Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 31:42

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 31:42

Seandainya Allah ayahku, l  Allah Abraham m  dan Yang Disegani oleh Ishak n  tidak menyertai aku, o  tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku p  telah diperhatikan Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan q  tadi malam."

AYT

Akan tetapi, Allah nenek moyangku, Allah Abraham dan yang disembah oleh Ishak, menyertaiku. Jika Allah tidak menyertaiku, kamu tentu sudah menyuruhku pergi tanpa sesuatu. Akan tetapi, Allah melihat kesulitan yang kuhadapi dan pekerjaan yang telah kulakukan, dan tadi malam Allah membuktikan bahwa aku benar.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 31:42

Jikalau kiranya Allah bapaku, yaitu Allah Ibrahim dan yang kehormatan Ishak itu, tiada menyertai akan daku, niscaya sekarang engkau melepaskan daku pergi dengan hampa juga. Bahwa telah ditilik Allah akan dukacitaku dan akan kelelahan kedua belah tanganku ini, maka Ialah yang telah menegurkan dikau malam tadi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 31:42

Seandainya saya tidak dilindungi oleh Allah leluhur saya, yaitu Allah yang dipuja oleh Abraham dan Ishak, maka Paman pasti sudah menyuruh saya pergi dengan tangan kosong. Tetapi Allah telah memperhatikan kesusahan saya dan pekerjaan yang telah saya lakukan, dan tadi malam Ia telah memberikan keputusan-Nya."

MILT (2008)

Seandainya Allah Elohim 0430 ayahku, Allah Elohim 0430 Abraham dan Yang Ditakuti oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan kosong. Allah Elohim 0430 telah memerhatikan kesengsaraanku dan jerih payah tanganku dan Dia telah menjatuhkan putusan tadi malam."

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 31:42

Seandainya
<03884>
Allah
<0430>
ayahku
<01>
, Allah
<0430>
Abraham
<085>
dan Yang Disegani
<06343>
oleh Ishak
<03327>
tidak menyertai
<01961>
aku, tentulah
<03588>
engkau sekarang
<06258>
membiarkan aku pergi
<07971>
dengan tangan hampa
<07387>
; tetapi kesengsaraanku
<06040>
dan jerih payahku
<03709> <03018>
telah diperhatikan
<07200>
Allah
<0430>
dan Ia telah menjatuhkan putusan
<03198>
tadi malam
<0570>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 31:42

Jikalau kiranya
<03884>
Allah
<0430>
bapaku
<01>
, yaitu Allah
<0430>
Ibrahim
<085>
dan yang kehormatan
<06343>
Ishak
<03327>
itu, tiada menyertai
<01961>
akan daku, niscaya
<03588>
sekarang
<06258>
engkau melepaskan
<07971>
daku pergi
<07971>
dengan hampa
<07387>
juga. Bahwa telah ditilik
<07200>
Allah
<0430>
akan dukacitaku
<06040>
dan akan kelelahan
<03018>
kedua belah tanganku
<03709>
ini, maka Ialah yang telah menegurkan
<03198>
dikau malam tadi
<0570>
.
HEBREW
sma
<0570>
xkwyw
<03198>
Myhla
<0430>
har
<07200>
ypk
<03709>
eygy
<03018>
taw
<0853>
yyne
<06040>
ta
<0853>
yntxls
<07971>
Mqyr
<07387>
hte
<06258>
yk
<03588>
yl
<0>
hyh
<01961>
qxuy
<03327>
dxpw
<06343>
Mhrba
<085>
yhla
<0430>
yba
<01>
yhla
<0430>
ylwl (31:42)
<03884>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 31:42

Seandainya 1  Allah ayahku, Allah Abraham dan Yang Disegani 2  oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan 3  Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam."

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA