeremia (Garis Besar) Garis Besar I. Panggilan dan Penugasan Yeremia (Yer 1:1-19) II. Firman Nubuat Yeremia Kepada Yehuda (Yer 2:1-33:...

Matthew Henry: Yeremia (Pendahuluan Kitab) Nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama, seperti surat-surat kerasulan dalam Perjanjian Baru, ditempatkan lebih menurut panjang pendeknya daripada m...

Jerusalem: Yeremia (Pendahuluan Kitab) YEREMIA Nabi Yeremia lahir di sekitar thn. 650 seb. Mas., lebih kurang seabad lebih sedikit sesudah nabi Yesaya. Yeremia berasal dari sebuah keluarga ...

Ende: Yeremia (Pendahuluan Kitab) JEREMIAH PENDAHULUAN Didjaman terachir dari sedjarah umat Allah sebelum api penjutjian jang berupa pembuangannja ke Babel dalam th.587, karunia kenabi...

Ende: Yeremia (Pendahuluan Kitab) PENGANTAR KITAB PARA NABI PENDAHULUAN Kitab para nabi, jang terdjemahan Indonesianja kami sadjikan bersama ini, memuat sedjumlah tulisan kenabian, jak...

Wycliffe: Yeremia (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN YEREMIA Masa Hidup Yeremia. Setelah wafatnya Salomo dan terpecahnya kerajaannya, sejarah Kerajaan Yehuda kelihatan mencatat empat kemeros...

Wycliffe: Yeremia (Garis Besar) GARIS BESAR YEREMIA I. Nubuat Melawan Teokrasi (1:1-25:38) A. Panggilan bagi Sang Nabi (1:1-19) B. Teguran dan Peringatan-p...

BIS: Yeremia (Pendahuluan Kitab) YEREMIA PENGANTAR Nabi Yeremia hidup antara bagian terakhir abad ketujuh dan bagian pertama abad keenam Sebelum Masehi. Lama sekali Yeremia bekerja

YEREMIA

PENGANTAR

Nabi Yeremia hidup antara bagian terakhir abad ketujuh dan bagian pertama abad keenam Sebelum Masehi. Lama sekali Yeremia bekerja sebagai nabi, dan selama waktu itu ia selalu memperingatkan umat Allah tentang bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa dan menyembah berhala. Nubuatan itu menjadi kenyataan pada masa Yeremia masih hidup: Nebukadnezar raja Babel merebut dan menghancurkan Yerusalem serta Rumah TUHAN yang ada di situ; raja Yehuda bersama rakyatnya diangkut ke Babel. Yeremia juga menubuatkan bahwa orang-orang itu akan kembali dari pembuangan dan keadaan bangsa Israel pulih kembali.

Buku Yeremia dapat dibagi dalam beberapa bagian seperti yang berikut ini:

 1. (1) Pesan dari TUHAN kepada bangsa Yehuda dan penguasa-penguasanya pada masa pemerintahan Yosia, Yoyakim, Yoyakhin, dan Zedekia.
 2. (2) Petikan-petikan dari buku catatan Barukh sekretaris Yeremia, termasuk berbagai nubuatan dan peristiwa penting dalam kehidupan Yeremia.
 3. (3) Pesan dari TUHAN tentang berbagai bangsa asing.
 4. (4) Catatan pelengkap mengenai kisah jatuhnya Yerusalem dan pembuangan ke Babel.

Nabi Yeremia adalah seorang yang berperasaan halus. Ia sangat cinta kepada bangsanya, dan sama sekali tidak suka menubuatkan hukuman ke atas mereka. Di dalam beberapa bagian dari bukunya ia berbicara dengan penuh perasaan tentang penderitaannya karena ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi. Perkataan TUHAN adalah seperti api di dalam hatinya; mau tidak mau ia harus menyampaikannya kepada bangsanya.

Yang paling indah dalam buku ini ialah kata-kata TUHAN yang menunjuk kepada suatu masa yang akan datang. Pada masa itu akan ada suatu ikatan janji yang baru dengan Allah. Umat TUHAN akan mentaati janji itu tanpa ada guru yang mengingatkan mereka. Sebab janji itu akan tertulis di dalam hati mereka (Yer 31:31-34).

Isi

 1. Panggilan Yeremia
  Yer 1:1-19
 2. Nubuat-nubuat selama pemerintahan Yosia, Yoyakim, Yoyakhin, dan Zedekia
  Yer 2:1-25:38
 3. Kejadian-kejadian dalam kehidupan Yeremia
  Yer 26:1-45:5
 4. Nubuat-nubuat terhadap bangsa-bangsa
  Yer 46:1-51:64
 5. Jatuhnya Yerusalem
  Yer 52:1-34

Ajaran: Yeremia (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan mengetahui isi Kitab Yeremia, anggota Jemaat mengerti bahwa Allah sangat membenci ketidaktaatan anak-anaknya, tetapi juga Ia ad

Tujuan

Supaya dengan mengetahui isi Kitab Yeremia, anggota Jemaat mengerti bahwa Allah sangat membenci ketidaktaatan anak-anaknya, tetapi juga Ia adalah Allah Yang Maha Pengampun terhadap anak-anak-Nya yang mau bertobat dari dosanya.

Pendahuluan

Penulis : Nabi Yeremia.

Isi Kitab: Kitab Yeremia terbagi atas 52 pasal, yang berisi hal sejarah pemberitaan penghukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel karena ketidaktaatannya dan pemberitaan tentang kelahiran Raja, tunas dari Daud serta keadaan dalam pemerintahannya.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Yeremia

 1. Pasal 1 (Yer 1:1-19).

  Yeremia dipanggil menjadi hamba Allah

  Pendalaman

  Perhatikan pasal 1; Yer 1:1-19 dan apakah yang terjadi dengan Yeremia?

 2. Pasal 2-25 (Yer 2:1-25:38).

  Pemberitaan tentang keadaan masa depan bangsa Israel dan Yehuda

  1. Allah mencela kejahatan bangsa Yehuda. (Pasal 2-10; Yer 2:1-10:25).
  2. Penganiayaan terhadap Yeremia di Anatot. (Pasal 11; Yer 11:1-23).
  3. Yeremia memberitakan kejahatan dan dosa bangsa Yehud (Pasal 13-20; Yer 13:1-20:18).
  4. Pemberitaan tentang pembuangan bangsa Yehuda ke Babe selama 71 tahun (Pasal 25; Yer 25:1-38).

  Pendalaman

  Mengapakah bangsa Israel dihukum Allah dan ke manakah mereka akan dibuang? (perhatikan pasal 25; Yer 25:1-38).

 3. Pasal 26-45 (Yer 26:1-45:5).

  Penjelasan tentang pelayanan Yeremia

  1. Yeremia memberitakan kehancuran Bait Suci dan penganiayaan ole Hananya terhadap dirinya (pasal 26-29; Yer 26:1-29:32).
  2. Yeremia memberitahukan janji Allah tentang pemulihan keadaan bangs Israel, serta diperbaharuinya janji Allah kepada bangsa Israel (pasa 30- 34; Yer 30:1-34:22).
  3. Yeremia dimasukkan ke dalam sumur karena pemberitaannya (pasal 37-39 Yer 37:1-39:18).
  4. Yeremia terpaksa ikut mengungsi ke Mesir (pasal 40-45; Yer 40:1-45:5).

  Pendalaman

  (1). Perhatikan pasal Yer 31:31-34. Apakah yang dikatakan tentang Perjanjian Baru? (2). Mengapakah Yeremia dimasukkan ke dalam sumur? (pasal Yer 37:1-6) (3). Dan apa yang terjadi selanjutnya? (pasal Yer 43:1-7).

 4. Pasal 46-51 (Yer 46:1-51:64).

  Pemberitaan tentang masa depan bangsa-bangsa lain.

  1. Pemberitaan keadaan masa depan bangsa-bangsa Mesir, Filistin Moab, Amon, Edom, Damsyik (pasal 46-49; Yer 46:1-49:39).
  2. Pemberitaan keadaan masa depan bangsa Babe (pasal 50-51; Yer 50:1-51:64).

  Pendalaman

  Bacalah pasal Yer 46:27-28. Apakah yang terjadi atas bangsa-bangsa Mesir, Filistin, Moab, Amon, Edom, Damsyik, Babel, dan juga atas bangsa Israel?

 5. Pasal 52 (Yer 52:1-34).

  Pemberitaan tentang kehancuran kota suci di Yerusalem.

  Pendalaman Apakah sebabnya kota Yerusalem dihancurkan? (bacalah pasal Yer 52:1-3).

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Kitab Yeremia mengajarkan bahwa di dalam melayani dan menjadi hamba Allah kita tidak terlepas dari penderitaan dan aniaya.

 2. Panggilan Yeremia mengajarkan bahwa Allah mau memanggil seseorang untuk menjadi hamba-Nya dengan sepenuh waktu.

 3. Kitab Yeremia mengajarkan bahwa Allah sangat membenci ketidaktaatan anak- anak-Nya, tetapi Ia mengampuni anak-anak-Nya yang mau bertobat dari kesalahannya.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah yang menulis Kitab Yeremia?
 2. Apakah isi Kitab Yeremia?
 3. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan setelah mempelajari Kita Yeremia?

Intisari: Yeremia (Pendahuluan Kitab) Kesia-siaan formalitas MASALAH NUBUATANKitab Yeremia sulit dibaca secara berurutan karena panjang dan tidak mempunyai pola kronologis yang teratur.

Kesia-siaan formalitas

MASALAH NUBUATAN
Kitab Yeremia sulit dibaca secara berurutan karena panjang dan tidak mempunyai pola kronologis yang teratur.

PENJELASAN
Pertama, tidak ada alasan mengapa suatu buku harus dibuat dalam urutan kronologis yang teratur. Kitab ini tidak dimaksudkan sebagai buku sejarah, walaupun berisi fakta-fakta sejarah. Yeremia merupakan kitab nubuatan, bukan semata-mata buku sejarah. Kedua, dalam pasal Yer 36 diterangkan bahwa telah terjadi penulisan kembali dari kitab aslinya. Raja Yoyakim membaca naskah aslinya, tetapi kemudian dibakarnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pasal Yer 1:1-20:18 kebanyakan ditulis pada masa pemerintahan Yosia dan sisanya dari masa pemerintahan Yoyakim, yaitu Yoyakim dan Zedekia. Selain itu, bagian pertama terutama berisi nubuatan ditambah dengan sedikit biografi dan sejarah, tetapi bagian kedua merupakan biografi dan sejarah ditambah sedikit nubuatan.

KEHIDUPAN DAN ZAMAN YEREMIA
Yeremia menjadi nabi selama lebih dari empat puluh tahun: dari tahun ketiga belas Raja Yosia, yaitu tahun 627 SM sampai penghancuran kota Yerusalem dan permulaan masa pengasingan dalam tahun 587/6 SM. Yeremia dibesarkan pada masa pemerintahan Raja Manasye yang membelot dari Tuhan, dan melihat sedikit perbaikan pada zaman reformasi Yosia, tetapi tidak terjadi pertobatan secara nasional. Pada permulaan masa ini Asyur dan Mesir merupakan dua kekuatan besar. Bangsa Asyur dikalahkan oleh Babel pada tahun 612 SM dan demikian halnya dengan Mesir yang dihancurkan di Karkemis pada tahun 605 SM. Sejak saat itu Yeremia terus menerus mendorong Yehuda untuk menyerah kepada Babel, untuk menerima segala konsekuensi dari dosa-dosa mereka yaitu Pembuangan. Dia tahu bahwa masa Pembuangan akan berakhir dengan pengampunan dan pemulihan Allah secara dramatis.

PESIMIS ATAU OPTIMIS?
Yeremia sering disebut "Nabi Kehancuran". Tetapi dia juga "Nabi yang Pengharapannya tak pernah goyah". Hukuman atas dosa tidak dapat dihindari, tetapi di atas semua itu Yeremia melihat bahwa Allah selalu menunggu untuk mengampuni. Yeremia membeberkan tiga dosa yang utama:
o penyembahan berhala. Yer 7:30-8:3; 19:1-15;
o amoralitas. Yer 5:1-9
o nubuatan palsu: Yer 7:3-11; 14:11-16; 23:9-40
Ajaran Yeremia yang utama ialah bahwa tidaklah cukup hanya mengetahui dosa-dosa kita atau bahkan menyesalinya saja. Pertobatanlah yang dituntut oleh Allah.

Pesan

Yer 7:1-29
Ayat-ayat ini mengandung ringkasan dari pesan Yeremia yang ditulis dengan jelas. Di sini kita melihat lima tahapan; melalui Yeremia, Allah:
o menuntut dan menggambarkan pertobatan yang sejati
o menyadarkan umat akan perasaan aman mereka yang tidak benar
o merinci dosa-dosa mereka
o menerangkan tentang isi Hukum yang benar
o memperingatkan tentang penghukuman yang tak dapat dihindari

1. Tempat semua itu terjadi
Yeremia seorang pengkhotbah, bukan penulis. Dia harus berbicara di muka umum. Yang dimaksud dengan pintu gerbang Rumah Tuhan mungkin pintu yang terletak antara halaman dalam dan luar tempat jemaat yang berbakti di dalam dan para pedagang yang berada di luar dapat mendengar. Yer 7:1,2a

2. Yeremia mulai dengan himbauan
"Perbaikilah cara hidup dan tingkah lakumu." Pertobatan bukanlah semata-mata mengatakan "saya menyesal", tetapi perubahan sikap dan perbuatan. Perhatikan bagaimana orang Yehuda merasakan perasaan aman yang bodoh: "Ini adalah Rumah Tuhan", oleh karena kita memiliki Rumah Tuhan maka kita pun memiliki Allah. Kehadiran Allah secara nyata dibuktikan oleh sikap dan perbuatan kita, bukan dengan memiliki simbol-simbol keagamaan berupa salib atau Alkitab dan gereja. Yer 7:2-8

3. Aman terhadap dosa
Inilah pendapat mereka: kita mempunyai Rumah Tuhan, oleh karena itu kita boleh bertindak semau kita. Pencurian, pembunuhan, perzinahan, kebohongan, bahkan penyembahan berhala... setelah itu kita pergi ke gereja untuk sedikit beribadat. Yer 7:9-11

4. Silo
Pada waktu bangsa Israel memasuki Kanaan, didirikanlah Tenda Pertemuan di Silo, dan Silo tetap merupakan pusat penyembahan sampai pada zaman Hakim-hakim. Tetapi Mazmur 78:56-64 menggambarkan bahwa Silo dihancurkan ketika mereka memberontak, dan bangsa Yahudi seharusnya sekarang menyadari bahwa bangunan Rumah Tuhan sekalipun tidak dapat menyelamatkan mereka. Yer 7:12-15

5. Dosa keluarga
Seluruh anggota keluarga bergabung dalam penyembahan kepada Istar, dewi perang dan cinta. Perhatikan bukan saja hal-hal yang baik yang menarik, tetapi juga hal-hal yang buruk. Yer 7:16-20; 2Ti 1:4,5

6. Ketaatan, bukti iman
Inti dari kesalehan bukanlah pengorbanan tetapi kerendahan hati, ketaatan dan cara hidup yang suci. Yer 7:21-29

Penerapan

1. Sindrom kesuksesan
Banyak orang Kristen yang beranggapan salah dengan berharap bahwa jika mereka menjalani hidup yang baik, maka mereka akan hidup dalam kelimpahan, terpandang dalam masyarakat dan dihormati. Hal ini memang seringkali terjadi. Kitab Yeremia mengingatkan bahwa hal ini tidak selamanya demikian. Orang yang selalu dapat diandalkan karena berbicara benar boleh jadi akan menjadi bahan tertawaan.

2. Penampilan agama
Pada suatu ketika seorang Hindu menyampaikan pendapatnya di hadapan seorang misionaris Kristen, "Saya tidak akan pernah mengampuni Saudara, karena Saudara mengatakan bahwa kekristenan itu suatu agama". Kekristenan bukanlah hanya suatu agama dengan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, berpuasa dan perayaan-perayaan serta doa-doa yang dipanjatkan. Kekristenan merupakan suatu jalan kehidupan. Kekristenan adalah kehidupan, kehidupan yang utuh. Di sinilah kegagalan yang menyedihkan yang dialami oleh bangsa Yahudi pada zaman Yeremia. Mereka semuanya "beragama". Mereka semua percaya kepada tuhan... segala macam tuhan. Pasal Yer 7 memperingatkan tentang hal-hal lahiriah dalam penampilan agama. Surat Yakobus yang pendek banyak mengulas hal ini.

3. Dosa yang tak terampuni
Apakah kita dapat melakukan sesuatu semau kita? Mungkinkah menantang Allah terus menerus? Tidak bertobat sampai akhirnya terlambat? Pasal Yer 16 menunjukkan bahwa hal itu mungkin, kita dapat menantang Allah sedemikian rupa sampai Dia meninggalkan kita. Di bawah ini adalah sebagian dari firman Tuhan yang paling serius dari keseluruhan isi Alkitab: "Aku telah menarik damai sejahtera pemberian-Ku daripada bangsa ini" (Yer 16:5). Perhatikan juga keterbatasan pengampunan yang ada dalam Perjanjian Baru (Mat 12:22-37).

Tema-tema Kunci

1. Dosa
Orang mempunyai pengertian yang salah tentang dosa. Dosa merupakan suatu istilah keagamaan yang diartikan sebagai pengabaian kewajiban keagamaan. Oleh karena itu, Allah hanya berurusan dengan apa yang terjadi pada suatu hari dalam seminggu, dan apa yang terjadi pada enam hari lainnya bukan urusan-Nya! Bacalah dengan saksama semua pasal dan catatlah semua hal yang dianggap oleh Yeremia sebagai dosa manusia. Apa yang menjadi pertanda yang umum? Lihat Yohanes 16:5-11. Apa definisi dosa?
Mengapa kita boleh berharap bahwa percaya kepada Yesus akan mengubah tingkah laku manusia?

2. Penyembahan berhala: dosa dan lambang-lambang
Suatu hal yang aneh bahwa kita selalu ingin melihat sesuatu pada waktu beribadah. Oleh karena itu, agama-agama dunia biasanya memberikan sesuatu, misalnya patung-patung Budha raksasa yang tersebar di seluruh Asia. Tetapi, perhatikanlah bagaimana lambang-lambang alkitabiah pada akhirnya berubah menjadi ilah-ilah. Pelajari kisah tentang ular tembaga (Bil 21:4-9; 2Ra 18:1-4). Pelajari sejarah Tabut Perjanjian (Kel 25:10-22; 1Sa 4:11). Perhatikan juga larangan Allah terhadap segala bentuk patung dewa untuk disembah (Kel 20:4-6,22,23). Bagaimana semua ini berhubungan dengan kekristenan? Apakah ada bahaya dalam penggunaan salib waktu beribadah?

3. Khotbah dengan menggunakan ilustrasi
Yeremia banyak menggunakan ilustrasi dalam khotbahnya untuk memastikan bahwa orang akan mengingat apa yang telah dikatakannya. Dia berbicara mengenai perkawinan, perceraian dan pelacuran. Dia berbicara mengenai tenda dan pokok anggur. Dia menggambarkan perang, kereta dan kelahiran, burung-burung di sangkar, unta di gurun. Kumpulkanlah semua ilustrasi itu. Bandingkan mereka dengan jenis ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan kita. Mengapa mereka sedemikian mirip? Jenis ilustrasi bahasa yang bagaimana yang kita harapkan digunakan oleh Yeremia modern?

4. Penjunan (pasal 18)
Telusuri tema ini dalam seluruh Alkitab. (Lihat khususnya Maz 2:1-9; Yes 45:9,10; 64:8,9; Rom 9:19-29.) Apa hubungan utama antara penjunan dan tanah liat? Mengapa?

YEREMIA (2)

Arti keberhasilan

KEBERHASILAN YEREMIA
Bagian kedua dari kitab nubuatan ini sebagian besar merupakan riwayat hidup. Kita melihat apa yang terjadi pada utusan Allah yang setia itu. Dia berhasil karena melakukan apa yang Allah perintahkan, tidak lebih dan tidak kurang; sebab apa yang dinubuatkannya menjadi kenyataan; sebab Allah terus memakainya sebagai utusan-Nya yang istimewa dan sebab Yeremia menyukakan hati Allah. Tetapi dilihat dari sudut manusiawi dia tidak terlalu berhasil. Yeremia ditentang oleh nabi-nabi lainnya, diserahkan oleh penguasa kepada orang banyak, diancam dan dipenjarakan.

PENULISNYA
Nama Yeremia mungkin berarti "Allah meninggikan". Nama itu boleh jadi merupakan harapan orang-tuanya atas Israel, tetapi arti itu lebih mendekati apa yang diharapkan oleh mereka untuknya. Yeremia menerima panggilan pada waktu masih muda, dan ia menjadi juru bicara Allah selama empat puluh tahun. Dia tetap dipakai sampai pada akhir hidupnya. Dan, dia tetap dipakai bahkan sesudah kematiannya. Namanya sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Yeremia dibesarkan pada waktu pemerintahan raja Manasye yang jahat, oleh karenanya ia menyambut baik reformasi yang dilakukan oleh raja Yosia. Tetapi lambat laun ia menyadari bahwa perubahan yang terjadi hanya hal- hal yang di luar saja. Perubahan itu tidak menyentuh kehidupan rakyat, hati maupun motivasi mereka. Dengan demikian, tugas Yeremia menjadi nyata sebagai orang yang harus memberitakan hukuman yang tidak dapat dihindari -- namun janji keselamatan, tetapi penghakiman harus diterima terlebih dahulu.

RAJA-RAJA
Raja ketiga dari kelima raja yang memerintah pada masa hidupnya dan yang dikhotbahinya dapat dikatakan lebih menonjol daripada yang lain. Dalam pasal Yer 36 Yoyakim diberi kesempatan untuk mempelajari nubuatan Yeremia secara mendalam. Kata-kata nubuatan ditulis dan dibacakan untuknya. Tetapi perhatikanlah komentar ini: "Raja... tidak menunjukkan rasa takut..." (Yer 24). Reaksi Yoyakim adalah menghancurkan gulungan yang berisi perkataan-perkataan Yeremia. Percobaan untuk menolak kebenaran dan menghindarkan diri dari maksud pesan Yeremia itu mengalami kegagalan. Sebenarnya ia bahkan tidak mendapat kepuasan dari perusakan kitab tersebut. Dia malah membuka jalan untuk penulisan kitab yang lebih panjang dengan tema yang sama. Firman Tuhan tidak akan lenyap apabila diabaikan atau diserang (Yes 40:8).

Pesan

Yeremia menunjukkan kepada kita apa artinya menjadi utusan Allah.

1. Panggilan terhadap Yeremia
Yeremia sama seperti Yesaya (Yes 6) merasa tidak mampu untuk memikul tugas yang dibebankan kepadanya, ia juga mengalami jamahan Allah. Yer 1:1-10

2. Pelajaran dari buli-buli tanah liat
Yeremia menggunakan alat bantu visual. Buli-buli yang pecah merupakan lambang penghakiman. Reaksi terhadap kejadian itu seharusnya pertobatan. Hal itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya iman Yeremia sendiri diserang. Dia dipenjarakan, dan berseru (Yer 20:7-18) "Mengapa?" Harapannya ditelanjangi, kecuali harapannya terhadap Allah. Yer 19:1-20:18

3. Insiden tentang kuk
Bukan saja tidak mendapat tanggapan dari rakyat, Yeremia malahan diperhadapkan dengan para "nabi" lain. Dapat diterka bahwa di antara tuduhan-tuduhan mereka terdapat "kecongkakan". Para pengkhotbah dewasa ini dapat mengalami perlakuan yang sama. Yer 27:1-28:17

4. Yeremia dan orang-orang Rekhab
Selalu ada penghiburan: orang-orang Rekhab dengan kesetiaan mereka yang sederhana terhadap nenek moyang mereka merupakan pengecualian yang mendorong semangat. Jangan terlalu menekankan hal-hal yang suram (lihat Elia, 1Ra 19:1-18). Yer 35:1-19

5. Insiden kitab gulungan
Yeremia tidak mendapat dukungan dari rakyat, nabi, imam atau raja. Berita mengenai pembakaran kitab ini boleh jadi membuatnya patah semangat, tetapi Yeremia tetap berjuang. Yer 36:1-32

6. Dari penjara bawah tanah sampai tangki air
Apa yang dipikirkannya waktu penderitaan yang di hadapinya dan bukannya kelepasannya? Dan pertolongan datang dari sumber yang tidak diduga-dua, seorang Etiopia. Yer 37:1-38:13

7. Tidak ada akhir yang bahagia
Seperti Yeremia, beberapa utusan Allah hanya melihat cahaya terang pada akhir terowongan... Yer 41:1-44:30

Penerapan

1. Kapan bersikap pesimis
Kitab Yeremia menyajikan suatu pengajaran yang sangat penting bagi para pengkhotbah: tidak mungkin mengkhotbahkan berita kesukaan tanpa mengkhotbahkan juga berita yang buruk. Yeremia tahu seluk beluk kasih Allah, perjanjian dengan Allah, kuasa Allah untuk menyelamatkan dan keinginan Allah untuk menyelamatkan. Tetapi misi-Nya tidak hanya memberitakan penyelamatan, melainkan juga penghakiman. Orang yang berkhotbah mengenai keselamatan boleh jadi mendapati bahwa dirinya disenangi, tetapi berkhotbah mengenai penghakiman... mengandung kemungkinan dipukuli dan dilempari batu serta dipenjarakan. Dapat menawarkan keselamatan bagi manusia merupakan hal yang indah. Tetapi hukuman dan penghakiman merupakan sisi lain dari koin yang sama yang merupakan bagian yang sama pentingnya dengan berita tentang penyelamatan Allah. Anugerah murahan adalah surga tanpa neraka, keselamatan tanpa pertobatan, kasih tanpa keadilan, kerasulan tanpa disiplin.

2. Perasaan iba Yeremia
Tetapi terdapat banyak pengkhotbah yang menyenangi neraka. Merka senang sekali berkhotbah tentang neraka. Yeremia bukanlah manusia seperti itu. Dia tentunya akan merasa senang untuk berpikir bahwa nubuatan Nabi Hananya tentang kedamaian akan digenapi: "Amin! Moga-moga Tuhan berbuat demikian!" (Yer 28:6). Tetapi dia harus terus meyakinkan mereka bahwa hal ini bukan kehendak Allah. Pengkhotbah tidak boleh selalu memikirkan tentang neraka. Allah sendiri pun tidak demikian! Neraka harus dikhotbahkan... tetapi harus selalu didorong oleh rasa belas kasihan seperti yang dimiliki Yeremia, dan bukan karena perasaan culas.

3. Kerendahan hati pengkhotbah
Dari permulaan ("Aku ini masih muda", Yer 1:6) sampai pada akhirnya Yeremia tahu menempatkan dirinya. Semuanya selalu dikatakannya: "Beginilah firman Tuhan" (Yer 51:1, dan seterusnya).

Tema-tema Kunci

1. Pesan yang terkandung dalam sejarah
Meskipun kitab Yeremia tidak disusun secara kronologis, kitab ini tidak dapat dimengerti dengan baik jika tidak dalam konteks sejarah yang bersangkutan. Bagaimanapun juga Yeremia aktif bekerja selama empat puluh tahun, yaitu selama masa pemerintahan lima orang raja dan mungkin juga pada masa yang paling penuh kekerasan dalam sejarah bangsa Israel. Telusuri kembali latar belakang sejarahnya melalui 2Ra 21:1-25:30 (masa pemerintahan raja Manasye, pada waktu Yeremia masih kecil) dan 2Ta 33:1-36:23. Perhatikan adanya penunjukkan tentang waktu dalam nubuatan-nubuatan Yeremia (Yer 1:2,3; 3:6; 21:1; 24:1; 26:1; 27:1; 28:1; 29:2; 32:1; 34:1,8; 35:1; 36:1; 37:1; 38:14; 39:1; 41:1; 45:1; 49:34). Cobalah untuk menghubungkan sejarah dengan nubuatan Yeremia.

2. Nubuatan juga teologi
Perhatikan bahwa dalam "Buku Penghakiman Kedua" (pasal Yer 46-51), yang di dalamnya tertulis mengenai penghakiman terhadap sepuluh kelompok orang, tempat yang paling sering dipakai adalah Babel (Yer 50:1-46; 51:1-64). Babel mempunyai arti teologi penting dalam Alkitab, yang dimulai dengan pemberontakan terhadap Allah di Babel (nama lain untuk Babilonia dalam Wahyu 18. Perhatikan juga dua nyanyian ejekan dalam Yesaya yang masing-masing menjadi bagian penting dalam nubuatan Yesaya (pasal Yer 13 dan Yer 47). Bandingkanlah kedua pasal itu. Bandingkan sejarah kerajaan Babel dengan jatuhnya Yerusalem. Arti penting apa yang dapat kita berikan pada kedua kota ini sebagai simbol teologi?

3. Kembali dari pembuangan ke Israel
Baik Yesaya maupun Yeremia banyak bercerita tentang pembuangan umat Allah dan kembalinya mereka ke Israel. Tetapi tidak semua nubuatan digenapi dengan kepulangan mereka dari pembuangan di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia. Perhatikan ketujuh pernyataan yang dibuat mengenai kembalinya mereka (Yer 32:37-41). Berapa bagian dari nubuatan itu yang digenapi oleh orang-orang buangan yang kembali dari Babel? Berapa banyak yang sudah digenapi dengan kembalinya bangsa Israel pada zaman ini? Berapa banyak lagi yang masih harus dipenuhi? (Lihat juga Yesaya 43:1-21; 49:1-26; 52:1-12; 60:1-22).

Garis Besar Intisari: Yeremia (Pendahuluan Kitab) [1] KITAB PENGHAKIMAN Yer 1:1-25:38 [2] PENGANTAR Yer 1:1-19 Panggilan dan penugasan Yeremia [3] PENGANTAR PENGHAKIMAN Yer 2:1-6:30 Yer 2:1-

[1] KITAB PENGHAKIMAN Yer 1:1-25:38

[2] PENGANTAR Yer 1:1-19

Panggilan dan penugasan Yeremia

[3] PENGANTAR PENGHAKIMAN Yer 2:1-6:30

Yer 2:1-3:5Dakwaan
Yer 3:6-4:4Himbauan untuk bertobat
Yer 4:5-31Peringatan: penghakiman dari Babel
Yer 5:1-31Tidak diketemukan orang yang saleh
Yer 6:1-30Peringatan kembali: penghakiman dari Babel

[4] KHOTBAH PENUNTUTAN Yer 7:1-10:25

Yer 7:1-29Hal-hal di luar agama
Yer 7:30-8:3Penghakiman atas penyembahan berhala I
Yer 8:4-22Ketegaran hati pendosa
Yer 9:1-26Pasal penuh air mata
Yer 10:1-16Penghakiman atas penyembahan berhala II
Yer 10:17-22Peringatan akan ancaman penghancuran
Yer 10:23-25Doa hamba Tuhan I

[5] HUKUMAN YANG AKAN DITERIMA Yer 11:1-13:27

Yer 11:1-17Perjanjian dan kutukan
Yer 11:18-23Rencana jahat terhadap hamba Allah I
Yer 12:1-17Keluhan: Mengapa orang jahat hidup makmur?
Yer 13:1-14Ikat pinggang yang terkubur dan guci anggur yang rusak
Yer 13:15-27Ancaman pembuangan

[6] BAYANGAN KEHANCURAN Yer 14:1-20:18

Yer 14:1-15:21Kekeringan, kelaparan dan perang
Yer 16:1-21Ketika Allah meninggalkan umat-Nya
Yer 17:1-11Nasib orang duniawi
Yer 17:12-18Doa hamba Allah II
Yer 17:19-27Pentingnya Hari Sabat
Yer 18:1-12Di rumah tukang periuk
Yer 18:13-17Tuduhan tukang periuk
Yer 18:18-23Rencana jahat terhadap hamba II
Yer 19:1-15Tanda dari periuk tanah liat
Yer 20:1-6Yeremia bertengkar dengan Imam Pasyur
Yer 20:7-18Keluhan hamba Allah

[7] KEHIDUPAN DAN KEMATIAN Yer 21:1-24:10

Yer 21:1-14Kapan hidup berarti mati dan mati berarti hidup
Yer 22:1-30Hukuman bagi raja-raja
Yer 23:1-8"Cabang yang Benar": tawaran pengampunan
Yer 23:9-40Nabi-nabi palsu
Yer 24:1-10Dua keranjang buah ara

[8] KESIMPULAN Yer 25:1-38

Yer 25:1-14Tujuh puluh tahun masa pembuangan
Yer 25:15-38Murka Allah

[1] KITAB RIWAYAT HIDUP YANG PERTAMA Yer 26:1-29:32

Yer 26:1-15Ancaman kematian
Yer 26:16-24Pertahanan dan pembebasan
Yer 27:1-22Tanda kuk kayu
Yer 28:1-11Kuk kayu patah
Yer 28:12-17Kuk besi: "Coba patahkan!"
Yer 29:1-32Yeremia menulis sepucuk surat

[2] KITAB PENGHIBURAN Yer 30:1-33:26

Yer 30:1-24Belas kasihan setelah penghakiman
Yer 31:1-20Kembalinya hari-hari bahagia
Yer 31:21-40Hari-hari baru mengundang cara hidup yang baru
Yer 32:1-25Yeremia membeli ladang
Yer 32:26-44Pentingnya transaksi itu
Yer 33:1-26Janji kesehatan dan kesembuhan

[3] KITAB RIWAYAT HIDUP YANG KEDUA Yer 34:1-44:30

Yer 34:1-7 Raja Zedekia diberi peringatan
Yer 34:8-22Perbudakan: janji yang tidak ditepati
Yer 35:1-19Orang-orang Rekhab: minuman tak beralkohol dan tempat tidur yang keras
Yer 36:1-32Bakarlah kitab itu!
Yer 37:1-21Yeremia dipenjarakan
Yer 38:1-6Yeremia dimasukkan ke dalam perigi
Yer 38:7-13Kebaikan hati seorang penolong yang berani
Yer 38:14-28Zedekia mengajukan beberapa pertanyaan
Yer 39:1-18Jatuhnya kota Yerusalem
Yer 40:1-6Yeremia dibebaskan
Yer 40:7-41:3Gubernur dibunuh
Yer 41:4-15Sebuah kisah penganiayaan dan pembunuhan massal
Yer 41:16-42:22Mengungsi ke Mesir? "Tidak!" kata Yeremia
Yer 43:1-13Mengungsi ke Mesir? "Ya" kata Yohanan
Yer 44:1-30Mengungsi ke Mesir? "Kasihan!" kata Allah

[4] KITAB PENGHAKIMAN YANG KEDUA Yer 45:1-51:64

Yer 45:1-5Pengantar: pesan untuk Baruk
Yer 46:1-28Pesan untuk Mesir
Yer 47:1-7Pesan untuk orang Filistin
Yer 48:1-47Pesan untuk orang Filistin
Yer 49:1-6Pesan untuk Amon
Yer 49:7-22Pesan untuk Edom
Yer 49:23-27Pesan untuk Damsyik
Yer 49:28-33Pesan untuk Kedar dan Hazor
Yer 49:34-39Pesan untuk Elam
Yer 50:1-51:64Penutup: pesan untuk Babel

[5] TAMBAHAN FAKTA SEJARAH Yer 52:1-34

Yer 52:1-30Yerusalem ditaklukkan, rakyatnya dibuang ke pengasingan
Yer 52:31-34Tanda-tanda harapan
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.99 detik
dipersembahkan oleh YLSA