Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 39:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 39:17

Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya: f  "Hamba g  orang Ibrani h  yang kaubawa ke mari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku.

AYT

Perempuan itu pun berkata kepadanya sesuai dengan kata-katanya itu, "Budak Ibrani, yang engkau bawa kepada kita, datang kepadaku untuk mempermalukanku!

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 39:17

Maka dikatakannyalah kepadanya segala perkataan itu, demikian katanya: Adapun hamba Ibrani, yang telah kaubawa masuk kepada kami, ia itu telah datang hendak memberi malu akan daku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 39:17

Sekembalinya suaminya, ia segera menuturkan cerita itu kepadanya, katanya, "Orang Ibrani yang kaubawa ke mari itu, masuk ke dalam kamar untuk menghina saya.

MILT (2008)

Lalu, wanita itu berbicara kepadanya sesuai dengan perkataannya itu, dengan mengatakan, "Budak Ibrani yang telah engkau bawa kepada kita, dia telah masuk mendekatiku untuk mempermainkan aku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 39:17

Perkataan
<01697>
itu
<0428>
jugalah yang diceritakan
<01696>
perempuan itu kepada
<0413>
Potifar, katanya
<0559>
: "Hamba
<05650>
orang Ibrani
<05680>
yang
<0834>
kaubawa
<0935>
ke
<0413>
mari itu datang
<0935>
kepadaku untuk mempermainkan
<06711>
aku.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 39:17

Maka dikatakannyalah
<01696>
kepadanya
<0413>
segala perkataan
<01697>
itu, demikian
<0428>
katanya
<0559>
: Adapun hamba
<05650>
Ibrani
<05680>
, yang telah
<0834>
kaubawa
<06711>
masuk
<0935>
kepada
<0413>
kami, ia itu telah datang
<0935>
hendak memberi malu akan daku
<00>
.
HEBREW
yb
<0>
qxul
<06711>
wnl
<0>
tabh
<0935>
rsa
<0834>
yrbeh
<05680>
dbeh
<05650>
yla
<0413>
ab
<0935>
rmal
<0559>
hlah
<0428>
Myrbdk
<01697>
wyla
<0413>
rbdtw (39:17)
<01696>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 39:17

1 Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya: "Hamba orang Ibrani yang kaubawa ke mari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA