Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 3:35

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 3:35

Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi Kemah Suci g  sebelah utara.

AYT

Pemimpin keluarga Merari adalah Zuriel, anak Abihail. Mereka harus berkemah di sebelah utara Tenda Suci.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 3:35

Maka Zuriel bin Abihail menjadi penghulu suku bangsa Merari, dan hendaklah mereka itu mendirikan kemahnya pada sebelah kemah sembahyang arah ke utara.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 3:35

Zuriel anak Abihail mengepalai kaum itu. Di dalam perkemahan, kaum itu mengambil tempat di sebelah utara Kemah TUHAN.

MILT (2008)

Dan pemimpin keluarga leluhur bagi kaum-kaum Merari ialah Zuriel anak Abihail; mereka berkemah di sisi utara tabernakel.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 3:35

Pemimpin
<05387>
puak
<01> <01004>
Merari
<04847>
dan kaum-kaumnya
<04940>
ialah Zuriel
<06700>
bin
<01121>
Abihail
<032>
. Mereka berkemah
<02583>
pada
<05921>
sisi
<03409>
Kemah Suci
<04908>
sebelah utara
<06828>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 3:35

Maka Zuriel
<06700>
bin
<01121>
Abihail
<032>
menjadi penghulu
<05387>
suku
<01004>
bangsa
<04940>
Merari
<04847>
, dan hendaklah mereka itu mendirikan
<02583>
kemahnya pada sebelah
<03409>
kemah sembahyang
<04908>
arah ke utara
<06828>
.
HEBREW
hnpu
<06828>
wnxy
<02583>
Nksmh
<04908>
Kry
<03409>
le
<05921>
lyxyba
<032>
Nb
<01121>
layrwu
<06700>
yrrm
<04847>
txpsml
<04940>
ba
<01>
tyb
<01004>
ayvnw (3:35)
<05387>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 3:35

Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah 1  pada sisi Kemah Suci sebelah utara 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA