Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 33:39

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 33:39

Harun berumur seratus dua puluh tiga tahun, ketika ia mati di gunung Hor.

AYT

Harun mati dengan usia 123 tahun di Gunung Hor.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 33:39

Maka tatkala Harun mati di atas gunung Hor itu umurnya seratus dua puluh tiga tahun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 33:39

(33:38)

MILT (2008)

Dan Harun berumur seratus dua puluh tiga tahun ketika dia mati di gunung Hor.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 33:39

Harun
<0175>
berumur
<01121>
seratus
<03967>
dua puluh
<06242>
tiga
<07969>
tahun
<08141>
, ketika ia mati
<04194>
di gunung
<02022>
Hor
<02023>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 33:39

Maka tatkala Harun
<0175>
mati
<04194>
di atas gunung
<02022>
Hor
<02023>
itu umurnya
<01121>
seratus
<03967>
dua puluh
<06242>
tiga
<07969>
tahun
<08141>
.
HEBREW
o
rhh
<02022>
rhb
<02023>
wtmb
<04194>
hns
<08141>
tamw
<03967>
Myrvew
<06242>
sls
<07969>
Nb
<01121>
Nrhaw (33:39)
<0175>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 33:39

Harun berumur seratus dua puluh tiga tahun, ketika ia mati di gunung Hor.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA