Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 32:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 32:25

Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, g  mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur; mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh.

AYT

Mereka telah menyiapkan tempat tidur baginya di antara orang-orang yang terbunuh beserta seluruh rakyatnya. Kuburan-kuburannya ada di sekelilingnya, mereka semua tidak bersunat, terbunuh oleh pedang. Meskipun kengerian mereka tersebar di negeri orang-orang hidup, tetapi mereka telah menanggung aib mereka bersama mereka yang turun ke liang kubur. Mereka diletakkan di tengah-tengah orang-orang yang terbunuh."

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 32:25

Di tengah-tengah segala orang yang sudah dibunuh itu ditentukan baginya tempat pembaringannya di antara segala rakyatnya, yang kubur-kuburnya adalah kelilingnya; semuanya orang kulup juga, yang sudah dimakan pedang; sebab telah diadakannya kegentaran di tanah orang hidup, maka dibawanya serta akan malunya pada masa mereka itu turun ke dalam liang lahad, maka bahagiannya adalah di tengah-tengah segala orang yang sudah dibunuh.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 32:25

(32:24)

MILT (2008)

Di tengah-tengah orang yang mati terbunuh, mereka telah menaruh sebuah pembaringan baginya, kubur-kuburnya ada di sekelilingnya, mereka semua yang tidak bersunat, terbunuh oleh pedang; walaupun mereka telah memberikan kengerian di dunia orang hidup, namun mereka telah membawa aib mereka dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, ia ditempatkan di antara orang yang terbunuh.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 32:25

Di tengah
<08432>
orang-orang yang mati terbunuh
<02491>
disediakan
<05414>
tempat tidur
<04904>
baginya dengan seluruh
<03605>
rakyatnya
<01995>
yang banyak sekeliling
<05439>
kuburnya
<06913>
; mereka semuanya
<03605>
orang-orang yang tidak disunat
<06189>
, mati terbunuh
<02491>
oleh pedang
<02719>
. Oleh sebab
<03588>
ketakutan
<02851>
terhadap mereka sudah ditimbulkan
<05414>
di dunia
<0776>
orang-orang hidup
<02416>
, dan mereka menanggung
<05375>
nodanya
<03639>
bersama
<0854>
orang-orang yang turun
<03381>
ke liang kubur
<0953>
; mereka ditempatkan
<05414>
di tengah
<08432>
orang-orang yang mati terbunuh
<02491>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 32:25

Di tengah-tengah
<08432>
segala orang yang sudah dibunuh
<02491>
itu ditentukan
<05414>
baginya
<00>
tempat pembaringannya
<04904>
di antara segala
<03605>
rakyatnya
<01995>
, yang kubur-kuburnya
<06913>
adalah kelilingnya
<05439>
; semuanya
<03605>
orang kulup
<06189>
juga, yang sudah dimakan
<02491>
pedang
<02719>
; sebab
<03588>
telah diadakannya
<05414>
kegentaran
<02851>
di tanah
<0776>
orang hidup
<02416>
, maka dibawanya
<05375>
serta akan malunya
<03639>
pada masa mereka itu turun
<03381>
ke dalam liang lahad
<0953>
, maka bahagiannya adalah di tengah-tengah
<08432>
segala orang yang sudah dibunuh
<02491>
.
HEBREW
Ntn
<05414>
Myllx
<02491>
Kwtb
<08432>
rwb
<0953>
ydrwy
<03381>
ta
<0854>
Mtmlk
<03639>
wavyw
<05375>
Myyx
<02416>
Urab
<0776>
Mtytx
<02851>
Ntn
<05414>
yk
<03588>
brx
<02719>
yllx
<02491>
Mylre
<06189>
Mlk
<03605>
htrbq
<06913>
wytwbybo
<05439>
hnwmh
<01995>
lkb
<03605>
hl
<0>
bksm
<04904>
wntn
<05414>
Myllx
<02491>
Kwtb (32:25)
<08432>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 32:25

Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, g  mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur; mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 32:25

Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan 1  tempat tidur 1  2  baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat 3 , mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan 4  terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur; mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh.

Catatan Full Life

Yeh 25:1--33:31 1

Nas : Yeh 25:1-32:32

Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang tujuh bangsa yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umat-Nya. Yehezkiel menyatakan di dalam delapan pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatan-Nya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatanya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umat-Nya yang setia akan menerima keselamatan sempurna.


Yeh 29:1--33:31 2

Nas : Yeh 29:1-32:32

Pasal-pasal ini memberikan tujuh nubuat hukuman terhadap Mesir. Mesir dihukum karena menjadi kekuatan dunia yang memuja banyak dewa dan dengan angkuh menyombongkan kekuatannya.


Yeh 32:18-31 3

Nas : Yeh 32:18-31

Mesir dilukiskan sebagai turut bersama-sama dalam kuburan bangsa-bangsa lain yang telah dihukum karena kekejaman dan ketidakadilan mereka (ayat Yeh 32:27); para pemimpin perkasa lain yang telah mati akan berbicara tentang Mesir di tempat itu (ayat Yeh 32:21).

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA