Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 10:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 10:2

Maka Ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan g  itu: "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya h  dan penuhilah i  rangkup tanganmu dengan bara api 1  j  dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk.

AYT (2018)

Dan, Dia berbicara kepada orang yang berpakaian linen itu dan berkata kepadanya, “Masuklah di antara roda yang berputar di bawah kerub itu dan isilah kedua tanganmu dengan bara api dari antara kerub tersebut, dan tebarkanlah itu ke atas kota.” Lalu, dia masuk ke hadapanku.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 10:2

Maka berfirmanlah Ia kepada orang yang berpakaikan kain khasah itu, firman-Nya: Pergilah engkau sampai di antara segala jentera di bawah kerubiun itu, isilah kedua belah genggammu dengan bara api dari antara kerubiun itu, lalu hamburkanlah dia ke atas negeri itu. Maka pergilah ia di hadapan mataku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 10:2

Kemudian Allah berkata kepada orang yang berpakaian linen itu, "Masuklah di antara roda-roda yang ada di bawah kerub-kerub itu, dan ambillah segenggam bara api. Lalu hamburkanlah bara itu ke atas kota." Ia menurut, dan aku memperhatikannya.

MILT (2008)

Dan Dia berfirman kepada orang yang berpakaian lenan itu, dan berkata, "Masuklah ke antara roda itu, ke bawah kerub, dan isilah kedua tanganmu dengan bara api dari antara kerub-kerub itu, dan tebarkanlah di atas kota itu." Dan dia masuk, menurut penglihatanku.

Shellabear 2011 (2011)

Ia pun berfirman kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke antara roda-roda berputar di bawah malaikat kerub itu. Penuhi genggamanmu dengan bara api dari antara malaikat-malaikat kerub itu lalu hamburkanlah ke atas kota itu." Maka masuklah ia di depan mataku.

AVB (2015)

Dia pun berfirman kepada orang yang berpakaian linen itu, ‘Masuklah ke antara roda berputar di bawah malaikat kerubin itu. Penuhi genggamanmu dengan bara api daripada antara malaikat kerubin itu lalu hamburkanlah ke atas kota itu.’ Maka masuklah dia di hadapan mataku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 10:2

Maka Ia berkata
<0559>
kepada
<0413>
orang
<0376>
yang berpakaian
<03847>
lenan
<0906>
itu: "Masuklah
<0935>
ke bawah
<08478>
kerub
<03742>
dari
<0413>
antara
<0996>
roda-rodanya
<01534>
dan penuhilah
<04390>
rangkup tanganmu
<02651>
dengan bara
<01513>
api
<0784>
dari tengah-tengah
<0996>
kerub
<03742>
itu dan hamburkan
<02236>
ke atas
<05921>
kota
<05892>
itu." Lalu aku melihat
<05869>
dia masuk
<0935>
.

[<0559> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 10:2

Maka berfirmanlah
<0559>
Ia kepada
<0413>
orang
<0376>
yang berpakaikan
<03847>
kain khasah
<0906>
itu, firman-Nya
<0559>
: Pergilah
<0935>
engkau sampai
<0413>
di antara
<0996>
segala jentera
<01534>
di bawah
<08478>
kerubiun
<03742>
itu, isilah
<04390>
kedua belah genggammu
<02651>
dengan bara
<01513>
api
<0784>
dari antara
<0996>
kerubiun
<03742>
itu, lalu hamburkanlah
<02236>
dia ke atas
<05921>
negeri
<05892>
itu. Maka pergilah
<0935>
ia di hadapan mataku
<05869>
.
HEBREW
ynyel
<05869>
abyw
<0935>
ryeh
<05892>
le
<05921>
qrzw
<02236>
Mybrkl
<03742>
twnybm
<0996>
sa
<0784>
ylxg
<01513>
Kynpx
<02651>
almw
<04390>
bwrkl
<03742>
txt
<08478>
la
<0413>
lglgl
<01534>
twnyb
<0996>
la
<0413>
ab
<0935>
rmayw
<0559>
Mydbh
<0906>
sbl
<03847>
syah
<0376>
la
<0413>
rmayw (10:2)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 10:2

Maka Ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan g  itu: "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya h  dan penuhilah i  rangkup tanganmu dengan bara api 1  j  dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 10:2

Maka Ia berkata kepada orang 1  yang berpakaian lenan itu: "Masuklah 2  ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup 3  tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan 4  ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk 2 .

Catatan Full Life

Yeh 10:2 1

Nas : Yeh 10:2

Bara api yang tersebar di seluruh kota melambangkan hukuman dan kebinasaan. Orang Babel memusnahkan Yerusalem dengan api tidak lama sesudah penglihatan ini (2Taw 36:19; 2Raj 25:8-9).

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA