Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Titus 1:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Tit 1:2

dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal e  yang sebelum permulaan zaman f  sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta 1 , g 

AYT

supaya mereka mendapatkan pengharapan hidup kekal, yang dijanjikan sejak sebelum permulaan zaman oleh Allah yang tidak pernah berdusta.

TL (1954) ©

SABDAweb Tit 1:2

dengan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sudah dijanjikan terlebih dahulu daripada zaman yang azali oleh Allah, yang mustahil bohong itu,

BIS (1985) ©

SABDAweb Tit 1:2

Ajaran itu berdasarkan harapan bahwa kita akan menerima hidup sejati dan kekal. Allah sudah menjanjikan hidup itu sebelum permulaan zaman--dan Allah tidak mungkin berdusta.

MILT (2008)

atas dasar pengharapan akan hidup kekal yang telah Allah Elohim 2316 --yang tanpa dusta-- janjikan sebelum masa kekekalan,

Shellabear 2000 (2000)

Iman dan pengetahuan ini didasarkan atas pengharapan akan hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta itu, sejak dahulu, sebelum zaman ada.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Tit 1:2

dan berdasarkan
<1909>
pengharapan
<1680>
akan hidup
<2222>
yang kekal
<166>
yang
<3739>
sebelum
<4253>
permulaan
<166>
zaman
<5550>
sudah dijanjikan
<1861>
oleh Allah
<2316>
yang tidak berdusta
<893>
,
TL ITL ©

SABDAweb Tit 1:2

dengan pengharapan
<1680>
akan hidup
<2222>
yang kekal
<166>
, yang
<3739>
sudah dijanjikan
<1861>
terlebih dahulu
<4253>
daripada zaman
<5550>
yang azali
<166>
oleh Allah
<2316>
, yang mustahil bohong
<893>
itu,
AYT ITL
di dalam
<1909>
pengharapan
<1680>
akan hidup
<2222>
kekal
<166>
oleh Allah
<2316>
yang tidak pernah berdusta
<893>
, yang sudah dijanjikan
<1861>
sebelum
<4253>
permulaan
<166>
zaman
<5550>
.

[<3739> <3588>]
GREEK
ep
<1909>
PREP
elpidi
<1680>
N-DSF
zwhv
<2222>
N-GSF
aiwniou
<166>
A-GSF
hn
<3739>
R-ASF
ephggeilato
<1861> (5662)
V-ADI-3S
o
<3588>
T-NSM
aqeudhv
<893>
A-NSM
yeov
<2316>
N-NSM
pro
<4253>
PREP
cronwn
<5550>
N-GPM
aiwniwn
<166>
A-GPM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Tit 1:2

dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal e  yang sebelum permulaan zaman f  sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta 1 , g 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Tit 1:2

dan berdasarkan 1  pengharapan akan hidup yang kekal 2  yang sebelum 5  permulaan 2  zaman sudah dijanjikan 4  oleh Allah 3  yang tidak berdusta,

Catatan Full Life

Tit 1:2 1

Nas : Tit 1:2

Lihat cat. --> Ibr 6:18.

[atau ref. Ibr 6:18]

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA