Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 34:30

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 34:30

Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi: "Kamu telah mencelakakan n  aku dengan membusukkan o  namaku kepada penduduk negeri ini, p  kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya; q  apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku."

AYT

Akan tetapi, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah menyusahkan aku dengan membusukkanku di antara penduduk negeri ini, di antara orang Kanaan dan orang Feris. Orang-orangku hanya sedikit jumlahnya, sedangkan mereka akan bergabung untuk melawanku dan menyerangku, dan aku pun akan dibinasakan, aku dan seisi rumahku."

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 34:30

Maka kata Yakub kepada Simeon dan Lewi: Bahwa kamu telah mengharu-birukan daku dan membusukkan namaku di antara segala orang yang mendiami negeri ini, yaitu di antara orang Kanani dan di antara orang Ferizi; maka kita ini orang yang sedikit jua bilangannya, jikalau dikerahkan mereka itu kawan-kawannya hendak melawan kita, tak dapat tiada dialahkannya akan daku dan dibinasakannya aku serta dengan segala isi rumahkupun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 34:30

Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kalian menyusahkan saya. Sekarang orang Kanaan dan orang Feris dan semua penduduk di negeri ini akan membenci saya. Orang-orang kita tidak banyak; jika penduduk itu semua bersekutu melawan dan menyerang saya, seluruh keluarga kita akan dibinasakan."

MILT (2008)

Dan berkatalah Yakub kepada Simeon dan kepada Lewi, "Kamu telah menyusahkan aku dengan membusukkan aku di antara penduduk negeri ini, di antara orang Kanaan dan di antara orang Feris. Dan aku ini hanya sedikit jumlahnya, apabila mereka bergabung melawanku, maka mereka akan memukul aku, dan aku akan dibinasakan, aku dan seisi rumahku."

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 34:30

Yakub
<03290>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Simeon
<08095>
dan Lewi
<03878>
: "Kamu telah mencelakakan
<05916>
aku dengan membusukkan
<0887>
namaku kepada penduduk
<03427>
negeri
<0776>
ini, kepada orang Kanaan
<03669>
dan orang Feris
<06522>
, padahal kita ini hanya sedikit
<04962>
jumlahnya
<04557>
; apabila mereka bersekutu
<0622>
melawan
<05921>
kita, tentulah mereka akan memukul
<05221> <00>
kita kalah
<00> <05221>
, dan kita akan dipunahkan
<08045>
, aku
<0589>
beserta seisi rumahku
<01004>
."

[<0413> <0589>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 34:30

Maka kata
<0559>
Yakub
<03290>
kepada
<0413>
Simeon
<08095>
dan Lewi
<03878>
: Bahwa kamu telah mengharu-birukan
<05916>
daku dan membusukkan
<0887>
namaku di antara segala orang yang mendiami
<03427>
negeri
<0776>
ini, yaitu di antara orang Kanani
<03669>
dan di antara orang Ferizi
<06522>
; maka kita ini orang yang sedikit
<04962>
jua bilangannya
<04557>
, jikalau dikerahkan
<0622>
mereka itu kawan-kawannya hendak melawan
<05921>
kita, tak dapat tiada dialahkannya
<05221>
akan daku dan dibinasakannya
<08045>
aku
<0589>
serta dengan segala isi
<01004>
rumahkupun.
HEBREW
ytybw
<01004>
yna
<0589>
ytdmsnw
<08045>
ynwkhw
<05221>
yle
<05921>
wpoanw
<0622>
rpom
<04557>
ytm
<04962>
ynaw
<0589>
yzrpbw
<06522>
ynenkb
<03669>
Urah
<0776>
bsyb
<03427>
ynsyabhl
<0887>
yta
<0853>
Mtrke
<05916>
ywl
<03878>
law
<0413>
Nwems
<08095>
la
<0413>
bqey
<03290>
rmayw (34:30)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 34:30

Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi: "Kamu telah mencelakakan 1  aku dengan membusukkan 2  namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit 3  jumlahnya; apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan 4 , aku beserta seisi rumahku."

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA