Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 2:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 2:7

Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, a  anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi; gadis itu elok b  perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai.

AYT

Dia membesarkan Hadasa, yaitu Ester, anak perempuan pamannya karena dia tidak mempunyai ayah dan ibu. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Saat ayah dan ibunya meninggal, Mordekhai mengambilnya sebagai anaknya sendiri.

TL (1954) ©

SABDAweb Est 2:7

Maka ialah bapa angkat Hadasa, yaitu Ester, anak perempuan mamaknya, karena anak itupun tiada lagi beribu bapa, dan lagi anak dara itu cantik rupanya dan elok parasnya, maka pada masa mati ibu bapanya diangkat Mordekhai anak akan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 2:7

Ia mempunyai saudara sepupu, seorang gadis yang berwajah cantik dan bertubuh molek, bernama Ester, sedang nama Ibraninya ialah Hadasa. Orang tua Ester sudah meninggal dan ia menjadi anak angkat Mordekhai dan diasuh sebagai anak kandungnya.

MILT (2008)

Dan Mordekhai membesarkan Hadasa, dialah Ester anak perempuan pamannya, karena ia tidak mempunyai ayah atau ibu. Dan gadis itu berparas cantik dan bertubuh elok. Dan pada kematian ayah dan ibunya, Mordekhai mengangkatnya sebagai anaknya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 2:7

Mordekhai itu pengasuh
<0539>
Hadasa
<01919>
, yakni
<01931>
Ester
<0635>
, anak
<01323>
saudara
<01730>
ayahnya, sebab
<03588>
anak itu tidak
<0369>
beribu
<0517>
bapa
<01>
lagi; gadis
<05291>
itu elok
<03303>
perawakannya
<08389>
dan cantik
<02896>
parasnya
<04758>
. Ketika ibu
<0517>
bapanya
<01>
mati
<04194>
, ia diangkat
<03947>
sebagai anak
<01323>
oleh Mordekhai
<04782>
.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Est 2:7

Maka ialah bapa angkat
<0539>
Hadasa
<01919>
, yaitu
<01931>
Ester
<0635>
, anak perempuan
<01323>
mamaknya
<01730>
, karena
<03588>
anak itupun tiada
<0369>
lagi beribu
<0517>
bapa
<01>
, dan lagi anak dara
<05291>
itu cantik
<03303>
rupanya
<08389>
dan elok
<02896>
parasnya
<04758>
, maka pada masa mati
<04194>
ibu
<0517>
bapanya
<01>
diangkat
<03947>
Mordekhai
<04782>
anak
<01323>
akan dia.
HEBREW
tbl
<01323>
wl
<0>
ykdrm
<04782>
hxql
<03947>
hmaw
<0517>
hyba
<01>
twmbw
<04194>
harm
<04758>
tbwjw
<02896>
rat
<08389>
tpy
<03303>
hrenhw
<05291>
Maw
<0517>
ba
<01>
hl
<0>
Nya
<0369>
yk
<03588>
wdd
<01730>
tb
<01323>
rtoa
<0635>
ayh
<01931>
hodh
<01919>
ta
<0853>
Nma
<0539>
yhyw (2:7)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 2:7

Mordekhai itu pengasuh 1  Hadasa 2 , yakni Ester, anak saudara 3  ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi; gadis itu elok 4  perawakannya dan cantik 4  parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat 5  sebagai anak oleh Mordekhai.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA