Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 38:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 38:5

Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi, dan menamai anak itu Syela. e  Yehuda sedang berada di Kezib, ketika anak itu dilahirkan.

AYT

Kemudian, dia melahirkan lagi seorang anak laki-laki dan menamainya Syela. Ketika perempuan itu melahirkan anaknya, Yehuda sedang berada di Kezib.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 38:5

Dan lagi mengandunglah ia pula, lalu beranaklah laki-laki seorang, yang dinamainya Syela. Maka adalah Yehuda di negeri Khezib pada masa diperanakkannya dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 38:5

Anak ketiga pun laki-laki, dan dinamakannya Syela. Waktu Syela lahir Yehuda sedang ada di Kezib.

MILT (2008)

Dan wanita itu tambah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menyebut namanya Shela. Dan dia sedang berada di Kezib pada saat wanita itu melahirkannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 38:5

Kemudian perempuan itu melahirkan
<03205>
seorang anak laki-laki
<01121>
sekali lagi
<05750> <03254>
, dan menamai
<08034> <07121>
anak itu Syela
<07956>
. Yehuda sedang berada
<01961>
di Kezib
<03580>
, ketika anak itu dilahirkan
<03205>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 38:5

Dan lagi
<03254>
mengandunglah ia pula
<05750>
, lalu beranaklah
<03205>
laki-laki
<01121>
seorang, yang dinamainya
<08034> <07121>
Syela
<07956>
. Maka adalah
<01961>
Yehuda di negeri Khezib
<03580>
pada masa diperanakkannya
<03205>
dia.
HEBREW
wta
<0853>
htdlb
<03205>
byzkb
<03580>
hyhw
<01961>
hls
<07956>
wms
<08034>
ta
<0853>
arqtw
<07121>
Nb
<01121>
dltw
<03205>
dwe
<05750>
Potw (38:5)
<03254>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 38:5

1 Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi, dan menamai anak itu Syela 2 . Yehuda sedang berada di Kezib 3 , ketika anak itu dilahirkan.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.35 detik
dipersembahkan oleh YLSA