Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 30:40

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 30:40

Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam r  di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban.

AYT

Yakub memisahkan anak-anak domba dan menghadapkan kawanan itu ke arah yang bergaris-garis dan semua yang berwarna gelap dari kawanan domba milik Laban. Dia memisahkan kawanan dombanya dari milik Laban.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 30:40

Maka diasingkan Yakub segala anak domba itu, lalu dipalingkannyalah muka segala kawan kambing itu kepada yang bercorak dan segala yang perang di antara segala kawan kambing Laban, maka demikian diperolehnya beberapa kawan kambing bagi dirinya, yang tiada dicampurkannya dengan segala kawan kambing Laban.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 30:40

Kemudian Yakub mengambil domba-domba lalu menghadapkannya ke arah kambing-kambing yang loreng dan hitam. Dengan cara itu ia memperoleh kawanan binatangnya sendiri dan memisahkannya dari kawanan binatang Laban.

MILT (2008)

Maka Yakub memisahkan domba-domba itu, dan dia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya secara terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 30:40

Kemudian Yakub
<03290>
memisahkan
<06504>
domba-domba
<03775>
itu, dihadapkannya
<06440> <05414>
kepala-kepala kambing domba
<06629>
itu kepada
<0413>
yang bercoreng-coreng
<06124>
dan kepada segala
<03605>
yang hitam
<02345>
di antara kambing domba
<06629>
Laban
<03837>
. Demikianlah ia beroleh
<07896>
kumpulan-kumpulan hewan
<05739>
baginya sendiri
<0905>
, dan tidak
<03808>
ditempatkannya
<07896>
pada
<05921>
kambing domba
<06629>
Laban
<03837>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 30:40

Maka diasingkan
<06504>
Yakub
<03290>
segala anak domba
<03775>
itu, lalu dipalingkannyalah
<05414>
muka
<06440>
segala kawan
<06629>
kambing itu kepada
<0413>
yang bercorak
<06124>
dan segala
<03605>
yang perang di antara segala kawan
<06629>
kambing Laban
<03837>
, maka demikian diperolehnya
<07896>
beberapa kawan kambing
<05739>
bagi dirinya
<0905>
, yang tiada
<03808>
dicampurkannya
<07896>
dengan segala kawan
<06629>
kambing Laban
<03837>
.
HEBREW
Nbl
<03837>
Nau
<06629>
le
<05921>
Mts
<07896>
alw
<03808>
wdbl
<0905>
Myrde
<05739>
wl
<0>
tsyw
<07896>
Nbl
<03837>
Naub
<06629>
Mwx
<02345>
lkw
<03605>
dqe
<06124>
la
<0413>
Nauh
<06629>
ynp
<06440>
Ntyw
<05414>
bqey
<03290>
dyrph
<06504>
Mybvkhw (30:40)
<03775>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 30:40

Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA