Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 48:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 48:2

lenyaplah sudah kemegahan f  Moab! Di Hesybon g  orang merencanakan malapetaka terhadapnya: Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa! h  Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang.

AYT (2018)

tidak akan ada lagi pujian mengenai Moab. Di Hesybon, mereka telah merencanakan kejahatan terhadapnya. ‘Datanglah, marilah kita melenyapkannya sebagai suatu bangsa!’ Kamu juga, hai Madmen, akan dibungkam. Pedang akan mengejarmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 48:2

Tiada lagi Moab akan memegahkan dirinya sebab Hezbon; orang sudah memikirkan jahat akan dia, katanya: Mari kita menumpas dia, sehingga tiada lagi ia suatu bangsa adanya. Maka engkaupun akan dirobohkan, hai Madmen! pedangpun akan menghambat engkau!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 48:2

lenyaplah kebanggaan Moab. Musuh telah merebut Hesybon dan di sana mereka merencanakan untuk melenyapkan seluruh bangsa Moab. Suara-suara di kota Madmen akan dihentikan, karena kota itu akan diserbu tentara.

MILT (2008)

Tidak ada lagi pujian bagi Moab. Di Heshbon, mereka telah merencanakan kemalangan terhadapnya, dengan berkata: Datang dan marilah kita melenyapkannya sebagai suatu bangsa. Maka kamu akan menjadi senyap, hai orang-orang gila; sebilah pedang akan mengejarmu.

Shellabear 2011 (2011)

Kemashyuran Moab tidak ada lagi. Di Hesbon orang merancang malapetaka menentangnya: Mari kita lenyapkan dia sehingga tidak lagi menjadi suatu bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkam, engkau akan dikejar pedang.

AVB (2015)

Kemasyhuran Moab tidak ada lagi. Di Hesbon orang merancang malapetaka untuk menentangnya: ‘Mari kita lenyapkannya sehingga ia tidak lagi menjadi sebuah bangsa.’ Juga engkau, wahai Madmen, akan dibisukan, engkau akan dikejar pedang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 48:2

lenyaplah
<05750> <0369>
sudah kemegahan
<08416>
Moab
<04124>
! Di Hesybon
<02809>
orang merencanakan
<02803>
malapetaka
<07451>
terhadapnya
<05921>
: Marilah
<01980>
kita melenyapkannya
<03772>
sebagai bangsa
<01471>
! Juga
<01571>
engkau, hai Madmen
<04086>
, akan dibungkamkan
<01826>
, engkau akan dikejar-kejar
<01980> <0310>
pedang
<02719>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 48:2

Tiada
<0369>
lagi
<05750>
Moab
<04124>
akan memegahkan dirinya
<08416>
sebab Hezbon
<02809>
; orang sudah memikirkan
<02803>
jahat
<07451>
akan
<05921>
dia, katanya: Mari
<01980>
kita menumpas
<03772>
dia, sehingga tiada lagi ia suatu bangsa
<01471>
adanya. Maka engkaupun akan dirobohkan
<01826>
, hai Madmen
<04086>
! pedangpun
<02719>
akan menghambat
<01980> <0310>
engkau!
HEBREW
brx
<02719>
Klt
<01980>
Kyrxa
<0310>
ymdt
<01826>
Nmdm
<04086>
Mg
<01571>
ywgm
<01471>
hntyrknw
<03772>
wkl
<01980>
her
<07451>
hyle
<05921>
wbsx
<02803>
Nwbsxb
<02809>
bawm
<04124>
tlht
<08416>
dwe
<05750>
Nya (48:2)
<0369>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 48:2

lenyaplah sudah kemegahan f  Moab! Di Hesybon g  orang merencanakan malapetaka terhadapnya: Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa! h  Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 48:2

3 lenyaplah sudah kemegahan 1  Moab! Di Hesybon 2  orang merencanakan malapetaka terhadapnya: Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa! Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan 4  5 , engkau akan dikejar-kejar 6  pedang.

Catatan Full Life

Yer 46:1--52:34 1

Nas : Yer 46:1-51:64

Pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda saja, tetapi juga "nabi bagi bangsa-bangsa" (Yer 1:5).

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA