kecilkan semua  

Teks -- Amsal 30:1-33 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Perkataan-perkataan Agur bin Yake
30:1 Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu: Aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah, sampai habis tenagaku. 30:2 Sebab aku ini lebih bodoh dari pada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. 30:3 Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Mahakudus. 30:4 Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu! 30:5 Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya. 30:6 Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta. 30:7 Dua hal aku mohon kepada-Mu, jangan itu Kautolak sebelum aku mati, yakni: 30:8 Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 30:9 Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal-Mu dan berkata: Siapa TUHAN itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku. 30:10 Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. 30:11 Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. 30:12 Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. 30:13 Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. 30:14 Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. 30:15 Si lintah mempunyai dua anak perempuan: "Untukku!" dan "Untukku!" Ada tiga hal yang tak akan kenyang, ada empat hal yang tak pernah berkata: "Cukup!" 30:16 Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata: "Cukup!" 30:17 Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak rajawali. 30:18 Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan, ada empat hal yang tidak kumengerti: 30:19 jalan rajawali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. 30:20 Inilah jalan perempuan yang berzinah: ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata: Aku tidak berbuat jahat. 30:21 Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan, karena empat hal ia tidak dapat tahan: 30:22 karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, 30:23 karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. 30:24 Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan: 30:25 semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, 30:26 pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu, 30:27 belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, 30:28 cicak yang dapat kautangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. 30:29 Ada tiga binatang yang gagah langkahnya, bahkan, empat hal yang gagah jalannya, yakni: 30:30 singa, yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. 30:31 Ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. 30:32 Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut! 30:33 Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Nama Orang dan Nama Tempat:
 · Agur son of Jakeh of the Arabian tribe of Massa (OS)
 · dunia maut the place of the dead
 · dunia orang mati the place of the dead
 · Itiel son of Jeshaiah of Benjamin,a man who was perhaps Agur's student (NIVfn)
 · Masa an encampment
 · Yake father of Agur, the wise man who wrote Proverbs 30


Topik/Tema Kamus: Amsal, Kitab | Peribahasa | Belalang | Puas, Kepuasan Hati | Hamba | Kaya, Kekayaan | Anak Yang Jahat | Kapal | Serangga | Kemiskinan | Singa | Istana | Tengkar, Pertengkaran | Tipu, Menipu Diri | Firman Tuhan | Susu | Marah Kemarahan | Dusta | Musim Panas | Sia-Sia, Kesia-Sian | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , BIS , Jerusalem , Ende , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
Matthew Henry , SH , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Ams 30:5 - SEMUA FIRMAN ALLAH ADALAH MURNI. Nas : Ams 30:5 Lihat art. PENGILHAMAN DAN KEKUASAAN ALKITAB.

Full Life: Ams 30:6 - JANGAN MENAMBAHI FIRMAN-NYA. Nas : Ams 30:6 Firman Allah tidak boleh dicampur dengan pikiran dan perkiraan manusia, sebagaimana yang dijumpai dalam filsafat, psikologi, sihir, ...

Nas : Ams 30:6

Firman Allah tidak boleh dicampur dengan pikiran dan perkiraan manusia, sebagaimana yang dijumpai dalam filsafat, psikologi, sihir, dan spiritisme duniawi. Kebenaran Allah yang dinyatakan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan rohani umat manusia. Orang yang mengajarkan bahwa sesuatu harus ditambahkan kepada kebenaran alkitabiah supaya melengkapi kehidupan kita dalam Kristus adalah pendusta (bd. Wahy 22:18;

lihat cat. --> 2Pet 1:3).

[atau ref. 2Pet 1:3]

Full Life: Ams 30:8 - KEMISKINAN ATAU KEKAYAAN. Nas : Ams 30:8 Kita harus berdoa memohon penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, menyokong pekerjaan Tuhan, dan mem...

Nas : Ams 30:8

Kita harus berdoa memohon penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, menyokong pekerjaan Tuhan, dan memberi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan (lih. 2Kor 9:8-12).

Full Life: Ams 30:17 - MENGOLOK-OLOK AYAH ... IBU. Nas : Ams 30:17 Allah menuntut agar orang muda menghormati dan menaati orang-tua mereka. Menghormati orang-tua akan membawa berkat Allah (Kel 20:12...

Nas : Ams 30:17

Allah menuntut agar orang muda menghormati dan menaati orang-tua mereka. Menghormati orang-tua akan membawa berkat Allah (Kel 20:12; Ul 5:16; Ef 6:1-3); tidak taat dan mencemooh mereka dan didikan mereka akan mendatangkan kutukan Allah.

BIS: Ams 30:17 - ibunya yang sudah tua Menurut sebuah terjemahan kuno: ibunya yang sudah tua; menurut naskah Ibrani: tidak mau mendengarkan ibunya.

Menurut sebuah terjemahan kuno: ibunya yang sudah tua; menurut naskah Ibrani: tidak mau mendengarkan ibunya.

Jerusalem: Ams 30:1 - dari Masa Dalam naskah Ibrani tertulis: ucapan ilahi (ham-massa). Ini agaknya salah tulis (seharusnya: mim-massa). Mengenai Masa bdk Ams 30:1-14 terselip antara...

Dalam naskah Ibrani tertulis: ucapan ilahi (ham-massa). Ini agaknya salah tulis (seharusnya: mim-massa). Mengenai Masa bdk Ams 30:1-14 terselip antara Ams 24:22 dan Ams 24:23, sedangkan Ams 30:15-31:9 ditempatkan sesudah Ams 24:34

Jerusalem: Ams 30:1 - Aku berlelah-lelah.... Naskah Ibrani nampaknya rusak. Terjemahan Indonesia ini l.k. menurut naskah Ibrani. Dapat juga dikira-kirakan sbb: Tutur kata orang itu bagi Itiel, ba...

Naskah Ibrani nampaknya rusak. Terjemahan Indonesia ini l.k. menurut naskah Ibrani. Dapat juga dikira-kirakan sbb: Tutur kata orang itu bagi Itiel, bagi Itiel dan Ukal. Hanya setiap terjemahan kiraan saja.

Jerusalem: Ams 30:3 - Yang Mahakudus Dalam naskah Ibrani tertulis: yang kudus-kudus. Ini dapat diartikan sebagai: orang-orang kudus; yang dimaksud ialah para berhikmat. Tetapi mungkin jug...

Dalam naskah Ibrani tertulis: yang kudus-kudus. Ini dapat diartikan sebagai: orang-orang kudus; yang dimaksud ialah para berhikmat. Tetapi mungkin juga diartikan (dengan jamak kehormatan) sebagai: Yang Mahakudus, ialah Allah.

Jerusalem: Ams 30:14 - orang-orang yang tertindas.... Mungkin dimaksudkan golongan tertentu dalam masyarakat ataupun suatu bangsa tertentu.

Mungkin dimaksudkan golongan tertentu dalam masyarakat ataupun suatu bangsa tertentu.

Jerusalem: Ams 30:15 - dua anak perempuan Di sini Ams 30:15-33, dikumpulkan jenis pepatah-pepatah yang khas, yang boleh disebutkan sebagai: Pepatah Bilangan "amsal", dengan teka-teki dan denga...

Di sini Ams 30:15-33, dikumpulkan jenis pepatah-pepatah yang khas, yang boleh disebutkan sebagai: Pepatah Bilangan "amsal", dengan teka-teki dan dengan perbandingan. Pepatah macam itu merupakan sebuah sarana kesusasteraan yang dipakai oleh para pesajak Ibrani mulai dengan zaman para nabi (meskipun bentuknya masih kurang sempurna), Ams 1:3,6,9,11,13; Yes 17:6; Mik 5:4, bdk Maz 62:12 dst. Dalam semua kitab kebijaksanaan sarana itu dipakai juga, Ams 6:16 dst; Ams 30:15-33; Ayu 5:19; 39:30; Pengk 11:2; 4:12(?); Sir 23:16 dst; Ams 25:7; 26:5-7,28; 30:25, bdk Ams 25:1-2. Kumpulan ini, Ams 30:15-33, menyatakan suatu perasaan yang peka terhadap keajaiban yang terdapat dalam alam.

Jerusalem: Ams 30:19 - dengan seorang gadis Yang dimaksud bukannya jalan membujuk dia, tetapi pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Yang dimaksud bukannya jalan membujuk dia, tetapi pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Jerusalem: Ams 30:20 - -- Ayat ini mungkin sekali sebuah sisipan yang dengan kurang tepat menafsirkan Ams 30:19.

Ayat ini mungkin sekali sebuah sisipan yang dengan kurang tepat menafsirkan Ams 30:19.

Jerusalem: Ams 30:24 - tetapi yang sangat cekatan Harafiah: tetapi yang bijak, sebaik-baiknya.

Harafiah: tetapi yang bijak, sebaik-baiknya.

Jerusalem: Ams 30:26 - pelanduk Yang dimaksud agaknya sejenis binatang menyusu kecil, sebangsa marmut, yang tinggal di tanah wadas dan sukar didapati, Maz 104:18; Ima 11:5.

Yang dimaksud agaknya sejenis binatang menyusu kecil, sebangsa marmut, yang tinggal di tanah wadas dan sukar didapati, Maz 104:18; Ima 11:5.

Jerusalem: Ams 30:31 - Ayam jantan Arti kata Ibrani yang dipakai tidak diketahui.

Arti kata Ibrani yang dipakai tidak diketahui.

Ende: Ams 30:1 - -- Kepada kumpulan pepatah2 ini tiada djelas dalam naskah Hibrani. Terdjemahan diatas ini dikirakan sadja.

Kepada kumpulan pepatah2 ini tiada djelas dalam naskah Hibrani. Terdjemahan diatas ini dikirakan sadja.

Ende: Ams 30:4 - engkau mengetahuinja jakni bahwasanja seorang manusia tiada, jang mengetahui rahasia2 Tuhan.

jakni bahwasanja seorang manusia tiada, jang mengetahui rahasia2 Tuhan.

Ende: Ams 30:10-14 - -- Kalimat ini harus dilengkapi, misalnja: terkutuklah ia.

Kalimat ini harus dilengkapi, misalnja: terkutuklah ia.

Ende: Ams 30:15-33 - -- Pepatah2 bilangan. Ialah suatu djelas kesusasteraan jang chusus dan jang lama berlangsung pada bangsa Israil dan pada bangsa2 lain disekitarnja. Dalam...

Pepatah2 bilangan. Ialah suatu djelas kesusasteraan jang chusus dan jang lama berlangsung pada bangsa Israil dan pada bangsa2 lain disekitarnja. Dalam ajat pertama suatu angka dikemukakan dan dalam ajat kedua angka jang berikut. Selandjutnja hal2, orang2, keadaan2, jang djumlahnja sesuai dengan angka jang terachir, dibitjarakan. Maksud keseluruhannja ialah menarik perhatian pada semua hal itu. Biasanja berdasarkan pengalaman sadja dan pepatah2 ini tak berisi adjaran kesusilaan. Pepatah2 bilangan terdapat: Sir 23:16; 25:7; 26:5; 26:28; 50:25; Ams 6:16-17; Ayu 5:19; 40:5; Pengk 11:2.

Ende: Ams 30:23 - jang dibentji ialah isteri jang tertjerai, lalu bersuami pula.

ialah isteri jang tertjerai, lalu bersuami pula.

Ref. Silang FULL: Ams 30:1 - Perkataan · Perkataan: Ams 22:17; Ams 22:17

· Perkataan: Ams 22:17; [Lihat FULL. Ams 22:17]

Ref. Silang FULL: Ams 30:3 - Yang Mahakudus · Yang Mahakudus: Ams 9:10; Ams 9:10

· Yang Mahakudus: Ams 9:10; [Lihat FULL. Ams 9:10]

Ref. Silang FULL: Ams 30:4 - yang naik // dalam genggamnya // membungkus air // dengan kain // Siapa namanya · yang naik: Ul 30:12; Mazm 24:1-2; Ams 8:22-31; Ams 8:22 s/d 31; Yoh 3:13; Ef 4:7-10 · dalam genggamnya: Yes 40:12 · membungkus ...

· yang naik: Ul 30:12; Mazm 24:1-2; Ams 8:22-31; [Lihat FULL. Ams 8:22] s/d 31; Yoh 3:13; Ef 4:7-10

· dalam genggamnya: Yes 40:12

· membungkus air: Ayub 26:8

· dengan kain: Kej 1:2; [Lihat FULL. Kej 1:2]

· Siapa namanya: Wahy 19:12

Ref. Silang FULL: Ams 30:5 - adalah murni // adalah perisai · adalah murni: Mazm 12:7; Mazm 12:7; Mazm 18:31; Mazm 18:31 · adalah perisai: Kej 15:1; Kej 15:1

· adalah murni: Mazm 12:7; [Lihat FULL. Mazm 12:7]; Mazm 18:31; [Lihat FULL. Mazm 18:31]

· adalah perisai: Kej 15:1; [Lihat FULL. Kej 15:1]

Ref. Silang FULL: Ams 30:6 - Jangan menambahi · Jangan menambahi: Ul 4:2; Ul 4:2

· Jangan menambahi: Ul 4:2; [Lihat FULL. Ul 4:2]

Ref. Silang FULL: Ams 30:8 - menikmati makanan · menikmati makanan: Mat 6:11

· menikmati makanan: Mat 6:11

Ref. Silang FULL: Ams 30:9 - tidak menyangkal-Mu // Siapa Tuhan // nama Allahku · tidak menyangkal-Mu: Yos 24:27; Yes 1:4; 59:13 · Siapa Tuhan: Ul 6:12; 8:10-14; Hos 13:6 · nama Allahku: Ul 8:12; Ul 8:12

· tidak menyangkal-Mu: Yos 24:27; Yes 1:4; 59:13

· Siapa Tuhan: Ul 6:12; 8:10-14; Hos 13:6

· nama Allahku: Ul 8:12; [Lihat FULL. Ul 8:12]

Ref. Silang FULL: Ams 30:11 - memberkati ibunya · memberkati ibunya: Ams 20:20; Ams 20:20

· memberkati ibunya: Ams 20:20; [Lihat FULL. Ams 20:20]

Ref. Silang FULL: Ams 30:12 - dirinya tahir // dari kotorannya · dirinya tahir: Ams 16:2; Ams 16:2 · dari kotorannya: Yer 2:23,35

· dirinya tahir: Ams 16:2; [Lihat FULL. Ams 16:2]

· dari kotorannya: Yer 2:23,35

Ref. Silang FULL: Ams 30:13 - berpandangan angkuh · berpandangan angkuh: 2Sam 22:28; 2Sam 22:28; Ayub 41:25; Ayub 41:25

· berpandangan angkuh: 2Sam 22:28; [Lihat FULL. 2Sam 22:28]; Ayub 41:25; [Lihat FULL. Ayub 41:25]

Ref. Silang FULL: Ams 30:14 - yang giginya // adalah pisau // memakan habis // yang tertindas // antara manusia · yang giginya: Ayub 4:11; Ayub 4:11; Mazm 3:8; Mazm 3:8 · adalah pisau: Mazm 57:5 · memakan habis: Ayub 24:9; Ayub 24:9 ·...

· yang giginya: Ayub 4:11; [Lihat FULL. Ayub 4:11]; Mazm 3:8; [Lihat FULL. Mazm 3:8]

· adalah pisau: Mazm 57:5

· memakan habis: Ayub 24:9; [Lihat FULL. Ayub 24:9]

· yang tertindas: Am 8:4; Mi 2:2

· antara manusia: Ayub 19:22; [Lihat FULL. Ayub 19:22]

Ref. Silang FULL: Ams 30:15 - akan kenyang · akan kenyang: Ams 27:20

· akan kenyang: Ams 27:20

Ref. Silang FULL: Ams 30:16 - orang mati · orang mati: Yes 5:14; 14:9,11; Hab 2:5

· orang mati: Yes 5:14; 14:9,11; Hab 2:5

Ref. Silang FULL: Ams 30:17 - yang mengolok-olok // anak rajawali · yang mengolok-olok: Ul 21:18-21 · anak rajawali: Ayub 15:23; Ayub 15:23

· yang mengolok-olok: Ul 21:18-21

· anak rajawali: Ayub 15:23; [Lihat FULL. Ayub 15:23]

Ref. Silang FULL: Ams 30:20 - berbuat jahat · berbuat jahat: Ams 5:6

· berbuat jahat: Ams 5:6

Ref. Silang FULL: Ams 30:22 - menjadi raja · menjadi raja: Ams 19:10; Ams 19:10; Ams 29:2; Ams 29:2

· menjadi raja: Ams 19:10; [Lihat FULL. Ams 19:10]; Ams 29:2; [Lihat FULL. Ams 29:2]

Ref. Silang FULL: Ams 30:25 - musim panas · musim panas: Ams 6:6-8

· musim panas: Ams 6:6-8

Ref. Silang FULL: Ams 30:26 - pelanduk · pelanduk: Mazm 104:18; Mazm 104:18

· pelanduk: Mazm 104:18; [Lihat FULL. Mazm 104:18]

Ref. Silang FULL: Ams 30:27 - belalang · belalang: Kel 10:4; Kel 10:4

· belalang: Kel 10:4; [Lihat FULL. Kel 10:4]

Ref. Silang FULL: Ams 30:32 - pada mulut · pada mulut: Ayub 29:9; Ayub 29:9

· pada mulut: Ayub 29:9; [Lihat FULL. Ayub 29:9]

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Ams 30:1-33 - -- A. PERKATAAN-PERKATAAN AGUR (30:1-33). LXX membagi pasal-pasal terakhir ini menjadi empat bagian: 30:1-9 diletakkan sesudah 24:22; 30:10-33 dan 31:1-...

A. PERKATAAN-PERKATAAN AGUR (30:1-33).

LXX membagi pasal-pasal terakhir ini menjadi empat bagian: 30:1-9 diletakkan sesudah 24:22; 30:10-33 dan 31:1-9 terdapat sesudah 24:34; 51:10-31 terdapat pada akhir kitab tersebut. Penyebutan Agur sulit dimengerti. Mengenai Agur, Yakai, Itiel dan Ucal pada ayat 1 , kita tidak mengetahui apa-apa. Lagi gala, waktu dan lokasi pengarang sama tidak jelasnya. Mengingat kesulitan teks tersebut, Toy dan Oesterley menganggap itu sangat menyimpang. LXX tidak menyebut nama-nama diri seperti Agur dan lainnya, melainkan memulainya dengan: Anakku, perhatikan perkataan-perkataanku, terimalah itu dan bertobatlah. Demikian kata orang itu kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, dan aku berhenti." Dalam versi ini, kata-kata Ibrani yang kadang diterjemahkan sebagai Itiel dan Ucal tersebut mungkin diterjemahkan sebagai kata benda atau kata kerja biasa. Teks Shia menerjemahkan nama Ucal sebagai menang (berjaya) dan menyebut Itiel satu kali saja. Huruf-huruf hidup (vokal) dari teks Ibrani yang ada sekarang disisipkan pada zaman-zaman belakangan dan tampaknya membuat bagian ini membingungkan. Tetapi, konsonan-konsonan aslinya kelihatan mirip sekali dengan yang ditampilkan dalam teks LXX maupun teks Siria, dan teks Ibrani zaman modern.

Wycliffe: Ams 30:1 - Perkataan Agur bin Yake, sabda yang diucapkan orang itu 1. Tidak ada alasan untuk memperbaiki ayat pertama sehingga berbunyi - Perkataan Agur bin Yake, sabda yang diucapkan orang itu. Nama Itiel dan nama Uc...

1. Tidak ada alasan untuk memperbaiki ayat pertama sehingga berbunyi - Perkataan Agur bin Yake, sabda yang diucapkan orang itu. Nama Itiel dan nama Ucal menimbulkan lebih banyak masalah. Charles C. Torrey memberikan penjelasan yang paling tidak umum ("Proverbs, Chapter 30," JBL. LXXIII (1954), 93-96). Menurut dia, perkataan-perkataan ini bukan nama-nama diri, melainkan sebuah frasa dalam bahasa Aram. Sebagaimana dalam teks asli, . huruf-huruf tersebut - dengan sedikit perubahan huruf hidup - dapat diterjemahkan, "aku bukan Allah." Kata-kata itu kemudian membentuk kontras dengan ayat 2, "Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain." Mendukung pendapat Torrey, ada fakta sangat dikenal bahwa padanan dalam bahasa Aram untuk kata "bin" atau anak pada 31:2 dipergunakan sebanyak tiga kali.

Wycliffe: Ams 30:4 - Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Pembicara // anak 4. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Pembicara mencari jawaban untuk teka-teki mengenai alam semesta dalam kata-kata yang mengingatkan akan tantan...

4. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Pembicara mencari jawaban untuk teka-teki mengenai alam semesta dalam kata-kata yang mengingatkan akan tantangan Allah kepada Ayub dalam Ayub 38:4-9. Dia mencari Allah. Pertanyaan mengenai anak Allah adalah aneh. Greenstone membantah bahwa nama itu dipakai untuk Israel atau Musa atau sang Firman, tetapi dia tidak memberikan pendapat positif untuk menjelaskan hal itu. Menurut Delitzsch, nama itu merujuk pada sang perantara dalam penciptaan, yang pada akhirnya menyatakan diri sebagai Anak Allah. Delitzsch dengan baik mengemukakan, "Dia tentu tidak akan mengajukan pertanyaan ini kalau dia tidak beranggapan bahwa Allah bukanlah satu kesatuan, yang tanpa banyak pribadi di dalam Diri-Nya".

Wycliffe: Ams 30:5 - Semua firman Allah adalah murni // Allah 5. Semua firman Allah adalah murni. Ayat ini dikutip kata per kata dari Mazmur 18:31, menggantikan kata Aram "Tuhan" dengan Allah. Intinya adalah bahw...

5. Semua firman Allah adalah murni. Ayat ini dikutip kata per kata dari Mazmur 18:31, menggantikan kata Aram "Tuhan" dengan Allah. Intinya adalah bahwa jawaban untuk pencahariannya ada di dalam Firman Allah. Bdg. kutipan-kutipan lain dari Perjanjian Lama dalam 1:16; 3:11; 20:24; 24:19; 25:18; 30:5.

Wycliffe: Ams 30:6 - Jangan menambahi 6. Jangan menambahi. Dari Ulangan 4:2. Oesterley dan Fritsch benar ketika mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Kitab Suci. Tetapi Oesterley mengataka...

6. Jangan menambahi. Dari Ulangan 4:2. Oesterley dan Fritsch benar ketika mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Kitab Suci. Tetapi Oesterley mengatakan banyak hal yang tidak dapat dibuktikan tentang bagian ketiga dari Perjanjian Lama belum lengkap sebelum zaman kekristenan. Gulungan-gulungan kitab dari Laut Mad menunjukkan bahwa kanon Perjanjian Lama telah lengkap setidak-tidaknya pada abad kedua SM. Lihat eksegese mengenai 29:19.

Wycliffe: Ams 30:7-33 - -- 7-33. Amsal-amsal numerik atau yang menyebut bilangan (bdg. Pendahuluan, Amsal dan Sastra Hikmat Lain). Dalam rangkaian "tiga hal ... bahkan, empat ha...

7-33. Amsal-amsal numerik atau yang menyebut bilangan (bdg. Pendahuluan, Amsal dan Sastra Hikmat Lain). Dalam rangkaian "tiga hal ... bahkan, empat hal" ini, barangkali yang mendapat tekanan klimaksnya adalah hal keempat. Adalah pendapat saya (penulis) sendiri bahwa di dalam Ucapan Bahagia juga terdapat ajaran yang menuju klimaks ini dalam dua rangkaian yang masing-masing terdiri atas empat ucapan berkat: Matius 5:3-6; 7-10; lihat juga Lukas 6:20-23, 24-26. Ajaran Yesus melalui metode perumpamaan Yahudi dan metode klimaks menekankan hal yang keempat.

Wycliffe: Ams 30:8 - Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku 8. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dalam bahasa Ibrani, ditentukan bagiku.

8. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dalam bahasa Ibrani, ditentukan bagiku.

Wycliffe: Ams 30:10 - Jangan mencerca 10. Jangan mencerca. Memfitnah (Delitzsch). Oesterley mengatakan bahwa amsal ini adalah satu-satunya dalam bagian yang berdiri sendiri ini. Toy mengan...

10. Jangan mencerca. Memfitnah (Delitzsch). Oesterley mengatakan bahwa amsal ini adalah satu-satunya dalam bagian yang berdiri sendiri ini. Toy menganggap amsal ini janggal atau tidak pada tempatnya. Tetapi mungkin, seperti dalam 6:14-19, amsal numerik dibuka dengan sebuah gagasan yang disebut ulang dalam pernyataan penutupnya. "Jangan memfitnah seorang hamba," demikian ayat 10. Hal klimaksnya yang disebut dalam ayat 14 berbicara mengenai orang yang "gigi geliginya adalah pisau."

Wycliffe: Ams 30:15 - Si lintah 15. Si lintah. Amsal ini telah ditafsirkan bermacam-macam, Sebab maksudnya tidak jelas. Toy dan Oesterley menyimpulkan bahwa teks tersebut menyimpang....

15. Si lintah. Amsal ini telah ditafsirkan bermacam-macam, Sebab maksudnya tidak jelas. Toy dan Oesterley menyimpulkan bahwa teks tersebut menyimpang. Di tengah ayat 15 Delitzsch mengulangi keterangan tentang dunia orang mati dan rahim yang mandul dari ayat 16. LXX menyebut tiga anak perempuan untuk Si lintah. Kesulitan kita ialah dalam mencari-cari terlalu banyak. Mengenai amsal numerik itu, yang diperlukan hanyalah latar belakang untuk memulai klimaksnya. Ayat 7 menyebut dua hal; bandingkan tafsiran atas ayat 17. Dua anak perempuan lintah yang tak kenyang-kenyang dalam ayat 15 sungguh merupakan latar belakang untuk tiga hal dan empat hal dari ayat 15 dan 16. Orang yang bijaksana dapat menilainya!

Wycliffe: Ams 30:17 - Mengolok-olok ayah // tiga hal // empat hal 17. Mengolok-olok ayah. Sebuah ayat yang tersendiri, janggal, kata Oesterley dan Fritsch. Seperti dicatat di atas, itu adalah bagian dari sebuah rangk...

17. Mengolok-olok ayah. Sebuah ayat yang tersendiri, janggal, kata Oesterley dan Fritsch. Seperti dicatat di atas, itu adalah bagian dari sebuah rangkaian biasa - 2 plus 3, bahkan 4. Mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu merupakan latar belakang untuk ayat 18-20 yang menyebut tentang tiga hal dan empat hal.

Wycliffe: Ams 30:19 - Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis // gadis // mengherankan 19. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kata gadis di sini merupakan padanan yang sangat dikenal untuk `almâ, "gadis" atau "anak dara,...

19. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kata gadis di sini merupakan padanan yang sangat dikenal untuk `almâ, "gadis" atau "anak dara," dipakai dalam Yesaya 7:14; Kejadian 24:43 (untuk Ribka); Keluaran 2:8 (untuk Miryam); Mazmur 68:25; dan Kidung Agung 1:3; 6:8 (di mana "dara-dara" dibedakan dari para permaisuri dan para selir). Kata tersebut tidak pernah dipakai di manapun untuk perempuan yang sudah menikah. Dalam kasus gadis Miryam, kata itu nyaris tidak untuk menyebut perempuan dewasa (pantas kawin). Kata itu berarti seorang dara atau dara muda. Akar katanya berarti "sembunyi." Barangkali itu mengacu kepada seorang dara yang masih diasuh di rumah ayahnya. Toy, Oesterley, Fritsch, dan Greenstone memahami sebagai pokok dari ayat kita ini bukanlah keindahan masa berpacaran, melainkan misteri soal menghasilkan keturunan (prokreasi). Tetapi, Delitzsch menunjukkan kata-kata lain untuk mengekspresikan ini - "laki-laki dan perempuan," atau "suami dan isteri." Di sini, kata-kata tersebut secara harfiah adalah, laki-laki yang perkasa dan gadis. Delitzsch menganggap amsal tersebut merujuk pada dosa, hal tidak senonoh yang tersembunyi. Tetapi, kata "gadis" itu rupanya untuk dikontraskan dengan perempuan yang berzinah pada ayat 20. Dan perzinahan yang digambarkan berulang-ulang dalam Amsal tidak pernah diceritakan sebagai mengherankan atau "tidak dapat dimengerti." Kelihatannya tidak ada alasan yang tepat mengapa pandangan yang lebih romantis itu tidak dapat tetap dipertahankan: Mengherankan jalannya masa berpacaran - yang pada akhirnya menghasilkan misteri cinta dan melahirkan kehidupan.

Wycliffe: Ams 30:21-31 - -- 21-31. Tiga rangkaian amsal mengenai kekuasaan dan kedudukan raja. Maksud dari dua rangkaian pertama tidak jelas, namun masing-masing dari tiga-tigany...

21-31. Tiga rangkaian amsal mengenai kekuasaan dan kedudukan raja. Maksud dari dua rangkaian pertama tidak jelas, namun masing-masing dari tiga-tiganya mempunyai acuan tertentu pada raja. Barangkali dua yang pertama secara khusus menyiapkan yang terakhir (yang ketiga).

Wycliffe: Ams 30:23 - Seorang hamba perempuan ... mendesak kedudukan nyonyanya 23. Seorang hamba perempuan ... mendesak kedudukan nyonyanya. Ini adalah situasi penggulingan kekuasaan, seperti seorang hamba yang menjadi raja.

23. Seorang hamba perempuan ... mendesak kedudukan nyonyanya. Ini adalah situasi penggulingan kekuasaan, seperti seorang hamba yang menjadi raja.

Wycliffe: Ams 30:25 - Semut 25. Semut. Lihat tafsiran atas 6:6-8.

25. Semut. Lihat tafsiran atas 6:6-8.

Wycliffe: Ams 30:26 - Pelanduk // Belalang 26. Pelanduk. Bukan kelinci, yang tidak hidup di batu-batu gunung, tetapi rupanya semacam luak yang tinggal di batu-batuan terjal, binatang-binatang k...

26. Pelanduk. Bukan kelinci, yang tidak hidup di batu-batu gunung, tetapi rupanya semacam luak yang tinggal di batu-batuan terjal, binatang-binatang kecil aneh, yang memiliki kaitan jauh dengan jenis badak (ISBE, artikel, "coney"). Pelanduk termasuk kelompok binatang haram menurut Hukum Musa (Im. 11:5: Ul. 14:7), sebab mereka memamah biak. Ada yang tidak setuju bahwa pelanduk termasuk binatang memamah biak, hanya kelihatannya saja hewan ini mengunyah kembali makanannya. Bagaimanapun, uraian dalam Kitab Imamat tersebut barangkali tidak dimaksudkan sebagai penjelasan ilmiah mengenai binatang memamah biak, melainkan sekadar klasifikasi pengamatan secara mudah berdasarkan kebiasaan mengunyah dari jenis luak yang tinggal di batu-batuan terjal ini. Barangkali maksud teks Ibraninya tidak lebih dari itu. 27. Belalang. Bukan jenis jengkerik atau belalang tujuh belas tahun, melainkan jenis belalang peloncat.

Wycliffe: Ams 30:28 - Cicak // Laba-laba 28. Cicak (AV, spider; Laba-laba ). Ada berbagai pendapat mengenai terjemahan dari kata ini, tetapi Delitzsch mempunyai alasan yang baik mengapa mener...

28. Cicak (AV, spider; Laba-laba ). Ada berbagai pendapat mengenai terjemahan dari kata ini, tetapi Delitzsch mempunyai alasan yang baik mengapa menerjemahkannya sebagai "cicak" - binatang kecil yang dapat Anda tangkap di tangan (RSV), dan yang juga ada di istana-istana raja.

Wycliffe: Ams 30:31 - Ayam jantan yang angkuh // Anjing pemburu // greyhound (anjing pemburu) // akal. Berjalan di depan 31. Ayam jantan yang angkuh (AV, Greyhound; Anjing pemburu (Terjemahan Lama). Dalam bahasa Ibrani arti kata itu tidak jelas. RSV memakai "ayam jantan ...

31. Ayam jantan yang angkuh (AV, Greyhound; Anjing pemburu (Terjemahan Lama). Dalam bahasa Ibrani arti kata itu tidak jelas. RSV memakai "ayam jantan yang memamerkan kekuatan" (strutting cock), tetapi alasan Delitzsch menerjemahkannya sebagai greyhound (anjing pemburu) adalah masuk akal. Berjalan di depan. Kata Ibraninya tidak dikenal. Terjemahan bagus yang bisa kita dapatkan ialah menurut LXX, berbicara di depan umum kepada bangsanya.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

Matthew Henry: Ams 30:1-6 - -- Pasal ini dan PASAL berikutnya adalah tambahan untuk amsal-amsal Salomo. Tetapi kedua-duanya disebut dengan jelas sebagai nubuatan dalam ayat-ayatn...

Matthew Henry: Ams 30:7-9 - --Doa Agur (30:7-9) Setelah ungkapan pengakuan iman dan kepercayaan Agur, serangkaian doa permohonannya mengikuti di sini, yang di dalamnya kita dapa...

Matthew Henry: Ams 30:10-14 - --Empat Keturunan yang Fasik (30:10-14) Inilah: I. Peringatan untuk tidak melecehkan hamba-hamba orang lain seperti halnya hamba-hamba kita sendiri...

Matthew Henry: Ams 30:15-17 - --Empat Hal yang Tak Pernah Puas (30:15-17) Agur sudah berbicara sebelumnya tentang orang-orang yang memakan habis kaum miskin (ay. 14), dan membicar...

Matthew Henry: Ams 30:18-23 - --Empat Hal yang Mengherankan (30:18-23) Inilah: I. Gambaran tentang empat hal yang tak terselidiki, yang terlalu mengherankan untuk diketahui sepe...

Matthew Henry: Ams 30:24-28 - --Empat Hal yang Kecil Namun Bijak (30:24-28) I. Agur, setelah berbicara khusus mengenai empat hal yang tampak besar namun sebenarnya hina, di sini b...

Matthew Henry: Ams 30:29-33 - --Empat Hal yang Agung dan Mulia (30:29-33) Inilah: I. Daftar dari empat hal yang agung dan mulia dalam langkahnya, yang tampak hebat: 1. Si...

SH: Ams 30:1-14 - Standar rohani atau materi? (Rabu, 21 November 2007) Standar rohani atau materi? Bentuk dan penyajian kumpulan amsal milik Agur bin Yake dari Masa ini berbeda dari kumpulan amsal sebelumnya. Di sini...

SH: Ams 30:1-16 - Mengenal yang Maha Kudus. (Selasa, 7 November 2000) Mengenal yang Maha Kudus. Betapa gamblangnya Agur menjelaskan dengan ekspresi bahasa (1-3) bahwa seorang hanya akan memiliki pengenalan yang...

SH: Ams 30:15-33 - Pakai ukuran firman (Kamis, 22 November 2007) Pakai ukuran firman Agur bin Yake meneruskan nasihatnya yang didasarkan pada pengenalan yang tepat akan Allah. Secara negatif ia memperhatikan ke...

SH: Ams 30:17-33 - Mengamati dan mempelajari makna hidup. (Rabu, 8 November 2000) Mengamati dan mempelajari makna hidup. Bentuk penulisan bagian Amsal ini agak unik karena ada beberapa pemakaian angka dengan formula yang s...

Topik Teologia: Ams 30:4 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Kejamakan Keallahan Kej 1:26 Kej 3:22 Kej 11:7 2Sa 23:2-3 Ams 30:4 Yes 48:16 Yes 63...

Topik Teologia: Ams 30:5 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah itu Sempurna Ula 32:4 2Sa 22:31 Ayu 37:16 Maz 19:7 Ams 30:5 Mat 5:48 Rom 12:2 Wah...

Topik Teologia: Ams 30:11 - -- Dosa Konsekuensi Dosa Dosa Menyebabkan Ketidakadilan dan Penderitaan Manusia Ayu 24:2-4 Maz 10:2 Ams 30:11,14 Pengk 3:16 Pengk 4:1 Pengk 5...

Topik Teologia: Ams 30:14 - -- Umat Manusia Pada Umumnya Manusia Diciptakan sebagai Makhluk Moral Manusia Mengalami Kedongkalan Moral Mereka Dapat Menjadi Dongko...

Topik Teologia: Ams 30:20 - -- Dosa Konsekuensi Dosa Dosa Menyebabkan Kebutaan Moral dan Spiritual Ayu 21:14 Maz 82:5 Ams 4:19 Ams 14:12 Ams 30:20 Yes 6:9-10 Yes 44:18-2...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Amsal (Pendahuluan Kitab) Penulis : Salomo dan Orang Lain Tema : Hikmat untuk Hidup dengan Benar Tanggal Penulisan: Sekitar 970-700 SM Latar Belakang PL...

Full Life: Amsal (Garis Besar) Garis Besar I. Prolog: Maksud dan Tema-Tema Amsal (Ams 1:1-7) II. Tiga Belas Ajaran Hikmat bagi Kaum Muda (Ams 1...

Matthew Henry: Amsal (Pendahuluan Kitab) Di hadapan kita sekarang kita dapati, I. Seorang penulis baru, atau lebih tepatnya seorang juru tulis, atau sebuah pena (kalau Anda mau mengataka...

Jerusalem: Amsal (Pendahuluan Kitab) KITAB AMSAL PENGANTAR Kitab Amsal adalah karya yang paling jelas memperlihatkan apa itu sastera kebijaksanaan di Israel (bdk Pengantar umum dari kitab...

Ende: Amsal (Pendahuluan Kitab) AMSAL SULAIMAN PENDAHULUAN Bagian2 tertua dari kesusasteraan Kebidjaksanaan Hibrani dengan djelasnja terdapat dalam kitab jang berdjudul "Amsal Sulaim...

Wycliffe: Amsal (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN AMSAL AJARAN DARI AMSAL. Inti dari Kitab Amsal ialah ajaran tentang prinsip moral dan prinsip etika. Keunikan kitab ini adalah bahwa seba...

Wycliffe: Amsal (Garis Besar) GARIS BESAR AMSAL I. Penghargaan Salomo terhadap hikmat, yaitu takut akan Tuhan. 1:1-9:18. A. Pendahuluan. 1:1-7 B. Perempu...

BIS: Amsal (Pendahuluan Kitab) AMSAL PENGANTAR Buku Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa

AMSAL

PENGANTAR

Buku Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa dan pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Buku ini mulai dengan peringatan ini, "Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada TUHAN." Selain tentang cara-cara hidup yang baik, buku ini mengajar orang untuk memakai pikiran sehat dan bersopan santun. Peribahasanya banyak dan menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan guru- guru Israel zaman dahulu mengenai sikap dan tindakan orang bijaksana dalam keadaan-keadaan tertentu. Petuah-petuah itu menyangkut berbagai bidang, termasuk hubungan dalam keluarga, urusan dagang, sopan santun dalam pergaulan, perlunya menguasai diri. Kecuali itu, buku ini banyak juga mengemukakan sifat-sifat yang baik, seperti misalnya: rendah hati, sabar, menghargai orang miskin dan setia kepada kawan.

Isi

 1. Hikmat diagungkan
  Ams 1:1-9:18
 2. Petuah-petuah Salomo
  Ams 10:1-29:27
 3. Ucapan-ucapan Agur
  Ams 30:1-33
 4. Ucapan-ucapan Lemuel
  Ams 31:1-9
 5. Pujian kepada istri yang berbudi
  Ams 31:10-31

Ajaran: Amsal (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya anggota kelompok mengerti seluruh Kitab Amsal yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan hikmat dan penuh rasa t

Tujuan

Supaya anggota kelompok mengerti seluruh Kitab Amsal yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan hikmat dan penuh rasa takut kepada Tuhan. Pelajaran ini dapat mendorong mereka untuk melaksanakannya.

Pendahuluan

Penulis : Kitab Amsal ditulis oleh beberapa orang, tetapi penulis yang terbanyak adalah raja Salomo. Sedangkan penulis-penulis lainnya adalah Agur dan ibu raja Lemuel.

Isi Kitab: Kitab Amsal terdiri dari 31 pasal. Kitab Amsal berisikan kata-kata hikmat yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Amsal

 1. Pasal 1 (Ams 1:1-7).

  Tujuan Amsal-Amsal

  Amsal memberi pengetahuan akan hikmat. Amsal memberikan kepandaian. Amsal memberikan kejujuran. Amsal memberikan pengetahuan tentang takut akan Tuhan.

 2. Pasal 1-9 (Ams 1:8-9:18).

  Amsal tentang hikmat

  Bagian ini berisikan ajaran tentang pentingnya seorang muda mencari hikmat.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Ams 2:1-22. Jelaskanlah cara mencari hikmat dan kepentingannya.
  2. Apakah berkatnya bagi seorang yang berhikmat? (pasal 3; Ams 3:1-35).
 3. Pasal 10-24 (Ams 10:1-24:34).

  Amsal-Amsal Salomo sebagai anjuran supaya berakal budi

  Bagian ini menjelaskan tentang tindakan orang yang berakal budi dan yang tidak berakal budi, serta segala suatu akibat dari tindakan tersebut.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Ams 15:21-24. Apakah yang dikatakan tentang kesukaan orang yang tida berakal budi? Dan ke manakah jalan orang yang berakal budi?
  2. Bacalah pasal Ams 23:17-18. Apakah akibatnya jikalau seseorang takut akan Tuhan?
 4. Pasal 25-29 (Ams 25:1-29:27).

  Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai raja Hizkia Bagian ini menjelaskan tentang cara mengatasi kesombongan.

  Pendalaman

  Bacalah pasal Ams 27:1-2; 29:23. Apakah yang dikatakan tentang cara mengatasi kesombongan?

 5. Pasal 30-31 (Ams 30:1-31:31).

  Amsal Agur bin Yake dan Ibu Raja Lemuel

  Amsal ini berbicara mengenai doa dan ajaran hidup, serta tabiat seorang istri yang baik.

  Pendalaman

  1. Apakah yang menjadi perisai bagi seorang dalam hidup? Dan bagaimanakah hidup yang baik itu? (pasal Ams 30:5-9).
  2. Bagaimanakah tabiat seorang istri yang baik? (pasal Ams 31:10-31).

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Kitab Amsal mengajarkan tentang kehidupan di dala kebenaran, keadilan dan kejujuran.
 2. Kitab Amsal mengajarkan arti dan tujuan dari kehidupan manusia.
 3. Kitab Amsal mengajarkan kemuliaan dari seorang istri yang bijaksana.
 4. Kitab Amsal mengajarkan akibat-akibat dari kemalasan.
 5. Kitab Amsal mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak diserta dengan takut akan Allah merupakan suatu hal yang tidak berguna.
 6. Kitab Amsal membuat seorang yang tidak berpengalaman di dala kehidupan dapat mempunyai pengetahuan akan arti dan tujuan kehidupan.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah penulis Kitab Amsal?
 2. Apakah tujuan Kitab Amsal?
 3. Apakah permulaan dari segala pengetahuan/hikmat? (Ams 1:7).
 4. Apakah kegunaan mempelajari Kitab Amsal ini bagi seseorang?

Intisari: Amsal (Pendahuluan Kitab) Jadilah bijaksana! KITAB KEBIJAKSANAANAmsal merupakan hasil karya beberapa penulis, tiga di antaranya dikenal dengan nama -- Salomo, Agur dan Lemuel.

Jadilah bijaksana!

KITAB KEBIJAKSANAAN
Amsal merupakan hasil karya beberapa penulis, tiga di antaranya dikenal dengan nama -- Salomo, Agur dan Lemuel. Paling sedikit satu bagian dari kitab ini ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Kitab ini kebanyakan berisi petuah-petuah Salomo (Ams 10:1-22:16; 25:1-29:27). Dia dikenal sebagai penulis 3.000 Amsal dan 1.005 lagu-lagu (1Ra 4:31-32). Kitab ini berisi hasil penelitian lengkap yang telah dikumpulkan oleh Salomo dan para penulis lainnya dari berbagai sumber, ditambah dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Tujuan dari kitab ini jelas terangkum dalam pembukaannya (Ams 1:2-6). Penekanan yang sering diulang-ulang dalam kitab ini adalah takut akan Tuhan.

APAKAH AMSAL ITU?
Pengajaran dengan memakai Amsal merupakan salah satu cara mengajar yang paling kuno di dunia ini. Dalam pengajaran seperti itu dipakai kalimat-kalimat sederhana, yang mudah diingat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Salomo adalah seorang yang mepunyai keahlian dalam berbagai bidang. Dia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang filsuf yang mempunyai kemampuan intuisi dan pengertian yang luar biasa, dan ia juga seorang ilmuwan murni. Tetapi sayang, dalam kehidupan pribadinya, ia tidak selalu hidup sesuai dengan hikmat yang diketahuinya.

HIKMAT DARI ALLAH
Dalam Amsal, hikmat dikatakan sudah ada bersama Allah sepanjang zaman. Hikmat dipersonifikasikan sehingga seringkali dianggap pelambang Kristus (Ams 8:23-31; lihat Yoh 1:2; Ibr 1:2; Kol 2:3). Dijelaskan bahwa hikmat tersedia bagi semua orang. Orang yang bijaksana adalah mereka yang tanggap pada perintah Allah, sedangkan orang yang bodoh mengabaikannya. Hikmat sangat penting di dalam dunia kehidupan (Ams 4:7).

BENTUK
Banyak usaha dilakukan untuk menganalisis Kitab Amsal. Beberapa komentator mengemukakan tiga bagian yang ditandai dengan judul 'amsal salomo' (Ams 1:1; 10:1; 25:1). Selanjutnya ada pendapat bahwa amsal dengan kata ganti orang kedua adalah amsal yang diperuntukkan bagi Salomo yang diajarkan oleh guru-gurunya, sedangkan amsal dengan kata ganti orang ketiga adalah amsal yang dibuat oleh Salomo sendiri. Namun demikian, hal ini sukar dipastikan.

Pesan

Pesan yang terkandung dalam Amsal tidak dapat disingkat seperti yang mungkin dilakukan dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Sebaiknya kita melihat isinya berdasarkan pokok bahasan yang berbeda-beda, yang dapat kita lihat di sana-sini dalam seluruh kitab. Ajaran-ajaran berikut diajarkan dengan jelas:
o Hikmat merupakan hal utama yang harus kita cari. Ams 1:20-33; 2:1-22; 3:1-35; 4:1-27; 8:1-36; 22:17-24:34
o Jalan orang bodoh -- orang yang mengabaikan kehendak Allah -- adalah jalan menuju bencana. Ams 1:7; 12:16,23; 14:9; 15:20; 17:24; 18:2,6,7; 28:26
o Kemalasan jelas akan membawa aib. Ams 6:6,9; 19:15; 13:4; 15:19; 19:24; 20:4; 21:25; 22:13; 24:30; 26:13,16
o Kawan sejati bernilai tinggi. Ams 17:7; 18:24; 27:6,17
o Kata-kata bukan pengganti perbuatan. Ams 26: 20-28
o Kestabilan masyarakat bermula dari kehidupan keluarga yang sehat. Ams 10:1; 13:1,24; 17:21,25; 19:13,18,27; 20:11; 22:6, 15; 23:13-16, 19-28; 28:7,24; 29:15,17; 30:11,17
o Kehidupan yang saleh diberkati Allah, sebaliknya kehidupan yang jahat membawa aib dan kematian. Ams 3:25; 5:4; 11:29; 14:12

Penerapan

1. Jangan menjadi orang bodoh!
Masalah hikmat dan kebodohan mewarnai seluruh isi Amsal. Penuh hikmat berarti hidup sesuai dengan standar yang ditentukan Allah, bodoh berarti hidup dengan mengabaikan Allah dan hidup hanya diri sendiri. Upah bagi kehidupan orang yang penuh hikmat adalah berkat, tetapi kehidupan orang bodoh akan berakhir dalam kematian dan kebinasaan.

2. Hati-hati dengan kata-katamu
Amsal banyak berbicara mengenai manfaat pembicaraan. Kata-kata mempunyai potensi besar untuk hal-hal yang baik ataupun yang jahat. Orang yang bijaksana dapat mengendalikan lidahnya untuk menghindari gosip atau sanjungan yang sia-sia.

3. Menjalankan kehidupan berkeluarga secara serius
Stabilitas suatu negara ditentukan oleh kualitas kehidupan keluarga dalam negara itu. Para orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Perzinahan adalah dosa.

4. Bekerja keras
'Dalam tiap jerih payah ada keuntungan' (Ams 14:23). Amsal memberikan banyak peringatan mengenai bahaya kemalasan. Tak ada lagi yang perlu dikatakan mengenai kelambanan.

Tema-tema Kunci

1. Kerja
Teks kunci: Ams 6:6-11. Si pemalas membesar-besarkan masalahnya dan tidak melakukan apa-apa (Ams 22:13; 26:13,14; 21:25,26). Perhatikan akibat dari kemalasan (Ams 10:4,5; 12:24; 13:4; 19:15).
Orang yang rajin mengumpulkan kekayaan dengan menggunakan kesempatan yang ada (Ams 10:4,5). Ia diberi tanggung jawab (Ams 12:27) dan menjadi makmur. (Bandingkan Mat 25:24-30; Yoh 9:4; Gal 6:9,10; Efe 5:16).

2. Faedah lidah
Teks kunci: Ams 10:11,13,18-21,31,32. Orang bijaksana berhati-hati dalam menggunakan kata-kata, sedangkan orang bodoh kurang dapat menenggang rasa sehingga menimbulkan sakit hati dan kerugian. (Lihat juga Ams 6:16,18,19; 10:11,19; 11:13; 12:18; 14:23; 15:1; 16:28; 17:9,22; 18:6-8; 20:19; 24:2; 25:11,15,23; 26:20,22,29:11; 31:26. Bandingkan dengan Ams Mat 7:1-1; 12:34-36;15:11,17,18; Yak 3:5-8).

3. Persahabatan
Pasal kunci: Ams 18. sedikit teman akrab lebih baik daripada banyak kenalan. Persahabatan harus dimenangkan; menjalin persahabatan memerlukan temperamen yang baik (Ams 3:29; 25:8,9, 21,22; 24:17,19; 11:12;14:21;21:10;12:26). Seorang sahabat yang baik itu setia dan takpernah meninggalkan (Ams 14:20; 19:4,6,7; 17: 17). Dia juga jujur (Ams 27:6; 29:5). Dia meyakinkan dan mendorong semangat (Ams 17:9,17). Persahabatan sejati memerlukan hikmat dan tenggang rasa (Ams 25:17; 27:14; 26:18,19). Namun demikian, hubungan persahabatan antar manusia selalu mengandung risiko (Ams 2:17; 16:28; 17:9).

4. Kekayaan dan kemiskinan
Pasal kunci: Ams 19. Kekayaan memberikan ke-ntungan-keuntungan yang nyata. Kekayaan memberikan perasaan aman (Ams 10:15; 18:11); membuka berbagai jalan (Ams 18:16); menarik banyak teman (Ams 14:20; 19:4,6). Bersama dengan itu, kekayaan cenderung membuat orang menjadi keras (Ams 18:23) dan memberikannya kekuasaan yang sewenang-wenang (Ams 22:7). Kekayaan menimbulkan percaya diri (Ams 30:8-9). Namun demikian, kekayaan dunia tidaklah kekal (Ams 23:4,5; 27:24). Kekayaan sama sekali tidak dapat membantu pada saat Hari Penghakiman datang (Ams 11:4), sedangkan kocek yang kosong membantu seseorang untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah dan hidup dalam kebenaran (Ams 15:16; 28:6). Seorang miskin mungkin saja mempunyai kekayaan yang besar (Ams 13:7; bandingkan dengan Mat 6:19-24; 2Ko 6:10).

Garis Besar Intisari: Amsal (Pendahuluan Kitab) [1] PENDAHULUAN Ams 1:1-7 Ams 1:1Judul Ams 1:2-6Tujuan Amsal Ams 1:7Rahasia [2] BERBAGAI SEGI HIKMAT Ams 1:8-9:18 Ams 1:8-19Kebijaksanaan d

[1] PENDAHULUAN Ams 1:1-7

Ams 1:1Judul
Ams 1:2-6Tujuan Amsal
Ams 1:7Rahasia

[2] BERBAGAI SEGI HIKMAT Ams 1:8-9:18

Ams 1:8-19Kebijaksanaan dalam memilih teman
Ams 1:20-33Tantangan terhadap hikmat
Ams 2:1-22Perlindungan yang diberikan oleh hikmat
Ams 3:1-35Kemakmuran yang diperoleh dari hikmat
Ams 4:1-27Hikmat sepanjang kehidupan
Ams 5:1-23Petuah mengenai perkawinan
Ams 6:1-35Peringatan terhadap kebodohan dan perzinahan
Ams 7:1-27Peringatan terhadap perempuan nakal
Ams 8:1-36Seruan hikmat
Ams 9:1-18Pesta hikmat dan pesta kebodohan

[3] KUMPULAN AMSAL-AMSAL SALOMO Ams 10:1-22:16

[4] PETUAH-PETUAH DARI ORANG BIJAK Ams 22:17-24:34

[5] AMSAL-AMSAL SALOMO LAINNYA Ams 25:1-29:27

[6] PERKATAAN-PERKATAAN AGUR Ams 30:1-33

[7] PERKATAAN-PERKATAAN RAJA LEMUEL Ams 31:1-9

[8] GAMBARAN SEORANG ISTRI YANG CAKAP Ams 31:10-31

Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.72 detik
dipersembahkan oleh YLSA