Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 29:30

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 29:30

Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel dari pada kepada Lea. o  Demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun p  lagi.

AYT

Maka, Yakub mengadakan hubungan seksual dengan Rahel. Yakub lebih mencintai Rahel daripada kepada Lea. Dan, Yakub bekerja pada Laban tujuh tahun lagi.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 29:30

Maka duduklah pula Yakub dengan Rakhel, dan dikasihinyalah akan Rakhel terlebih dari pada kasihnya akan Lea, maka iapun memperhambakan dirinya kepada Laban pula tujuh tahun lagi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 29:30

Yakub bersetubuh dengan Rahel juga, dan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Kemudian ia bekerja tujuh tahun lagi.

MILT (2008)

Dan dia juga menghampiri Rahel, dan dia pun mencintai Rahel lebih daripada Lea. Dan dia masih terus bekerja dengannya tujuh tahun lagi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 29:30

Yakub menghampiri
<0935>
Rahel
<07354>
juga
<01571>
, malah
<01571>
ia lebih cinta
<0157>
kepada Rahel
<07354>
dari pada kepada Lea
<03812>
. Demikianlah ia bekerja
<05647>
pula
<05750>
pada
<05973>
Laban tujuh
<07651>
tahun
<08141>
lagi
<0312>
.

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 29:30

Maka duduklah
<0935>
pula
<01571>
Yakub dengan
<0413>
Rakhel
<07354>
, dan
<01571>
dikasihinyalah
<0157>
akan Rakhel
<07354>
terlebih dari pada kasihnya akan Lea
<03812>
, maka iapun memperhambakan dirinya
<05647>
kepada
<05973>
Laban pula
<05750>
tujuh
<07651>
tahun
<08141>
lagi
<0312>
.
HEBREW
twrxa
<0312>
Myns
<08141>
ebs
<07651>
dwe
<05750>
wme
<05973>
dbeyw
<05647>
halm
<03812>
lxr
<07354>
ta
<0853>
Mg
<01571>
bhayw
<0157>
lxr
<07354>
la
<0413>
Mg
<01571>
abyw (29:30)
<0935>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 29:30

Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta 1  kepada Rahel dari pada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja 2  pula pada Laban tujuh tahun lagi.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA