Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 32:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 32:16

Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan x  yang satu dengan kumpulan yang lain."

AYT

Ia memberikan semua kawanan ternak itu kepada hamba-hambanya. Kemudian, ia berkata kepada mereka, "Pisahkanlah setiap rombongan binatang. Pergilah ke mendahului aku dan buatlah jarak antara setiap kawanan.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 32:16

Maka sekalian itu diserahkannya ke tangan hamba-hambanya, tiap-tiap kawan binatang itu sendiri-sendiri, lalu kata Yakub kepada segala hambanya: Berjalanlah kamu dahulu dari padaku, berilah berjarak antara kawan dengan kawan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 32:16

Dibagi-baginya binatang-binatang itu menjadi beberapa kelompok lalu masing-masing diserahkannya kepada seorang hambanya. Katanya kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku, dan jagalah supaya ada jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang berikutnya."

MILT (2008)

Dan dia memberikannya ke dalam tangan hamba-hambanya kelompok demi kelompok secara tersendiri, dan dia berkata kepada hamba-hambanya itu, "Majulah lebih dahulu di depanku dan kamu harus menjaga jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain."

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 32:16

Diserahkannyalah
<05414>
semuanya itu kepada budak-budaknya
<05650>
untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan
<05739> <05739>
tersendiri
<0905>
, dan ia berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka: "Berjalanlah
<05674>
kamu lebih dahulu
<06440>
dan jagalah
<07760>
supaya ada jarak
<07305>
antara
<0996>
kumpulan yang satu
<05739>
dengan
<0996>
kumpulan yang lain
<05739>
."

[<03027> <05650>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 32:16

Maka sekalian itu diserahkannya
<05414>
ke tangan
<03027>
hamba-hambanya
<05650>
, tiap-tiap kawan binatang
<05739> <05739>
itu sendiri-sendiri
<0905>
, lalu kata
<0559>
Yakub kepada
<0413>
segala hambanya
<05650>
: Berjalanlah
<05674>
kamu dahulu
<06440>
dari padaku, berilah
<07760>
berjarak
<07305>
antara
<0996>
kawan
<05739>
dengan
<0996>
kawan
<05739>
itu.
HEBREW
rde
<05739>
Nybw
<0996>
rde
<05739>
Nyb
<0996>
wmyvt
<07760>
xwrw
<07305>
ynpl
<06440>
wrbe
<05674>
wydbe
<05650>
la
<0413>
rmayw
<0559>
wdbl
<0905>
rde
<05739>
rde
<05739>
wydbe
<05650>
dyb
<03027>
Ntyw
<05414>
(32:16)
<32:17>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 32:16

Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak 1  antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA