Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 56:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 56:13

(56-14) Sebab Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, k  bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung; maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. l 

AYT

(56-14) Sebab, Engkau telah menyelamatkan jiwaku dari maut; kakiku pun tidak tersandung, sehingga aku dapat berjalan di hadapan Allah dalam terang kehidupan.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 56:13

(56-14) Karena Engkau telah melepaskan jiwaku dari pada maut, bahkan, kakikupun dari pada terantuk, supaya boleh aku berjalan di hadapan hadirat Allah dalam terang orang hidup.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 56:13

(56-14) Sebab Engkau meluputkan aku dari maut, Kaujaga aku supaya tidak jatuh. Maka aku boleh hidup dalam perlindungan Allah, dalam cahaya yang menerangi semua yang hidup.

MILT (2008)

(56-14) Sebab Engkau telah membebaskan nyawaku dari kematian; bukankah Engkau menjaga kakiku dari kejatuhan, sehingga aku dapat berjalan di hadapan Allah Elohim 0430 dalam terang kehidupan?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 56:13

(#56-#14) Sebab
<03588>
Engkau telah meluputkan
<05337>
aku
<05315>
dari pada maut
<04194>
, bahkan menjaga kakiku
<07272>
, sehingga tidak
<03808>
tersandung
<01762>
; maka aku boleh berjalan
<01980>
di hadapan
<06440>
Allah
<0430>
dalam cahaya
<0216>
kehidupan
<02416>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 56:13

(56-14) Karena
<03588>
Engkau telah melepaskan
<05337>
jiwaku
<05315>
dari pada maut
<04194>
, bahkan, kakikupun
<07272>
dari pada terantuk
<01762>
, supaya boleh aku berjalan
<01980>
di hadapan
<06440>
hadirat Allah
<0430>
dalam terang
<0216>
orang hidup
<02416>
.
HEBREW
Myyxh
<02416>
rwab
<0216>
Myhla
<0430>
ynpl
<06440>
Klhthl
<01980>
yxdm
<01762>
ylgr
<07272>
alh
<03808>
twmm
<04194>
yspn
<05315>
tluh
<05337>
yk
<03588>
(56:13)
<56:14>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 56:13

(56-14) Sebab Engkau telah meluputkan 1  aku dari 1  pada maut, bahkan menjaga kakiku 2 , sehingga tidak tersandung; maka aku boleh berjalan 3  di hadapan Allah dalam cahaya 4  kehidupan.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA