Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kolose 4:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kol 4:1

Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur o  terhadap hambamu; ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di sorga.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kol 4:1

Saudara-saudara yang menjadi tuan! Hendaklah kalian memperlakukan hamba-hambamu dengan benar dan adil. Ingatlah bahwa kalian pun mempunyai seorang majikan di surga.

AYT Draft

[[DRAFT AYT]]Tuan-tuan, perlakukanlah hamba-hambamu dengan benar dan adil karena kamu tahu bahwa kamu juga mempunyai Tuan di surga.

TL (1954) ©

SABDAweb Kol 4:1

Hai tuan-tuan, hendaklah kamu melakukan barang yang adil dan insaf kepada hamba-hambamu, sedangkan mengetahui bahwa kamu pun ada Satu Tuan di surga.

MILT (2008)

Para tuan-tuan majikan 2962, berikanlah kepada hamba-hamba, apa yang adil dan seimbang, karena mengetahui bahwa kamu juga mempunyai tuan Tuhan 2962 di surga.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb Kol 4:1

Para majikan, berikanlah yang baik dan pantas kepada para hambamu. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai Tuan di surga.

FAYH (1989) ©

SABDAweb Kol 4:1

SAUDARA-SAUDARA yang mempunyai hamba, hendaklah berlaku jujur dan adil terhadap mereka. Ingatlah selalu bahwa Saudara juga mempunyai seorang Tuan surgawi, yang mengawasi Saudara dengan cermat.

ENDE (1969) ©

SABDAweb Kol 4:1

Para madjikan, berilah para hambamu jang mendjadi hak mereka dan jang pantas. Insjafilah, bahwa kamupun mempunjai tuanmu, jaitu dalam surga.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Kol 4:1

Hai kamu sekalian yang menjadi tuan, hendaklah kamu melakukan barang yang 'adil dan benar kepada hamba-hambamu, sebab mengetahui bahwa pada kamu pun ada seorang Tuanmu yang disurga.

Shellabear 2000 (2000)

Hai kamu yang menjadi tuan, berlakulah adil dan benar terhadap hamba-hambamu, sebab ingatlah bahwa kamu pun mempunyai seorang Tuan, yaitu Dia yang di surga.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb Kol 4:1

Hei kamu sklian yang mnjadi tuan, buat-lah apa yang adil dan bnar k-pada kamu punya hamba-hamba; sdang kamu tahu yang kamu pun ada satu Tuan di shorga.

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb Kol 4:1

Hai segala toewan-toewan, hendaklah kamoe melakoekan adalat dan kabenaran kapada hamba-hambamoe, karena tahoelah kamoe bahwa padamoe pon adalah sa'orang Toehan dalam sorga.

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb Kol 4:1

Hei {Efe 6:9} toewan-toewan! biar kamoe tjinta sama hamba-hambamoe itoe dengan patoetnja, karna kamoe soedah taoe, jang sama kamoe djoega ada satoe Toehan dalem sorga.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb Kol 4:1

Hej Tuwan 2, hendakhlah kamu menjampejkan hhakh dan 'intsaf kapada sahaja 2 mu, sedang kamu tahu bahuwa lagi pada kamu 'ini 'ada sawatu Tuhan didalam sawrga.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Kol 4:1

Hai tuan-tuan
<2962>
, berlakulah
<3930>
adil
<1342>
dan
<2532>
jujur
<2471>
terhadap hambamu
<1401>
; ingatlah
<1492>
, kamu
<5210>
juga
<2532>
mempunyai
<2192>
tuan
<2962>
di
<1722>
sorga
<3772>
.

[<3754>]
TL ITL ©

SABDAweb Kol 4:1

Hai tuan-tuan
<2962>
, hendaklah kamu melakukan barang yang adil
<1342>
dan
<2532>
insaf
<2471>
kepada hamba-hambamu
<1401>
, sedangkan mengetahui
<1492>
bahwa
<3754>
kamu
<5210>
pun ada
<2192>
Satu Tuan
<2962>
di
<1722>
surga
<3772>
.
GREEK
oi
<3588>
T-NPM
kurioi
<2962>
N-NPM
to
<3588>
T-ASN
dikaion
<1342>
A-ASN
kai
<2532>
CONJ
thn
<3588>
T-ASF
isothta
<2471>
N-ASF
toiv
<3588>
T-DPM
douloiv
<1401>
N-DPM
parecesye
<3930> (5732)
V-PMM-2P
eidotev
<1492> (5761)
V-RAP-NPM
oti
<3754>
CONJ
kai
<2532>
CONJ
umeiv
<5210>
P-2NP
ecete
<2192> (5719)
V-PAI-2P
kurion
<2962>
N-ASM
en
<1722>
PREP
ouranw
<3772>
N-DSM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kol 4:1

Hai tuan-tuan, berlakulah 1  adil dan jujur terhadap hambamu; ingatlah, kamu 2  juga mempunyai tuan di sorga.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA