Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Roma 15:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rm 15:31

supaya aku terpelihara v  dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku w  untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus x  di sana,

AYT (2018)

supaya aku dilepaskan dari orang-orang yang tidak percaya di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem berkenan bagi orang-orang kudus.

TL (1954) ©

SABDAweb Rm 15:31

supaya aku terlepas daripada orang fasik di Yudea, dan layananku untuk Yeruzalem boleh berkenan kepada orang suci itu,

BIS (1985) ©

SABDAweb Rm 15:31

Berdoalah supaya Allah melepaskan saya dari tangan orang-orang yang tidak percaya di Yudea, dan supaya tugas saya untuk membawa sumbangan ke Yerusalem diterima dengan senang hati oleh umat Allah di sana.

MILT (2008)

supaya aku dilepaskan dari mereka yang tidak percaya di Yudea, dan supaya sokonganku yang untuk Yerusalem dapat menjadi pantas bagi orang-orang kudus,

Shellabear 2011 (2011)

supaya aku terhindar dari orang-orang yang tidak percaya di wilayah Yudea, dan supaya bantuan yang kuantarkan ke Yerusalem ini disambut dengan baik oleh orang-orang saleh di sana.

AVB (2015)

supaya aku terhindar daripada orang yang tidak beriman di Yudea dan supaya bantuan yang kubawakan ke Yerusalem ini disambut baik oleh orang salih di situ;

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rm 15:31

supaya
<2443>
aku terpelihara
<4506>
dari
<575>
orang-orang yang tidak taat
<544>
di
<1722>
Yudea
<2449>
, dan
<2532>
supaya pelayananku
<1248> <3450>
untuk
<1519>
Yerusalem
<2419>
disambut dengan baik
<2144>
oleh orang-orang kudus
<40>
di sana,

[<1096>]
TL ITL ©

SABDAweb Rm 15:31

supaya
<2443>
aku terlepas
<4506>
daripada
<575>
orang fasik
<544>
di
<1722>
Yudea
<2449>
, dan
<2532>
layananku
<1248> <3450>
untuk
<1519>
Yeruzalem
<2419>
boleh
<1248>
berkenan
<2144>
kepada orang suci
<40>
itu,
AYT ITL
supaya
<2443>
aku dilepaskan
<4506>
dari
<575>
orang-orang yang tidak taat
<544>
di
<1722>
Yudea
<2449>
, dan
<2532>
supaya
<0>
pelayananku
<1248> <3450>
demi
<1519>
Yerusalem
<2419>
berkenan
<2144>
bagi orang-orang kudus
<40>
.

[<1096>]

[<3588> <3588> <3588> <3588> <3588>]
GREEK
ina
<2443>
CONJ
rusyw
<4506> (5686)
V-APS-1S
apo
<575>
PREP
twn
<3588>
T-GPM
apeiyountwn
<544> (5723)
V-PAP-GPM
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
ioudaia
<2449>
N-DSF
kai
<2532>
CONJ
h
<3588>
T-NSF
diakonia
<1248>
N-NSF
mou
<3450>
P-1GS
h
<3588>
T-NSF
eiv
<1519>
PREP
ierousalhm
<2419>
N-PRI
euprosdektov
<2144>
A-NSF
toiv
<3588>
T-DPM
agioiv
<40>
A-DPM
genhtai
<1096> (5638)
V-2ADS-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rm 15:31

supaya aku terpelihara 1  dari orang-orang yang tidak taat 2  di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik 3  oleh orang-orang kudus di sana,

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA